“YANDEX REKLAM AĞI PARTNERLERİNİN DESTEKLENMESİ”NE İLİŞKİN PROMOSYON KOŞULLARI

Bu belge https://yandex.com.tr/legal/yan_support_campaign_direct bulunduğu takdirde belge geçerlidir.

Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin (bundan böyle “Yandex” olarak anılacaktır.) Yandex Reklam Ağı Partnerlerinin (YAN) desteklenmesi amacıyla bu “YAN Partnerlerinin Desteklenmesine” ilişkin promosyon (bundan böyle “Promosyon” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar altında (bundan böyle "Şartlar" olarak anılacaktır). "Şartlar") yürütülecektir.

1. Promosyon, 1 Mayıs 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar geçerlidir. Bu arada Partner, bu Şartlar’ın yayımı tarihinden itibaren ve 31 Mayıs 2020'ye kadar ve dahil olmak üzere promosyona katılabilir.

2. Promosyon Yandex tarafından organize edilmektedir.

3. Promosyona katılan katılımcı gerçek kişi, bireysel girişimci veya tüzel kişilik olup, YAN'a katılma amacı ile ilgili anlaşmaya akdetmiş ve hesap dönemi içerisinde 7,000,000 Rus Rublesin'den (KDV hariç) fazla ödeme almamıştır.

Aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar Promosyona katılamaz: YAN Partnerlerinin kaynaklarına yasal olarak sahip olmayanlar ve/veya bunları YAN'a katılım anlaşmasının şartlarına uygun olarak kullanma hakkına sahip olmayanlar (“satıcı ajansları” olarak adlandırılan) da dahil olmak üzere pazarlama hizmetleri veren, danışmanlık hizmetleri veren, YAN’da kendilerine yeni partnerler çekmek ,YAN Partnerlerinin desteklenmesine ve muhafaza edilmesi amacıyla hizmet veren kurumlar ve kişiler.

4. Bu teklif kapsamında, Katılımcı’ya Yandex.Direct İnternet hizmetinde (Bundan böyle “Yandex.Direct Hizmetleri” olarak anılacaktır.) reklamların yerleştirilmesi için 300 Türk Lirası değerinde tek kullanımlık Yandex hizmetleri indirim promosyon kodu verilebilir.Promosyon kodu, Yandex. Direct Hizmetleri için yapılan ödemelerin 31 Temmuz 2020'ye kadar olan süre boyunca 50 Türk lirasını aşması durumunda kullanılabilir.

Yandex.Direct Hizmetlerindeki indirimler KDV hariç belirtilmektedir.

Burada yeralan düzenlemelerle çelişmeyen hususlar bakımından Yandex.Direct Hizmetlerinde indirim sağlanması konusunda, https://yandex.com/adv/actions adresinde belirtilen kurallar geçerlidir.

7. Promosyonun organizatörü, Promosyon sürecinde Katılımcı tarafından işlenen sahtekarlık vakaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir aşamada herhangi bir Katılımcı’nın Promosyon’a katılımını reddetme hakkını saklı tutar.

8. Promosyonun organizatörü, Promosyonu uzatma, askıya alma veya durdurma ya da şartlarını herhangi bir zamanda açıklama yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Promosyon Şartlarının uzatılması / askıya alınması / durdurulması / değiştirilmesi ile ilgili bilgiler https://yandex.com.tr/legal/yan_support_campaign_direct adresinde yayınlanacaktır.

9. Bu koşullarda yer aln Rus Rublesi cinsinden belirtilen tutarlar, hesap döneminin son gününde Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından belirlenen kur üzerinden Türk Lirası'na çevrilir.

Yayın tarihi: 29 Nisan 2020