Yandex.Video Servisi Kullanım koşulları

Duyuru. Yandex.Video klip hosting servisinin kapatılması ile ilgili olarak iş bu Yandex.Video servis kullanım Şartları 25.07.2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılır.

Bu belge Yandex.Video Servisi Kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Video Servisi Kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Video Servisi Kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir https://yandex.ru/legal/video_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle - “Yandex”) Internet kullanıcısına (bundan böyle - Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Yandex.Video servisini kullanma olanağı sunar: http://video.yandex.com.tr/ (bundan böyle - “Servis”).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules/) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential/) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/video_termsofuse/.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, Servis web sitesinde bir içerik (videolar) yayınlama olanağını Kullanıcı’ya sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis, Kullanıcı’ya Servisin web sitesinde ücretsiz olarak video yayınlama, diğer Kullanıcılar tarafından yayınlanan videoları izleme ve onlara yorumlar ekleme, ve Servisi işbu Koşullarla ve işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerle çelişmeyen diğer yollarla kullanma olanağını sunar. Kullanıcı tarafından herhangi bir videonun yayınlanması bu videonun Servisin web sitesine yüklenmesiyle ve Servis kullanıcılarının video hakkında bilgi (video sahibinin adı, dosyanın adı, albümün başlığı, tanımlama, imzalar, notlar vb.) içeren sorgularına veya rastgele bir örneklemeye göre yapılan görüntülenmesiyle gerçekleştirilir.

2.2. Kullanıcı, Servis çerçevesinde yayınladığı videoların Servisin web sitesinde olduğu gibi orijinal kaynağa bağımlı linkle çeşitli işlevler aracılığıyla da (e-posta, RSS çeviri, elektonik kart şeklinde kullanma, ekran koruyucu, blog yazıları vb.) ve ancak Yandex’in başka kaynaklarında da tüm diğer kullanıcılara erişimi sağlanacağını kabul eder. Kullanıcı tarafından izlenmeleri veya Servisin fonksiyoneliyle başka şekilde kullanılmaları sınırlanan videolar bir istisnadır.

2.3. Kullanıcı, videolara “Kendim için” veya “Arkadaşlarım için” statüslerini vererek her videosuna erişim kriterleri belirleme hakkına sahiptir; bu durumda videolara erişim sadece onları yayınlayan Kullanıcı’nın kendisine veya onun belirttiği kullanıcılara sağlanacaktır. Varsayılan olarak tüm yüklenen videolara “Herkes için” statüsü verilir, bu ise videoları bütün İnternet kullanıcılarının izlemesi mümkün olduğu anlamına gelir.

2.4. Kullanıcı, videolar erotik içerikli olduğunda onlara “Sadece yetişkinler için” statüsünü vererek kendi videolarına sınırlı bir erişim kurmalıdır; bu durumda videolara erişim sadece yaşının 18’den büyük olduğunu açıkça onaylayan ve böyle statüslü video izlenimini kabul eden kullanıcılara sağlanacaktır. Yandex, videonun erotik içerikli olduğunu gördüğünde kendisi herhangi bir Kullanıcı’nın videosuna “Sadece yetişkinler için” statüsünü verebilir. Kullanıcı, Serviste “Kendim için”, “Arkadaşlarım için” veya “Sadece yetişkinler için” statüsleri olup olmadığına bağımsız olarak pornografi, çocuk erotiği unsurları içeren veya cinsel hizmetlerin reklamları olan videoları yayınlama hakkına sahip değildir.

2.5. Kullanıcı, videoya “Yorumlamaya yasakatır” statüsünü verme hakkına sahiptir, bu ise diğer kullanıcılara videoyu yorumlamaya izin vermez.

2.6. Servis Kullanıcıları’nın “Herkes için” statüsü vererek yayınladığı herhangi bir video Yandex tarafından diğer Yandex servislerinde ve kaynaklarında, aynı zamanda İnternet ağında Yandex kaynaklarında yayınlanan reklam ve pazarlama materyallerinde, diğer kullanıcılarının videolara, genellikle Servise veya Yandex’in başka kaynaklarına ve servislerine dikkatini çekmek için video sahibinin adını belirterek (video sahibinin adı olarak Kullanıcı’nın kaydedildiğinde veya Servisin ilgili bölümünde kişisel verilerinin ayarlamalarında belirtilen Kullanıcı’nın adı (takma adı) gösterilir) veya belirtmeyerek, Kullanıcı’dan özel izin almaya gerek olmadan ve video sahibine ücret ödemeden kullanılabilir. Kullanıcı, Yandex’a herhangi bir videonun bu şekilde kullanılması hakkını verme hakkına sahip olmadığı takdirde, bu videoya “Herkes için” statüsünü verme hakkına sahip değildir veya böyle bir videonun yüklenmesinden kaçınmalıdır.

2.7. Yandex, Kullanıcı’ya haber vermeden ve nedenleri anlatmadan Kullanıcı’nın bu video için belirlediği adını ve/veya onu niteleyici diğer bilgiyi (tanımlama veya notlar dahil) değiştirme hakkına sahiptir.

2.8. Kullanıcı tarafından Yandex. Posta servisindeki “Video mektup” işlevini kullanılarak yapılan bütün videolar Servisin web sitesinde depolanır. “Video mektup” gönderildikten sonra Servisin web sitesinden kaldırılamaz. “Video mektuba” erişim mahsus oluşturulmuş benzersiz bir adresle sağlanır (URL). Bu adres sadece “Video mektubu”nu gönderen ve alan kişiye bellidir. Bu “Video mektubu”n adresini herhangi bir şekilde öğrenen üçüncü şahıs bu Video mektubu izleyebilir. Servisteki genel videolara uygulanan standart işlevler “Video mektuplara” uygulanmaz (statüs verme vb. gibi).

2.9. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın, hesabını kullanarak Servise (ya da teknolojik açından mümkünse Servisin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.

2.10. Yandex reklam bilgilerinin veya herhangi bir başka bilgilerin açık yayın için Servis sayfalarında yerleştirme hakkına sahiptir. Bu tür bilgilerin biçimi, düzeni ve miktarı Yandex tarafından tek taraflı ve Kullanıcıya önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.