Yandex.Direct Servisinde VideoBuilder fonksiyonu Sağlanmasına İlişkin Koşullar

1. Genel Hükümler

1.1. Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin (Yandex Advertising Services Limited Company) (bundan böyle "Yandex" olarak anılacaktır) Internet kullanıcısına (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) Yandex.Direct Servisinde (aşağıda "Servis" olarak anılacaktır) VideoBuilder özel fonksiyonunu (bundan böyle "Fonksiyon" olarak anılacaktır) kullanma imkanı vermektedir..

1.2. Bu şartlar, Servisin kullanımını düzenleyen belgelere ek olarak sunulmaktadır:

https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct, adresinde yayınlanan Servis Teklifi ve https://yandex.com.tr/legal/rules adresindeki Yandex Kullanıcı Anlaşması.

1.3. Kullanıcı, bu Fonksiyonu etkinleştirdiğinde bu Şartları ve Servisin kullanımını düzenleyen tüm belgelerin şartlarını, herhangi bir rezervasyon veya istisna olmaksızın bütünüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, söz konusu belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmediği takdirde, Kullanıcı Fonksiyonu kullanamaz.

1.4. Yandex, işbu Şartları Kullanıcıya özel bildirimde bulunmadan değiştirebilir; değiştirilen Şartlar, değiştirilen Şartlarda aksi belirtilmedikçe bu paragrafta belirtilen URL'de yayınlandığında yürürlüğe girer. Mevcut şartlara şu adresten her zaman ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/video_builder.

1.5. Yandex Madde 1.4'te belirtilen prosedüre göre işbu Şartlarda herhangi bir değişiklik yaparsa ve Kullanıcı bu değişiklikleri kabul etmezse, Kullanıcı Fonksiyonu kullanmayı bırakacaktır.

1.6. Yandex dilediği zaman Kullanıcıya haber vermeden ve onayını almadan Fonksiyonun özelliklerini değiştirebilir, operasyonunun yapısında ve algoritmalarında değişiklikler yapabilir, fonksiyonelliğini askıya alabilir veya iptal edebilir.

1.7. Fonksiyonu kullanırken, Kullanıcı, tanıtıcı ve bilgilendirici mesajlar almak için muvafakat verir. Kullanıcı, alınan mesajda belirtilen talimatları izleyerek tanıtıcı mesaj alma muvafakatini iptal edebilir.

2. Fonksiyonun Kullanımı

2.1. Kullanıcı, Fonksiyonu kullanmakla, Servis tarafından sağlanan uygun araçları kullanarak video yapmasına, Fonksiyonun kullanım sonuçlarını düzenlemesine ve bu sonuçları diğer kullanımlar için dışarı aktarmaya imkan veren yazılım arayüzüne erişim ve Servisin fonksiyonelliği tarafından sağlanan diğer şeyleri yapma kabiliyeti kazanır.

2.2. Fonksiyonun yazılım arayüzü, Kullanıcının bir videoklibe ayrı parçalar (resimler, ses dosyaları, video dosyaları, metin mesajları) (aşağıda "Malzemeler" olarak anılacaktır) ekleme, belirtilen parçalarda değişiklik yapma veya sıralamasını değiştirme, videoklipten ayrı parçaları silme, Servis tarafından sağlanan uygun video şablonlarını kullanma ve Fonksiyonun teknik özelliklerinin sağladığı diğer şeyleri yapma imkanı sağlar.

2.3. Kullanıcı, kullanılan Malzemelerin kullanımından ve kullanılan Malzemelerin içeriğinin ve Fonksiyonun kullanımı ile oluşan sonuçların Servisin kullanımını düzenleyen belgelerin koşullarına ve üçüncü şahıs sorumluluğu dahil olmak üzere geçerli kanun gereksinimlerine uygun kullanımından münhasıran sorumlu olacaktır.

2.4. Kullanıcı, bu Fonksiyonu kullanmakla, , Malzemelerin ve Fonksiyonun (veya bir parçasının) kullanılmasıyla oluşturulan sonuçları yasal her türlü şekilde çoğaltma, kopyalama, seçme, sistematikleştirme, dönüştürme, değiştirme, düzenleme, çevirme, yayınlama ve hava veya kablo üzerinden yayınlamak suretiyle kullanma hakkı dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Malzemeleri ve Fonksiyon kullanılarak üretilen sonuçları tek takdiri Yandex'e ait olmak üzere sınırsız bir süreyle dünya genelinde telifsiz, koşulsuz, gayrikabilirücu ve münhasır olmayan kullanma hakkını otomatik olarak Yandex'e vermektedir. Fonksiyonu kullanmakla, Kullanıcı, Yandex'e yukarıda belirtilen, Malzemeleri ve Fonksiyonun kullanımı ile üretilen sonuçlara dair münhasır olmayan kullanma hakkını verme yetkisine ve uygun haklara sahip olduğunu kabul eder. Bu durumda, Yandex, Malzemeleri ve Fonksiyonun kullanımı ile üretilen sonuçları yazarın adını belirterek veya belirtmeden kullanabilir (yazarın adı, Servise kayıt esnasında belirtilen veya kullanıcı ayarlarında belirtilen Kullanıcı adı veya Kullanıcının giriş ismi olacaktır). Yandex burada belirtilen hakları üçüncü şahıslara devredebilir.

2.5. Fonksiyonu "mevcut haliyle" sağlanmaktadır. Yandex, Fonksiyonun performansının Kullanıcı hedeflerini ve beklentilerini karşılayacağını, sorunsuz ve kesintisiz çalışacağını garanti etmez.

2.6. Fonksiyonun kullanımı /kullanılamaması ile ilgili her türlü soru ve/veya şikayet https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.html adresinden geribildirim formu kullanılarak sunulabilir.