Yandex arama sistemi kullanım lisansı

Bu belge Yandex arama sistemi kullanım lisansı belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex arama sistemi kullanım lisansı belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex arama sistemi kullanım lisansı belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. “YANDEX” LTD ŞTİ. (buradan itibaren “Yandex”), Internet kullanıcısına (buradan itibaren Kullanıcı), İnternette kendisini ilgilendiren bilgileri aramak için, Yandex arama motorunu kullanma olanağı sunar. Hizmet şu adreste bulunmaktadır: http://www.yandex.com.tr adresindeki site için Yandex.Arama hizmeti (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Şartlar, hizmetin kullanımına ilişkin olarak Yandex Hizmetleri son Kullanıcı Sözleşmesine ek niteliğindedir. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules), ve de Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı Hizmet veya buna ait münferit özellikleri kullanmaya başladığında, işbu Şartları ve yukarıda bahsedilen tüm dokümanlarda belirtilen şartları, tamamen, koşulsuz ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının belirtilen dokümanlardaki şartlardan herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Şartlar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, Şartların yeni düzenlemesi, aksi yönde bir hüküm belirtilmediği sürece, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde ilan edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Şartların yürürlükteki düzenlemesi, her zaman şu adresteki sayfada yer alır: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Hizmetin şu anda mevcut bulunan bütün fonksiyonları ile bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusudur.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin diğer fonksiyonları

2.1. Hizmet kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmakta olup, bu Lisansta, belgelerde, işbu Lisansın 1.2'inci maddesinde veya Yandex'in diğer başka hizmetlerine ilişkin kullanım Şartlarında belirtilenler durumlar hariç, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım amaçlıdır. Hizmetin başka şekillerde ve başka amaçlarla kullanımı için Kullanıcı, kullanım şekline yönelik Yandex'ten yazılı onay almak zorundadır. Ek bilgi talep edilmesi durumunda, Kullanıcıya detaylı bilgi şu adrese yapacağı başvuruya müteakip verilecektir: support@xml.yandex.ru.

2.2. Arama ve/veya İnternet ağında gezinti alanında hizmet sağlamaya yönelik olarak, Hizmetin ticari amaçla kullanımı durumunda, Kullanıcı bu hususla ilgili olarak kendi müşterini bilgilendirmeli ve müşterisine ilgili Yandex Hizmetine bağlantıyı sunmalıdır (www.yandex.com.tr). Kullanıcı, kendi kişisel veya ticari sitesinde Yandex'e arama taleplerinin iletimi için arama formunu koyabilir ancak sadece (https://yandex.ru/legal/site_termsofuse) sitesi için Yandex.Arama hizmetinin kullanım şartlarının zorunlu olarak yerine getirilmesi durumunda.

2.3. Kullanıcı, Yandex.XML (https://yandex.ru/legal/xml) hizmetinin kullanım şartlarında aksi yönde bir hüküm belirtilmediği sürece, hizmete otomatik sorgular yapma hakkına sahip değildir.

2.4. Yandex, işbu Lisans şartlarını ihlal eden herhangi bir Kullanıcının, web sitesinin ve programın sorgularına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

2.5. Potansiyel olarak tehlikeli web siteleri hakkında uyarma işlevinin kullanım koşulları

2.5.1. Kullanıcı için örneğin zararlı kod içeren sayfalar gibi ziyaret edilmesi halinde potansiyel tehdit oluşturan sayfaları içeren Web siteleri (bundan sonra "Potansiyel olarak tehlikeli siteler") hakkında Kullanıcıların uyarılması işlevi (buradan itibaren “işlev”) Yandex tarafından "olduğu gibi" sunulmaktadır. Potansiyel olarak tehlikeli siteler sıralamada da aşağılara indirilebilir Hizmetin veri tabanından çıkarılabilir. Herhangi bir sitenin potansiyel tehdit oluşturduğu ve ayrıca bu tehdidin derecesi ve niteliği hakkında bilgi (buradan itibaren Bilgiler) Yandex'in partnerleri tarafından verilir veya Yandex tarafından kendi yöntemlerini kullanarak belirlenebilir. Yandex, sitenin potansiyel tehlike arz eden sitelerine dahil olma nedenleri hakkında açıklamada bulunmaz. Yandex, işlevin kullanıcı amaçlarına ve beklentilerine uygunluğunu, işlevin kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmediği gibi, bu bilgilerin doğruluğuyla ilgili bir garanti de vermez (özellikle de, potansiyel tehlikeli olarak işaretlenmeyen web sitelerinin gerçekten de hiçbir zararlı kod içermediğini ya da bunun tersini garanti etmez). Kullanıcı, Bilgilerin kullanımıyla ilişkili olarak riskleri kendisi değerlendirmeli ve eylemleriyle ilgili tüm sorumluluğu kendisi üstlenmelidir. Yandex, işlevin kullanılması ya da kullanılamaması ve ayrıca sunulan Bilgilerin doğru olmamasının yol açtığı zararlar dahil, ancak bununla da sınırlı olmamak kaydıyla, Bilgilerin kullanılması veya kullanılamaması sonucu site sahibi, kullanıcı veya üçüncü tarafların göreceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan dolayı sorumluluk taşımaz ve böyle bir zararı tazmin etmez.

2.5.2. İşlevin çalışmasıyla ilgili tüm yorumlar ve/veya şikayetler geri bildirim formu aracılığıyla iletilmelidir: https://yandex.com.tr/support/common/troubleshooting/main.html.

2.5.3. Yandex, bildirimde bulunmaksızın ve nedenini açıklamaksızın, kendi takdirine göre Bilgileri sağlamaya son verme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

2.6. Arama sonuçlarında görüntülenen sitelere olan bazı bağlantılar, site ve / veya özellikleri hakkında ek bilgi sağlayan özel etiketlere sahip olabilirler. Özel etiketler, kullanıcı etkinlik verilerinin otomatik olarak işlenmesi esasına dayanarak siteye otomatik olarak atanabileceği gibi, bu tür bilgilerin kaynağı hakkında açıklamalar içerebilir. Özel etiketler yerleştirilerek, kullanıcılara "olduğu gibi" temelinde sunulurlar. Yandex, özel işaretin yerleştirilmesi ve site hakkında ek bilgilerin doğruluğunun yanı sıra kullanıcıların bu tür etiketlere dayanarak alacağı kararlar konusunda sorumlu değildir. Özel etiketlerin anlamları hakkında ayrıntılı bilgi için: https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/tags.html.

2.7. Arama sonuçlarında görüntülenen web sitelerine bazı bağlantılar ve interaktif arama bileşenleri ile birlikte, hizmetlerin sunumu, bilgilendirme, Kullanıcı'nın talimatı ile bağlantıdaki sitenin sunduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak diğer eylemlerin gerçekleştirilmesi konularında Kullanıcı'nın Yandex'in partnerleri ile etkileşimde bulunabileceği iletişim formu açma düğmeleri yer alabilir. Yandex, Kullanıcı ile Yandex'in partneri arasındaki ilişkinin bir tarafı değil ve bu nedenle, Yandex'in partnerine Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin işlenmesi ile ilgili eylemleri konusunda sorumluluk taşımamaktadır ve ayrıca Yandex'in partnerinin eylemlerinin kalitesi, doğruluğu, kesinliği ve meşruluğunu garanti etmez.

Kalite kontrolünü yapmak ve ayrıca yasa gereklerini yerine getirmek için Yandex Hizmetin ilgili işlevi aracılığıyla Kullanıcı ve Partnerler arasındaki mesajlaşma geçmişini saklamaktadır. Yandex’in belirtilen amaçlar doğrultusunda mesajlaşma geçmişine erişimi etkileşim taraflarının talebi doğrultusunda ve yasaların öngördüğü durumlarda mümkündür.

Sitenin yanında form açma düğmesinin olması, sitenin arama sonuçlarındaki pozisyonunu etkilemez.

2.8. Yandex, Kullanıcının Hizmete (veya teknik olarak mümkünse Hizmetin belirli fonksiyonlarına) kendi hesap bilgilerini kullanarak giriş yapmasını kendi takdir yetkisine dayanarak kısıtlama; işbu Şartların sürekli ihlali durumunda (Kullanıcının Hizmete hesabı altında erişim gerçekleştirmesi durumunda) Kullanıcının hesabını tamamen bloke etme veya kullanıcının yasal gereklilikleri veya üçüncü şahısların yasal çıkarları ve haklarına ilişkin zorunlulukları yerine getirmesi için başka önlemler uygulama hakkını saklı tutar.

3. Web Sitelerinin Dizinlenmesi

3.1. Yandex, üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan web sitelerini dizinlemektedir. Yandex bu tür web sitelerinin kalitesi ve içeriğinden sorumlu değildir. Dizinleme işlemi, Yandex arama motorunun robotu tarafından otomatik olarak, web sitesi sayfalarının içeriğinin önceden veya daha sonra herhangi bir yasaya, etik kurallara veya ahlak kurallarına ya da sansüre uygun olup olmadığını kontrol etmeksizin (moderasyon) belirli parametrelere göre gerçekleştirilmektedir. Yandex, Kullanıcının erişimine sunulan ve Yandex tarafından dizinlenen üçüncü tarafların sitelerine ilişkin her türlü içeriğin varlığı/yokluğu, verilen hizmetlere veya alınan ürünlere ilişkin tekliflerin kalitesi ve içeriği, ve de Kullanıcının bu teklifleri kullanmasıyla karşı karşıya kalabileceği her türlü zarardan sorumluluk kabul etmez.

3.2. Arama sonuçlarının güncel tutulması amacıyla, web sitelerinin sayfalarındaki değişiklikler Yandex robotu tarafından otomatik modda (yeniden dizinleme gerçekleştirilir) takip edilir. Ancak, üçüncü şahıslara ait web sitelerindeki bilgiler, materyaller o veya başka sayfanın sahibi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Yandex, bu web sitelerinin her biri için bu tür değişikliklerin takibini gerçekleştirmez ve bunlardan sorumluluk kabul etmez.

3.3. Yandex, Kullanıcıya, Kullanıcının arama sorgusuna verilen cevabın geniş kapsamlı olacağını ve kullanıcının ilgi konuya göre internet üzerindeki tüm bilgiler alacağını garantisini vermez ve ayrıca Kullanıcının sorgusu sonucunda çıkarılan web siteleri sayfalarında yer alan bağlantıların mutlak doğruluğuna/gerçekliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4. Yandex, Rusça temelli ve Rusya odaklı tüm web sitesi sayfalarını Hizmet veri tabanına bağlamaktadır. Bununla birlikte Yandex, Hizmet veritabanına hangi web sitesinin gireceğine ve hangisinin girmeyeceğine kendisi karar verme hakkına sahiptir.

3.5. Dizin oluşturma ve arama işleminin bir parçası olarak sonuçların sıralanması, kalitenin artırılması için Yandex'in takdir yetkisi kapsamında, değişebilen, belirlenmiş ilgililik kriterlerine göre tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Yandex, ilgililiği arama yapan kullanıcıların belirli bir konuda aramaya ilişkin girdikleri bilgiler ile en iyi şekilde uyuşan durum olarak kabul eder, ancak söz konusu durum site sahiplerinin veya bireysel Kullanıcıların çıkarları ile her zaman uyuşmayabilir.

3.6. Yandex, Kullanıcının sorgusuna göre (anahtar kelimeler) Hizmetin arama sonuçlarında web sitelerinin sıralamasında herhangi bir manipülasyon gerçekleştirmemekte, hiçbir zaman, hiç kimseye bu sıralamaları satmamakta ve Kullanıcının belirli bir sorgusuna göre ilgili veya başka bir web sitesinin sıralamasının değişmeyeceğini garanti etmemektedir.

3.7. "Arama spamı”, arama sonucu olarak getirilen sitelerin veya başka web sitelerinin sıralamadaki yerini değiştirmek amacıyla Hizmetin arama sistemini aldatmaya ve sonuçlarını yönlendirmeye çalışmak demektir. “Arama spamı" kullanan web siteleri sıralamada geriye düşürülebilir ya da doğru sıralama olanağı bulunmaması nedeniyle Hizmetin veritabanı dışında bırakılabilir.

3.8. Yandex, web sitelerinin Hizmet veritabanı dışında bırakılması ve/veya sıralamadaki yerlerinin değiştirilmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmaz, bu web siteleri hakkında önceden bildirimde bulunmaz ve bu web sitelerinin sıralamalarının tekrar Hizmet veri tabanına dahil edilmeleriyle ilgili olarak herhangi bir garanti ve süre vermez.

3.9. Ayrıca, Yandex, web sitesinin Hizmet veri tabanı dışında bırakılmasını ve/veya sıralamadaki yerinin değiştirilmesini gerektirebilecek spam yöntemlerinin kapsamlı listesini bildirmeme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi, şu kaynaktan elde edilebilir: "Yandex’in bakış açısına göre nitelikli site niteliksiz siteden nasıl ayrılır?" (https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html)

4. Bilgilerin gizliliği

4.1. Kullanıcı ve Yandex arasında, Yandex'in Kullanıcının Hizmeti kullanması esnasında elde edebileceği tüm bilgilere ilişkin karşılıklı ilişkiler, Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) tarafından düzenlenir.

4.2. Yandex, internet ağı üzerinde herkes tarafından erişilebilecek web sitesi sayfalarını dizinlemektedir, bu sayfalar; bağlantı üzerinden, kullanıcı adı ve parola girilmeden erişilebilen ve dizinlenmeleri ilgili web sitesinin robots.txt dosyasında herhangi bir yasak olmayan sayfalardır (daha detaylı bilgi şu kaynaktan elde edilebilir: http://yardim.yandex.com.tr/webmaster/controlling-robot/robots-txt.html). Bu bakımdan hizmet veritabanında açık bulunan web sitesi sayfalarına ilişkin yapılan şikayetler kabul edilmez.

5. Interaktif arama unsurları

5.1. Yandex arama sonuçlarını içeren sayfada aşağıda belirtilen formların birinde veya ayni zamanda birkaç formda interaktif arama unsurlarını yerleştirebilir:

5.1.1. Dışlanan.

5.1.2. Yandex’in Kullanıcıya, arama sonuçları sayfasının içeriğinden bağımsız olarak bilgi edinmek için teklif ettiği verileri içeren bilgi blokları. Bu bilgi blokları öneri (suggest) şeklinde (Kullanıcının arama isteğine arama sorgusu girilen satırda hızlı yanıt), veya sayfanın arama sonuçları için ayrılmayan herhangi bir yerinde blok şeklinde, ya da iş bu bentte belirtilen kurallar göz önüne alınarak başka bir şekilde sunulabilir. Böyle bloklar Yandex tarafından oluşturulur ve yerleştirilir ve arama sonuçları sayfası anlamına gelmez değil. Böyle blokların arama sonuçlarını içeren sayfada yerleştirilmesi, böyle blokun dizayn farklılıkları ve arama sonuçları, ve/veya blokun arama sonuçları dışında yerleştirilmesi aracılığıyla, veya başka bir şekilde, blokların arama sonuçlarından tecrit edilerek yapılır.

5.2. Interaktif arama unsurları insanın katılımı dışında işlev yapan otomatik arama algoritmasını etkilemez ve üçüncü kişilerin sitelerine, arama sonuçlarının sınıflamasında herhangi bir öncelik ve üstünlük sağlayan bir araç gibi nitelendirilmez.

 

Tarih: 14.02.2019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/05102018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/04092018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/04072017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/22032017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/20012016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/termsofuse/22102013