“Yandex.Telemost” hizmetinin kullanım koşulları

1. Genel hükümler

1.1. Ltd "Yandex” (bundan sonra — “Yandex") kullanıcıya internet ağı sunuyor (bundan sonra — kullanıcı) — Yandex hizmetinin işlevselliğini kullanın.Bulunan telemost https://telemost.yandex.ru/ (bundan sonra — hizmet), Diğer Programlar, Ürünler ve/veya Yandex hizmetleri dahil (bundan sonra birlikte — «Yandex Hizmetleri»).

1.2. Hizmetten yararlanarak, kullanıcı bu koşulların ayrılmaz parçalarının, hizmetin kullanımı için tam olarak geçerli olan aşağıdaki belgeler olduğunu kabul eder (bundan sonra düzenleyici belgeler):

Yandex hizmetini içeren Yandex hizmetinin ana işlevselliğini kullanma.Telemost, sayfada yayınlanan ilgili Yandex hizmetinin kullanım koşullarına tabidir — https://yandex.com.tr/legal.

1.3. Hizmet / bireysel özelliklerini kullanmaya başlayarak, kullanıcı, herhangi bir rezervasyon veya istisna olmaksızın, bu şartları ve düzenleyici belgelerin koşullarını tam olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu belgelerin herhangi bir hükmüne itiraz ederse, kullanıcı hizmeti kullanamaz.

1.4. Bu Şartlar ve Koşullar düzenleyici belgeler herhangi bir özel bildirim olmadan Yandex tarafından değiştirilebilir, Şartlar ve düzenleyici belgelerin yeni sürümü bu paragraf ve paragraf 1.2 belirtilen internet üzerinde yayınlanmasından itibaren yürürlüğe girer. Koşullar almaktadır. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adreste bulunur: https://yandex.com.tr/legal/telemost_termsofuse?lang=tr.

1.5. Yandex'in bu Şartlar ve koşullarda 1.4.paragrafta belirtilen şekilde herhangi bir değişiklik yapması durumunda. kullanıcının kabul etmediği bu Şartlar ve Koşullar, hizmeti kullanmayı bırakmakla yükümlüdür.

1.6. Hizmeti kullanarak, kullanıcı bilgilendirici ve tanıtım amaçlı mesajlar almayı kabul eder. Kullanıcı, hizmetin uygun işlevselliğini kullanarak veya alınan mesajda belirtilen talimatları izleyerek mesaj almayı reddetme hakkına sahiptir.

2. Bireysel hizmet özelliklerinin kullanım koşulları

2.1. Hizmet, kullanıcıya hizmetin diğer kullanıcılarıyla video konferans (bundan böyle konferans olarak anılacaktır) düzenlemek ve katılmak için işlevsel bir fırsat sağlar.

2.2. Hizmette yeni bir konferans oluşturmak isteyen bir kullanıcı (bundan sonra konferans organizatörü olarak anılacaktır), Yandex Hizmetleri kullanıcı sözleşmesinde belirtilen koşullara göre yeni bir Yandex hizmetleri kullanıcısının kayıt prosedüründen geçmelidir. https://yandex.com.tr/legal/rules) veya daha önce kayıtlı Yandex hizmetleri kullanıcı hesabını kullanarak hizmete giriş yapın.

Konferans organizatörü, Hizmet tarafından oluşturulan Bireysel konferans URL'sini (bundan sonra konferans adresi olarak anılacaktır) hizmet arayüzünde kopyalayarak ve Konferansa erişebilecek kişilere konferansın katılımını sağlamak için başka kullanıcılar ekleyebilir (bundan sonra konferans katılımcısı olarak anılacaktır).

Herhangi bir konferans katılımcısı, konferans adresini kopyalayabilir ve Konferansa erişebilecek kişilere iletebilir.

Konferans katılımcısı, Konferansa aldığı konferans adresi aracılığıyla hizmete yetki vermeden erişebilir.

2.3. Hizmet, kullanıcıya cihaz ekranını diğer konferans katılımcılarına göstermek için işlevsel bir seçenek sunar. Kullanıcı, cihaz ekranının demo modunu etkinleştirerek, konferans katılımcılarının, kullanıcının cihaz ekranının etkin penceresinde demo sırasında görüntülenen bilgileri görüntüleyebileceğinin farkındadır ve ayrıca, gösteri sonucunda, konferans katılımcılarına, kullanıcı ekranının demo sırasında kendilerine sunulan gizli bilgilerin ifşa edilebileceğini kabul eder.

2.4. Yandex Hizmetleri hesabını kullanarak Hizmette oturum açan kullanıcı, Konferansa katıldığında kayıt sırasında veya Yandex Hizmetleri hesap ayarlarında daha önce belirttiği genel görünen adının (aksi belirtilmedikçe, adı ve soyadının ilk harfıi) ve ayrıca, video aktarım işlevinin kapalı olduğu durumunda, profil resminin (avatarının) görüntülenebilir ve diğer Konferans Katılımcıları tarafından kullanılabilir olacağını bilir ve kabul eder.

Konferansa, hizmette yetkilendirme yapılmadan aldığı konferans adresi aracılığıyla erişen bir konferans katılımcısı, hizmet ayarlarında görünen adı seçebilir.

2.5. Kullanıcı, bu Şartlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde hizmeti yalnızca yasal, izin verilen ve kabul edilebilir amaçlarla kullanmayı taahhüt eder.

2.6. Beta sırasında, hizmetin bazı özellikleri sınırlı bir şekilde kullanılabilir ve hizmet, hem içerik hem de işlevsellik ve görünüm açısından da değişiklik gösterebilir. Hizmetin iyileştirilmesi ile ilgili herhangi bir sorun, yorum veya öneriniz varsa, kullanıcı şu adreste bulunan geri bildirim formunu kullanabilir: https://yandex.ru/support/telemost/troubleshooting.html.

2.7. Hizmet, Kullanıcının Konferansı kayıt etmesini (bundan böyle - Kayıt) sağlayabilir. Kullanıcı tarafından yapılan bir Kayıt Kullanıcının cihazına kaydedilebilir. Konferansa katılan kullanıcılar, Kayıt gerçekleştirildiği hakkında bilgilendirilebilir.

Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya başlayarak ve bu Şartları kabul ederek, katıldığı bir Konferansın diğer Kullanıcılar tarafından kaydedilmesine izin verir.

Kullanıcı, Kaydı yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcı, kişisel verilerin korunması, gizlilik ve kişi resimlerinin kullanımı ile ilgili mevzuat ihlalleri, telif hakkı, bireyselleştirme araçları ve diğer fikri mülkiyet nesneleri hakları ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kaydın uygulanmasına, Kullanıcının cihazında saklanmasına ve kullanımına ilişkin üçüncü şahısların haklarının olası ihlallerinden tek başına sorumludur.

Yandex, Kullanıcının Kaydı yapmasından ve daha sonra kullanmasından sorumlu değildir.

3. Fikri mülkiyet

3.1. Hizmetin tasarımını bir bütün olarak oluşturan tüm nesnelerin hakları ve hizmetin yazılımı için bireysel unsurları yandex'e aittir. Hizmeti kullanmaya başladığınızda, kullanıcı, yukarıda belirtilen nesnelerin yetkisiz kullanımına karşı teknik korumaları atlamayı amaçlayan herhangi bir eylemi gerçekleştirmediğini veya gerçekleştirmeyeceğini garanti eder. Bunların herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması, kamuya duyurulması, teknik korumaların atlanması veya Hizmet tarafından sağlanan özellikler dışında kullanılması veya ticari amaçlarla kullanılması yasaktır.

3.2. Hizmet, üçüncü taraf yazılımların, özellikle de 8x8, Inc. tarafından sağlanan «jitsi» yazılım ürününün unsurlarını kullanabilir. sitede telif hakkı sahibi tarafından belirtilen şartlar altında https://jitsi.org.

4. Sorumluluk sınırlaması

4.1. Servis “olduğu gibi” sağlanır. Yandex, hizmetin kullanıcı hedeflerine ve beklentilerine uygunluğunu, kullanıcı tarafından sunulan ve sunulan verilerin güvenliğini, hizmetin bir bütün olarak kesintisiz ve hatasız çalışmasını ve özellikle de bireysel işlevlerini garanti etmez. Yandex, Hizmet tarafından sağlanan işlevselliği herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme hakkına sahiptir.

4.2. Hizmet, Hizmetin herhangi bir şekilde kullanılmasının veya kullanılamamasının doğrudan veya dolaylı sonuçlarından ve/veya kullanıcının ve/veya üçüncü tarafların, hizmetin veya hizmetin olası hataları veya arızaları da dahil olmak üzere, Hizmetin herhangi bir şekilde kullanılmaması, kullanılmaması veya kullanılamamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

4.3. Hizmete erişen kullanıcı, kullandığı cihazların, yazılımların, internet ağının hızının, hizmetin kullanıcı için izin verilen kalitede kullanılmasını sağlayan gerekli teknik özelliklere tam olarak uyduğunu kabul eder. Yandex, Konferansa katılmanın imkansızlığından ve kullanıcının cihazlarının özelliklerinin ve iletişiminin kalitesinden kaynaklanan düşük iletim kalitesinden sorumlu değildir.

İnternet erişimi, cihaz ve yazılım ayarları ile ilgili tüm konular bu Şartlar ve koşullara tabi değildir ve kullanıcı tarafından kendi kendine çözüme tabi olacaktır.

4.4. Yandex, hizmette düzenlenen konferansların içeriğinin, bunların yürütülmesinin amaçlarının, konferans çerçevesinde iletilen bilgilerin bir parçası olduğunun farkında değildir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ve üçüncü taraflara verilen zararlar da dahil olmak üzere, hizmetin işlevlerini kullanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden bağımsız olarak sorumludur.

4.5. Yandex, kullanıcının kendi hesabını kullanarak hizmete (veya teknolojik olarak mümkün olduğunda hizmetin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlamak veya bu şartları ve düzenleyici belgeleri ihlal ettiğinde kullanıcı hesabını tamamen engellemek veya yasal gerekliliklere veya üçüncü tarafların haklarına ve yasal çıkarlarına uymak için kullanıcıya başka önlemler uygulamak için kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

4.6. Varlığı halinde, makul varsayımlar ihlalini mevzuat, hak ve menfaatlerini üçüncü şahıslar tarafından barındırılan Tüm bilgiler herhangi bir Kullanıcı etkinliği, Kullanıcı şikayette yararlanarak, geri bildirim formu, adresinden erişilebilir https://yandex.ru/support/telemost/troubleshooting.html ya da özel işlevlere Hizmet.

5. Veri Hizmeti. Diğer hükümler

5.1. Hizmet işlevleri yalnızca internete erişiminiz varsa mümkündür. Kullanıcı, bu tür erişimi kendi başına alır ve öder ve telekom operatörü veya internet erişim sağlayıcısının tarifelerine göre.

5.2. Tüm hizmet kullanım verileri kullanıcı tarafından saklanır ve Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenir (https://yandex.com.tr/legal/confidential).

Yandex, kullanıcının ekipmanlarını ve kendi ekipmanlarını korumak için, hizmette şüpheli etkinlik belirtileri veya kullanıcının kötü amaçlı yazılım veya kod kullanması durumunda kullanıcının hizmet işlevlerinin kullanımını sınırlama hakkına sahiptir. Kullanıcı, yandex'in, bu amaçlar için, otomatik filtreleme araçlarının ve yandex'in antivirüs korumasının kalitesini iyileştirmek için bu tür kötü amaçlı yazılım ve kodları analiz etme ve inceleme hakkına sahip olduğunu bildirir ve kabul eder.

5.3. Kullanıcı burada bilgilendirilir ve Yandex hizmetini anonim olarak otomatik modda kullanırken (kullanıcıya bağlanmadan) aşağıdaki bilgilerin iletildiğini kabul eder: kullanıcı Cihazının işletim sistemi türü, kullanıcının IP adresi, coğrafi konum verileri, istatistik ve hizmet özelliklerinin kullanım parametreleri, diğer teknik bilgiler.

Kullanıcı, Yandex'in konferans sırasında ortaya çıkan veya hataların nedenlerini belirlemek ve hizmetin kalitesini artırmak için teknik hatalara erişim hakkında bilgi alma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

5.4. Hizmette kullanılan herhangi bir bilgi yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım içindir. Bu durumda, Otomatik ve diğer veri erişim yazılımlarının kullanımı, internet üzerinden çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması, kamuya duyurulması (yayınlanması) dahil olmak üzere hizmet bilgilerinin herhangi bir şekilde kopyalanması, yandex'in önceden yazılı izni olmaksızın medyada ve/veya ticari amaçlarla kullanılması yasaktır.

5.5. Hizmetin kullanımı/kullanılamaması ve hizmet kullanıcısının mevzuat ve/veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesi ile ilgili tüm sorular ve iddialar, aşağıdaki adrese bir geri bildirim formu aracılığıyla gönderilmelidir https://yandex.ru/support/telemost/troubleshooting.html.

Belgenin Yayın tarihi: 10 Şubat 2021.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/telemost_termsofuse/17072020.