"Yandex.Telemost" programının kullanımı için lisans sözleşmesi

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun. Programın tarafınızca herhangi bir şekilde kullanılması, onun koşullarını tam ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin koşullarını tam olarak kabul etmezseniz, programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız olmaz.

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Lisans Sözleşmesi ("Lisans"), Yandex.Telemost programının mobil cihazlar ve bilgisayarlar ("Program") için kullanım koşullarını belirler ve Programı kullanan herhangi bir kişi ("Kullanıcı") ile Programın münhasır haklarının sahibi ("Telif Hakkı Sahibi") olan “YANDEKS” Limited Şirketi, 16, Leo Tolstoy Cadessi, Moskova, 119021, Rusya arasında imzalanır.

1.2. Kullanıcı, Programı kopyalayarak, cihazınıza kurarak veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, Lisansın tüm koşullarını tam ve koşulsuz olarak kabul ettiğini ifade eder.

1.3. Programın kullanımına yalnızca bu Lisansın koşulları kapsamında izin verilir. Kullanıcı, Lisans koşullarını tam olarak kabul etmezse, Kullanıcı, Programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip olmaz. Programın, Lisans koşullarından herhangi birini ihlal edecek şekilde (yerine getirilmeyecek şekilde) kullanılması yasaktır.

1.4. Bu Lisansın koşulları kapsamında Kullanıcı tarafından, ticari olmayan kişisel amaçlarla Programın kullanımı ücretsizdir. Programın bu Lisans tarafından belirtilmeyen koşullarda ve şekillerde kullanılması, yalnızca Telif Hakkı Sahibi ile yapılan ayrı bir anlaşma temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı, Programı kullanarak, aşağıdaki belgelerin koşulları Programın kullanımına tam olarak uygulandığı bu Lisansın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder:

Bu belgeler (herhangi bir bölümü dahil) herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Telif Hakkı Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, belgelerin yeni sürümlerinde aksi belirtilmedikçe belgelerin yeni sürümü yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

1.6. Bu Lisans ve Programın kullanımıyla ilişkili tüm ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir ve bu Lisanstan veya Programın kullanımından kaynaklanan her türlü iddia veya talep Telif Hakkı Sahibinin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve değerlendirilmelidir.

2. Program Hakları

2.1. Programın münhasır hakkı Telif Hakkı Sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Telif hakkı sahibi, basit (münhasır olmayan) bir lisans şartlarına göre, Kullanıcıya Programı aşağıdaki şekillerde dünya ülkelerinin topraklarında kullanması için devredilemez bir hak verir:

3.1.1. Programı, doğrudan işlevsel amacı için kullanmak; bu amaçla, Program Kullanıcının kişisel aygıtlarına kopyalamak ve kurmak (çoğaltmak). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda kişisel aygıta kurma hakkına sahiptir.

3.1.2. Programı kesinlikle ticari olmayan amaçlarla (ücretsiz olarak) değiştirmeden çoğaltmak ve dağıtmak.

4. Sınırlamalar

4.1. Bu Lisans veya Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından açıkça belirtilen hacimlerde ve şekillerde kullanım haricinde, Kullanıcı, Programın kaynak metnini çıkarmak ve / veya uygulama hakkında bilgi almak için Programın nesne kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, ayırma, şifresini çözme ve diğer işlemleri gerçekleştirme hakkına sahip değildir. Programda kullanılan algoritmalar, Telif Hakkı Sahibinin yazılı izni olmaksızın, Programı kullanarak türev çalışmalar yaratabilir ve Programın diğer kullanımlarını gerçekleştirebilir (izin verebilir).

4.2. Kullanıcı, Telif Hakkı Sahibinin yazılı izni olmaksızın, Programı herhangi bir biçimde ve bu Lisans tarafından açıkça belirtilmeyen, diğer programlarla bağlantılı olarak, yazılım ürünleri koleksiyonunun bir parçası olarak, bu kullanımın amacına bakılmaksızın diğer programların, ayarların ve diğer ürünlerin teklifiyle birlikte herhangi bir şekilde çoğaltma, dağıtma, kamuya sunma hakkı yoktur.

4.3. Program "Yandex.Telemost" adı altında kullanılmalıdır. Kullanıcı, Programın adını değiştirme, telif hakkı koruma markalarını (telif hakkı bildirimi) veya Telif Hakkı Sahibinin veya Programda bulunan diğer kişilerin, belgelerin veya Programla birlikte dağıtılan diğer malzemelerin diğer göstergelerini değiştirme ve / veya silme hakkına sahip değildir.

5. Programın ayrı işlevlerinin kullanım koşulları

5.1. Programın işlevleri yalnızca İnternet erişiminiz varsa gerçekleştirilebilir. Kullanıcı, kendi telekom operatörünün veya İnternet erişim sağlayıcısının şartlarına ve ücretlerine göre bu tür erişimi bağımsız olarak elde eder ve bunun için ödeme yapar.

5.2. Bu Program, Kullanıcıya, Hizmetin diğer Kullanıcıları ile video konferans düzenleme, yürütme ve video konferansa katılma işlevselliği sağlar.

Programın genişletilmiş işlevselliği, Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullara (https://yandex.com.tr/legal/rules) uygun olarak yeni bir Yandex hizmetleri Kullanıcısı için kayıt prosedürünü tamamladığında veya Yandex Hizmet Kullanıcısının önceden kaydedilmiş bir hesabını kullanarak Programda yetki verdiğinde Kullanıcı tarafından kullanılabilir.

5.3. Kullanıcı, bu belge ile, Programı kullanırken Hak Sahibinin otomatik olarak anonim olarak (Kullanıcıya bağlanmaksızın) aşağıdaki bilgileri alacağını kabul eder: Kullanıcı cihazının işletim sisteminin türü, Kullanıcı cihazının IP adresi, Programın sürümü ve tanımlayıcısı, Programın işlevlerinin kullanımına ilişkin istatistikler ve diğer Teknik Bilgiler. Android ve iOS için Programın sürümleri, ayrıca şu bilgileri otomatik modda (Kullanıcıya bağlı olmaksızın) Telif Hakkı Sahibine aktarır: coğrafik konum verileri, SIM kart hakkında bilgiler, Kullanıcının cihazında yüklü uygulamaların bir listesi, kullanım istatistikleri, yüklenmiş ve silinmiş uygulamaları ve diğer teknik bilgileri.

Kullanıcı, cihazdaki ilgili işlevleri devre dışı bırakarak bu paragrafta belirtilen verilerin bir kısmını herhangi bir zamanda aktarmayı reddedebilir.

5.4. Bu Lisansa uygun olarak aktarılan Programın kullanımına ilişkin tüm veriler, Gizlilik Politikasına (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ve internette Yandex.Telemost servisinin şu adreste https://yandex.com.tr/legal/telemost_termsofuse yayınlanan Kullanım Koşulları uyarınca saklanır ve işlenir.

6. Lisans kapsamındaki sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Program "olduğu gibi" (as is) şartlar altında sağlanır. Telif hakkı sahibi ve karşı tarafları, Programın hatasız ve kesintisiz çalışması, Programın Kullanıcının belirli hedef ve beklentilerine uygunluğuna ilişkin herhangi bir garanti vermez ve ayrıca bu Lisansta açıkça belirtilmeyen diğer garantileri de sağlamaz.

6.2. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Telif Hakkı Sahibi ve karşı tarafları, Programın herhangi bir kullanımının veya kullanılamamasının doğrudan veya dolaylı sonuçlarından ve / veya Programın çalışmasındaki olası hatalar veya arızalar da dahil olmak üzere Programın herhangi bir kullanım veya kullanılmaması sonucunda Kullanıcı ve /veya üçüncü şahıslara verilen zararlardan sorumlu değildir.

7. Programın güncellemeleri / yeni sürümleri

7.1. Program zaman zaman, Programı iyileştirmeyi amaçlayan güncellemeleri otomatik olarak indirebilir ve kurabilir ve Programın patch şekilleri, ek modüller veya tamamen yeni sürümleri alabilir. Kullanıcı, işbu belge ile bilgilendirilir ve Program güncellemelerinin Kullanıcı cihazına herhangi bir ek bildirim olmaksızın talep edilmesi, indirilmesi ve yüklenmesi dahil olmak üzere Programın otomatik olarak güncellenmesini kabul eder.

7.2. Bu Lisans, Programlardan herhangi birinin ve / veya tüm Programların sonraki tüm güncellemeleri / yeni sürümleri için geçerlidir. Programın bir güncellemesinin / yeni sürümünün kurulması, Programın yeni bir sürümünün güncellenmesi / kurulumuna başka bir lisans sözleşmesi eşlik etmediği sürece, Programın ilgili güncellemelerine / yeni sürümlerine ilişkin bu Lisansın koşullarının Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

8. Bu Lisansın şartlarındaki değişiklikler

8.1. Bu Lisans, Telif Hakkı Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcının bu Lisansın şartlarında yapılan değişikliklere ilişkin bildirimi şu sayfada yayınlanır: https://yandex.com.tr/legal/telemost_mobile_agreement. Lisans şartlarındaki bu değişiklikler, ilgili yayında aksi belirtilmedikçe, yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

8.2. Programın kullanımı / kullanılamaması ile ilgili tüm soru ve iddiaların yanı sıra Programın mevzuat ve / veya üçüncü şahısların haklarının olası ihlali, geri bildirim formu aracılığıyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: https://yandex.ru/support/telemost/troubleshooting.html.

Tarih: 30.09.2020