Yandex SpeechKit Kullanım Koşulları

İşbu belge Yandex SpeechKit Kullanım Koşulları’nın İngilizce’ye yapılmış bir çevirisidir. Yandex SpeechKit Kullanım Koşulları’nın Rusça versiyonu ile bu çeviri arasında bir uyuşmazlık olması durumunda – Yandex SpeechKit Kullanım Koşulları’nın yalnızca Rusça versiyonu yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Yandex SpeechKit Kullanım Koşulları’nın Rusça versiyonu şu internet adresinde bulunabilir: https://yandex.ru/legal/speechkit/?lang=ru.

YANDEX Limited Liability Company (bundan sonra – Yandex) İnternet kullanıcılarına (bundan sonra – Kullanıcı) bu belgede belirtilen koşullarda (bundan sonra – Koşullar) Yandex SpeechKit hizmetini kullanıma sunmaktadır.

1. Genel Koşullar

1.1. Koşullar ve tanımlamalar

“Hizmet” – konuşma tanıma için tasarlanmış bir programlama arayüzü olan Yandex SpeechKit hizmetidir.

"API anahtarı" – Kullanıcıya verilen bir mobil uygulamada Hizmetin işlevlerine erişim sağlayan bir tek tanıtıcıdır.

“Veri” – ses tanıma sonuçları, kullanıcı verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıya sunulmak için tasarlanmış Hizmetten alınan bilgidir.

1.2. Kullanıcının Hizmeti kullanımı aşağıdakilerin yanısıra bu Koşullara bağlıdır:

1.3. API anahtarı almak, Hizmete kaydolmak, Hizmet kodunu bir mobil uygulamaya girmek, veya Hizmet tarafından sağlanan başka diğer işlevsellikleri kullanmak dahil olmak üzere Hizmeti kullanmaya başlayarak, Kullanıcı herhangi bir sınırlama ve istisna olmaksızın bu belgenin Madde 1.2.’sinde belirtilen tüm belgelerin koşullarının yanısıra bu Koşulları kabul eder ve bunlara uyar. Belirtilen belgelere konu olanlar haricinde Hizmetin başka şekilde kullanımı yalnızca Yandex’in önceden yazılı izniyle mümkün olacaktır. Kullanıcının belirtilen belgelerin koşullarının herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı Hizmeti kullanmayacaktır.

1.4. Kullanıcı Hizmeti kullanırken sadece Mevzuata uymakla sorumlu olacaktır. Aksi belirtilmedikçe, bu Koşullarda başka bir yerde kullanılan Mevzuat terimi bu Koşullar uyarınca hem Rusya Federasyonu’nun hem de Kullanıcının kanuni işlemlerinde Kullanıcının konum yeri veya komisyon yerinin mevzuatı dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuatlar anlamına gelecektir. Eğer Kullanıcının Hizmet tarafından sağlanan herhangi bir olanağı kullanması Mevzuatı ihlal ediyorsa, Kullanıcı Hizmetin kullanımından kaçınacaktır

1.5 İşbu Koşullar ve Yandex ve Kullanıcı arasında Hizmetin kullanımından ortaya çıkan ilişki Rusya Federasyonu kanununa tabidir.

2. Hizmet Kullanım Koşulları

2.1. Hizmete erişmek için, speechkit@yandex-team.ru adresine mail atınız (e-mail bir mobil uygulamanın ismini, Hizmeti nasıl kullanacağınız konusunda açıklama, ve günde beklenen yaklaşık talep miktarının ne olduğunu içerecektir Lütfen konu olarak bir API anahtarı için SpeechKit talebini belirtiniz) ve API anahtarını alınız.Yandex herhangi bir sebepten dolayı Hizmete erişimi reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcı otomatik olarak API anahtarı üreten veya benzer şekilde Yandex tarafından belirlenen kuralları ihlal eden herhangi bir proram, aygıt veya başka araçları kullanmayacaktır.

2.2. Kullanıcının Hizmeti aksi Kullanıcı ve Yandex arasında ayrı bir anlaşmada kararlaştırılmadıkça yalnızca mobil uygulamada kullanma hakkı olacaktır.

2.3. Kullanıcı Hizmet kullanımından elde edilen veri ve seçenekleri yalnızca Hizmet tarafından sağlanan işlevin bir parçası olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

2.4. Hizmeti kullanırken, Kullanıcı mobil uygulamanın açıklamasında, ilgili “Hakkında” ve “Yardım” bölümlerinde ve mobil uygulamanın resmi internet sayfasında (veya uygulama mağazalarındaki “Tanım” bölümünde) Yandex logosunu ve “Yandex SpeechKit Hizmeti Tarafından Destekleniyor” metnini http://api.yandex.com.tr/speechkit/ ile birlikte yerleştirerek Yandex teknolojisine zorunlu bir referans yerleştirecektir. Yandex logosunun yerleştirilmesi Yandex logosu kullanım kurallarına uygun olacaktır (http://company.yandex.com/general_info/logotype_rules.xml). Yandex teknolojisine referans kullanıcıların Yandex teknolojisine referansı görmek için başka işlem (ör. internet sayfalarını kaydırma, farklı bir internet sayfasına gitme, vb.) yapmalarına gerek kalmaması için “Hakkında” ve “Yardım” bölümlerindeki ilk ekranda mobil uygulama kullanıcıları için mevcut olacaktır. Hizmeti kullanırken, Kullanıcı, Hizmette bulunan veya Hizmet aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgi, ticari marka, logo, link veya başka kişilere yapılan diğer referansları ve yanısıra Hizmet tarafından yayınlanan başka diğer bildirimler ve/veya bilgileri kaldırmayacak, gizlemeyecek veya değiştirmeyecektir.

2.5. Hizmeti kullanırken, Kullanıcı kendi grafik kullanıcı arayüzünü (GUI) bu arayüzde Hizmet tanımına (http://api.yandex.com.tr/speechkit/) köprüyü ve Yandex logo kullanım kuralları uyarınca (http://company.yandex.com/general_info/logotype_rules.xml) Yandex logosunu zorunlu olarak göstererek kullanma hakkına sahiptir.

2.6. Yandex Hizmetin kullanımı konusunda herhangi bir sınır veya kısıtlama koyma hakkını saklı tutacak ve Kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın kendi takdirine bağlı olarak bunları değiştirecektir.

2.7. Konuşma tanıma. Konuşma tanıma seçeneği yalnızca Hizmeti kullanan mobil uygulamalar için kullanılacaktır. Ses tanıma hizmetine erişim yalnızca Yandex tarafından verilen tek API anahtarı yoluyla elde edilecektir. Ses tanıma seçeneğine yapıan taleplerin sayısı günlük bir API anahtarına 10,000 taleple sınırlandırılacaktır. Eğer ses tanıma seçeneğine yapılan maksimum talebin sayısının artırılması gerekirse, Kullanıcı speechkit@yandex-team.ru e-mail adresine konuyla ilgili bir inceleme başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ses tanıma seçeneğine yapılan taleplerin maksimum sayısı Yandex’in takdirine bağlı olarak artırılabilir.

2.8. Kullanıcı Hizmet yoluyla elde edilen kod ve kaynakları değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, ve/veya herhangi bir şekilde bunlar üzerinde değişiklik yapmayacaktır.

2.9. Kullanıcı Hizmeti çevrimiçi hizmetler, bilgisayar yazılımı, mobil uygulamalar oluşturmak, araştırma yürütmek ve/veya konuşma tanıma teknolojileri oluşturmak için kullanmayacaktır ve Hizmetin benzer şekilde kullanımı Mevzuatın, Koşulların Madde 1.2’sinde belirtilen belgelerin ve/veya üçüncü tarafların hakları ve meşru menfaatlerinin ihlaline yol açar.

2.10. Kullanıcı bu belgede Yandex’in Hizmetin kullanımı hakkında (Kullanıcıya başvurmaksızın) anonim istatistiksel bigileri ve Kullanıcının cihazındaki teknik bilgieri, özellikle model, chazın üreticisi ve işletim sistemi konusunda bilgiler, Kullanıcının konumu hakkında bilgileri alma hakkına sahip olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgiler Yandex tarafından Gizlilik Politikası kuralları doğrultusunda işleme alınacaktır.

2.11. Yandex Hizmeti herhangi bir zamanda Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, geliştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Hizmetin sonraki stabil versiyonu yayınlanmasıyla birlikte, Yandex Hizmetin internet sayfalarından yayını ilan edecektir. Hizmetin yeni versiyonu yayınlandıktan sonra, Yandex eski versiyonlarının stabilite ve sürekliliğini garanti etmez. Hizmetin güncellenmiş versiyonunu kullanmayı kabul etmeyen Kullanıcı ya riski kendine ait olmak üzere Hizmetin güncel olmayan versiyonunu kullananmaya devam edebilir, veya Kullanıcının internet sitesi/sitelerinden uygun kodu kaldırarak Hizmeti kullanmayı bırakabilir.

2.12. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, özellikle Kullanıcının bu Koşulları ihlal etmesi durumunda bildirimde bulunmaksızın ve sebep göstermeksizin Kullanıcının hizmete erişimini sonlandırma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Hizmet konusunda özel hak Yandex’e aittir. Veriler konusunda özel haklar Yandex veya başka telif hakkı sahiplerine ait olacaktır. Bu Koşullar Kullanıcıya bu Koşullar doğrultusunda Hizmetin arayüzünde doğrudan mevcut olan olanaklara ek olarak Hizmet veya Verileri kullanma konusunda herhangi bir hak vermez.

3.2. Hizmeti kullanarak, Kullanıcı Yandex’e bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amaçları için Kullanıcının logosunu, ticari markasını ve/veya ticari unvanını ve Kullanıcının internet sayfasını Kullanıcının ayrıca iznini almaksızın ve bu türde kullanım için herhangi bir ücret vermeksizin kullanma hakkı verir.

4. Sorumluluğun Reddi

4.1. Hizmet (Veriler dahil) Yandex tarafından olduğu gibi sağlanacaktır. Yandex Hizmetin ve Verilerin Kullanıcının beklentilerine ve hedeflerine uygunluğunu, Hizmetin bir bütün olarak kesintisiz ve hatasız çalışmasını ve bireysel bileşenlerini ve/veya özelliklerini garanti etmez, ve Verilerin güvenirliğini, doğruluğunu, tamlığını veya güncelliğini garanti etmeyecektir. Yandex Hizmeti kullanırken özelliklerde tavsiye edilen üçüncü taraf yazılım ürünlerini ve çözümlerini (kütüphaneler dahil) ve bunun kullanımıyla ilgili dokümantasyonun kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmeyecektir.

4.2. Kullanıcı kullanımından ve API anahtarının güvenliğinden tamamen kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcının API anahtarını üçüncü taraflar için alma, bunu bir üçüncü tarafa transfer etme veya devretme hakkına sahip değildir. Yandex API anahtarının üçüncü taraflar tarafından herhangi bir şekilde izinsiz kullanımından sorumlu olmayacaktır. Kullanıcının sahip olduu API anahtarını kullanarak Hizmet üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü Kulllanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır.

5. Kesin Hükümler

5.1. Yandex bu Koşulların Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumu dahil olmak üzere, Kullanıcının Hizmete veya hesabı ve/veya API anahtarı üzerinden erişilen bireysel seçeneklerine olan erişimini bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebep sunmaksızın iptal etme veya askıya alma hakkına sahiptir.

5.2. Hizmetin kullanımı/kullanılamaması ile ilgili tüm sorular ve talepler e-maille gönderilecektir: speechkit@yandex-team.ru.

5.3. Yandex bu Koşulların metnini herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahip olacaktır. Bu Koşulların mevcut versiyonları şu internet adresinde mevcuttur: https://yandex.com.tr/legal/speechkit/. Koşulların yeni versiyonu bu paragrafta belirtilen adreste İnternette ilan edilmesinin ardından geçerli olacaktır. Değişiklikten sonra hizmetin kullanımının devam etmesi yeni versiyonun Koşullarının kabul edilmesi olarak düşünülecektir. Kullanıcı, Yandex bu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yaparsa Hizmeti kullanmayı bırakacaktır.

Tarih: 17.05.2014