Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları

Bu belge Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/site_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LTD.ŞTİ. (bundan böyle - «Yandex») Internet kullanıcısına (bundan böyle - Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan site için Yandex.Arama servisini kullanma olanağı sunar: http://site.yandex.com.tr (bundan böyle - «Servis»).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/site_termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, Kullanıcı’ya Kullanıcı sitesinde arama yapma için ücretsiz bir çözüm sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis sadece kayıt prosedürünü geçen ve Yandex’te hesabı bulunan Kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

2.2. Arama formu kodunu elde eden ve onu kendi web sitesinde yerleştiren Kullanıcı aşağıdaki koşullara uymayı taahhüt eder:

2.2.1. işbu Koşullarda doğrudan öngörülen durumlar haricinde Servis yardımıyla elde edilen arama formu kodunu değiştirmeme;

2.2.2. arama sonuçları sayfasında bulunan Yandex logolarını (Yandex logosunun sayfadaki yerleşimi dahil) ve Yandex kaynakları linklerini kaldırmama, gizlememe ve değiştirmeme;

2.2.3. Yandex Servisleri Kullanıcı Sözleşmesi’nin (https://yandex.com.tr/legal/rules) 5. maddesinin şartlarına uymayan web sitelere arama formu kodunu yerleştirmeme;

2.2.4. işbu Koşullarda doğrudan öngörülen durumlar haricinde Servis yardımıyla elde edilen arama sonuçlarını (arama sonuçları üzerinde açılır pencere, afiş, animasyonların veya arama sonuçlarını gizleyen diğer öğelerin ortaya çıkmasını engelleme dahil, ama bununla sınırlı olmayarak) kaldırmama, değiştirmeme, gizlememe veya başka bir şekilde son kullanıcı için kullanılamaz hale getirmeme;

2.2.5. arama sonuçları sayfasında arama sonuçlarının görüntülenme sırasını değiştirmeme;

2.2.6. Servisi, Kullanıcı sitesinde arama yapma dışında diğer amaçlarla kullanmama;

2.2.7. programları veya diğer araçları sonuçları otomatik toplama ve işleme için kullanmama;

2.2.8. Servise otomatik çözümler aracılığıyla oluşturulan soruşturmalar göndermeme;

2.2.9. arama formunda ve/veya Servis yardımıyla elde edilen arama sonuçlarında benzer arama sistemlerinin reklam ve/veya markalarını yerleştirmeme.

2.3. Arama formu kodunu elde eden ve kendi web sitesinde yerleştiren Kullanıcı:

2.3.1. Yandex logosunun arama sonuçları sayfasında değişmemiş şekilde kalması kaydıyla, arama formunda bulunan Yandex logolarını kaldırma;

2.3.2. arama formu görünümünün değiştirilmesi için gerekli olan şekilde arama formu kodunu değiştirme dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı olmayarak ve belirtilen değişikliklerin Yandex’in itibarına zarar vermemesi kaydıyla arama formunun görünümünü değiştirme;

2.3.3. Kullanıcı sitesinin arama sonuçlarına (ama diğer sitelerin veya tüm İnternet ağının arama sonuçlarına değil), ilgili parçacığın (arama sonuçları sayfasında site linki altında bulunan site sayfasının bir metin parçasıdır) içeriği değişmemiş şekilde kalması kaydıyla, etkileşimli öğeler ve bilgi içeriğini arttıran öğeler ekleme hakkına sahiptir.

2.4. Yandex, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın kendi web sitesinde yerleştirilen Servis yardımıyla yapılan arama sonuçları sayfasında reklam bilgilerini yerleştirme hakkına sahiptir. Bu reklam bilgilerinin biçimi, yerleşim şekli ve miktarı Yandex tarafından belirlenir.

2.5. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın, hesabını kullanarak Servise (ya da teknolojik açıdan mümkünse Servisin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.

2.6. Kullanıcı, Servisi kullanarak Yandex’e Kullanıcı’nın ve/veya Kullanıcı sitesinin logosunu, markasını ve/veya ticari adını Kullanıcı’dan herhangi bir ek izin almadan ve bu kullanım için herhangi bir ücret ödemeden bilgi edinme, reklam ve pazarlama amaçlı olarak kullanma hakkını sağlar. Şüpheleri önlemek için, pazarlama amaçlı olarak kullanma, yukarıda belirtilen Kullanıcı ve/veya Kullanıcı sitesi tanımlama vasıtalarını özellikle konferanslarda, webinarlarda, danışmanlık metin, ses ve video malzemelerinde ve aynı zamanda Servis sitesinde yerleştirilmesi aracılığıyla kullanma anlamına gelir.

Tarih: 14.10.2013 г.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/site_termsofuse/19032013.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/site_termsofuse/20092011.