“SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi

Bu belge “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe metinleri arasında ihtilaf olması halinde, sadece Rusça metin yasal olarak bağlayıcıdır. “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça metnine bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/sdk_agreement/?lang=ru.

İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç setini kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LTD.ŞTİ. (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1. Genel hükümler

1.1. “SDK Yandex.Disk” gelişmesi araç seti (bundan böyle – “SDK”), Kullanıcı tarafından Yandex. Disk servisinin ayrı öğelerinin çalışmasının teknik kurallarını ve/veya belirtilen servisin ayrı öğelerinin Kullanıcı tarafından oluşturulan yazılım ile etkileşimini sağlayan teknik koşulları öğrenmek amacıyla kullanılabilir. SDK her zaman http://yadi.sk/d/lg2i7d6U6vbMh adresinden indirilebilir.

1.2. Kullanıcı, SDK’yi, onun öğelerini veya onun işlevlerini herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği durumda SDK’yi kullanma hakkına sahip değildir. SDK’nin, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul etmediği durumda SDK’yi kullanmadan vazgeçmelidir.

1.3. SDK’nin, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.4. İşbu Lisans ve SDK’nin kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya SDK’nin kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.5. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

1.6. Hak Sahibi ve Kullanıcı arasında SDK kullanımı ile ilgili ilişkiler Lisans ile birlikte aşağıdaki belgelere tabi olur:

1.6.1. İnternet ağında https://yandex.com.tr/legal/rules adresinde bulunan “Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesi”.

1.6.2. Internet ağında https://yandex.com.tr/legal/confidential adresinde bulunan “Gizlilik politikası”.

1.6.3. Kullanıcı “API Yandex.Disk” servisini kullandığı durumda: https://yandex.ru/legal/disk_api.

2. Münhasır haklar

2.1. SDK üzerindeki münhasır haklar Hak Sahibine aittir. İşbu Sözleşme, bu hakların devredilmesi anlamına gelmez.

2.2. Yazılım üzerindeki veya SDK kullanımı ile oluşturulan entelektüel etkinliklerin diğer sonuçları üzerindeki münhasır haklar yaratıcılarına sahiptir. Hak Sahibi, Lisansın 3.3. maddesinde belirlenen verilerin belirtilmesini talep etme hakkı haricinde söz konusu nesneler üzerindeki haklara sahip olmaz.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez SDK kullanım hakkı sunar:

3.1.1. SDK’nin işbu Lisansın 1.1. maddesinde belirlenen işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın aygıtlarına yüklenmesi (kopyalanması) ve çoğaltılması. Kullanıcı, SDK’yi sınırsız sayıda aygıta yükleme hakkına sahiptir.

3.2. Kullanıcı, SDK’yi dağıtma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, SDK adını, SDK’ye dahil edildiği durumda telif hakları koruma işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

3.3. SDK kullanımı ile yazılan yazılımın ücretli ve ücretsiz olarak dağıtımı, “Program hakkında” adlı program web arayüzü bölümüne, program indirme sayfasındaki metin açıklamasına ve ayrıca program yükleme paketinde bulunan program tanımını içeren dosyaya “SDK Yandeks.Disk kullanımı ile yapıldı” kelimelerinin yerleştirilmesi ile yazılımın yazılması için SDK kullanılması gerçeği belirtildiği durumda yapılabilir.

4. Kullanım ile ilgili sorumluluk ve Tarafların sorumlulukları

4.1. Kullanıcı, SDK şeklinin, yapısının, oluşma ve çalışma ilkelerinin Kullanıcı’ya önceden bildirmeden Hak Sahibi tarafından değiştirilebilmesi konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder. Kullanıcı, SDK’nin daha sonraki sürümlerinin daha erken sürümlerinden farklı olduğu ve Kullanıcı’nın SDK’nin daha erken sürümünün kullanımı ile elde eden sonuçların daha sonraki sürümü ile uyumlu olamazlığı farkındadır.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin Kullanıcı’ya önceden bildirmeden SDK’nin yeni sürümlerinin oluşturmasını durdurma veya bitirme ve yayımlanmış sürümlerin desteğini durdurma veya desteğine son verme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder.

4.3. Lisans Kullanıcı’ya Hak Sahibi’nin markası, logosu, alan adları, kurumsal kimlik unsurları kullanım hakları dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı olmayarak Hak Sahibine ait fikri mülkiyetin kullanım haklarını vermez.

4.4. Kullanıcı’nın, Hak Sahibi’nin SDK kullanımı ile oluşturulan nesnenin kalitesi ile ilgili garantilerini, Hak Sahibi’nin bu nesneyi kontrol etmesi ve onaylaması gerçeğini, nesnenin kalitesi için sorumluluğun Kullanıcı ve Hak Sahibi arasında paylaşımını bildirmesi dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı olmayarak, SDK kullanımı ile oluşturulan nesnenin kullanıcılarını yanıltması yasaktır.

4.5. SDK’yi aygıtlara ve ağlara zarar veren, yasa dışı eylemler yapan veya yürürlükteki mevzuatla yasaklanmış fonksiyonları yapan kötü amaçlı yazılım yazmak için kullanmak yasaktır.

4.6. İşbu Lisansın kurallarını ihlal ederek oluşturulan nesne, Hak Sahibi’nin takdirine bağlı olarak ve Kullanıcı’ya bildirilmeden Hak Sahibi’nin ekipmanı ve/veya yazılımı ve Servisleri ile etkileşimden yoksun bırakılabilir.

4.7. Kullanıcı SDK kullanımı ile yazılan yazılımın yürürlükteki mevzuatın gereklerine ve aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına ilişkin kısmına uyduğunu sağlar. Hak Sahibi, Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü şahıs karşısında SDK kullanımı ile yazılan yazılımın eksiklikleri, bu yazılımın şahısların haklarını ve meşru çıkarlarını ve yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi için sorumluluk taşımaz.

4.8. SDK “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, SDK kullanımı ile oluşturulan programların hatasız ve kesintisiz çalışacağına, SDK’nin Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair hiçbir garanti vermez, ayrıca işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

4.9. Geçerli kanunlarla izin verilen azami ölçüde, SDK’nin herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya SDK kullanımı ile oluşturulan programlardan dolayı meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere SDK’nin herhangi bir şekilde kullanılması veya kullanılmaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

4.10. Hak Sahibi Kullanıcı’ya tanımlayıcı veriler, Kullanıcı’nın İP-adresi bilgileri, Kullanıcı tarafından kullanılan SDK sürümü numarası bilgileri, Kullanıcı tarafından SDK’nin hangi öğelerinin ve hangi şekilde kullanılması ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı olmayarak, SDK kullanımı ile ilgili istatistik verilerin sağlanmasını teklif etme hakkına sahiptir. Bu tür veriler SDK’nin iyileştirilmesi ve optimizasyonu amacıyla Gizlilik politikası kuralları uyarınca işlenir. Kullanıcı herhangi bir zamanda Hak Sahibi’ne verileri sağlamadan vazgeçebilir.

4.11. Hak Sahibi Kullanıcı’ya SDK kullanımı ilişkileri ile ilgili mesajlar gönderme hakkına sahiptir.

5. Güncellemeler ve yeni sürümler

5.1. Hak Sahibi Kullanıcı’ya SDK’nin kalitesini iyileştirmeye yönelik ve yamalar, ek modüller, veri dizisi veya tümüyle yeni sürüm şeklinde olan güncellemeler teklif etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Hak Sahibi’nden SDK’nin yeni elemanları veya yeni sürümleri ile ilgili mesajlar alacağı konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder.

5.2. İşbu Lisansın geçerliliği SDK’nin gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. SDK’nin güncellenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, güncellemesiyi/yeni sürümü onaylayarak ilgili SDK güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisans koşullarını kabul etmiş sayılır.

6. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

6.1. İşbu Lisans sözleşmesi Kullanıcı’ya önceden bildirmeden Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansın geçerli sürümü aşağıdaki adreste bulunur: https://yandex.com.tr/legal/sdk_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler belirtilen adreste yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.