Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi

Bu, 16.11.2023 tarihinde süresi dolan belgenin eski sürümüdür. Güncel sürüm https://yandex.com/legal/rules adresinde yayınlanmaktadır.

 

Bu belge Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX Limited şirketi (bundan böyle Yandex olarak anılacaktır), bir İnternet kullanıcısına (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) hizmetlerini işbu Kullanıcı Sözleşmesinde (bundan sonra Sözleşme, KS olarak anılacaktır) belirtilen şartlarla kullanmasını sağlar. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Sözleşmesi'nin 1.4 maddesinin şartlarını belirtilen bir şekilde kabul ettiği andan itibaren yürürlüğe girer.

1.2. Yandex, Kullanıcılara navigasyon, iletişim, arama, çeşitli bilgi ve materyal türlerinin (içerik) yerleştirilmesi ve depolanması, içerik kişiselleştirme, alışveriş vb. dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetlere erişim sunar. Kullanım koşulları bu Sözleşmeye atıfta bulunan YANDEX Limited Şirketi'nin ve diğer şirketlerin mevcut tüm hizmetleri (bundan böyle "Yandex hizmetleri" olarak anılacaktır) ve bunların geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi Sözleşmenin konusudur.

1.3. Yandex hizmetlerinin kullanımı, Sözleşmenin yanı sıra Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan aşağıdaki belgelere tabidir: Yandex arama motorunu kullanma lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https: //yandex.com.tr/legal/confidential), Yandex ID kullanım koşulları (https://yandex.ru/legal/id_termsofuse), Yandex hizmetlerinde bağlantılı kartlar için kullanım koşulları (https://yandex.ru/legal/bank_card) ve bireysel Yandex hizmetlerinin kullanım şartları. İşbu Sözleşme, Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir, Sözleşmenin yeni versiyonunda aksi belirtmedikçe, Sözleşmenin yeni versiyonun bu paragrafta belirtilen adreste İnternet'te yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. KS'nin güncel versiyonu her zaman https://yandex.com.tr/legal/rules sayfasında bulunur.

1.4. Herhangi bir hizmeti/bireysel işlevlerini kullanmaya başlayan veya kayıt prosedürünü geçen Kullanıcı, Sözleşme şartlarını hiçbir çekince veya istisna olmaksızın tam olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmezse, Kullanıcı Yandex hizmetlerini kullanamaz. Yandex, Kullanıcı'nın kabul etmediği Sözleşmenin 1.3 paragrafında belirtilen bir şekilde Sözleşmede herhangi bir değişiklik yaptıysa, Kullanıcı Yandex hizmetlerini kullanmayı bırakmalıdır.

2. Yandex ID (Kullanıcı Kimliği) Kaydı. Yandex ID kullanarak yetkilendirme

2.1. Belirli Yandex hizmetlerini veya hizmetlerin belirli bireysel işlevlerini kullanmak için Kullanıcı, Kullanıcı için benzersiz bir hesap (Yandex ID) oluşturma kayıt prosedüründen geçmelidir.

14 yaşını doldurmuş bir kullanıcı, bağımsız olarak bir hesap açma ve Yandex hizmetlerini geçerli yasa ile belirlenen yasal kapasite dahilinde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı belirtilen yaşa ulaşmadıysa ve geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda Yandex hizmetlerinin kullanımına yalnızca ebeveynlerinin veya diğer yasal temsilcilerin onayı ile izin verilir.

Bireysel Yandex hizmetleri, yasal belgelerde veya site, uygulama ve/veya diğer yazılım ürününün arayüzünde/açıklamasında ek olarak belirtilebilecek başka yaş sınırları belirleyebilir.

2.2. Bir hesap oluşturma, kullanma (Yandex ID) ve Yandex ID kişisel hesabının işlevlerini kullanma prosedürü, https://yandex.ru/legal/id_termsofuse adresinde yayınlanan Yandex ID Kullanım Koşullarına tabidir.

2.8. Kullanıcı’nın hesabını kullanması.

2.8.1 Kullanıcı, Yandex’ten böyle bir izin aldığı ya da bunun herhangi bir servisin kullanıcı sözleşmesinde açıkça öngörüldüğü durumlar dışında, Yandex servislerinin herhangi bir kısmını (servisler aracılığıyla Kullanıcı’nın erişimine açık olan içerik dahil) veya bunlara erişimi çoğaltma, benzerini yapma ve kopyalama, satma ve yeniden satışını yapma ve ayrıca herhangi bir ticari amaçla kullanma hakkına sahip değildir.

2.8.2. Kullanıcıların Bbazı kullanıcı hesap kategorileri bu hizmetleri düzenleyen hüküm ve şartler uyarınca kısıtlanabilir veya birtakım Yandex Hizmetleri veya bunların bazı işlevleri hizmet dışı bırakılabilir.

2.9. Kaydın sonlandırılması. Yandex, Sözleşme koşullarının veya Sözleşme’nin 1.3 maddesinde öngörülen diğer belgelerin koşullarının ihlali halinde, Kullanıcı hesabını engelleme veya iptal etme ve ayrıca belirli Yandex servislerine herhangi bir hesabın kullanımıyla erişimi yasaklama ve herhangi bir içeriği nedenini açıklamaksızın kaldırma hakkına sahiptir. Ve de ayrıca, ilgili servisin kullanılmaması durumunda, özellikle de aşağıda belirtilen servisler:

2.9.1. Yandex.Posta servisindeki posta kutusu, Kullanıcı tarafından 24 aydan uzun bir süre kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

2.10. Kullanıcı hesabının iptal edilmesi.

2.10.1. Kullanıcı, istediği zaman, tüm Yandex servislerinde bulunan hesabını silme veya böyle bir işlevin mevcut olmadı durumunda bazı servisler için hesabı sonlandırma hakkına sahiptir.

2.10.2. Yandex hesabının iptali aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

2.10.2.1. Hesap bir ay süreyle engellenir ve bu süre zarfında, Kullanıcı’nın kendi hesabına erişimi mümkün olmamakla birlikte bahse konu hesap tarafından paylaştığıniçerik silinebilir.

2.10.2.2. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenecek olursa, Kullanıcı için hesap erişimi açılır ancak bu hesap aracılığı ile paylaşılan içerik geri getirilemeyebilir.

2.10.2.3. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenmezse, bu hesabın kullanımıyla siteye koyulan tüm içerik kaldırılır ve kullanıcı adı diğer kullanıcıların kullanımına açık olur. Bu andan itibaren, hesabın ve bu hesapla bağlantılı herhangi bir bilginin geri yüklenmesi mümkün olmadığı gibi, bu hesabın kullanımıyla Yandex servislerine erişim imkanı da yoktur.

2.10.3. Sözleşme’nin 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. maddelerinde (kullanıcı adının başka kullanıcılar tarafından kullanılabilirliği dışında) düzenlenen usul aynı zamanda, herhangi bir hesabın kullanımıyla belirli Yandex servislerine erişimin yasaklanmasında da kullanılır.

3. Kullanım ve depolama için genel hükümler

3.1. Yandex, tüm Kullanıcılar için veya belirli Kullanıcı kategorileri için (Kullanıcının konumuna, hizmetin diline vb. bağlı olarak) Yandex hizmetlerinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar belirleme hakkına sahiptir: bireysel hizmet işlevlerinin olduğu/olmadığı, Yandex Posta hizmetindeki e-posta mesajlarının ve diğer herhangi bir içeriğin saklama süresi, kayıtlı bir kullanıcı tarafından gönderilebilecek veya alınabilecek maksimum mesaj sayısı, bir posta mesajının maksimum boyutu veya diskin maksimum alanı, belirli bir süre için hizmete yapılan maksimum çağrı sayısı, maksimum içerik saklama süresi, indirilebilir içerik için özel ayarlar vb. Yandex, hizmetlerine otomatik erişimi yasaklayabilir ve otomatik olarak oluşturulan bilgileri (örneğin e-posta spam'i) kabul etmeyi durdurabilir.

Yandex, Kullanıcının ekipmanını ve kendi ekipmanını korumak için, kötü amaçlı programlar veya kodları içeren mesajlar alındığında veya Yandex'in otomatik filtreleme ve anti-virüs koruma araçlarının bu tür mesajlarda kötü amaçlı programları veya kodların bulunduğu tespit ettiğinde, herhangi bir mesajın kabul edilmesini ve Kullanıcıya iletilmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Kullanıcı, Yandex'in otomatik filtreleme ve anti-virüs korumasının kalitesini iyileştirmek için belirtilen amaçlar ile Yandex'in bu tür kötü amaçlı programları ve bu mesajlarda yer alan kodları analiz etme ve inceleme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilir ve kabul eder.

3.2. Yandex, Kullanıcı'ya bilgi mesajları gönderme hakkına sahiptir. Yandex ayrıca, yasanın gerekliliklerine uygun bir şekilde izin alınmasına veya Kullanıcının bir hizmetle ilgili reklam mesajlarını almayı reddetmemiş olmasına bağlı olarak, Kullanıcıya reklam mesajları gönderme hakkına sahiptir (kaydolurken, veya daha sonra ilgili işlevselliği kullanarak).

Kullanıcı, kendisi tarafından yeni yayınların yerleştirilmesi da dahil olmak üzere, Kullanıcının kamuya açık eylemleri, diğer kullanıcıların İçeriği ile ilgili eylemleri ve kendisi tarafından belirli bir hizmet kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetler hakkında diğer Kullanıcıların bilgilendirilmesine Yandex'e onay verir.

3.3. Hizmetlerin kalitesini artırmak için, Yandex ve/veya anketi yürütmek için dahil olduğu kişiler, Kullanıcının Hizmeti bir sonraki ziyaretinde bir bilgi mesajı göndererek veya Kullanıcı tarafından hesapta belirtilen iletişim bilgilerini (telefon görüşmeleri veya e-postaları) kullanarak Kullanıcılardan çeşitli konularda görüş ve geri bildirim alma hakkına sahiptir. Toplanan görüşler ve geri bildirimler, Hizmetlerde kullanılabilecek istatistikleri oluşturmak için kullanılabilir. Kullanıcı tarafından anket sırasında sağlanan geri bildirimler ayrıca Yandex tarafından Yandex hizmetlerinde veya Yandex'e bağlı kişilerin hizmetlerinde Kullanıcı adı (giriş) olsun veya olmasın yayınlanabilir. Geri bildirimleri veren Kullanıcı, Sözleşmenin 5. paragrafında belirtilen gereksinimler de dahil olmak üzere, Sözleşmede belirlenen gereksinimlere uymayı taahhüt eder.

3.4. Zen.Platform Limited şirketi tarafından sağlanan hizmetleri kullanan Kullanıcının Hesap Resmi, Kullanıcı Adı, cihaz kimliği ve cookie dahil Kullanıcı tanımlayıcıları (device-id), e-posta adresi, cep telefonu numarası, Kullanıcının Yandex hizmetlerini kullanımına ilişkin bilgiler, Zen.Platform Limited şirketi'ne hizmetleri sağlamak amacıyla verilebilir (https://dzen.ru/legal/termsofuse, https://yandex.ru/legal/news_termsofuse).

4. Kullanıcı İçeriği

4.1. Kullanıcı tarafından içeriğin yayınlanması veya içeriğin bilgileri üçüncü kişilerin haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal ettiği durumlarda üçüncü kişilere karşı sorumluluk dahil olmak üzere (yazarların kişisel mülkiyet dışı hakları, üçüncü şahısların diğer fikri hakları ve/veya maddi olmayan menfaatlerine tecavüz de dahil), Kullanıcı tarafından yayınlanan içeriğin yürürlükteki mevzuat gerekliliklerine uygunluğundan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

4.2. Kullanıcı, Yandex'in Kullanıcı tarafından Yandex hizmetleri aracılığıyla yayınlanan ve/veya dağıtılan herhangi bir içeriği görüntülemekle yükümlü olmadığını ve Yandex'in kendi takdirine bağlı olarak yerleştirmeyi reddetme hakkına (ancak yükümlülüğe değil) veya Yandex hizmetleri aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu içeriğin güvenilirliği, eksiksizliği veya kullanışlılığının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, içeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri bağımsız olarak değerlendirmesi gerektiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı, Yandex hizmetlerinin teknolojisinin, belirli bir hizmetin teknik gereksinimlerini karşılamak için Kullanıcı içeriğinin Yandex tarafından kopyalanmasını (çoğaltılmasını) ve ayrıca Yandex tarafından işlenmesini gerektirebileceğini kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcının içeriğiyle ilgili şikayetleri işlerken Yandex, hizmetin kullanım koşullarında aksi belirtilmedikçe, https://yandex.ru/company/rules/anonymous_content adresinde yayınlanan Anonim İçeriğin Haklarının Kısıtlanması ilkelerine göre hareket eder.

5. Yandex hizmetlerinin kullanım koşulları

5.1. Kullanıcı, Yandex hizmetlerinin kullanımıyla ilgili eylemlerinin üçüncü şahısların haklarının ve meşru menfaatlerinin ihlaline yol açması da dahil olmak üzere üçüncü şahıslara karşı ve ayrıca Yandex hizmetlerini kullanırken yasalara uyulmasından sorumludur.

5.2. Yandex hizmetlerini kullanan Kullanıcı:

5.2.1. yasa dışı, kötü niyetli, karalayıcı, ahlaka aykırı, şiddet ve zulüm sergileyen (veya propaganda amaçlı olan), fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, insanlara karşı nefreti ve/veya ırk, etnik, cinsiyet, dini, sosyal özellikler temelinde ayrımcılığı teşvik eden, herhangi bir kişi veya kuruluşa hakaret, pornografi unsurları içeren (veya propaganda), çocuk erotiklerini içeren, cinsel hizmetlerin reklamı (veya propaganda) diğer hizmetler kisvesi altında da dahil olmak üzere), narkotik maddelerin veya bunların analoglarının, patlayıcıların veya diğer silahların üretimi, kullanımı veya diğer kullanımlarına ilişkin prosedürü açıklanan içeriği yüklenmez, yayınlamaz, iletmez ve başka bir şekilde dağıtmaz;

5.2.2. reşit olmayanlar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal etmez ve/veya onlara herhangi bir biçimde zarar vermez;

5.2.3. Yandex çalışanları, forum moderatörleri, site sahipleri dahil olmak üzere yeterli haklara sahip olmadan başka bir kişiyi veya bir kuruluş ve/veya topluluk temsilcisini taklit etmez ve ayrıca ağdaki diğer kişilerin yasa dışı temsiline ilişkin diğer biçim ve yöntemleri kullanmaz, herhangi bir özne veya nesnenin özellikleri ve özellikleri hakkında kullanıcıları veya Yandex'i yanıltmaz;

5.2.4. yasa veya herhangi bir sözleşme ilişkisi kapsamında bu tür eylemlere ilişkin hakların olmaması durumunda, içeriği yüklemez, göndermez, iletmez veya başka bir şekilde yerleştirmez ve/veya dağıtmaz;

5.2.5. özel bir şekilde kabul edilmemiş reklam bilgilerini yüklemez, göndermez, iletmez veya başka bir şekilde yerleştirmez ve/veya dağıtmaz, spam (arama dahil), diğer kişilerin e-posta adreslerinin listeleri, piramit şemaları, çok seviyeli (ağ) pazarlama (MLM) ), İnternet kazanç sistemleri ve e-posta işletmeleri, “mutluluk mektupları” ve ayrıca bu etkinliklere katılmak için Yandex hizmetlerini kullanmaz veya yalnızca kullanıcıları diğer etki alanlarının sayfalarına yönlendirmek için Yandex hizmetlerini kullanmaz;

5.2.6. virüs içeren herhangi bir bilgi veya herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanının veya programlarının yetkisiz erişim için kesintiye uğratmak, yok etmek veya işlevlerini sınırlamak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları, ticari yazılım ürünleri ve bunların oluşturulması için programların seri numaraları, oturum açma bilgileri, şifreler ve İnternet'teki ücretli kaynaklara yetkisiz erişim elde etmek için ayrıca yukarıdaki bilgilere bağlantıları göndermek için diğer araçları yüklemez, göndermez, iletmez veya başka bir şekilde yerleştirmez ve/veya dağıtmaz;

5.2.7. izinsiz olarak diğer kişilerin kişisel verilerini toplamaz ve saklamaz;

5.2.8. Yandex web sitelerinin ve hizmetlerinin normal işleyişini bozmaz;

5.2.9. Sözleşme'de öngörülen kısıtlamaları ve yasakları ihlal etmeyi amaçlayan eylemleri teşvik etmez;

5.2.10. Kullanıcının Yandex'ten böyle bir izin aldığı veya herhangi bir hizmetin Kullanıcı Sözleşmesinde açıkça belirtildiği durumlar dışında, Yandex hizmetlerinin herhangi bir bölümünü (Kullanıcıya Yandex hizmetleri aracılığıyla sunulan içerik dahil) herhangi bir ticari amaçla kullanmaz ve bunlara erişmez, çoğaltmaz, tekrarlamaz ve kopyalamaz, satmaz ve yeniden satmaz;

5.2.11. aksi takdirde uluslararası hukuk normları da dahil olmak üzere hukuk normlarını ihlal etmez.

6. Hizmetlerine ve içeriğine ilişkin münhasır haklar

6.1. Tasarım öğeleri, metinler, grafikler, çizimler, videolar, bilgisayar programları, veri tabanları, müzik, sesler ve diğer nesneler (bundan böyle Yandex Hizmetleri İçeriği olarak anılacaktır) dahil olmak üzere Yandex hizmetleri aracılığıyla erişilebilen tüm nesneler ve Yandex hizmetlerinde yerleştirilen her türlü içerik, Yandex, Kullanıcılar ve diğer telif hakkı sahiplerinin münhasır haklarına tabidir.

6.2. İçeriğin ve Yandex hizmetlerinin diğer öğelerinin kullanımı yalnızca belirli bir hizmet tarafından sunulan işlevsellik çerçevesinde mümkündür. Yandex hizmetlerinin İçeriğinin unsuru ve Yandex hizmetlerinde yerleştirilen herhangi bir içerik, telif hakkı sahibinin önceden izni olmaksızın başka bir şekilde kullanılamaz. Kullanım, sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir: çoğaltma, kopyalama, işleme, herhangi bir temelde dağıtım, bir çerçeve içinde görüntüleme, vb. İstisnalar, Rusya Federasyonu mevzuatı veya belirli bir Yandex hizmetinin kullanım koşulları tarafından açıkça belirtilen durumlardır.

Kullanıcı tarafından Yandex hizmetlerinin İçeriğinin unsurları yanı sıra ticari olmayan kişisel kullanım için herhangi bir içeriğin kullanılmasına, tüm telif hakkı işaretleri, ilgili haklar işaretleri, ticari markalar, diğer yazarlık bildirimlerinin korunması, hak sahibinin yazarının/unvanının adı (veya takma adı) değişmeden korunması, ilgili nesne değişmeden korunması şartıyla izin verilir. İstisnalar, Rusya Federasyonu mevzuatı veya belirli bir Yandex hizmetinine ilgili kullanıcı sözleşmeleri tarafından açıkça belirtilen durumlardır.

7. Üçüncü Taraf Siteleri ve İçeriği

7.1. Yandex Hizmetleri, İnternet'teki diğer sitelere (üçüncü şahıs siteleri) bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü şahıslar ve içerikleri Yandex tarafından belirli gerekliliklere (gerçeklik, eksiksizlik, yasallık vb.) uygunluk açısından kontrol edilmez. Yandex, üçüncü taraf web sitelerinde ifade edilen görüşler veya beyanlar, reklamlar vb. dahil olmak üzere Kullanıcının Yandex hizmetlerini kullanarak erişim elde ettiği üçüncü taraf web sitelerinde yayınlanan hiçbir bilgi, materyal ve ayrıca bu tür sitelerin kullanılabilirliğinden veya içerik ve bunların Kullanıcı tarafından kullanımının sonuçlarından sorumlu değildir.

7.2. Yandex kaynaklarında açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir siteye, ürüne, hizmete veya sitede yayınlanan ticari veya ticari olmayan herhangi bir bilgiye (herhangi bir biçimde) bir bağlantı, ilgili ürünlerin (hizmetlerin, faaliyetlerin) Yandex tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.

8. Yandex hizmetlerinde reklam

8.1. Yandex, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen sınırlar dahilinde, Yandex tarafından Yandex hizmetlerine yerleştirilen reklamlardan sorumludur.

9. Garanti Yokluğu, Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1. Kullanıcı Yandex hizmetlerini riski kendisine ait olmak üzere kullanır. Yandex Hizmetleri "olduğu gibi" sağlanır. Yandex, Yandex hizmetlerinin Kullanıcının amaçlarına uygunluğu da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9.2. Yandex hizmetlerinin Kullanıcı gereksinimlerine uygunluğu/uyumlu olacağı; Yandex hizmetleri sürekli, hızlı, güvenilir ve hatasız olarak sağlanacağı; Yandex hizmetleri kullanılarak elde edilebilecek sonuçlar doğru ve güvenilir olacağı ve herhangi bir amaç için veya herhangi bir kapasitede (örneğin, herhangi bir gerçeği tespit etmek ve/veya doğrulamak için) kullanılabileceği; Yandex hizmetleri kullanılarak elde edilen her türlü ürün, hizmet, bilgi vb.'nin kalitesi Kullanıcı'nın beklentilerini karşılayacağı Yandex tarafından garanti edilmez.

9.3. Kullanıcı, Yandex hizmetlerini kullanarak erişim elde ettiği her türlü bilgi ve/veya materyali (indirilebilir yazılımlar, mektuplar, eylem talimatları ve yönergeleri vb. dahil) riski kendisine ait olmak üzere kullanabilir ve kullanımın olası sonuçlarından sorumlu olacaktır (belirtilen bilgi ve/veya materyaller, Kullanıcının bilgisayarına veya üçüncü şahıslara verebileceği zararlar, veri kaybı veya diğer zararlar da dahil olmak üzere).

9.4. Yandex, Kullanıcının Yandex hizmetlerini veya Yandex hizmetlerinin münferit parçalarını/fonksiyonlarını kullanmasından kaynaklanan hiçbir tür kayıptan sorumlu tutulamaz.

9.5. Yandex'in Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 15. Maddesi uyarınca sorumluluğu her durumda Rusya Federasyonu'nun 10.000 (on bin) rublesi ile sınırlıdır ve eylemlerinde herhangi bir kusur varsa Yandex'e atanır.

10. Diğer hükümler

10.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile Yandex arasında, Yandex hizmetlerini kullanma prosedürüne ilişkin bir sözleşmedir ve Kullanıcı ile Yandex arasındaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

10.2. İşbu Sözleşme, Rusya Federasyonu yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. İşbu Sözleşme ile düzenlenmeyen konular, Rusya Federasyonu mevzuatına göre çözülecektir. İşbu Sözleşme kapsamındaki ilişkilerden kaynaklanan tüm olası anlaşmazlıklar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından belirlenen prosedüre göre, Rus hukukunun normlarına göre çözülecektir. İşbu Sözleşme metni boyunca, aksi açıkça belirtilmedikçe, "mevzuat" terimi, hem Rusya Federasyonu mevzuatı hem de Kullanıcının ikamet ettiği yerin mevzuatı anlamına gelir.

10.3. İşbu Sözleşme ve Yandex hizmetleri kapsamında sağlanan ücretsiz hizmetlere ilgili olarak, Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen tüketici korunma kuralları, Kullanıcı ile Yandex arasındaki ilişkilere uygulanamaz.

10.4. Yandex hizmetleri ücretli bir aboneliğe izin veriyorsa, abonelik düzenlemek ve abonelik için daha fazla ödeme yapmak amacıyla Kullanıcı banka kartını hesabına bağlar (bundan sonra "Bağlantılı Kart" olarak anılacaktır). İşbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Kullanıcının hesabına bağlı herhangi bir banka kartı (abonelikten önce veya sonra Yandex hizmetlerine abone olurken bağlananlar dahil) Bağlantılı Kart olarak kabul edilir. Bağlantılı Kart ekleme ve kullanma prosedürü asağıdaki adreste yayınlanan hüküm ve koşullara tabidir: https://yandex.ru/legal/bank_card.

Kullanıcı, Yandex ve iştiraklerinin hizmet ve uygulamalarının işlevselliğini kullanarak Yandex hizmetlerinde yetkisiz olarak ve hesaba bir banka kartı eklemeden üçüncü şahıslara nakdi olmayan bir ödeme yaparsa, Kullanıcı tarafından ödeme formunda belirtilen verileri, belirli bir Kullanıcı hesabına bağlı olmaksızın yalnızca teknik ödeme yapmak amacıyla Yandex tarafından saklanır. Girilen bilgiler, Gizlilik Politikasında (https://yandex.com.tr/legal/confidential) belirtilen şartlar ve amaçlar doğrultusunda saklanır ve işlenir.

10.5. Sözleşmedeki hiçbir şey, Kullanıcı ile Yandex arasında acentelik ilişkileri, ortaklık ilişkileri, ortak faaliyetlere ilgili ilişkiler, kişisel istihdam ilişkileri veya Sözleşmede açıkça öngörülmeyen diğer ilişkiler olarak anlaşılamaz.

10.6. İşbu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Sözleşmede geri kalan hükümlerinin geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmemelidir.

10.7. Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından Sözleşme şartlarının ihlali durumunda Yandex'in herhangi bir işlem yapmaması, Yandex'i daha sonraki bir tarihte çıkarlarını korumak için her türlü önlemi alma hakkından mahrum bırakmaz ve ayrıca daha sonra benzer ihlaller olması durumunda Yandex'in haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

10.8. İşbu Sözleşme Rusça olarak hazırlanmıştır ve bazı durumlarda Kullanıcıya başka bir dilde incelenmesi için sunulabilir. İşbu Sözleşmenin Rusça versiyonu ile başka bir dildeki versiyonu arasında tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin Rusça versiyonu hükümleri uygulanacak.

Yayın tarihi: 20.10.2022

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/13102021

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/22062020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/18072019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25062019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20022019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/28012019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04062018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04052017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25112015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/03022015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/17102014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/26042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/05042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20092011