Yandex Hizmetleri Kullanıcı Anlaşması

Bu doküman, Yandex Hizmetleri Kullanıcı Anlaşması'nın Türkçe tercümesidir. Yandex Hizmetleri Kullanıcı Anlaşmasının Rusça versiyonu ile bu tercüme arasında çelişki olması durumunda, yalnızca Yandex Hizmetleri Kullanıcı Anlaşmasının Rusça versiyonu yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex Hizmetleri için Kullanıcı Anlaşmasının Rusça versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle "Yandex" olarak anılacaktır), İnternet kullanıcılarına (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) hizmetlerini bu Kullanıcı Anlaşmasının (bundan böyle "anlaşma", "Kullanıcı anlaşması" olarak anılacaktır) hüküm ve koşullarına göre kullanma fırsatı sunmaktadır. Bu anlaşma, Kullanıcının Madde 1.4 uyarınca şartlarını açıkça kabul etmesiyle yürürlüğe girecektir.

1.2. Yandex, Kullanıcılara navigasyon, iletişim araçları, arama motoru, bilgi ve materyal (içerik) gönderme ve saklama araçları, içerik kişiselleştirme, alışveriş vb. dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetlere erişim sunmaktadır. Halihazırda mevcut olan tüm hizmetlerin yanı sıra bunların geliştirilmesi ve/veya yeni hizmetlerin eklenmesi bu anlaşmanın konusu olacaktır.

1.3. Yandex hizmetlerinin kullanımı, işbu anlaşma, Yandex arama motorunu kullanma lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ve belirli hizmetlerin kullanım koşulları ile düzenlenecektir. Bu anlaşma, Yandex tarafından bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve bu anlaşmanın yeni revizyonunda aksi belirtilmedikçe, işbu anlaşmanın yeni revizyonu, bu paragrafta verilen web adresinde çevrimiçi olarak yayınlandığında yürürlüğe girecektir. Bu Kullanıcı Anlaşmanın güncel revizyonu her zaman https://yandex.com.tr/legal/rules adresinde mevcuttur.

1.4. Kullanıcı, herhangi bir hizmetin/belli işlevlerin kullanımına başlayarak veya kayıt prosedüründen geçerek, bu anlaşmanın şartlarını herhangi bir sınırlama veya istisna olmaksızın tam olarak kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, bu anlaşmanın herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsa, Yandex hizmetlerini kullanmamalıdır. Yandex, bu anlaşma Madde 1.3'te belirtilen ve Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yaparsa, Kullanıcı Yandex hizmetlerini kullanmayı bırakacaktır.

2. Kullanıcı Kaydı. Kullanıcı hesabı

2.1. Belirli Yandex hizmetlerini veya hizmetlerin belirli işlevlerini kullanmak için Kullanıcı, benzersiz bir hesap oluşturmak üzere kayıt işlemini tamamlamalıdır.

2.2. Kayıt sırasında Kullanıcı, kayıt formunda istenen bilgileri geçerli ve eksiksiz olarak sağlayacak ve bu bilgileri düzenli olarak güncelleyecektir. Kullanıcı geçersiz bilgi verirse veya Yandex'in Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir bilginin eksik veya geçersiz olduğuna inanmak için nedenleri varsa, Yandex kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcının hesabını engelleyebilir veya silebilir veya Kullanıcının herhangi bir hizmeti (veya belirli işlevleri) kullanmasını reddedebilir.

Kullanıcı kaydolurken profili için bir resim yükleyebilir (kullanıcı simgesi). Profil görseli, Kullanıcının Yandex servislerindeki gönderilerine eklenebilir. Profil görüntüsü bu Anlaşmanın 4. Bölümündeki gereklilikleri karşılamalıdır.

Kullanıcı, resmini profil resmi olarak kullandığında, Yandex'in Kullanıcının resmini Yandex hizmetlerinde, promosyon ürünlerinde, kurumsal bloglarda ve üçüncü taraf kaynaklardaki Yandex hesaplarında yayınlayabileceğini ve dahası bunları kullanabileceğini bilir ve kabul eder.

2.3. Yandex, herhangi bir zamanda Kullanıcının kayıt sırasında verdiği bilgileri doğrulamasını isteme ve destekleyici belgeler (özellikle kişisel kimlik belgeleri) talep etme hakkını saklı tutar; bu belgelerin verilmemesi, Yandex'in takdirine bağlı olarak, geçersiz bilgi verilmesi olarak kabul edilebilir ve işbu Madde 2.2'ye göre sonuçlar doğurabilir. Kullanıcının kendisi tarafından sağlanan belgelerde belirtilen bilgilerinin kayıt sırasında verilen bilgilerle uyuşmaması veya kayıt sırasında verilen bilgilerin Kullanıcıyı tanımlamayı mümkün kılmaması durumunda, Yandex, Kullanıcının Kullanıcı hesabına erişimini ve Yandex hizmetlerini kullanmasını reddetme hakkını saklı tutar.

2.4. Kullanıcı hesabında bulunan Kullanıcıya ait tüm kişisel bilgiler, Yandex tarafından Gizlilik Politikasına (https://yandex.com.tr/legal/confidential) göre saklanacak ve işlenecektir.

2.4.1. Cep telefonu numarasını veren ve onaylayan bir Kullanıcı, bu bilgileri Kullanıcının cihazında görüntülemek ve kaydetmek için Yandex tarafından saklanan ve işlenen kişisel bilgileriyle bir arşiv talep etme işlevine ve ayrıca kişisel bilgilerini silmek için bir istek gönderme işlevine erişebilir.

Bu işlev, Yandex ID'deki Kullanıcı profili sayfasındaki "Veri yönetimi" bölümünde mevcuttur (https://passport.yandex.ru/profile). Veri yönetimi hakkında daha fazla bilgi https://yandex.ru/support/id/data.html adresinde bulunabilir.

2.5. Kullanıcının hesabına erişim araçları.

2.5.1. Kayıt sırasında Kullanıcı, Kişisel Hesaba erişim için kullanıcı adını (Kullanıcının Kişisel Hesabının benzersiz bir sembolik adı) ve şifreyi kendisi seçer. Yandex, belirli girişlerin kullanılmasını yasaklama ve giriş ve şifre gereksinimlerini (uzunluk, kabul edilebilir karakterler vb.) belirleme hakkına sahiptir.

2.5.1.1. Kullanıcı, Kullanıcının cep telefonu numarasını, adını ve soyadını belirtmek suretiyle Kişisel Hesabın basitleştirilmiş bir kayıt prosedüründen geçme imkanına sahip olabilir. Yandex servislerinde müteakip yetkilendirme, Kullanıcı tarafından kayıt sırasında belirtilen cep telefonu numarasının ve bu numaraya gönderilen onay kodunun girilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, kullanıcının yetkilendirme için kayıt sırasında belirtilen adı ve soyadı girmesi gerekebilir.

Basitleştirilmiş bir prosedür kapsamında oluşturulan Kişisel Hesap kullanılarak belirli hizmetlerin ve/veya Yandex hizmetlerinin belirli işlevlerinin kullanımı mümkün olmayabilir. Yandex hizmetlerinin işlevlerini tam olarak kullanmak için Kullanıcının, anlaşmanın 2.5.1. paragrafında belirtilen prosedüre uygun olarak Kişisel Hesabı için bir kullanıcı adı ve şifre seçmesi gerekir.

2.5.2. Kişisel Hesabın Anlaşmanın 2.5.1. paragrafında belirtilen prosedüre uygun olarak kaydedilmesinden sonra Kullanıcı, belirlenen şifreyi değiştirerek Kişisel hesaba erişmek için alternatif bir kimlik doğrulama aracı kullanmaya başlayabilir. Bu tür bir araca erişim, Kullanıcının Kişisel Hesap yönetimi arayüzünde iki faktörlü bir kimlik doğrulama ayarlanarak sağlanır.

2.5.3 Kullanıcı oturum açtıktan sonra, Kullanıcının cihazına girdiği hesap bilgileri, Kullanıcı cihazını hesabına bağlamadan önce cihazın tarayıcısına otomatik olarak kaydedilebilir ve Yandex hizmetleri her kullanıldığında hesaba erişmek için herhangi bir ek araç gerektirmez.

Cihazın tarayıcısına otomatik olarak kaydedilen kullanıcı hesabı bilgileri, işbu Anlaşmanın 2.8.2. maddesinde belirtilen durumlar haricinde, servisler, web siteleri, uygulamalar ve bağlı kuruluşlarının (YANDEX LLC ile aynı gruba ait olanlar dahil) diğer yazılım ürünleri ve Beru servisi (https://beru.ru) dahil olmak üzere Yandex servislerine erişmek için kullanılabilir.

2.6. Kullanıcı, hesabına erişim için seçtiği araçların güvenliğinden ve bu araçların gizliliğinden sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı hesabına erişmek için gereken bilgilerin Kullanıcı tarafından herhangi bir koşulda (sözleşmeler veya anlaşmalar dahil) üçüncü taraflara gönüllü olarak aktarılması da dahil olmak üzere, Kullanıcı hesabı aracılığıyla Yandex hizmetlerinde ve bu hizmetlerle ilgili her türlü eylemden (ve bunların sonuçlarından) sorumlu olacaktır. İşbu Madde 2.6'da belirtildiği üzere Kullanıcının, Kullanıcı hesabı üzerinden Yandex hizmetlerine yetkisiz erişim ve/veya hesabına erişim için seçtiği araçların (şifre veya iki faktörlü kimlik doğrulama araçları) gizliliğinin başka herhangi bir ihlali (ihlal iddiası) konusunda Yandex'i bilgilendirdiği durumlar haricinde, Kullanıcının hesabı üzerinden Yandex hizmetlerinde veya Yandex hizmetleriyle gerçekleştirilen tüm eylemler Kullanıcı tarafından yapılmış sayılacaktır.

2.7. Kullanıcı, Kullanıcı hesabı üzerinden Yandex hizmetlerine yetkisiz (Kullanıcı tarafından izin verilmeyen) erişim ve/veya hesabına erişim için seçilen araçların gizliliğinin ihlali (ihlal iddiası) durumlarını derhal Yandex'e bildirecektir. Güvenlik nedenleriyle, Kullanıcı, Yandex hizmetlerini çalıştırdığı her oturumu (Oturumu Kapat düğmesi) tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde oturumu kapatmalıdır. Yandex, Kullanıcının işbu anlaşmanın bu bölümüne uymaması sonucunda ortaya çıkabilecek olası bilgi kaybı veya hasarı ile diğer sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

2.8. Hesabın Kullanıcı tarafından kullanımı.

2.8.1. Kullanıcı, Yandex tarafından izin verilmedikçe veya herhangi bir hizmet için kullanıcı anlaşmasında doğrudan belirtilmedikçe, Yandex hizmetlerinin herhangi bir bölümünü (hizmetler aracılığıyla Kullanıcıya sunulan içerik dahil) veya Yandex hizmetlerine erişimi çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya herhangi bir ticari amaçla kullanamaz.

2.8.2. Kullanıcı hesaplarının belirli kategorileri, söz konusu hizmetleri düzenleyen kayıt veya kullanıcı şart ve koşullarının gerektirmesi halinde, belirli Yandex hizmetlerinin veya bunların bazı seçeneklerinin kullanımını kısıtlayabilir veya devre dışı bırakabilir.

2.9. Hesabın sonlandırılması Yandex, Kullanıcının bu Anlaşmanın şartlarını ve Madde 1.3'te listelenen herhangi bir belgenin şartlarını ihlal etmesi ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir hizmeti kullanmaması durumunda, Kullanıcının hesabını engelleyebilir veya silebilir, ayrıca herhangi bir hesap aracılığıyla belirli Yandex hizmetlerine erişimi yasaklayabilir ve herhangi bir içeriği neden göstermeksizin silebilir:

2.9.1. Yandex.Mail'deki bir posta kutusu, Kullanıcı 24 aydan uzun süre kullanmazsa silinir.

2.10. Kullanıcı hesabının silinmesi.

2.10.1. Kullanıcı istediği zaman tüm Yandex hizmetlerindeki hesabını silebilir veya böyle bir seçenek mevcutsa, belirli hizmetlerle ilgili olarak hesabını sonlandırabilir.

2.10.2. Bir hesap Yandex tarafından aşağıdaki şekilde silinir:

2.10.2.1. Bir hesap, Kullanıcının hesabına erişemeyeceği bir ay boyunca engellenir ve bu hesap üzerinden gönderilen içerik silinebilir;

2.10.2.2. bu süre içinde Kullanıcının hesabı yeniden aktif hale getirilirse, Kullanıcının hesaba erişimi yenilenir, ancak bu hesap üzerinden yayınlanan içerik geri yüklenmeyebilir;

2.10.2.3. bu süre içinde Kullanıcının hesabı geri yüklenmezse, hesap aracılığıyla gönderilen tüm içerik silinecek ve giriş diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacaktır. Bu andan itibaren, hesabın veya ilgili bilgilerin geri yüklenmesinin yanı sıra hesap üzerinden Yandex hizmetlerine erişim de mümkün değildir.

2.10.3. İşbu Madde 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3'te açıklanan prosedür (diğer kullanıcıların giriş yapabilmesi hariç), belirli hizmetlere herhangi bir hesap üzerinden erişimin yasaklanması için de geçerli olacaktır.

3. Genel Kullanım ve Depolama Hükümleri

3.1. Yandex, tüm Kullanıcılar veya belirli Kullanıcı kategorileri için aşağıdakiler dahil hizmetlerin kullanımına kısıtlamalar getirebilir (Kullanıcının konumuna, hizmetin diline vb. bağlı olarak): belirli hizmet işlevlerinin kullanılabilirliği / kullanılamazlığı, mesajların Yandex.Mail hizmetinde ve diğer içeriklerde saklanma süresi, kayıtlı bir kullanıcı tarafından gönderilebilecek veya alınabilecek maksimum mesaj sayısı, maksimum elektronik mesaj boyutu veya disk alanı, belirli bir süre içinde maksimum hizmet kullanım sayısı, maksimum içerik saklama süresi, indirilebilir içeriğin özel parametreleri vb. Yandex, sunucularına yapılan otomatik talepleri yasaklayabilir ve otomatik olarak oluşturulan bilgilerin (örneğin, elektronik spam) kabulünü sonlandırabilir.

Yandex, Kullanıcının ekipmanını ve kendi ekipmanını korumak için, bu tür mesajlar kötü amaçlı yazılım veya kod içerdiğinde veya Yandex'in otomatik filtreleri ve anti-virüs koruması bu tür kötü amaçlı yazılım veya kodları tespit ettiğinde, Kullanıcıya herhangi bir mesajın alınmasını ve teslim edilmesini sınırlayabilir. Kullanıcı, Yandex'in belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik filtrelerin ve Yandex'in anti-virüs korumasının kalitesini artırmak için söz konusu mesajlarda yer alan bu tür kötü amaçlı yazılımları ve kodları analiz edebileceğini ve inceleyebileceğini bildirir ve kabul eder.

3.2. Yandex, kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Yandex'in hizmetlerini kullanarak "Reklamcılık Hakkında Kanun "un 1. Bölüm, 18. Maddesi uyarınca reklam mesajları almayı kabul eder. Kullanıcı, bir parçası olarak veya bağlantılı olarak reklam mesajları aldığı hizmetin ilgili işlevini kullanarak reklam mesajlarını almayı reddetme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, işbu belge ile Yandex'e, Kullanıcı tarafından yayınlanan yeni yayınların yanı sıra Kullanıcının diğer Kullanıcıların İçeriklerine ilişkin eylemleri ve Kullanıcı tarafından Hizmette gerçekleştirilen diğer faaliyetler hakkında diğer Hizmet Kullanıcılarını bilgilendirmesi için yetki verir.

3.3. Hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla, Yandex ve/veya anketi gerçekleştirmek için görevlendirdiği kişiler, Kullanıcının hizmeti bir sonraki ziyaretinde bir bilgi mesajı göndererek veya Kullanıcının hesabında belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak (telefon veya e-posta yoluyla) Kullanıcı ile iletişime geçerek Kullanıcıdan çeşitli konularda görüş ve geri bildirim toplayabilir. Görüşler ve geri bildirimler, Yandex hizmetlerinde kullanılabilecek istatistikler oluşturmak için kullanılabilir. Anket sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan geri bildirimler, Yandex tarafından Yandex hizmetlerinde veya Yandex'e bağlı kişilerin hizmetlerinde, hem Kullanıcının adıyla (giriş) hem de Kullanıcı adı (giriş) olmadan yayınlanabilir. Kullanıcı geri bildirimde bulunurken, işbu belgenin 5. paragrafındaki gereklilikler de dahil olmak üzere işbu belgenin gerekliliklerine uyacaktır.

4. Kullanıcı içeriği

4.1. Kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir içeriğin veya konusunun, yazarların kişisel mülkiyet dışı hakları, üçüncü tarafların diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal etmesi ve/veya diğer maddi olmayan varlıklara tecavüz etmesi durumunda üçüncü taraflara karşı sorumluluk da dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir içeriğin geçerli yasal gerekliliklere uygunluğundan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.2. Kullanıcı, Yandex'in Kullanıcı tarafından Yandex hizmetleri aracılığıyla yayınlanan ve/veya dağıtılan herhangi bir içeriği inceleme yükümlülüğü altında olmadığını ve Yandex'in kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcının içerik yayınlamasını ve/veya dağıtmasını yasaklama hakkına sahip olduğunu (ancak bununla yükümlü olmayacağını) veya Yandex hizmetleri aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği kaldırabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, güvenilirliği, geçerliliği veya kullanışlılığı da dahil olmak üzere içeriğin kullanımıyla ilgili her türlü riski bağımsız olarak değerlendireceğini kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı, hizmet işletim teknolojilerinin Kullanıcı içeriğinin Yandex tarafından çoğaltılmasını (replikasyonunu) ve belirli bir hizmetin teknik gerekliliklerine uygunluk için Yandex tarafından işlenmesini gerektirebileceğini kabul ve beyan eder.

4.4 Kullanıcı içeriğiyle ilgili olarak alınan şikayetler, hizmetin kullanım koşullarında aksi belirtilmedikçe, Yandex tarafından https://yandex.com/company/our_principles/anonymous_content adresinde yayınlanan Kullanıcı Gizliliği ilkeleri temelinde işlenir.

5. Yandex Hizmet Kullanım Koşulları

5.1. Kullanıcı, üçüncü tarafların haklarının ve meşru menfaatlerinin ihlali ile sonuçlanan eylemler de dahil olmak üzere Hizmetin kullanımıyla ilgili her türlü eylemden ve Hizmeti kullandıktan sonra yasalara uymaktan üçüncü taraflara karşı sorumlu olacaktır.

5.2. Yandex Hizmetini kullanılması üzerine Kullanıcı:

5.2.1. yasadışı, zararlı, iftira niteliğinde, etik olmayan veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, nefreti ve/veya ırksal, etnik, cinsel, dini veya sosyal ayrımcılığı teşvik eden veya herhangi bir kişi ve/veya kuruluşa hakaret içeren herhangi bir içeriği indirmeyecek, göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde yayınlamayacak ve/veya dağıtmayacaktır;

5.2.2. reşit olmayan kişiler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecek ve/veya herhangi bir şekilde zarar vermeyecektir;

5.2.3. Yandex çalışanları, forum moderatörleri, web sitesi sahipleri de dahil olmak üzere, yetkisi olmadan başka bir kişiyi veya bir kuruluşun ve/veya topluluğun temsilcisini taklit etmeyecek ve çevrimiçi ortamda diğer kişileri yasa dışı temsil etmenin diğer biçim ve yöntemlerini uygulamayacak ve diğer kullanıcıları ve Yandex'i herhangi bir konu veya nesnenin özellikleri ve nitelikleri konusunda yanlış yönlendirmeyecektir.

5.2.4. yasa veya sözleşme ile yetkilendirilmemişse içeriği indirmeyecek, göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde yayınlamayacak ve/veya dağıtmayacaktır;

5.2.5. izinsiz reklam bilgileri, spam (spamdexing dahil), diğer kişilerin e-posta adreslerinin listeleri, piramit şemaları, çok düzeyli pazarlama (MLM), İnternet kazanç sistemleri ve e-posta işletmeleri, zincir mektuplar indirmeyecek, göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde yayınlamayacak ve/veya dağıtmayacak ve Yandex hizmetini yukarıdakilerden herhangi birine katılmak için kullanmayacaktır.

herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanı veya yazılımının çalışmasını ihlal etmek, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış virüsler veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren herhangi bir materyali indirmeyecek, göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde yayınlamayacak ve/veya dağıtmayacak, yetkisiz erişimin yanı sıra ticari yazılım ve üretim programlarının seri numaraları, oturum açma bilgileri, şifreler ve ücretli çevrimiçi kaynaklara yetkili erişim elde etmek için diğer araçlar veya bu tür bilgilere bağlantılar yayınlamayacaktır;

5.2.7. uygun yetki olmaksızın diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplamayacak ve saklamayacaktır;

5.2.8. Yandex web sitelerinin ve hizmetlerinin düzenli çalışmasını engellemeyecektir;

5.2.9. bu Anlaşma ile getirilen kısıtlama ve yasakları ihlal edecek hiçbir eyleme yardımcı olmayacaktır;

5.2.10. uluslararası hukuk da dahil olmak üzere yasal standartları ihlal etmeyecektir.

6. Hizmetlere ve İçeriğe İlişkin Münhasır Haklar

6.1. Tasarım öğeleri, metin, grafik, illüstrasyon, video, yazılım, veri tabanları, müzik, film müzikleri ve diğer nesneler (bundan böyle hizmet içeriği olarak anılacaktır) dahil olmak üzere Yandex hizmetleri aracılığıyla sunulan her türlü nesne ve Yandex hizmetlerinde yayınlanan her türlü içerik Yandex'in, Kullanıcıların ve diğer hak sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir.

6.2. Tüm içerik ve hizmet unsurları yalnızca belirli bir hizmet tarafından sunulan işlevler dahilinde kullanılabilir. Yandex servis içeriğinin hiçbir unsuru ve Yandex servislerinde yayınlanan herhangi bir içerik, hak sahibinin önceden izni olmadan başka bir şekilde kullanılamaz. Kullanım terimi, çoğaltma, kopyalama, işleme ve herhangi bir esasla dağıtım, çerçeve temsil vb.’yi içerecektir. İstisna, Rus yasaları veya belirli bir Yandex hizmetinin kullanım koşulları ile öngörülen durumlar olacaktır.

Hizmet içeriği unsurlarının ve herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından ticari olmayan kişisel kullanımına, tüm telif hakkı işaretlerinin, bağlantılı hakların, ticari markaların, diğer telif hakkı bildirimlerinin korunması, yazarın / hak sahibinin adının (takma ad) değiştirilmeden korunması ve ilgili nesnenin değiştirilmeden korunması koşuluyla izin verilir. İstisna, doğrudan Rus yasaları veya belirli Yandex hizmetlerinin kullanıcı sözleşmeleri ile belirtilen durumlar olacaktır.

7. Üçüncü Taraf Web Siteleri ve İçerikleri

7.1. Yandex hizmetleri, diğer web sitelerine (üçüncü taraf web siteleri) bağlantılar içerebilir. Bu tür üçüncü taraflar ve içerikleri, Yandex tarafından herhangi bir gerekliliğe (geçerlilik, eksiksizlik, doğruluk vb.) uygunluk açısından doğrulanmaz. Yandex, üçüncü taraf web sitelerindeki görüşler veya beyanlar, reklamlar vb. dahil olmak üzere Kullanıcının hizmetler aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraf web sitelerinde yayınlanan herhangi bir bilgi veya materyalden ve bu tür web sitelerinin veya içeriğin kullanılabilirliğinden ve bunların Kullanıcı tarafından kullanımının sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

7.2. Yandex kaynaklarında doğrudan belirtilmediği sürece, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir web sitesine, ürüne, hizmete, ticari veya ticari olmayan bilgilere verilen bir link (herhangi bir formatta), bu ürünlerin (hizmetlerin, faaliyetlerin) Yandex tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.

8. Yandex Hizmetlerinde Reklam

8.1. Yandex, Yandex hizmetlerindeki reklamlarından Rusya yasalarının öngördüğü ölçüde sorumlu olacaktır.

9. Garanti olmaması, Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1. Kullanıcı, Yandex hizmetlerini riski kendisine ait olmak üzere kullanır. Hizmetler olduğu gibi sağlanmaktadır. Yandex, hizmetlerin Kullanıcının hedeflerine uygunluğu da dahil olmak üzere sorumluluk kabul etmez;

9.2. Yandex, hizmetlerin Kullanıcının gereksinimlerine uygun olduğunu/olacağını; hizmetlerin kesintisiz, hızlı, sürdürülebilir ve hatasız olarak sunulacağını; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu ve herhangi bir amaçla veya herhangi bir kapasitede (örneğin, herhangi bir gerçeğin tanımlanması ve/veya doğrulanması için) kullanılabileceğini; hizmetler aracılığıyla alınan herhangi bir ürün, hizmet, bilgi vb. kalitesinin Kullanıcı'nın beklentilerini karşılayacağını garanti etmez;

9.3. Kullanıcının Yandex hizmetleri aracılığıyla eriştiği her türlü bilgi ve/veya materyal (indirilebilir yazılımlar, mesajlar, her türlü talimat ve yönerge vb. dahil) Kullanıcı tarafından riski kendisine ait olmak üzere kullanılabilir ve Kullanıcının bilgisayarına veya üçüncü taraflara gelebilecek her türlü zarar, bilgi kaybı veya diğer her türlü zarar dahil olmak üzere bu tür bilgi ve/veya materyallerin kullanımının olası sonuçlarından Kullanıcı sorumlu olacaktır;

9.4. Yandex, Kullanıcının Yandex hizmetlerini veya hizmetlerin ayrı bölümlerini/işlevlerini kullanmasından kaynaklanan kayıplardan sorumlu olmayacaktır;

9.5. Her koşulda, Yandex'in Rusya Medeni Kanunu'nun 15. Maddesi kapsamındaki sorumluluğu 10.000 (on bin) RF ruble ile sınırlıdır ve suç içeren eylemlerde bulunulması halinde uygulanacaktır.

10. Diğer hükümler

10.1. Bu Anlaşma, Kullanıcı ile Yandex arasında hizmetlerin kullanım prosedürüne ilişkin bir anlaşmadır ve Kullanıcı ile Yandex arasındaki önceki tüm anlaşmaların yerini alacaktır.

10.2. Bu Anlaşma Rusya Federasyonu yasalarına göre düzenlenecek ve yorumlanacaktır. Burada düzenlenmeyen konular Rus yasalarına göre çözüme kavuşturulacaktır. Bu Anlaşma ile düzenlenen ilişkilerden doğan her türlü ihtilaf, Rus yasal standartlarına göre ilgili Rus yasalarının öngördüğü şekilde çözülecektir. Bu Anlaşmanın herhangi bir bölümünde, aksi belirtilmedikçe, "yasa" terimi Rusya Federasyonu yasalarının yanı sıra Kullanıcının bulunduğu ülkenin yasaları anlamına gelecektir.

10.3. İşbu anlaşma kapsamındaki hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanması nedeniyle, Rus yasaları uyarınca tüketici haklarının korunmasına ilişkin standartlar Kullanıcı ile Yandex arasındaki ilişkilere uygulanmayacaktır.

10.4. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey acentelik, ortaklık, karşılıklı faaliyetler, istihdam veya bu Anlaşmada doğrudan belirtilmeyen diğer ilişkiler olarak yorumlanmayacaktır.

10.5. Herhangi bir nedenle bu anlaşmanın bir veya birkaç hükmünün geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi, bu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10.6. Bu anlama hükümlerinin Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda Yandex'in harekete geçmemesi, Yandex'i gelecekte çıkarlarını korumak için harekete geçme hakkından mahrum bırakmayacak ve gelecekte benzer veya aynı ihlallerin gerçekleşmesi durumunda Yandex'in haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

10.7. Bu Anlaşma Rusça olarak yapılmıştır ve belirli durumlarda Kullanıcıya incelemesi için farklı bir dilde temin edilebilir. İşbu Anlaşmanın Rusça metni ile başka bir dildeki metni arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Rusça metin geçerli olacaktır.

Yayın tarihi: 16.11.2023

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20102022

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/13102021

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/22062020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/18072019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25062019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20022019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/28012019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04062018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04052017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25112015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/03022015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/17102014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/26042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/05042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20092011