Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi

Bu belge Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle “Yandex”), Internet kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı), Yandex servislerini işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde (bundan böyle “Sözleşme”, “KS”) izah edilen koşullara uygun olarak kullanma olanağı sunar. Sözleşme, Sözleşme’nin 1.4 maddesinde öngörülen usule göre koşulları Kullanıcı tarafından kabul edildiği andan itibaren geçerli olur.

1.2. Yandex, Kullanıcılara, gezinti, iletişim, arama araçları, çeşitli bilgi ve malzemelerin (içerik) bulundurulması ve muhafaza edilmesi, içeriğin kişiselleştirilmesi, alışveriş yapma vb. hizmetler de dahil olmak üzere geniş bir hizmet seçeneği yelpazesine erişim sunar. Hali hazırda mevcut olan tüm hizmetler ve de bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Sözleşmenin konusu dahilindedir.

1.3. Yandex servislerinin kullanımı işbu Sözleşme, Yandex arama sistemi kullanım lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ve de ayrı ayrı servislerin kullanım koşullarına göre düzenlenir. Sözleşme, herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Sözleşme’nin yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Sözleşme’nin yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. KS’nin geçerli sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/rules adresindeki sayfada bulunur.

1.4. Kullanıcı, herhangi bir servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında ya da kayıt işleminden geçtiğinde, Sözleşme koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Yandex servislerini kullanma hakkına sahip değildir. Sözleşme’nin 1.3. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından Sözleşme’de Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Yandex servislerini kullanmayı bırakması gerekir.

2. Kullanıcı’nın Kaydolması. Kullanıcı Hesabı

2.1. Bazı Yandex servislerini veya servislerin bazı ayrı işlevlerini kullanabilmesi için Kullanıcı’nın kayıt işleminden geçmesi gerekir ve bunun sonucunda Kullanıcı için benzersiz bir hesap oluşturulur.

2.2. Kayıt için Kullanıcı, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kendisiyle ilgili güvenilir ve yeterli düzeyde bilgiler sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel halde tutmak zorundadır. Kullanıcı yanlış bilgiler verirse veya Yandex'in elinde Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin eksik ya da güvenilmez olduğunu düşündürecek bir dayanak varsa, Yandex, kendi takdirine göre, Kullanıcı hesabını engelleme veya iptal etme ve servislerinin (ya da ayrı ayrı servis işlevlerinin) Kullanıcı tarafından kullanılmasını reddetme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, kayıt sırasında, hesabı için bir resim (avatar) yükleyebilir. Hesabın resminin yanı sıra, Kullanıcı tarafından Yandex hizmetlerinin kullanımı çerçevesinde yayınlanan materyaller yer alabilir. Hesap resmi, işbu Sözleşme 4. Bölümü'nün gereklerine uygun olmalıdır.

Eğer Kullanıcı kendi resmini, hesabın resmi olarak kullanacak olursa, Yandex'in, Yandex hizmetlerinde, reklam ürünlerinde, şirket bloglarında ve Yandex'in üçüncü taraf kaynaklardaki hesaplarında Kullanıcı resmini yayınlama ve kullanma hakkına sahip olduğunu Kullanıcı anlamakta ve kabul etmektedir.

2.3. Yandex, istediği zaman Yandex servislerinde kayıtlı Kullanıcının hesabında kayıt sırasında belirtilen ve Kullanıcıya ait bilgileri, ayrıca Yandex servislerinde kayıtlı Kullanıcı (ona bağlı kişilerin) hesabını kullanarak yetkilendirdikten sonra Kullanıcı erişebilir, Yandex servislerinin kullanımına ilişkin, diğer bilgileri içeren verilerin (ekli kart verileri dahil) Kullanıcı tarafından doğrulanmasını talep etme hakkını saklı tutar. Yandex istediği zaman, kayıt sırasında belirtilen verilerin Kullanıcı tarafından doğrulanmasını talep etme ve bununla bağlantılı olarak doğrulayıcı belgeleri isteme hakkını saklı tutar; bu belgelerin sağlanmaması Yandex'in takdirine göre, geçersiz bilgi sağlanmasıyla aynı anlama gelebilir ve Sözleşme'nin 2.2 maddesinde öngörülen sonuçları doğurabilir. Kullanıcının sunduğu belgelerde yer alan bilgiler ile kayıt sırasında belirtilen bilgilerin bir birine uygun olmaması halinde, ayrıca kayıt sırasında belirtilen bilgiler Kullanıcının kimliğini tespit imkanını vermiyorsa, Yandex Kullanıcının kendi hesabına ulaşımını ve Yandex servislerini kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

2.4. Kullanıcı hesabının içerdiği kişisel Kullanıcı bilgileri, Yandex tarafından Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) koşulları uyarınca saklanır ve işlenir.

2.4.1. Cep telefonu numarasını belirten ve onaylayan bir kullanıcıya, Yandex tarafından saklanan ve işlenen kişisel bilgileri içeren bir arşiv talebi fonksiyonunun/işlevinin, Kullanıcının cihazında bu tür bilgileri görüntülemek ve kaydetmek amacıyla kullanılabileceği gibi, kişisel bilgilerinin silinmesini isteme fonksiyonunun da kullanılabileceği belirtilebilir.

Bu işlev, Yandex ID'deki Kullanıcı profili sayfasının Veri Yönetimi bölümünde (https://passport.yandex.ru/profile) mevcuttur. Veri yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi şu sayfada bulabilirsiniz: https://yandex.ru/support/id/data.html.

2.5. Kullanıcı hesabına erişim için yollar.

2.5.1. Kayıt olurken, Kullanıcı bağımsız olarak bir kullanıcı adı (Kullanıcının hesabı için benzersiz bir sembolik ad) ve Kullanıcı hesabına erişmek için bir şifre seçer. Yandex, belirli kullanıcı adlarının kullanılmasını yasaklama, ayrıca kullanıcı adı ve şifre (uzunluk, geçerli karakterler vb.) için gereksinimler belirleme hakkına sahiptir.

2.5.1.1. Kullanıcıya, cep telefonu numarasını, soyadını ve Kullanıcı adını belirterek kullanıcı hesabını kaydetmek için basitleştirilmiş bir prosedürü kullanma fırsatı verilebilir. Yandex Servislerinde daha sonra yetkilendirme işlemi, kayıt sırasında girilen cep telefonu numarası ve ona gönderilen onay kodu belirtilerek Kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, yetkilendirme için Kullanıcının kayıt sırasında belirtilen adı ve soyadının girilmesi de gerekebilir.

Yandex servislerinin belirli hizmetleri ve/veya belirli işlevlerinin basitleştirilmiş bir şekilde oluşturulan kullanıcı hesabı üzerinden kullanılması mümkün olmayabilir. Yandex servislerinin tüm işlevlerini kullanabilmek için, Kullanıcı Sözleşmenin 2.5.1 maddesinde belirlenen şekilde Kullanıcı hesabı için bir kullanıcı adı ile şifre seçmelidir.

2.5.2. Sözleşmenin 2.5.1. Maddede belirlenen şekilde Kullanıcı hesabı kaydedildikten sonra, Kullanıcı hesabına erişmek için Kullanıcı daha önce belirttiği şifreyi değiştirmek üzere alternatif bir kimlik doğrulama aracını kullanmaya başlama olasılığına sahiptir. Böyle bir araca erişim, Kullanıcı hesabının yönetimi ara yüzünde iki faktörlü kimlik doğrulama ayarlanarak sağlanır.

2.5.3 Kullanıcı hesabına girdikten sonra kullanıcının cihazı ile giren kullanıcı hesabının verileri kullanıcı hesabında işin bitirilmesine kadar cihazın browserinde otomatik olarak kaydedilebilir. Bu yüzden kullanıcının Yandex servislerini her kullandığında kullanıcı hesabının verilerinin girilmesi gerekli değildir.

Cihaz browserinde otomatik olarak kaydedilmiş olan kullanıcı hesabının verileri Yandex servislerine, Yandex’in bağlı şirketlerinin (YANDEX Limited Şirketi ile aynı grupta bulunan şirketler de dahil) servislerine, sitelerine, uygulamalarına ve başka lisanslı programlarına ve Beru servisine (https://beru.ru) erişim için kullanılabilir (işbu sözleşmenin 2.8.2. nolu bendinde belirtilmiş olan olaylar hariç).

2.6. Kullanıcı seçtiği hesap erişim yollarının güvenli olmasından (kolay tahmin edilememesi) kendisi sorumludur ve onların gizliliğini yine kendisi sağlar. Kullanıcı hesabına erişim verilerinin Kullanıcı tarafından her ne koşulla olursa olsun (anlaşma veya sözleşmeler için dahil) üçüncü taraflara gönüllü olarak aktarılması da dahil olmak üzere, Yandex servisleri çerçevesinde veya bu servislerin kullanımıyla Kullanıcı hesabı altında gerçekleştirilen tüm işlemler (ve ayrıca bunların sonuçları) konusunda sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın 2.7 maddesinde öngörülen usule göre, Kullanıcı hesabının kullanımıyla Yandex servislerine yetkisiz erişim sağlanması hakkında ve/veya hesap erişim (parola veya iki faktörlü kimlik doğrulama) yollarının gizliliğinin herhangi bir şekilde ihlali (ihlal şüphesi) hakkında Yandex’i bilgilendirdiği durumlar hariç olmak üzere, Yandex servisleri çerçevesinde veya bu servislerin kullanımıyla Kullanıcı hesabı altında gerçekleştirilen tüm işlemlerin bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

2.7. Kullanıcı, Yandex servislerine Kullanıcı’nın hesabı kullanılarak yetkisiz (Kullanıcı’nın izni olmadan) erişim sağlanan her durumu ve/veya hesap erişim yollarının gizliliğiyle ilgili her tür ihlali (ihlal şüphesini) acilen Yandex’e bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, güvenlik amacıyla, Yandex servisleriyle her çalışma oturumunun sonunda kendi hesabı altında çalışmayı bizzat güvenli olarak sonlandırmakla (“Çıkış” düğmesi) yükümlüdür. Yandex, Sözleşme’nin bu kısmının hükümlerinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucu meydana gelebilecek olası veri kayıplarından veya veri bozukluklardan ve ayrıca, niteliği ne olursa olsun diğer sonuçlardan sorumlu değildir.

2.8. Kullanıcı’nın hesabını kullanması.

2.8.1 Kullanıcı, Yandex’ten böyle bir izin aldığı ya da bunun herhangi bir servisin kullanıcı sözleşmesinde açıkça öngörüldüğü durumlar dışında, Yandex servislerinin herhangi bir kısmını (servisler aracılığıyla Kullanıcı’nın erişimine açık olan içerik dahil) veya bunlara erişimi çoğaltma, benzerini yapma ve kopyalama, satma ve yeniden satışını yapma ve ayrıca herhangi bir ticari amaçla kullanma hakkına sahip değildir.

2.8.2. Kullanıcıların Bbazı kullanıcı hesap kategorileri bu hizmetleri düzenleyen hüküm ve şartler uyarınca kısıtlanabilir veya birtakım Yandex Hizmetleri veya bunların bazı işlevleri hizmet dışı bırakılabilir.

2.9. Kaydın sonlandırılması. Yandex, Sözleşme koşullarının veya Sözleşme’nin 1.3 maddesinde öngörülen diğer belgelerin koşullarının ihlali halinde, Kullanıcı hesabını engelleme veya iptal etme ve ayrıca belirli Yandex servislerine herhangi bir hesabın kullanımıyla erişimi yasaklama ve herhangi bir içeriği nedenini açıklamaksızın kaldırma hakkına sahiptir. Ve de ayrıca, ilgili servisin kullanılmaması durumunda, özellikle de aşağıda belirtilen servisler:

2.9.1. Yandex.Posta servisindeki posta kutusu, Kullanıcı tarafından 24 aydan uzun bir süre kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

2.10. Kullanıcı hesabının iptal edilmesi.

2.10.1. Kullanıcı, istediği zaman, tüm Yandex servislerinde bulunan hesabını silme veya böyle bir işlevin mevcut olmadı durumunda bazı servisler için hesabı sonlandırma hakkına sahiptir.

2.10.2. Yandex hesabının iptali aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

2.10.2.1. Hesap bir ay süreyle engellenir ve bu süre zarfında, Kullanıcı’nın kendi hesabına erişimi mümkün olmamakla birlikte bahse konu hesap tarafından paylaştığıniçerik silinebilir.

2.10.2.2. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenecek olursa, Kullanıcı için hesap erişimi açılır ancak bu hesap aracılığı ile paylaşılan içerik geri getirilemeyebilir.

2.10.2.3. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenmezse, bu hesabın kullanımıyla siteye koyulan tüm içerik kaldırılır ve kullanıcı adı diğer kullanıcıların kullanımına açık olur. Bu andan itibaren, hesabın ve bu hesapla bağlantılı herhangi bir bilginin geri yüklenmesi mümkün olmadığı gibi, bu hesabın kullanımıyla Yandex servislerine erişim imkanı da yoktur.

2.10.3. Sözleşme’nin 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. maddelerinde (kullanıcı adının başka kullanıcılar tarafından kullanılabilirliği dışında) düzenlenen usul aynı zamanda, herhangi bir hesabın kullanımıyla belirli Yandex servislerine erişimin yasaklanmasında da kullanılır.

3. Kullanım ve saklamaya ilişkin genel hükümler

3.1. Yandex, tüm Kullanıcılar ya da ayrı Kullanıcı kategorileri için olmak üzere (Kullanıcı’nın bulunduğu yere ve servisin sağlandığı dile vs. bağlı olarak) servislerin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirme hakkına sahiptir. Bu sınırlamalar şunları içerebilir: Ayrı ayrı servis işlevlerinin bulunması/bulunmaması, Yandex.Posta servisindeki posta iletilerini ve diğer herhangi bir içeriği saklama süresi, kayıtlı bir kullanıcının gönderebileceği veya alabileceği maksimum ileti sayısı, maksimum posta iletisi veya disk alanı boyutu, belirtilen zaman dilimi içinde servisin maksimum kullanım sayısı, maksimum içerik saklama süresi, yüklenen içeriğin özel parametreleri vs. Yandex, sunduğu servislere otomatik erişimi yasaklayabilir ve ayrıca, otomatik oluşturulan her tür bilginin (örneğin, posta spam’ı) alımını durdurabilir.

Yandex, Kullanıcıya ait donanım ile kendisine ait donanımı korumak amacıyla, mesajların kötü amaçlı yazılım veya kod içermesi veya Yandex'in otomatik filtreleme araçları ile antivirüslerinin kötü amaçlı yazılım veya kodları bu tür mesajlarda tespit etmesi durumunda, herhangi bir mesajın alımını ve Kullanıcıya teslimini sınırlama hakkına sahiptir. Yandex'in belirtilen amaçlara uygun olarak, Yandex'in otomatik filtreleme ve antivirüs araçlarının kalitesini artırmak için adı geçen mesajlarda yer alan bu tür kötü niyetli yazılım ve kodları analiz etme ve araştırma hakkına sahip olduğu Kullanıcıya bildirilmiş ve kendisi bunu kabul etmiştir.

3.2. Yandex kullanıcılarına bilgi mesajları gönderme hakkına sahiptir. Yandex servisleri kullanması ile birlikte, Kullanıcı ‘ Reklam’ Yasasının 18. maddesinin, 1bölümü çerçevesinde reklam içeren bilgi mesajları allamasını kabul etmektedir. Kullanıcı reklam içeren mesajlarının bağlı olduğu fonksiyonları kullanarak reklam içeren mesajlarından vazgeçme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan yeni paylaşımlar, diğer Kullanıcıların İçeriği ile ilgili eylemleri ve kendisinin Servis kapsamındaki diğer aktiviteleri hakkında Yandex tarafından Servisin diğer Kullanıcılarına bilgi verilmesi konusunda rızasını beyan etmektedir.

3.3. Yandex hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve/veya onun tarafından yapmak üzere görevlendirilen anket kişiler, Kullanıcının Hizmeti bir sonraki ziyareti sırasında kendisine bilgilendirme mesajı göndererek veya Kullanıcı tarafından kayıtlarında belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak (telefon aramaları ve elektronik postalar) çeşitli konulara görüş ve düşüncelerini alma hakkına sahipler. Toplanan görüş ve düşünceler, Yandex hizmetlerinde kullanılabilecek istatistiki verileri oluşturmak için kullanılabilir. Anket çalışması sırasında Kullanıcı tarafından sunulan görüşler aynı şekilde Yandex tarafından Yandex hizmetlerinde veya Yandex ile ilişkili kişilerce, Kullanıcının adını (kullanıcı) adını belirterek veya belirtmeden kullanılabilir. Görüşlerin bırakılması sırasında Kullanıcı işbu Sözleşmenin gereksinimlerine, buna işbu Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen gereksinimlere göre hareket etmeyi taahhüt ediyor.

4. Kullanıcı içeriği

4.1. Herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından siteye koyulmasının veya bu içeriğin kapsamının üçüncü tarafların haklarını ve yasal çıkarlarını (özel fikri mülkiyet hakları, üçüncü tarafların diğer fikri hakları gibi) ihlal etmesi ve/veya bu taraflara ait maddi olmayan unsurlara zarar vermesi durumunda üçüncü taraflar önündeki sorumluluk dahil, Kullanıcı tarafından siteye koyulan içeriğin yürürlükte bulunan yasaların gereklerine uygunluğu konusunda sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.

4.2. Kullanıcı, Yandex’in, Yandex servisleri aracılığıyla Kullanıcı tarafından yayınlanan ve/veya dağıtılan herhangi bir tür içeriği gözden geçirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve ayrıca, Yandex’in kendi takdirine göre, Yandex servisleri aracılığıyla erişim sağlanabilen herhangi bir içeriği yayınlama ve/veya dağıtma iznini Kullanıcı'ya vermeme ya da herhangi bir içeriği silme hakkına sahip olduğunu (ancak zorunda olmadığını) idrak ve kabul eder. Kullanıcı, içeriğin güvenilirliğinin, tamlığının veya yararlılığının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, belirli bir içeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri kendisi değerlendirmek zorunda olduğunun farkındadır ve bunu kabul eder.

4.3. Kullanıcı, servislerin çalışma teknolojisi açısından Kullanıcı içeriğinin Yandex tarafından kopyalanması (çoğaltma) gerekebileceğini ve ayrıca, herhangi bir servisin teknik gereklerine uygunluk için bunların Yandex tarafından işlenebileceğini kabul eder.

4.4. Kullanıcının içeriğiyle ilgili şikayetleri işlerken Yandex, hizmetin kullanım koşullarında aksi belirtilmedikçe, https://yandex.com/company/our_principles/anonymous_content adresinde yayınlanan anonim içeriğin haklarının kısıtlanması ilkelerine göre hareket eder.

5. Yandex servisleri kullanım koşulları

5.1. Kullanıcı, Servisin kullanımıyla ilişkili işlemlerin üçüncü tarafların haklarının ve yasal çıkarlarının ihlaline yol açması gibi durumlarda üçüncü taraflar karşısında sorumluluğu ve ayrıca, Servisin kullanımı sırasında yasalara uyulması sorumluluğunu kendisi üstlenir.

5.2. Kullanıcı, Yandex servislerini kullanırken aşağıdaki haklara sahip değildir:

5.2.1. Yasadışı, zararlı, karalayıcı, ahlaki değerleri aşağılayan, şiddet ve vahşet ortaya koyan (veya propagandasını yapan), fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, nefret propagandası ve/veya ırk, etnik köken, cinsiyet, din, toplumsal faktörlere göre insan ayrımcılığı yapan, herhangi bir kişi veya kuruluşu hedef alan hakaretleri barındıran, pornografi ve çocuk cinselliği unsurlarını içeren (veya propagandasını yapan), cinsel karakterdeki hizmetlerin (diğer hizmetlerin kisvesi altında olanlar dahil) reklamını yapan (veya propagandasını yapan), uyuşturucu maddelerin veya benzerlerinin, patlayıcı maddelerin veya başka bir silahın imalat, uygulama veya başka bir şekilde kullanım usulüne açıklık getiren içeriğin yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması;

5.2.2. Reşit olmayan kişileri de içine alan üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesi ve/veya bu kişilere herhangi bir biçimde zarar verilmesi;

5.2.3. Kişinin, yeterli haklara sahip olmadığı halde kendisini Yandex çalışanları, forum moderatörleri, site sahipleri dahil olmak üzere, başka biri olarak veya kuruluş ve/veya topluluk temsilcisi olarak tanıtması ve bunun yanı sıra Internet’te başka şahısları herhangi bir şekilde ve yöntemle yasadışı temsil etmesi ve ayrıca herhangi bir şahsın veya objenin nitelik ve özellikleri hakkında kullanıcıları ve Yandex’i yanıltıcı bilgi verilmesi;

5.2.4. Yasalar veya herhangi bir sözleşme ilişkisi uyarınca böyle bir işlem için hakları olmadığı halde, içerik yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması;

5.2.5. Özel bir usulle izin verilmeyen reklam bilgilerinin, spam’ın (arama spamı dahil), başkalarına ait elektronik posta adreslerinin, “piramit” şemalarının, çok düzeyli (ağlı) pazarlama (MLM: Multilevel Marketing), Internet kazancı ve e-posta iş sistemlerinin, “mektup zincirleri”nin yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması ve ayrıca bu etkinliklere katılım sağlamak için Yandex servislerinin kullanılması ya da Yandex servislerinin bilhassa kullanıcıları diğer etki alanlarının sayfalarına yönlendirmek için kullanılması;

5.2.6. Yetkisiz erişim sağlamak amacıyla herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon donanımının veya programının işlevselliğini bozma, tahrip etme ya da sınırlandırmaya yönelik olarak virüs veya diğer bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını içeren herhangi bir materyalin ve ayrıca Internet’te bulunan ücretli kaynaklara yetkisiz yollarla erişim sağlamak için ticari yazılım ürünlerinin seri numaralarının ve bu seri numaralarını, kullanıcı adlarını, parolaları ve diğer araçları oluşturmaya yönelik programların yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve de yukarıda belirtilen bilgilere ulaşmayı sağlayan bağlantıların verilmesi;

5.2.7. İzinsiz olarak başka şahısların kişisel bilgilerinin toplanması ve muhafaza edilmesi;

5.2.8. Yandex'in Web sitelerinin ve hizmetlerinin normal çalışmalarının bozulması;

5.2.9. Sözleşme’de düzenlenen sınırlamaların ve yasakların ihlaline yönelik faaliyetlere destek verilmesi;

5.2.10. uluslararası hukuk da dahil olmak üzere yasaların başka şekillerde ihlal edilmesi.

6. Hizmetlerin muhteviyatı ve içeriğe ilişkin münhasır haklar

6.1. Yandex hizmetleri yardımıyla erişilebilen tüm öğeler, tasarım elemanları, metinler, grafik görüntüler, resimler, video, bilgisayar programları, veri tabanları, müzik, ses ve diğer öğeler ( buradan itibaren - hizmet içeriği) ve de Yandex hizmetlerinde bulunan her türlü içerik de dahil olmak üzere, Yandex'in, Kullanıcıların ve diğer hak sahiplerinin münhasır mülkiyet hakları kapsamındadır.

6.2. İçeriğin ve de hizmetlerin herhangi bir başka elemanlarının kullanılması ancak ilgili veya başka hizmet tarafından sunulan işlevsellik çerçevesinde mümkündür. Yandex hizmetlerinin içeriğinden hiçbir öğe ve de Yandex hizmetlerinde bulunan hiçbir içerik, hak sahibinin önceden yazılı onayı alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz. Kullanım ifadesiyle şu anlamlar kastedilmektedir: çoğaltma, kopyalama, yeniden işleme, herhangi bir temelde dağıtımını yapma, çerçeve içerisinde gösterme vb. Rusya Federasyonu kanunları veya ilgili ya da başka Yandex hizmetinin kullanım şartlarında doğrudan öngörülen durumlar istisnadır.

Kullanıcı tarafından hizmet içerik öğelerinin ve de kişisel, ticari olmayan kullanım için herhangi bir içeriğin kullanımına ancak tüm telif, komşu, ticari marka hakları ve yazar / eser sahibi hakkındaki diğer tüm bildirimler ve isim hakkının (veya takma ismin) korunması ve de ilgili öğenin değiştirilmemiş halde bulundurulması koşuluyla izin verilir. Rusya Federasyonu kanunları veya ilgili ya da başka Yandex hizmetinin kullanım şartlarında doğrudan öngörülen durumlar istisnadır.

7. Siteler ve üçüncü taraflara ait içerik

7.1. Yandex hizmetleri İnternet'teki diğer sitelere (üçüncü şahıs siteleri) bağlantılar içerebilir. Yandex tarafından belirtilen üçüncü şahıslar ve bunların içerikleri ilgili ya da başka şartlara uygun olup olmadıkları açısından (doğruluk, tamlık, kanunlara uygunluk vb) kontrol edilmemektedir. Yandex kullanıcının hizmetleri kullanmak suretiyle erişim elde ettiği üçüncü taraf web sitelerinde bulunan ve üçüncü tarafların sitelerinde belirtilen her türlü görüş veya ifadeler, reklamlar vb. de dahil olmak üzere her türlü bilgi, materyaller ve de bu sitelere veya içeriğine erişim ile kullanıcının bunları kullanmasından doğacak sonuçlar için sorumlu tutulamaz.

7.2. Sitede bulunan ve herhangi bir siteye, ürüne, ticari veya ticari olmayan bilgiye giden bağlantı (her türlü şekilde) Yandex kaynaklarında açıkça ve doğrudan belirtildiği durumlar hariç, ilgili ürünlerin (hizmetlerin, faaliyetlerin) Yandex tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmiyor.

8. Yandex hizmetlerinde reklam

8.1. Yandex, Rusya Federasyonu kanunlarında öngörülen hükümler dahilinde, Yandex hizmetleri tarafından yayınlanan reklamlardan sorumludur.

9. Garantisizlik ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1. Kullanıcı, Yandex hizmetlerini, tüm riskler kendisine ait olmak üzere kullanır. Hizmetler “olduğu gibi” sunulur. Hizmetlerin kullanıcının amacına uygunluğu da dahil olmak üzere, Yandex hiçbir sorumluluğu kabul etmez;

9.2. Yandex şunları garanti etmez: hizmetlerin Kullanıcının talepleri uygun olduğu / olacağı; hizmetlerin, kesintisiz hızlı, güvenli veya hatasız olarak sunulması; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların, doğru ve güvenilir olması ve herhangi bir amaca göre veya herhangi bir nitelikte kullanılabilir olması (örneğin herhangi bir olgunun tespiti ve/veya onaylanması); hizmetlerden elde edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin, vb kalitesinin Kullanıcı beklentilerini karşılaması;

9.3. Kullanıcı, Yandex hizmetlerini kullanarak erişim hakkı elde ettiği her türlü bilgi ve/veya materyallerin (indirilebilir yazılım, mektup, her türlü faaliyet için yönerge ve kurallar, vb dahil) kendisi tarafından kullanımında, kullanıcının veya üçüncü şahısların bilgisayarına zarar verilmesi, veri kaybı ve diğer hür türlü zarar da dahil olmak üzere, bu bilgi ve/veya materyallerin kullanım sonucunda oluşabilecek tüm olası risklerden bizzat kendisi sorumludur.

9.4. Yandex, Kullanıcı tarafından Yandex hizmetlerinin veya hizmetlerin belirli bölümlerinin/fonksiyonlarının kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

9.5. Rusya Federasyonu medeni kanununun 15. maddesi uyarınca, Yandex'in sorumluluğu her koşulda 10.000 (on bin) Rusya Federasyonu Rublesi ile sınırlı olup, ancak eylemlerinde kusurlu olması durumunda bu tutar kendisine yüklenir.

10. Diğer şartlar

10.1. İşbu Sözleşme, Yandex ile Kullanıcı arasında, hizmetlerin kullanımına ilişkin anlaşmayı temsil eder ve Kullanıcı ile Yandex arasından daha önceden yapılmış tüm sözleşmelerin yerine geçer.

10.2. İşbu Sözleşme, Rusya Federasyonu kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş konular Rusya Federasyonunun ilgili kanunlarına uygun olarak karara bağlanır. İşbu Sözleşme kapsamındaki ilişkilerden kaynaklanan olası tüm anlaşmazlıklar, yürürlükte bulunan Rusya Federasyonu kanunlarınca, Rusya Hukukuna göre çözüme kavuşturulur. İşbu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, "yasalar" ibaresi hem Rusya Federasyonu yasalarını hem de Kullanıcının ikamet ettiği yerin yasalarını ifade eder.

10.3. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin karşılıksızlığı göz önüne alındığında, Rusya Federasyonu kanunları kapsamında tüketici haklarının korunmasına yönelik hükümler Kullanıcı ile Yandex arasındaki ilişkiler için uygulanamaz.

10.4. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm Kullanıcı ile Yandex arasında acente ilişkisi, ortaklık ilişkisi, müşterek faaliyet ilişkisi, işçi işveren ilişkisi ya da Sözleşmede doğrudan öngörülmeyen diğer herhangi bir tür ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

10.5. Herhangi bir nedenle işbu Sözleşmenin bir ya da birkaç hükmünün geçersiz veya hukuki açıdan hükümsüz ilan edilmesi durumunda, bu durum Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.

10.6. Kullanıcı veya diğer kullanıcıların Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda Yandex’in eylemsiz kalması, Yandex’i daha sonra kendi çıkarlarını savunmak amacıyla uygun fiillerde bulunma hakkından yoksun bırakmaz ve aynı zamanda, ileride buna benzer ya da aynı ihlallerin gerçekleşmesi durumunda Yandex’in haklarından feragat etmesi anlamına gelmez.

10.7. İşbu Sözleşme Rusça olarak düzenlenmiş olup bazı durumlarda Kullanıcının bilgilendirilmesi için başka dillerde de düzenlenip verilebilir. Sözleşmenin Rusça versiyonu ile diğer dillerdeki versiyonu arasında farklılıklar oluşması durumunda, işbu Sözleşmenin Rusça versiyonundaki hükümler geçerli kabul edilir.

Yayın tarihi: 13.10.2021

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/22062020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/18072019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25062019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20022019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/28012019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04062018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/04052017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/25112015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/03022015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/17102014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/26042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/05042012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/rules/20092011