“Yandex.Görseller ile API Arama” Servisi Kullanım Koşulları

“YANDEX” Limited Şirketi (bundan böyle - “Yandex”), İnternet kullanıcısına (bundan böyle - “Kullanıcı”) işbu belgede belirtilen koşullarda (bundan böyle - “Koşullar”) “Yandex.Görseller ile API Arama” servisini kullanma olanağını sunar.

1. Genel Hükümler

1.1. Terimler ve Tanımlar

Servis – Yandex.Görseller servisi endeksinde Kullanıcı tarafından belirlenen parametrelerle arama yapmak için ve Kullanıcı’ya bu tür aramanın sonuç Verilerini sağlamak için tasarlanmış programlama arayüzü olan Yandex.Görseller ile API Arama servsidir.

Veriler – soruşturma üzerine bulunan görüntülerin kopyaları hakkında bilgileri, görüntülerin boyutlarını, bulundukları site adresini, bu sitede yerleştirilmiş görüntüye ilişkin metni, görüntü linkini, bunlar dahil, ama bunlarla sınırlı olmayarak, Kullanıcı’ya sağlamak için gerekli olan Servisten alınan verilerdir. Veriler, Kullanıcı’ya herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir.

API-Anahtar – Yandex tarafından Kullanıcı’ya verilen, Kullanıcı sitesinden (sitelerinden) Servisin işlevlerine erişimi sağlayan benzersiz bir tanımlayıcıdır.

1.2. Servisin Kullanıcı tarafından kullanımı işbu Koşullar ve aşağıdakilerle düzenlenmektedir:

1.2.1 https://yandex.com.tr/legal/rules/ adresinde bulunan “Yandex servisleri Kullanıcı Sözleşmesi”;

1.2.2. https://yandex.com.tr/legal/termsofuse adresinde bulunan Yandex arama sistemi kullanım Lisansı;

1.2.3. https://yandex.com.tr/legal/confidential adresinde bulunan Gizlilik Politikası;

1.3. Servisi veya onun ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başlaması, Serviste kaydedilmesi dahil, API-anahtar alması, servis kodunun kendi sitesine konulması veya servise ilişkin diğer her türlü işlevselliğin kullanılmasıyla birlikte Kullanıcı, işbu Koşullar’ı ve Koşullar’ın 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder ve bu şartlara uymayı taahhüt eder. Servisin söz konusu belgelerde belirtileninden farklı şartlar kapsamında kullanımı sadece Yandex’in ön yazılı izni üzerine mümkündür. Belirtilen belgelerin herhangi bir koşulunu kabul etmediği durumda, Kullanıcı Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. Kullanıcı, Servisi kullanma sırasında mevzuata uyulmasından kendisi sorumluluk taşır. İşbu Koşullar metninin tamamında "Mevzuat", aksi belirtilmedikçe, hem Rusya Federasyonu mevzuatı, hem de Kullanıcı’nın ikamet ettiği veya Kullanıcı’nın ekipmanı bulunduğu yerin veya işbu Koşullara uygun olarak hukuki bakımdan önemli işlemler yaptığı yerin mevzuatını ifade eder. Kullanıcı’nın Servisin sunduğu herhangi bir olanağı kullanması mevzuatı ihlal ettiği durumda, Kullanıcı Servisi kullanmadan vazgeçmeyi taahhüt eder.

1.5. İşbu Koşullar’dan ve Yandex ile Kullanıcı arasında Servisin kullanımından doğacak ilişkiler Rusya Federasyonu mevzuatına tabidir, Koşullar’dan veya Servisin kullanımından doğan tüm anlaşmazlıklar Koşullar’ın 5.1. maddesi kuralları uyarınca Kullanıcı’nın Yandex’in geri bildirim formu aracılığıyla bildirim göndermesiyle yargılama öncesi anlaşmazlıkların çözümü yapılması kaydıyla Yandex’in bulunduğu yerde mahkemede incelenmelidir.

2. Servis Kullanım Koşulları:

2.1. Kullanıcı kaydı, Yandex’in onayı ve API-anahtarın verilmesi. Servise erişimin sağlanması için Kullanıcı belirlenen bir forma uygun olarak kaydedilmeli ve API-anahtarı almakla Servis’in kullanımı ile ilgili Yandex’in onayını almalıdır. Yandex, kayıt sonuçları üzere kendi takdirine bağlı olarak ve nedenleri açıklamadan Servise erişim sağlamaktan vazgeçebilir. Kullanıcı, API-anahtarı otomatik olarak veya Yandex tarafından belirlenen prosedürü ihlal eden başka bir yolla almayı sağlayan herhangi bir programı, cihaz veya diğer aracı kullanma hakkına sahip değildir.

2.2. Servisin kullanım amacı. Kullanıcı servisi sadece sınırsız sayıdaki kullanıcılar tarafından parasız kullanıma açık siteler çerçevesinde kullanabilir. Servis ödeme yapmayı gerektiren veya diğer bir şekilde üçüncü kişilerin erişimini kısıtlayan projeler için kullanılamaz. İşbu madde kapsamında kaydolma gereği erişimin kısıtlanması anlamına gelmez. Kullanıcı, Servisin kullanımı Mevzuatı, Koşullar’ın 1.2. maddesinde belirtilen belgeleri ve/veya üçüncü şahısların hak ve yasal ilgilerini ihlal ettiği durumda Servisi internet-servisler, bilgisayar programları oluşturmak için veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

2.3. Sonuç görüntüleme kuralları. Kullanıcı tarafından sağlanan Verilerden alınan sonuçların yerleştirilmesi her türlü tasarımda (dizaynda) olabilir, ama sonuçların sıra dizisini değiştirmek yasaktır. Kullanıcı, Verileri depolama, işleme ve değiştirme hakkına sahip değildir.

2.4. Soruşturma sayısının sınırlanması her Kullanıcı için Yandex’in takdirine bağlı olarak belirlenir ve Kullanıcı’ya önceden bildirmeden değiştirilebilir. Servise başvurmanın en çok sayısını aşması durumunda, Yandex Kullanıcı’ya Servisi sağlamayı durdurabilir.

2.5. Yandex arama motoru ve Servis. Yandex, Servis aracılığıyla elde edilen sonuçların Yandex arama motorunun http://www.yandex.ru adresinde bulunan standart arayüzü aracılığıyla elde edilen sonuçlarla tam olarak eşleşmesini garanti etmez.

2.6. Yandex teknolojisinin belirtilmesi. Kullanıcı, Servisi kullanırken arama sonuçları sayfasının üst kısmında (doğrudan arama sonuçlarının üzerinde) http://www.yandex.ru sayfası linki olan Yandex’in grafik logosunu ve bulunan görüntülerin sayısını belirten “NNN sayıda görsel bulundu” metnini yerleştirerek Yandex teknolojisini belirtmelidir. İşbu madde kuralları uyarınca yerleştirilen grafik logo, http://company.yandex.ru/about/logotype adresinde daima bulunan herhangi bir logoya uygun olmalı ve http://company.yandex.ru/about/logotype/rules.xml adresinde daima bulunan kurallar uyarınca yerleştirilmelidir. Kullanıcı, Servisi kullanırken Servis tarafından Veriler ile birlikte sunulan ve Servis veya Verilerde bulunan gerek her türlü mal markaları, logolar, linkler veya Yandex’e ve başka şahıslara diğer işaretleri, gerekse de diğer her türlü bildirileri ve/veya bilgileri silme, saklama veya tadil etme hakkına sahip değildir.

2.7. Servisin kodunu kullanmama. Kullanıcı, Servis aracılığıyla alınan programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme ve/veya herhangi bir şekilde tadil etme hakkına sahip değildir. Bu kural, Servisin tanımlamasında örnek olarak kullanılan program kodu ve skriptler için geçerli değildir. Bu tür veriler serbest ve ücretsiz olarak dağıtılır ve verilerde Yandex’in belirli bir linki olması kaydıyla değiştirile, tadil edile veya başka bir şekilde dönüştürülebilir.

2.8. Veri alışverişi. Kullanıcı, Yandex’in Kullanıcı’ya Verileri verirken Servis’in kullanımı ile ilgili şahsiyetsizleştirilen (Kullanıcı’ya referans olmadan) istatistiki bilgileri ve Kullanıcı’nın sitesi ile ilgili teknik bilgileri elde etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu bilgi ve veriler Yandex tarafından Gizlilik politikası kuralları uyarınca işlenir.

2.9. Servisin güncellenmesi. Yandex, Kullanıcılara önceden haber vermeden, istediği zaman Servisi değiştirme, düzeltme veya güncelleştirme hakkını saklı tutar. Sıradaki istikrarlı sürüm çıkacağı zaman Yandex Servisin web-sitelerinde çıkarılacağı hakkında haber verir. Yeni sürüm çıkarıldıktan sonra Yandex eskiyen sürümün istikrarlı ve devamlı çalışmasını garanti etmez. Servisin güncelleştirilmiş sürümünü kullanmayı kabul etmeyen Kullanıcı tüm sorumluluğu üstüne alarak, eskimiş Servis sürümünü kullanmaya devam edebilir veya Kullanıcı sitesinden (-lerinden) ilgili kodu silerek Servis’i kullanmaya son verebilir.

2.10. Reklam materyallerinin dahil edilmesi. Yandex, Veriler içeriğine kendi takdirine bağlı olarak reklam materyallerini ekleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Verileri kullanırken bu tür reklam materyallerini Yandex’in izni olmadan kaldırma, değiştirme veya gizleme hakkına sahip değildir.

2.11. Servise erişimi durdurma. Yandex haber vermeden ve kendi takdirine bağlı olarak nedenlerini açıklamadan, ayrıca Kullanıcı’nın işbu Koşullar’ın hükümlerini ihlal etmesi halinde, Kullanıcı’nın Servise erişimine son verebilir veya durdurabilir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. Servis üzerindeki münhasır hak Yandex’e aittir. Veriler üzerindeki münhasır haklar Yandex veya diğer Hak Sahiplerine aittir. İşbu Koşullar Kullanıcı’ya işbu Koşullar uyarınca doğrudan Servis arayüzünde sunulacak olan olanaklar dışında Servis veya Verileri kullanma konusunda diğer hakları tanımaz.

3.2. Kullanıcı, Servisi kullanmak ile Yandex’e Kullanıcı’nın ve/veya Kullanıcının sitesinin logosu, mal markası ve/veya firma unvanını, özellikle Kullanıcı’nın ek iznini almadan ve böyle bir kullanım karşılığında herhangi bir ücret ödemeksizin bilgi, reklam ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını sağlar.

4. Sorumluluk Reddi

4.1. Servis (Veriler dahil) Yandex tarafından “olduğu gibi” sunulur. Yandex, Servis ve Verilerin Kullanıcıların amaçları ve beklentilerine uymasını, Servisin genelde ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kesintisiz ve hatasız olarak çalışmasını, ayrıca Verilerin doğru, güvenilir, tam ve zamanında olmasını garanti etmez. Yandex, Servisin teknik koşullarda kullanımında tavsiye edilen üçüncü taraf yazılım ürünleri ve çözümlerinin (kütüphaneler dahil) veya Servisin kullanımı ile ilgili diğer belgelemelerin kesintisiz ve hatasız olarak çalışmasını garanti etmez.

4.2. Kullanıcı, API-anahtarının kullanımı ve güvenliği için tam sorumluluğu kendisi taşır. Kullanıcı API-anahtarı üçüncü şahıslar için alma, üçüncü şahıslara devretme veya sağlama hakkına sahip değildir. Yandex, API-anahtarın üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımı için sorumlu değildir. Serviste Kullanıcı’ya ait API-anahtar ile yaplan tüm eylemler Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır.

5. Son Hükümler

5.1. Servisin kullanılması/kullanılamaması ile ilgili tüm sorular ve şikayetler geri bildirim formu aracılığıyla http://feedback.yandex.com.tr/?from=images adresine gönderilmelidir.

5.2. Yandex, istediği zaman Kullanıcı’ya haber vermeden işbu Koşullar’ın metnini değiştirebilir. İşbu Koşullar’ın yürürlükteki sürümü https://yandex.com.tr/legal/pictures_api adresinde bulunur. Koşullar’ın yeni sürümü İnternette yukarıda belirtilen adreste yerleştirildiği andan yürürlüğe girer. Servisin Koşullar’ın değiştirilmesinden sonra kullanılmaya devam edilmesi yeni sürümün kabul edilmesi sayılır. İşbu Koşullar’da Yandex tarafından Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişikliğin yapılması durumunda, Kullanıcı Servis’i kullanmaya son vermelidir.