Yandex Ortaklık Arayüzünde API fonksiyoneli kullanım Sözleşme

İşbu Sözleşme Yandex Ortaklık Arayüzünde (bundan sonra – Hizmet) API fonksiyoneli (Bundan sonra API) kullanımı ile ilgili Sizin (Bundan sonra Siz veya Kullanıcı olarak anılacaktır) ve «Yandex» Ltd.Şti. (Bundan sonra Yandex olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiyi yönetir.

1. Yandex, API fonksiyoneli kullanarak Size gelir ve ürünlerin düzenlemeyle ilgili istatistikleri elde etmek için fırsat sağlamaktadır. Bunun yanı sıra API fonksiyoneli Sözleşmeye aykırı olmayan diğer şekilde de kullanmaya izin vermektedir. API fonksiyoneli Hizmet çerçevesinde kullanması işbu Sözleşme, https://yandex.com.tr/legal/rules adreste bulunan olan Yandex’in kullanma Sözleşmesi, https://yandex.com.tr/legal/confidential adreste bulunan olan Gizlilik Politikası ve varsa, bireysel Sözleşmesi tarafından yönetilmektedir.

1.1. Siz, Hizmet veya bireysel işlevlerini kullanmaya başladığında, API-anahtarını aldığınız an itibariyle, Hizmet’te kayıt oluşturma, web sitenizde kod yerleştirme veya Hizmeti tarafından sağlanan başka herhangi bir işlevini kullandığınızda, işbu Sözleşmenin koşulları yanı sıra belgelerin 1. paragrafında belirtilen tüm koşulları istisnasız ve tam olarak kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu belgenin şartlar dışında Hizmeti kullanması sadece Yandex’in yazılı izni ile mümkün olacaktır. Kullanıcı, belirtmiş olduğumuz dokümanlardaki her hangi bir şartını kabul etmediği sürece, sağladığımız Hizmet hizmetini kullanamaz.

1.2. Kullanıcı Hizmeti'ni kullanarak yürürlükteki hukukuna uygun hareket edecektir. İşbu Sözleşme’nin metninde açıkça aksi belirtilmedikçe, "Hukuk" terimi Rusya Federasyonu veya Kullanıcının bulunduğu ülkenin, veya Kullanıcının yasal faaliyetinin gerçekleştirdiği ülkenin yürürlükteki hukuk manasıyla eşleşmektedir. Hizmet tarafından sağlanan herhangi bir fonksiyonun kullanımı, yasayı ihlal ederse, kullanıcı Hizmeti'ni kullanmamayı taahhüt eder.

1.3. İşbu Sözleşme ve Hizmet kullanımından doğan kullanıcı ile Yandex arasındaki ile ilişkisi, Rusya Federasyonu’n hukuk uygulamasına tabidir.

2. İşbu Sözleşmenin amaçları için aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

Hizmet — bir programlanmış arayüzü olan, ortakların katılmasını, ürünlerin oluşturmasını, ve istatistiksel raporların görüntülemesini sağlayan Yandex ortaklık arayüzünün API Hizmetidir.

API-anahtar — Kullanıcılara verilen ve kendi sitesinden (sitelerinden) bir hizmet işlevine erişimi sağlayan benzersiz tanımlayıcı.

Veri – Hizmetinden alınan ve kullanıcıya göstermek için ayarlanan kullanıcı verileri, ürünlerin listesi, ürün üzerinde istatistikleri dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgiler.

Ürün - Yandex tarafından sunulan çeşitli hizmetleri ve Kullanıcıların kullandığı istatistikleri içeren birim arayüzü.

3. API Kullanım Şartları:

3.1. Kullanıcı, Hizmete ulaşması için API anahtarını (belirteç) aldıktan sonra belirlenmiş bir formunu doldurarak kayıt yaptırmak zorundadır. Yandex açıklama yapmadan Hizmete erişimi reddetmek yetkisine sahiptir. Kullanıcı, otomatik API anahtarı almak için Yandex tarafından belirlenen prosedürüne uymayarak herhangi bir program, aygıt veya başka verilerin kullanma hakkına sahip değildir.

3.2. Kullanıcı Hizmeti'ni yalnızca halka ücretsiz, kamu kullanımına açık internet-Hizmet bilgisayar programların çerçevesinde kullanabilir. Kullanıcı, Hizmeti ödeme gerektiren projeler için ya da üçüncü kişilere erişimi kısıtlayacak şekilde kullanamaz. Kayıt gerekesimi işbu fıkra kapsamında erişim kısıtlayacak bir işlem olarak değerlendiremez.

3.3. Kullanıcı, Hizmet vasıtasıyla elde edilen veri ve işlevleri yalnızca Hizmeti tarafından sağlanan işlevselliği içinde kullanabilir.

3.4. Kullanıcı, Hizmet vasıtasıyla elde edilen program kodunu değiştirmeye ve/veya decompile etmeye hakkına sahip değildir.

3.5. Yandex, Kullanıcının özellikle işbu Şartların gereksinimleri ihlali durumunda, haber veya açıklama olmaksızın Hizmet için bir kullanıcının erişimini durdurmaya veya sona erdirme yetkisine sahiptir.

4. Fikri mülkiyet hakları

4.1. Sunulan Hizmet tamamen Yandex’e aittir. İçerik ve veri Yandex’e veya diğer telif hakkı sahiplerine aittir. İşbu Sözleşme, Kullanıcıya İşbu Sözleşmeye uyarınca Hizmet arayüzünde sunulan imkânları dışında Hizmet veya verileri kullanmaya izin vermemektedir.

4.2. Yandex, Kullanıcı Hizmeti kullanmaya başladığı an Kullanıcıya ait logosu, marka ve / veya ticaret unvanı ve / veya Kullanıcıdan izin almadan ve bu tür kullanım için herhangi bir ücret ödemeden, bilgilendirme tanıtım ve pazarlama amaçlı kullanmaya hakkına sahiptir.

5. Teminatın bulunmaması ve sorumluluk sınırlaması

5.1. API Yandex tarafından ‘olduğu gibi’ sunulmaktadır (onun yardımı ile elde edilen veriler dâhil). Yandex, Kullanıcının API’den beklediği hedeflerinin ve beklentilerinin, kesintisiz ve hatasız API çalışmanın garantisini veremez.

5.2. Yandex, Kullanıcının API kullanması veya kullanamaması nedeniyle uğradığı her hangi bir doğrudan ya da dolaylı zararın sorumluluğu almaz ve her hangi bir tazminat ödemez. Yandex, Kullanıcının API aracılığıyla elde edilen bilgilerin kullanması veya kullanamaması nedeniyle uğradığı her hangi bir doğrudan ya da dolaylı zararın sorumluluğu almaz ve her hangi bir tazminat ödemez.

5.3. Kullanıcı tek başına ve tam olarak belirteç kullanımı ve korunmasından sorumludur. Yandex, belirteci üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımdan sorumlu tutulamaz.

5.4. Belirteci kullanılarak tüm gerçekleştirilen eylemler Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı herhangi bir yetkisiz erişimin (Kullanıcının izni olmadan) ve/veya güvenlik ihlali söz konusu durumunda Yandex’i derhal bilgilendirmeyi kabul eder.

5.5. Kullanıcı Yandex’in API fonksiyoneli kullanımı ile ilgili tüm faaliyetleri izlediğini ve Kullanıcının API ile yapılan tüm işlemlerin istatistiklerini toplayıp analiz ettiğini anlar ve kabul eder.

5.6. Kullanıcı, API fonksiyoneli kullanarak kendi adına yapılan işlemlerin yasal gerekliliklere uyacağını ve üçüncü şahısların hak ve meşru çıkarlarını ihlal etmediğini taahhüt eder. Kullanıcı, API fonksiyoneli kullanarak üçüncü şahısların tarafından olası itiraz durumunda, tüm sorunlara tek başına ve masrafları kendisine ait olacak şekilde halletmeyi taahhüt eder.

5.7. Kullanıcı tek başında ve tam olarak API anahtarının kullanım ve güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı API anahtarı üçüncü taraf için alma, üçüncü tarafa devretme veya verme hakkına sahip değildir. Yandex üçüncü şahısların API anahtarı yetkisiz kullanımından sorumlu değildir. API anahtarını kullanarak Hizmet arayüzünde gerçekleştirilen tüm eylemler Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

6. Nihai Hükümler

6.1. Yandex Kullanıcının Kullanıcı hesabı ve/veya API-anahtarını kullanarak tüm Hizmet veya belirli fonksiyonlara erişimini Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerinin ihlali durumu da dahil olmak üzere, açıklama yapmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak sonlandırmaya veya durdurmaya hakkına sahiptir.

6.2. Tüm sorular ve Hizmetini kullanmak için kullanım/yetersizlik ile ilgili sorunlar http://feedback2.yandex.ru/partner-api de bulunan bildirim formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

6.3. Yandex, işbu Sözleşmenin metnini haber vermeksizin her hangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmenin geçerli sürümü https://yandex.com.tr/legal/partner_interface_api adresinde bulunmaktadır. Anlaşmanın yeni sürümü bu fıkrada belirtilen internet adresinde yayınladığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin değişikliği sonrası Kullanıcı tarafından Hizmet kullanımın devamı yeni sürümü kabul edilmiş olarak sayılmaktadır. Kullanıcı, Yandex tarafından yapılmış her hangi bir değişikliği kabul etmediği takdirde, işbu Hizmetin kullanımını derhal durdurmalıdır.