Yandex.Direct online reklam hizmeti hüküm ve şartları

İşbu hüküm ve şartlar, Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin (Yandex Advertising Services Limited Company) (bundan böyle – “Yandex”) aşağıdaki Yandex online reklam hizmetleri standart hüküm ve şartlarının kabul edilmesi suretiyle Yandex Reklam Hizmetleri Sözleşmesi’ni (bundan böyle – “Sözleşme”) akdetmeye yönelik teklifini içermektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla; işbu Sözleşme’nin, Reklam Politikasının, Teknik Şartların, Malların Listesinin, Kuralların ve Yandex Hizmetleri için Kullanıcı Sözleşmesi’nin (aşağıda bu Şartlara ait Madde 1.1 ve Madde 3.1 içinde tanımlanacağı üzere) hükümleri, herhangi bir müzakereye ya da değişikliğe tabi olmaksızın, farklı reklam verenler tarafından kabul edilmek üzere hazırlanmış olan standart hüküm ve şartlar olup; ilgili Reklam Verenler tarafından olumsuz olarak değerlendirilebilecek olan yükümlülükler içermektedir. Reklam Veren, bu standart hüküm ve şartlar kabul edip uygulamak ve Yandex ile işbu Sözleşme’nin tarafı olmakla; işbu Sözleşme’nin hükümlerinin standart hüküm ve şartlar olduğunun ve olumsuz olarak değerlendirilebilecek olan yükümlülükler içerdiğinin farkında olduğunu ve işbu Sözleşme’nin içeriğinin tamamını incelemesi için kendisine, işbu Sözleşme’nin imza tarihi ve Reklam Veren tarafından Yandex’e avans ödemesinin yapılacağı tarihler arasında bir süre verilmiş olduğunu ve Reklam Politikasının, Teknik Şartların, Malların Listesinin, Kuralların ve Yandex Hizmetleri için Kullanıcı Sözleşmesi’nin işbu Şartlar içinde Madde 1.1 ve Madde 3.1 içinde verilmiş olan linkler aracılığıyla internet üzerinde incelenmeleri amacıyla kamuya açık bilgiler olduğu hususlarını kabul ve tasdik etmektedir

1. TANIMLAR

1.1. İşbu Sözleşme kapsamında kullanılmış olan terimler aşağıda karşılarında yazılmış olan anlamlara gelecektir:

Reklam Veren; Madde 7.1’e uygun olarak Yandex ile Sözleşmesel ilişki içine girip işbu Şartları gayri kabili rücu ve koşulsuz olarak kabul ederek, Hizmetleri sipariş eden herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi-müşteri anlamına gelir.

Reklam; Reklam Verenin pazarlama iletişimi formunda Yandex.Direct ile dağıtılan ve ürünlerin, hizmetlerin ve markaların promosyonu, tanıtımı ve bunların satılması amacıyla kamuoyuna hitap eden ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan bir Link içeren; ki söz konusu Link işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak spesifik Reklam Kampanyası içinde gösterilir ve bu kampanyanın bir parçasıdır; Reklam Verenin reklam ilanları anlamına gelir.

Reklam Kampanyası; Reklam Veren tarafından Yandex.Direct içine yerleştirilerek ortaya konulmuş olan Şartlara uygun olarak, Ara Yüz vasıtasıyla Reklamının yapılması talep edilen reklam yığını anlamına gelip; Reklam Veren tarafından oluşturulması üzerine Yandex tarafından kendine özgü numaralar ile atanmış olan ve bir ya da birden fazla münferit Reklamı içerebilen reklam yığını anlamına gelir.

Reklam Alanı; internet sayfasının, bilgisayar programının ya da diğer herhangi bir ortamın (mobil araçlar için olanları da dahil) dizaynı içinde Reklamın gösterilmesi, sergilenmesi için tahsis edilmiş olan spesifik bir alan anlamına gelir.

Sözleşme; (i) işbu Şartlar; (ii) Reklam Politikası; (iii) Teknik Şartlar; (iv) Malların Listesi; (iv) Kurallar ve Madde 7.1 hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girmiş olan işbu Sözleşmenin (atıfta bulunduğu ya da atıfta bulunulan) diğer tüm belge ve hukuki evraklar anlamına gelir.

Tıklamak;

• Reklam içinde verilmiş olan Link ile kullanıcının referans ile çağrısı ya da;

• Kullanıcıyı, Reklamın yer aldığı ve/veya Reklam Veren tarafından iletişim bilgilerinin ve/veya Rehber Bilgilerinin (Reklam Hizmet Kuralları madde 27 uyarınca verilmiş olması ve tanımlanmış olduğu şekliyle (https://yandex.tr/legal/direct_display_rules) verilmiş olduğu özel bir bloğa yeniden yönlendiren işareti içeren kullanıcının referans çağrısı, anlamlarına gelir.

Kavramsal Reklam; Yandex.Direct tarafından internet sitelerinde, yazılım uygulamalarında ya da Yandex’in ortak olduğu diğer başka seçilmiş ortamlarda görüntülenip, sergilenen Reklam anlamına gelir. Söz konusu ortamlar, ortağın internet sitesi içeriğiyle Reklamın konusu ve içeriğiyle potansiyel olarak eşleşen otomatik tespit etme temelinde seçilir ve burada Reklam, ortağın internet sitesine erişilerek kullanıcının ilgi alanlarına göre gösterilip, sergilenir. Görüntülenip, sergilenecek olan Reklamın konusu ve içeriği ise söz konusu Reklam ile bağlantılı olan ve anahtar kelimelerde/sözcüklerde verilmiş olan bilgilerin kullanılması yoluyla ya da diğer yollarla belirlenecektir.

Tıklama Başına Maliyet; Reklam Veren’den düşülen bir tıklama için düşürülen meblağ anlamına gelir.

Görüntüleme; Reklamın, Reklam Alanları içinde teşhir edilmesi/yerleştirilmesi anlamına gelir.

Ara Yüz; Yandex.Direct ara yüzü anlamına gelip; Reklam Verene Reklamını yerleştirmesi ve yönetip, idare etmesi için teknik imkanlar sunan, İstatistiklere ve diğer bilgilere erişim imkanları sunan, Sözleşmenin taraflarının birbirleriyle uzaktan etkileşimde bulunmalarını sağlayan ve Reklam Verenin kendi kontrolü altındaki kendine ait oturum açma şifresinin yanı sıra spesifik yazılımlar (mobil araçlar için olan programlar da dahil) ya da API kanalıyla Reklam Verenin istifadesine sunulan ara yüz anlamına gelir.

Link; üzerine tıklayan kullanıcıları: (a) söz konusu Reklam için Reklam Veren tarafından internet üzerinde kayıtlı olan adresi (URL) ile bir bilgi kaynağına (internet sitesi) yönlendiren ya da

(b) söz konusu Reklam için Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan irtibat bilgilerini ve also Reklam Veren ve/veya reklamın amacı hakkında ( bunlarla sınırlı olmaksızın) başka bilgiler içeren spesifik bir internet sayfasına yönlendiren Reklam içindeki metin linki anlamına gelir.

Coğrafi hedefleme; Yandex bilgilerine göre seçilen coğrafi bölgeye ait olan veya İnternet ağında Yandex'in bilgi özkaynakları ayarlarında seçilen coğrafi bölgeyi bulunma bölgesi olarak seçmiş veya seçilen coğrafi bölgeyi Arama Sorgu’sunda belirtmiş veya Yandex'e göre, ilgili coğrafi bölgede en sık rastlanan konum koordinatları olan, İnternet ağında bilgisayarların (veya proxy sunucuların) IP adresinin sahibi olan kullanıcılara veya Yandex'e göre, ilgili coğrafi bölgede en sık rastlanan konum koordinatları olan kullanıcılara Reklam ilanı gösterilmesidir. Aramada seçilen coğrafi bölgeyi seçmiş kullanıcılara Reklam ilanının gösterilmesi, garanti edilmez. Reklam veren, Arama Sorgu’sunda seçilen coğrafi bölgesini seçmiş kullanıcılara ve Yandex'e göre, ilgili coğrafi bölgede en sık rastlanan konum koordinatları olan kullanıcılara Reklam ilanının gösterilmesi Müşteri web arayüzünde kapatabilir.

Reklamı Aramak; Reklam Veren tarafından bir kriter (anahtar kelime/anahtar sözcük) olarak belirlenmiş olan ilgili kelimenin/sözcüğün Reklam Alanları içinde erişime mevcut olması ve söz konusu Reklamın kullanıcının Arama Sorgusu içinde gösterilmesi anlamına gelir. Diğer (ilave) Reklam Gösterme kriterleri (örneğin; Lokasyon-Tabanlı Hedefleme) de ayrıca kullanılabilir.

Arama Motoru; Yandex ya da Yandex’in bir iştiraki tarafından işletilen ve internet üzerinde internet kullanıcıları tarafından bilgi amaçlı olarak arama yapılan internet üzerindeki ara yüze sahip donanım ve yazılım kompleksi anlamına gelir.

Arama Sorgusu; kullanıcının Arama Motorunun arama çubuğuna girmiş olduğu, internet üzerindeki bilgi arama amaçlı metin sorgusu anlamına gelir ve buna Arama Motorunun kurallarına ve/veya fonksiyonlarına uygun olarak yapılan tüm otomatik düzeltmeler de dâhildir (yanlış yazımın düzeltilmesi, dil düzeni ve daha fazlası).

SERP; Arama Motoru tarafından Arama Sorgusuna göre seçilmiş olan, internet kaynaklarına ve internet sitelerine verilmiş linkleri içeren internet sayfası anlamına gelir.

Hizmetler; internet üzerindeki SERP içinde Reklamların işlenmesi, yerleştirilmesi teşhir edilmesi için verilen Yandex hizmetlerinin yanı sıra, Yandex ortaklarının internet siteleri, yazılım uygulamaları üzerinde ya da diğer başka ortamlar üzerinde Yandex.Direct platformu tabanlı mülkiyet haklarını ve prensiplerini temel alan, halin icabına göre ve işbu Şartların hükümlerine uygun olarak, Kavramsal Reklamcılık ve/veya Arama Reklamcılığı ve/veya Medya ReklamcılığıReklam Aramak vasıtasıyla verilen hizmetler anlamına gelir.

İstatistikler; Kullanıcılar tarafından yapılan Arama Sorgularının, Görüntülemelerin ve Tıklamaların miktarının sınırlanmaksızın dahil edilmiş olduğu ve Yandex’in Hizmetleri tedarik etmesi karşılığında ücretinin belirlenmesi için gerekli olan bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı ve Ara Yüz vasıtasıyla erişilebilen Yandex.Direct otomasyonlu takip sistemi anlamına gelir.

Şartlar; işbu Yandex.Direkt Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlar anlamına gelip; internet üzerinde aşağıdaki adresten erişilebilir Şartlar anlamına gelir: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yandex.Direct; İşbu Sözleşme’deki Hizmetlerin tedarik edilmesi için Yandex ya da Yandex’in iştirakleri tarafından işletilen Yandex online reklam sistemi anlamına gelir.

Akıllı Banner (Banner); Banner yerleştirilmeden önce Reklamveren tarafından sağlanan bilgiye dayanarak oluşturulmuş kalıcı bir içerik ve, Reklamveren tarafından (FID formatında) oluşturulan Reklamveren'in sitesine ait Ürün Teklifleri'ne ilişkin bilgiyi içeren ve kalıcı içeriğe ek olarak Banner'ın sunulduğu esnada şekillenen değişken bir içerikten oluşan Reklam'dır.

CPM, bin gösterim başına olan ücreti ifade eder. Reklam Veren, tüm reklam grupları için Müşteri web ara yüzünde, azami CPM’I belirler veya stratejisine göre azami ortalama CPM’I seçebilir.

Medya Reklamcılığı, bu belgede düzenlenen hüküm ve şartlar, Liste ve Medya Reklamcılık Yerleştirme Kuralları kapsamında yerleştirilen reklam bannerlarını ifade eder.

Teklif; Reklam Hizmet Kurallarında tanımlanan anlamı taşımaktadır (https://yandex.tr/legal/direct_display_rules).

1.2. İş buradaki Şartlar, Sözleşme’de yer almayan diğer terimleri ve ifadeleri de içerebilir. Böyle bir durumda buradaki terim ve ifadelerin anlamları, Şartların hükümleri temel alınarak belirlenecektir. Şartların içindeki herhangi bir terimin ya da ifadenin yorumunun muğlak olması halinde, söz konusu terim ve ifadeler aşağıdaki şekilde yorumlanacaktır: birinci olarak – yürürlükteki yasal mevzuata göre; Lokasyon-Tabanlı Hedefleme halinde ilgili yargı yeri hukuku da dahil olmak üzere ve ikinci olarak ise; – konuyla ilgili olarak Yandex.Direct ve şu adreste bulunan: http://direct.yandex.com.tr, ilgili tüm belgeler temel alınarak – ve söz konusu terim ve ifadelere bilgi teknolojileri ve online reklam işleri operasyonlarında kendilerine atfedilen genel anlamlar dikkate alınarak yorumlanacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına tabi olarak, Yandex, Reklam Verene Hizmetleri tedarik etmeyi ve Reklam Veren de 5. Bölümde ortaya konulan Hizmetler için Yandex’e ücretini ödemeyi taahhüt ederler.

3. HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN OLAN HÜKÜM VE ŞARTLAR

3.1. İşbu Şartları kabul edip uygulayarak Yandex ile bir Sözleşmesel ilişki içine giren Reklam Veren işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve zaman zaman değiştirilebilecek olan aşağıda bulunan kurallara riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder:

(a) “Yandex Reklam Politikası – Türkiye” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules (bundan böyle; —“Reklam Politikası”);

(b) “Yandex.Direct içinde Reklam Vermek için Teknik Şartlar” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules(bundan böyle; — “Teknik Şartlar”);

(c) “Türkiye’de Reklamı Yapılması Yasak ya da Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetlerin Listesi” şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/adv_rules (bundan böyle; — “Malların Listesi”);

(d) “Reklam Hizmeti Kuralları” internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules (bundan böyle; – “Kurallar”);

(e) “Yandex Services için Kullanıcı Anlaşması” belgesi internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/rules (bundan böyle; – “Kullanıcı Sözleşmesi”).

(f) "Akıllı banner. Reklam Kuralları" internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules_smart_banner (bundan böyle; "Akıllı Banner Kuralları")

(g) "Audience: Hizmet Koşulları" internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/audience_tos (bundan böyle; "Audience Hizmet Koşulları")

(h) “Yandex kaynaklarında Medya Reklamcılığının Yerleştirlmesine ilşkin Kurallar” internet üzerinde şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules_media (hereinafter “Medya Reklamcılık Kuralları”).

“HTML5 Bannelerı.Reklam Materyalleri için Gereklilikler” dokumanu internet üzerinde şu adreste bulunabilinir: https://yandex.com.tr/adv/requirements/html5 (Bundan böyle “HTML5 Banner Gereklilikleri”).

3.2. Hizmetler, spesifik Reklam Kampanyası ile ilgili olduğu ölçüde verilecektir ve Reklam Verenin işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerine riayet etmesi ve işbu Şartları kabul etmesi ve uyması koşuluyla verilecektir.

3.3. Reklam Veren, Reklamların ve Reklam Kampanyalarının yaratılması, saklanması, değiştirilmesi ve sipariş edilmesi ile ilgili olarak yegâne sorumluluğu taşıyacak olup; aksi Taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe, söz konusu sorumluluğa bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Reklam içeriğinin belirlenmesi, anahtar kelimeler, negatif anahtar kelimeler, kategoriler, Lokasyon-Tabanlı Hedefleme de dâhil olmak üzere hedefleme mekanizmalarının seçilmesi ve Ara Yüz vasıtasıyla Linklerin verilmesi de dâhil olacaktır.. Reklam Veren, Reklam Kampanyasını ve münferit Reklamları (yerleştirilmeleri için olan hüküm ve şartlar da dâhil olmak üzere) Sözleşmenin tüm şartlarına uyması koşuluyla herhangi bir zamanda değiştirmek ve Reklam Kampanyalarını ya da münferit Reklamları herhangi bir zamanda iptal etmek ya da askıya alıp, ertelemek hakkını haiz olacaktır.

3.4. Yandex, Reklam Verenin münferit Reklamlarını ve Reklam Kampanyalarını söz konusu Reklamların Yandex.Direct içinde yerleştirilmesine başlamadan önce (moderasyon öncesi) ve başladıktan sonra (moderasyon sonrası) herhangi bir zamanda Sözleşmenin şartlarına uygunluklarını inceleme hakkını haizdir. Reklamın ya da Reklam Kampanyasının Sözleşme şartlarına uymaması halinde, Yandex, söz konusu Reklamın ya da Reklam Kampanyasının yerleştirilmesini reddetme, askıya alma ya da durdurma hakkını haizdir. Herhangi bir Reklamın ya da Reklam Kampanyasının yerleştirilme ihtimalinin Yandex tarafından kabul edilmesi ve/veya teyit edilmesi ve/veya Reklam ya da Reklam Kampanyası içinde herhangi bir değişiklik yapılması durumu hiçbir suretle Yandex tarafından Reklam Verenin haklarının bir teyidi olarak ve/veya Reklam Verene Yandex tarafından Yandex’in fikri haklarının ya da herhangi bir anahtar kelime de dâhil olmak üzere, söz konusu Reklam ya da Reklam Kampanyası içindeki herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarının kullanılması için herhangi bir hak verildiği şeklinde anlaşılmayacaktır. Reklam Veren yukarıda bahsedilen kullanım ve bu kullanımdan kaynaklanan tüm sonuçlar için ve Reklamın ve Reklam Kampanyasının içerikleri ve bunların uygulanmakta olan yürürlükteki yasalara uygunluğu bakımından yegâne sorumlu taraf olacaktır.

3.5. Bir Reklamın görüntüsü (formatı, ölçüleri ve diğer parametreler) Gerekliliklerde veya Banner Gerekliliklerinde veya HTML 5 Banner Gerekliliklerinde ( uygulanablir olması durumunda) ( Reklam tipine bağlı olarak)belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. Reklam, Link ve aşağıdakileri içermelidir:

3.5.1. Reklam, bir internet sitesine verilmiş olan Link ile birlikte bir iletişim sayfasına ya da kendisinin üzerindeki Linklere verilmiş olan bir Linki de içerebilir (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.);

3.5.2. Reklamın içinde iletişim sayfasına verilmiş olan Link bu bakımdan söz konusu Reklamın dizaynı içinde özel bir işaret taşıyabilir. Yandex söz konusu olan bu işaretin biçimini ve görünümünü kendi takdir yetkisinde olarak belirleyecektir. (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.);

3.5.3. Eğer aynı Reklam içinde internet sitesine verilmiş olan Link ile birlikte iletişim sayfasına verilmiş olan bir Link de varsa; bu gibi olan her iki Link de Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Lokasyon-Tabanlı Hedefleme için olan şartlarla ve yerleştirme ve ödeme için olan diğer şartlarla eşit olarak kapsanacaktır (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.);

3.5.4. İşbu Sözleşmede yer alan şartlar, Reklam Veren tarafından Reklam içindeki iletişim sayfasına yerleştirilmiş Link için verilmiş olan herhangi bir bilginin kullanımı için olan içeriğe, formata, hüküm ve şartlara da uygulanacaktır ve adres, telefon numarası ve/veya diğer detayları da içeren bahsedilen ilgili bilgileri Reklam Veren tarafından temin edilecek ve Yandex tarafından özel bir sayfa üzerinde ve/veya özel bir blok içinde yerleştirilecektir ve söz konusu özel sayfa ya da bloğun formatı, görünümü ve adresi (URL) Yandex tarafından kendi takdir yetkisinde olarak belirlenecektir. (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.);

3.5.5. Reklam Veren, bilgi üzerinde yer alan Linkin altına ve/veya özel bir blok içine yerleştirilecek olan ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan irtibat bilgilerinin doğruluğundan ve söz konusu bilgileri Reklam Kampanyasının bir parçası olarak yerleştirilmesi esnasında üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden ve irtibat sayfasu ve/veya özel bir blokta yer alan bilgilerin tabi olduğu hukuka uygunluğu hususunda yegâne sorumlu taraf olacaktır. (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.);

3.5.6. Yandex, iletişim bilgilerinin doğruluğu, telefon numaralarının kullanılıp, kullanılmadığı ve Reklam içeriğindeki iletişim bilgilerini kullanarak reklamı yapılmış olan mal/hizmetlerin eşleşmesine dair bilgilerin doğruluğunu teyit etmek hususu da dahil olmak üzere, Reklam Veren tarafından temin edilen bilgilerin doğruluğunu (gerek bağımsız olarak gerekse de üçüncü kişileri-alt-yüklenicileri de dâhil etmek suretiyle) soruşturup, tasdik etme hakkını haizdir ve;

3.5.7. Yandex, Reklam içine dahil edilmiş olan iletişim sayfasına irtibat bağlantılarını ve Linki yerleştirmeyi reddetme hakkını haiz olup; eğer söz konusu Link ilgili Reklam içinde yalnızca bir tane ve bu gibi bir Link altındaki irtibat bağlantıları Reklam Veren ile iletişime geçmek için belirtilmiş olan yegane irtibat bağlantıları ise, söz konusu Reklamı da reddebilecektir. Yandex Madde 3.5.4 ve 3.5.6 hükümlerine olan riayetsizlik sebebiyle ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin söz konusu Reklamı yerleştirmeyi reddedebilecektir. (Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.)

3.5.8. Yandex, Hizmetlerin verilmesi esnasında ve Reklamın yerleştirilmeye başlanmış olmasından sonra dahi herhangi bir Reklamı ve iletişim sayfasına verilmiş olan Linki ve/veya iletişim sayfasına verilmiş olan söz konusu Link eğer herhangi bir hata, yanlışlık ve/veya başka eksiklikler içeriyorsa bunları silme hakkını haiz olacaktır. Ancak bu zamanlarda çalışan tek Link ise; Madde 3.5.6 hükümleri içindeki doğrulama yapmak hakkı da dahil olmak üzere; Reklamın görüntülenip, teşhir edilmesini askıya alıp, ertelemek hakkı bulunmaktadır. (.(Medya Reklamcılığı için uygulanabilir değil.)

3.5.9. Reklam Veren tarafından “Yandex.Direct” hizmetlerinin kullanılması durumunda, bu hizmet Kişisel Verilerin İşlenmesi ve bu verinin serbest dolaşımı (Genel Veri Koruma Regülasyonu) bakımından gerçek kişileri koruyan 27 Nisan 2016 tarihli ve (EU) 2016/679 sayılı regülasyonun ulusal uygulamalarının yerel kapsamına tabidir. “Yandex. Direct” hizmetlerinin kullanılmasında aşağıda yer alan dokuman geçerli olacaktır: https://yandex.com/legal/direct_dpa_ch. Reklam veren bu vesile ile bahse konu dokumanda yer alan hükümleri kabul etmektedir ve bu hükümlere uyumu sağlamalıdır.

3.6. Reklam Alanı içindeki Görüntüleme ve Reklam pozisyonuna dair yöntem Yandex.Direct içindeki otomatik algoritmalar temel alınarak, Kurallar içindeki şartlara uygun olarak Yandex tarafından belirlenecektir. Şüpheye mahal bırakmamak amacıyla; Yandex, Reklamın yerleştirilmesi ya da görüntülenip, teşhir edilmesi bakımından ve/veya Görüntüleme ve Tıklamaların sayısı bakımından hiçbir açık ya da örtülü garanti vermemektedir.

3.7. Reklamın yayınlanması ( statik veya dinamik, diğer gösterim parametreleri) ve Reklamın gösterilecek alana yerine ilişkin methot, Kurallar’da veya Yerleştirme Kurallar’ında ( Meya Reklamcılığına ilişkin yerleştirme olması durumunda) yer alan hümümlere göre belirlenecektir.

3.8. Reklam Veren, kayıt verilerinin (oturum açma ve şifre) güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olacaktır. Reklam Verenin oturum açması ve şifresinde Ara Yüz vasıtasıyla alınmış olan tüm önlemler Reklam Veren tarafından alınmış olarak kabul edilecektir. Reklam Veren, Reklam Verenin oturum açması ve şifresi kapsamında alınan tüm önlemler için üçüncü kişiler karşısında tek başına sorumlu olacaktır. Yandex, Reklam Verenin kayıt verilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce kullanılmasından dolayı hiçbir şekilde hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

3.9. Reklam Veren, yürürlükteki yasal mevzuat tarafından izin verildiği ölçüde, işbu Sözleşmenin amaçları için ve özellikle de Görüntülemelerin, Tıklamaların sayısını belirlemek ve Hizmetlerin ücretinin belirlenmesi amacıyla yalnızca İstatistik bilgilerinin kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3.10. Reklam Veren, Yandex.Direct içindeki bütçeleri ve hesapları yönetmekten ve tahsis etmekten, anahtar kelimelerin seçilmesinden, pazarlama yöntem ve stratejilerinin seçilmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Yandex, Görüntülemelerinin sayısı, Arama Sorgularındaki anahtar kelimelerin kullanıcılar tarafından kullanım sıklığı, Lokasyon-Tabanlı Hedeflemenin fonksiyonellik performansı ya da diğer hususlar bakımından bu sayılanlar dahil fakat sınırlı olmamak kaydıyla, Reklam Verenin Hizmetleri, Ara Yüzü ve/veya İstatistikleri kullanmasının geri dönüşü ve verimliliği bakımından hiçbir surette açık ya da örtülü hiçbir garanti vermemektedir.

3.11. Spesifik anahtar kelimeleri/sözcükleri içeren Arama Sorgularının sayısına dair bilgiler ve kelimelerin seçimiyle ilişkili detaylar yandex.com.tr adresinde mevcut olup; söz konusu bilgi ve detaylar yalnızca Arama Reklamcılığı ve Medya Reklamcılığı yerleştirmesi amaçları için Hizmetlerin bir parçası olarak sunulmuştur ve söz konusu bilgiler komut dosyalarının kullanılması yoluyla kullanımları da dâhil olmak üzere hiçbir otomatik mod içinde kullanılamazlar.

4. REKLAM VERENİN TAAHHÜTLERİ

4.1. Reklam Veren, tüm Şartlara riayet edeceğini ve işbu Sözleşme tahtında sipariş edilmiş, yerleştirilmiş ve görüntülenmiş olan Reklamların yanı sıra, yürürlükteki tüm yasal gereklilikler bakımından da tek başına sorumlu olacağını taahhüt eder. Söz konusu yasal gereklilikler sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Reklamın içeriği ve şekli, anahtar kelimelerin seçenekleri, alan adları ve Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan Linkin reklamı yapılan internet sitesinin ve/veya arama sonuç sayfasının içeriğine yönlendirilmiş olduğu internet sitesi ve/veya arama sonuç sayfaları bakımından reklamcılık, fikri mülkiyet, rekabetin korunması hakkındaki yürürlüktekiilgili yasal mevzuattır. Reklam Veren tarafından ifa edilen diğer eylemlerin yanı sıra Yandex.Direct içinde bir kullanıcı olarak kaydolunması üzerine belirtilen detayların doğruluğu ve Reklam Verenin Madde 9 kapsamında belirtilen beyan ve taahhütlerine riayet etmesi hususları da taahhüt edilecektir.

4.2. Reklam Veren tarafından sunulan Reklam, ikamet edilen ülkenin ya da Reklam Verenin faaliyet merkezinin bulunduğu ülkenin ve/veya reklamı yapılan faaliyetin yürütüldüğü yerin ve reklamı yapılan malların satışının yapıldığı yerin yasal gerekliliklerine ve Lokasyon-Tabanlı Hedefleme için olan ilgili yargı yerinin (yargı yerlerinin) ilgili mevzuatlarına da riayet edecektir.

4.3. Reklam Veren, herhangi bir üçüncü kişiye şu hususlar bakımından yardımcı olmayacak ya da sayılanlara izin vermeyecektir: (i) Sözleşme tahtında Ara Yüz vasıtasıyla Yandex.Direct içinde Reklamın yerleştirilmesi için sağlanmış olan fonksiyonelliğinin ve imkanlarının kötüye kullanılması (anahtar kelimelerin seçimindeki teknik opsiyon, Reklamın metninin geliştirilmesi ve değiştirilmesi, Linklerin sunulması ve Reklam Kampanyalarını geliştirmek ve değiştirmek için sunulmuş olan diğer tüm imkanlar da dahil); (ii) Reklamın yapılmış olduğu yerin ya da Reklam Verenin şirketleşmiş olduğu ya da ikamet ettiği yerin yargı yetkisi kapsamındaki yasalar uyarınca, Yandex.Direct ya da Ara Yüzü herhangi yasa dışı ya da hileli, dolandırıcı uygulamalar için kullanılması; üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlali, haksız rekabet ve diğer ihlaller de dâhil; (iii) Yandex.Direct’in normal işleyişine müdahale edilmesi, özellikle de herhangi bir sınırlama olmaksızın, geçersiz İzlenimlerin, Arama Sorgularının ve Tıklamalarının (manüel olarak ve/veya herhangi bir donanım ya da yazılım kullanılması yoluyla) otomatik olarak üretilmesi.

4.3.1 Yandex.Direct araçlarını, reklamların ve/veya reklam kampanyalarının diğer reklamcılık sistemlerinde kullanılması amacı ile bu reklamları ve reklam kampanyaları kopyalamaktan, seçip çıkarmaktan veya diğer herhangi bir şekilde bu amaçla kullanmaktan Yandex tarafından bu faaliyetker onaylanmadıkça kaçınınız.

4.4. Reklamı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin lisansa, zorunlu sertifikaya ve/veya resmi makamlar tarafından verilen izinlere tabi olması halinde; Reklam Veren, Yandex’e söz konusu lisansların, sertifikaların ve izinlerin usulüne uygun olarak onaylanmış nüshalarını ilgili Reklam Kampanyasının görüntülenmesinin başlamasından önce ya da Yandex tarafından söz konusu ilgili talebin alınmasından itibaren bir işgünü içinde temin etmeyi taahhüt eder. Reklam Verenin gerekli belgeleri temin edememesi halinde, Yandex ilgili Reklamın ve/veya Reklam Kampanyasının tümünün yerleştirilmesini reddetme, askıya alma ve/veya durdurma hakkını haiz olacaktır.

4.5. Reklam Veren, Yandex’in talebi üzerine vergi durumunu, ikamet adresini ya da lokasyonunu teyit eden belgelerin uygun şekilde onaylanmış nüshalarını ibraz edecektir.

5. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE ÖDEME ŞARTLARI

5.1. Yandex tarafından Sözleşme çerçevesinde sunulan Hizmetlerin ücreti, Tıklama Başına Maliyet ve muhasebe dönemindeki Tıklama sayısına dayalı olarak İstatistiki bilgiler temel alınarak belirlenecektir. Tıklama Başına Maliyet; Reklam Veren tarafından, Reklam Kampanyasının hazırlanması esnasında, Reklam Verence seçilen Tıklama başına azami Maliyet ve Kurallara uygun şekilde Reklam yayımlama koşullarına tabi olmak kaydıyla Yandex tarafından sabitlenen Tıklama başına asgari ve azami Maliyet aralığı içinde belirlenecektir. Hizmetlerin KDV’si de Yandex’in ücretine eklenecektir.

5.2. Reklam Veren, Reklam Verenin Hizmetler için harcamak istediği toplam bütçenin %100’ü (yüzde yüz) tutarında bir avans ödemesi yapacaktır.

5.2.1. Bir avans ödemesi yapma amacıyla, Yandex özel bir ödeme kodu düzenleyerek bu kodu Reklam Verene verir. Yandex, bu kodunuReklam Verenlerden aldığı ödemeleri doğrulamak için kullanmaktadır. Reklam Verenin ön ödeme yaparken (ödeme emirleri vs.) ödeme aşamalarında bir ödeme kodu belirtmesi zorunludur. Ödeme belgelerinde bir ödeme kodunun belirtilmemesi halinde bu durum, Madde 5.4 uyarınca bir ödeme teyidi yapılana dek Yandex’in Hizmetleri Madde 5.7 uyarınca sunmaya başlamasında gecikme yaşamasına neden olabilir.

5.2.2. Düzenlenen ödeme kodu,Reklam Verene, aldığı hizmetlere ilişkin olarak harcamak ve ödemek istediği toplam bütçeyi onaylaması akabinde gerek Arayüzde, gerekse e-posta vasıtasıyla sağlanacaktır.

5.2.3. Reklam Verenin sipariş edilen Hizmetlerin bütçesini teyit ettiği her an, her bir ön ödemesi için benzersiz bir ödeme kodu düzenlenerek sunulmaktadır.

5.2.4. Reklam Veren, ödeme kodunun düzenlendiği ve verildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde ön ödemeyi gerçekleştirecektir.

5.2.5. Reklam Verenin Hizmetlere ilişkin ödemesi, bu Koşulların işbu belge Madde 7.1’de belirtilen şekilde Reklam Veren tarafından kabul edildiği ve taraflar arasında akdedilen Sözleşmeye ilişkin kanıt şeklinde değerlendirilecektir.

5.2.6. Reklam Verenin Hizmetlere ilişkin ödemesi, bu Koşulların işbu belge Madde 7.1’de belirtilen şekilde Reklam Veren tarafından kabul edildiği ve taraflar arasında akdedilen Sözleşmeye ilişkin kanıt şeklinde değerlendirilecektir.

5.3. Reklam Veren, Hizmetlerin ücretini belirlenen bir para biriminde havale yoluyla ödeyecektir. Reklam Verenin ödemesi gereken tutar, Reklam Veren tarafından Reklam Verenin ülkesinin mevzuatına uygun şekilde Reklam Verence ödenmesi gereken vergiler, resimler, tahsilatlar, ücretler ve/veya harçlar için herhangi bir kesinti veya stopaj kesintisi yapılmaksızın eksiksiz olarak ödenecektir.

5.4. Sözleşme çerçevesinde Hizmetlerin ücreti, yürürlükteki kanunların izin verdiği ve Yandex.Direct Arayüzünce kabul edildiği ölçüde havale veya diğer ödeme yöntemleriyle yapılacaktır. Reklam Verence seçilen ve Yandex.Direct Arayüzünde izin verilmeyen ödeme yönteminin kullanılmasının güvenliği, gizliliği ve buna ilişkin diğer koşulların sorumluluğu münhasıran Reklam Verene ait olacaktır. Ödenecek toplam tutarın Reklam Verene bildirilen Yandex Hesabına alacak olarak kaydedildiği anda Reklam Verenin Hizmetlere ilişkin olarak ödeme yükümlülüğünü usulünce yerine getirdiği kabul edilecektir; ancak bunun için ödeme kodunun ödeme aşamalarında doğru şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Takdiri Yandex’e ait olmak üzere ödeme ,duruma göre aşağıdaki şekillerde kanıtlanabilir: (a) ödemenin havaleyle yapılmış olması halinde ödeme emrinin taranmış bir kopyası, (b) Reklam Veren tarafından elektronik ödeme yapılması halinde Yandex tarafından bir ödeme sistemi vasıtasıyla Yandex’e yapılan fiili ödemenin doğrulanması.

5.5. Reklam Veren, talep üzerine (ilgili bir ödeme yöntemi için uygulanabilir olduğunda) imza sahibi bankanın işaretinin eklendiği ödeme belgesinin bir kopyasını teslim etmek suretiyle Yandex’e ödemeye ilişkin bildirimde bulunmayı taahhüt edecektir.

5.6. Taraflar, işbu belgeyle Sözleşmenin feshedildiği veya sona erdiği an itibariyle Reklam Veren tarafından Hizmetlere ilişkin olarak peşin ödenmiş tutarın Reklam Verene Sözleşme çerçevesinde sunulan Hizmetlere ilişkin ücretten fazla olması halinde kalan tutarın Reklam Verenle yapılmış diğer Yandex.Direct çevrimiçi reklamcılık hizmeti sözleşmeleri çerçevesinde sunulan Hizmetlere ilişkin olarak Yandex hesaplarına kaydedileceğini kabul etmektedir; ancak şu durumlar bu hükmün istisnasıdır: (i) Koşullarda doğrudan aksinin belirtilmesi veya (ii) Sözleşmenin feshi veya iptali sonrası için taraflarca ilave koşullarla aksinin kabul edilmesi. Bu hüküm Sözleşmenin iptali veya feshinden sonra da geçerli olacaktır.

5.7. Yandex Müşteri tarafından ödeme kodu ile ödemesi yapılan Hizmetleri, aşağıdaki yükümlülüklerin müştereken yerine getirildiği andan itibaren üç (3) iş günü içinde yerine getirmeye başlamaktadır.

5.7.1. Reklam Verenin Hizmetlerin ödemesi yapıldığında ödeme aşamalarında bir ödeme kodu belirtmiş olması;

5.7.2. Ön ödeme tutarının tamamının Yandex banka hesabına ödenmesi ve hesaba geçmiş olması ;

5.7.3. Yayına hazır Reklam materyallerinin ve hizmetlerin sunulması için gereken yayınlama koşulları hakkındaki tüm bilgilerin (anahtar sözcükler, vs.) Reklam Verence Yandex’e sunulması;

5.7.4. Yandex’in talebi üzerine Reklam Verenin Madde 4.4 uyarınca belge sunması.

5.8. Hizmetler, Yandex tarafından Reklam Verenin yaptığı ön ödeme tutarına eşit miktarda sunulacaktır.

6. HİZMETLERİN KABULÜ

6.1. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği şekilde, Yandex’in Anlaşma uyarınca sunduğu Hizmetlere ilişkin ücretleri, sadece istatistiklere göre hsaplanacaktır ve Taraflarca bu amaç için herhangi bir başka ölçüm veya bilgi kullanılmayacak veya bu Sözleşme kapsamında herhangi bir etkisi olmayacaktır.

6.2. Her bir takvim ayının son takvim gününden itibaren on beş (15) takvim günü içinde (“Muhasebe Süresi”), Yandex Reklam Verene kendisi tarafından sunulan Hizmetlere ilişkin Fatura (“Fatura”) gönderecektir.

6.3. Yandex, Faturayı Reklam Verene teslimat teyitli posta veya teslimat bildirimli kurye kanalıyla gönderecek ve Fatura teyit üzerine teslim edilmiş kabul edilecektir.

6.4. Yandex tarafından yerine getirilen Hizmetler, Yandex Reklam Verenin Faturayı teslim aldığı tarihten itibaren sekiz (8) takvim günü içinde Faturaya dair yazılı itiraz almadıkça, Faturada belirtilen kapsamın tamamına ilişkin olarak Reklam Verence gayrikabili rücu olarak kabul edilmiş sayılacaktır. Yandex’in Reklam Veren tarafından söz konusu sekiz (8) takvim günlük süre sonrasında sunulan, bir sınırlama getirmeksizin Hizmetlerin kapsamı, fiili değeri ve niteliğine ilişkin talepler dahil olmak üzere, Faturada atıfta bulunulan Hizmetlere ilişkin herhangi bir itirazı kabul etme veya değerlendirme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. ŞARTLARIN VE DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ

7.1. Reklam Veren, bu Koşulları Hizmetlere ilişkin ödemeyi İşbu Sözleşme Madde 5.2.’de belirtilen süre içinde yapmak suretiyle kabul edecektir. Sözleşme, işbu Sözleşmenin taraflarına karşı, ödemesi yapılan Hizmetlerin kapsamına ilişkin olarak işbu belge Madde 5.4’e uygun olarak ödeme tarihinde yürürlüğe girecek, bağlayıcı ve uygulanabilir hale gelecek ve süresi dolana veya feshedilene dek tamamen yürürlükte kalacaktır. Reklam Verenin Hizmetlerin ücretini işbu Sözleşme Madde 5.2’de belirtilen ödeme süresinde ödememiş olması halinde, Koşullar ücretinin ödenmesi gereken Hizmetlerin kapsamına ilişkin olarak Reklam Veren tarafından reddedilmiş kabul edilecektir ve Yandex, ilgili Reklamın yayımlanmasını ve gösterimini reddetme hakkına sahip olacaktır.

7.2. Söz konusu Şartlar, internet üzerinde şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

7.3. Yürürlükteki yasal mevzuat tarafından izin verildiği ölçüde, Yandex işbu Şartlar, Reklam Politikası, Malların Listesi, Kurallar ve Sözleşmenin diğer hükümleri üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını haiz olacaktır. Yandex’in bu gibi değişiklikleri yapması halinde ve söz konusu değişikliklerin Madde 3.1 ve 7.2 içinde belirtilen internet adresine yerleştirilmesi üzerine yürürlüğe girmesi halinde, halin icabına göre, Yandex tarafından bildirilmemiş olan diğer sözleşme hükmü değişiklikleri bildirilmedikleri müddetçe yürürlüğe girmeyecektir.

8. FESİH VE HİZMETLERİN TEDARİKİNİN ASKIYA ALINMASI

8.1. İşbu Sözleşme herhangi bir tarafça diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak feshedilebilir; ancak Reklam Verenin Sözleşmenin tek taraflı feshi sırasında Sözleşmeyi feshi sadece tüm Reklam Kampanyalarını iptal etmiş olması ve Yandex’e ödenmesi gereken tüm tutarları ödemiş olması durumunda geçerli olacaktır. İşbu Madde 8.1’de belirtilen Sözleşme feshi bildirimi ya sipariş verilen Hizmetlerin belirli bütçesine ilişkin olarak Hizmetlerin kapsamına ya da Yandex tarafından Reklam Verenin sipariş ettiği ve ücretini ödediği tüm Hizmetler çerçevesinde sunulan Hizmetlere atıfta bulunacak ve bunlar için geçerli olacaktır.

8.2. Yandex, Reklam Verene Sözleşme tahtında tedarik etmiş olduğu Hizmetleri geçici bir süre için, bakım işlemleri ve teknik, teknolojik ya da diğer sebeplerle ve Ara Yüz ya da Yandex.Direct işletimine müdahalesi olan sebeplerle askıya alma ve söz konusu Hizmetleri bakım işlemlerini ya da ilgili eksiklikleri düzeltene kadar sumayı askıya alma hakkını haiz olacaktır.

8.3. Reklam Verenin Sözleşmenin herhangi bir hükmüne riayet etmemesi halinde, Reklam Veren ilgili ihlali düzeltene ve söz konusu ihlal sonucunda Yandex’in uğradığı tüm kayıpları telafi edene kadar; Yandex, Hizmetlerin tedarikini askıya alma hakkını haiz olacaktır ve/veya Reklama Verene bir ihbarda bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkını haiz olacaktır. Söz konusu fesih ihbarı Reklam Verenin Reklam Kampanyasını oluşturmak ve sipariş etmek için oluşturmuş olduğu e-mail adresine gönderilecektir. İşbu Madde 8.3 uyarınca Sözleşmenin sona erdirilmesi üzerine, Yandex kendi takdir yetkisinde olmak üzere, Sözleşme uyarınca uğradığı kayıpları, zararları, cezaları ve cayma tazminatlarını, Reklam Veren tarafından Hizmetler için avans ödemesi olarak ödenmiş olan tutarlardan karşılamak suretiyle telafi etmeye yetkili olacaktır.

8.4. Yandex, kendi takdir yetkisinde olarak, aşağıda sayılan hallerde Hizmetlerin tedarikini askıya alma ya da Reklam Veren ile yapılmış olan Sözleşme(Sözleşmeleri) tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir: (i) Reklam Veren tarafından Yandex’e iş buradaki Bölüm 5 hükümlerine uygun olarak ödenmiş olan avans ödemelerinin Yandex tarafından tamamıyla silinmesi.

9. BEYAN VE TAAHHÜTLER

9.1. Yandex, İşbu Sözleşmenin süresi boyunca, Ara Yüz ve Yandex.Direct içinde meydana gelebilecek olan tüm hata ve eksiklikleri meydana geldikleri anda verimli ve hızlı bir şekilde düzeltmek için elinden gelen tüm makul çabaları göstereceğini taahhüt eder. Yandex, söz konusu hata ve eksiklikleri düzeltme süresi boyunca Reklamların düzgün yerleştirilmesini ve Yandex.Direct’in düzgün çalışmasını garanti etmemektedir ve bu sebeple Reklam Verenin uğrayabileceği hiçbir doğrudan,dolaylı ya da munzam zarar ve ziyanlar için sorumlu tutulmayacaktır.

9.2. Yandex , Şartlar içinde açıkça öngörülmüş olan beyan ve/veya taahhütler haricinde, bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir hakkın ihlal edilmemesi, Hizmetlerin Reklam Verenin özel amaçları için olan uygun olması gibi hususlarda hiçbir açık ya da örtülü beyan ve/veya taahhütte bulunmuş olarak yorumlanamaz.

9.3. Reklam Veren, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:

9.3.1. Reklam Veren tarafından, Yandex.Direct içinde bir hesap açmak için Ara Yüz içinde verilmiş olan detaylar ve Hizmetlerin ücretlendirilmesi amacıyla ödemeyi gerçekleştirmek için verilmiş olan detaylar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yandex’e temin edilmiş olan bütün bilgilerin gerçek, kesin, tam ve güncel olduğunu;

9.3.2. Reklam Verenin Yandex ile Sözleşme içine girerken, kendi isteğiyle gönüllü olarak girmiş olduğunu ve Reklam Verenin: (i) Şartları ve Sözleşmenin diğer hükümlerini tam olarak inceleyip, gözden geçirmiş olduğunu; (ii) Sözleşmenin konusunu ve Şartlar ve Sözleşmenin tüm spesifik hükümlerini tam olarak anladığını, kabul ettiğini ve tasdik ettiğini; (iii) Yandex ile Sözleşmesel ilişki içine girerken; Ara Yüz vasıtasıyla kayıt olurken ve Yandex.Direct ile Reklam siparişinde bulunurken; uygunsuz reklamlar ve üçüncü kişilerin haklarının ihlali de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri durumlarda muhtemel yükümlülükleri ve bu Sözleşmenin önemini ve tüm hukuki sonuçlarını anladığını, kabul ettiğini ve tasdik ettiğini;

9.3.3. İzin vermek için gereken tüm haklara sahip olduğunu ve burada Yandex ve onun iştirakleri, yüklenicileri ve ortaklarının Reklamı işlemesi, moderasyon gerçekleştirmesi, depolaması, kopyalaması, değiştirmesi, dağıtması, yerleştirmesi ve görüntülenmesi için geren bütün yetkileri Yandex’e, onun iştiraklerine, yüklenicilerine ve ortaklarına vermiş olduğunu;

9.3.4. Sözleşme akdetmek ve haklarını kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmek için gereken tüm yetki ve haklara tam olarak sahip olduğunu;

9.3.5. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak Yandex’e ödenecek olan her türlü ödemeyi gerçekleştirebilecek yeterli miktarda finansmana sahip olduğunu;

9.3.6. Reklamın işlenmesinin, moderasyonunun, depolanmasının, kopyalanmasının, değiştirilmesinin, dağıtılmasının, yerleştirilmesinin ve Görüntüleme yapılmasının (Linkin yönlendirilmiş olduğu Reklamların, internet sitelerinin ve/veya arama sonuç sayfasının içerikleri, irtibat bilgilerinin detayları, Reklam içinde kullanılan fikri mülkiyet hakları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın); anahtar kelimelerin/sözcüklerin kullanılmasının, Linkin yönlendirilmiş olduğu materyallerin kullanılmasının yürürlükteki hiçbir reklam mevzuatını ihlal etmediğini ya da ihlale teşvik etmediğini ya da herhangi bir üçüncü kişiye ait hiçbir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder.

9.4. İlan verirken kullanıcı Ek ayarlar / fonkisyonlar kullanılabilir , Kullanıcı bu ayarları ilanın içeriliği için otomatik olarak uygulayabilir ama bunun ile sınırlı kalmayacak şartı ile , işbu fonksiyonlar ile tasarlamış olan ilan başlıklarından, resimlerinden ve anahtar kelimelerinden İlan veren sorumluluğunu üstlenmiş olup, yasa şartlarına uymasını sğlaması ile yükümlüdür. Yandex bu şekilde fonksiyonlar ve ayarlar ile tasarlanan ilanlarında hatlarının olmadığını garanti etmez, ayrıca Yandex bu şekilde tasarlanan ilanlarının İlan verenin beklentiliri gibi çıktığını da garanti etmez.

10. TAZMİNAT

10.1. Reklam Veren, işbu Sözleşmenin hükümlerinin herhangi birinin Reklam Veren tarafından ihlal edilmesi sonucunda, özellikle de 3, 4 ve 9. Maddelerinin ihlalinden kaynaklanan, adli, cezai ya da idari yükümlülüklerin ihlali ve Türkiye Cumhuriyeti’nin reklam mevzuatının ihlalinden kaynaklanan tüm iddialar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ve/veya diğer haklarının ihlal edilmesinden kaynaklananlar da dâhil fakat sınırlı olmaksızın, Yandex, onun temsilcileri, iştirakleri, müdürleri, görevlileri, çalışanları, yüklenicileri ve ortaklarının uğramış olduğu tüm tazminat talepleri, zarar ve ziyanlar, yükümlülükler ve gerçekleşen diğer masraflar karşısında Yandex’i, onun temsilcilerini, iştiraklerini, müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini ve ortaklarını tazmin edecek ve zarar görmelerini engelleyerek, zarar ve ziyandan beri kılacaktır.

10.2. Taraflar Madde 10.1. içinde belirtilen tazminatın ayrıca işbu Sözleşme uyarınca Reklam Veren tarafından sipariş edilmiş ve Yandex tarafından yerleştirilmiş, işlenmiş, görüntülenmiş ya da depolanmış olan Reklamın içeriğinin, şeklinin ve/veya yerleştirilmesinin Yandex için resmi makamlar tarafından verilen herhangi bir cezaya ya da diğer müeyyidelere sebep olduğu her bir durum için de uygulanacak olduğunu açıkça kabul ve tasdik ederler. Böyle bir durumda, Reklam Veren, Yandex’in talebi üzerine, Yandex’in söz konusu tazminat taleplerini resmi makamlar ile çözümlemek için isteyebileceği gereken tüm bilgileri derhal temin ve teslim etmeyi ve Yandex ile işbirliği içinde bulunmayı ve Madde 10.1 uyarınca Reklam Verenin Reklamı ile ilgili olarak Yandex’in uğradığı tüm zarar ve ziyanları tazmin etmeyi taahhüt eder.

11. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE MÜCBİR SEBEP

11.1. Yandex, her ne suretle olursa olsun, sayılan hususlar için sorumlu tutulmayacaktır: (i) Reklam Verenin ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir eyleminden ya da ihmali sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir eylem ya da ihmalden; (ii) Yandex söz konusu zararları öngörebilmesine bakılmaksızın, Reklam Veren ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklanan herhangi dolaylı zararlar ve/veya kâr kayıpları; (iii) Reklam Veren tarafından seçilmiş olan ödeme şeklinin kullanılmasının yanı sıra Reklam Veren ve/veya üçüncü kişiler tarafından bilgilerin verilmesi ya da alınması için kullanılan tüm yollar ve/veya araçlar.

11.2. Yandex’in işbu Sözleşme tahtındaki toplam yükümlülüğü, Sözleşme ile ilgili olan tüm cezaların (para cezaları, cayma tazminatları) ve/veya Sözleşme ile ilgili herhangi bir tazminat talebi ya da eylemi tahtındaki tazminat tutarlarının hepsi de dâhil olmak üzere, Reklam Veren tarafından Sözleşmenin süresi içinde ödemesi yapılmış olan toplam ödeme tutarlarının %10’u ile sınırlandırılacaktır.

11.3. Taraflar, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifa edilememesi sebebinin işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşebilecek herhangi bir mücbir sebepten kaynaklanması halinde yükümlülüklerini ifa edememelerinden dolayı ya da tarafların işbu Sözleşme tahtında üstlendikleri yükümlülüklerini ilgili tarafın öngörme veya makul surette engelleme olanağının olmadığı ve kendi kontrollerinin ötesinde bir engel sonucunda ifa edememeleri halinde sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebep halleri, sayılan sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunları kapsar; savaş, iç savaş, salgınlar, karantina yasakları, olağandışı ağır hava şartları, ayaklanmalar, grevler, deprem, sel, diğer doğal felaketler, yangın, tarafların hiçbir hatasının olmadığı güç kaynağı arızaları, resmi makamların eylem ve çıkardıkları kanunlar ve diğer benzer olaylardır. Mücbir sebep dolayısıyla ifası engellenen taraf, iyi niyetli bir şekilde söz konusu mücbir sebep durumunu bitirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir ve bunun sonuçlarından kaçınacak ve söz konusu mücbir sebep hali biter bitmez elinden gelen tüm hızıyla yükümlülüklerini ifa etmeye kaldığı yerden devam edecektir.

12. GİZLİLİK

12.1. Tarafların her biri, diğerinden işbu Sözleşme ile ilgili olarak ya da bağlantılı olarak edinmiş olduğu ve ifşa eden Tarafça gizli olarak işaretlenmiş olan ve sözlü olarak ifşa edilmesi anında gizli olarak tanımlanmış olan ya da mahiyeti itibarıyla ya da ifşa edilme şartları itibarıyla açıkça gizli olduğu belli olan her türlü formattaki, hassas nitelikteki ticari bilgileri ve verileri (bundan böyle;- “Gizli Bilgi”) gizli olarak tutmayı ve bu bilgileri hiçbir üçüncü kişilere ifşa eden tarafın önceden yazılı iznini almaksızın, Sözleşmenin süresi içinde ve söz konusu süreden bir (1) yıl sonrasında da ifşa etmemeyi, yayınlamamayı ya da diğer türlü şekilde bu bilgileri vermemeyi kabul ederler. İşbu Madde 12 hükümleri Sözleşmenin süresinin dolmasından ya da sona erdirilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.2. Gizli Bilgilerin tasarruf hakkı her zaman için ifşa edenin mülkiyetinde kalacak olup; söz konusu bilgiler ifşa edenin yazılı olarak önceden izni alınmaksızın kopyalanamaz ya da çoğaltılamazlar. Gizli Bilgiler, sayılanlar dahil fakat sınırlı olmaksızın şunları içerecektir: (i) Reklam Verenin Ara Yüz içindeki yetkilendirme detaylarını; (ii) Sözleşmenin hüküm ve şartlarını; (iii) Ara Yüz ve Yandex.Direct operasyonlarının kamuya kapalı olan tüm unsurlarını ve (iv) Yandex.Direct içinde yerleştirilmesinin kabulünden evvel Reklam ile ilgili olan içerik ve diğer tüm bilgiler.

12.3. Gizli Bilgilerin korunması ve muhafaza edilmesine dair olan yükümlülük aşağıdakileri kapsamaz:

12.3.1. Alan tarafın herhangi bir ihlali olmaksızın, ifşa edilen bilgilerin ifşası esnasında zaten kamuoyunun geneli tarafından biliniyor olması hali ya da;

12.3.2. Gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmayan üçüncü bir taraf tarafından bilginin alınması hali ya da;

12.3.3. Bilginin işbu Sözleşme uyarınca ifşa edilmesinden önce alan taraf tarafından biliniyor olması ya da geliştirilmiş olması hali ya da;

12.3.4. İfşa eden tarafın yazılı izni ile ifşa edilmiş olan bilgi ya da;

12.3.5. Resmi bir organ ya da makam tarafından herhangi bir hukuki ya da idari işlem süreci içinde yürürlükteki yasalar tahtında ifşa edilmesi zorunlu olan bilgilerdir. Ancak bu gibi zorunlu bir gizli bilgi ifşasında bulunacak olan tarafın diğer tarafı önceden makul bir süre içinde bilgilendirmesi ve bu gibi bir ifşaatı engellemek için gereken makul suretteki yardımını ve işbirliğini sunması şartı bulunmaktadır.

12.4. İşbu Madde12 ‘de yer alan aksine olan hükümlerin hiçbirine bağlı olmaksızın; Yandex ve Reklam Veren Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa etmeleri amacıyla gerekli olduğu ölçüde söz konusu Gizli Bilgileri kendilerinin ilgili diğer taraflarına, temsilcilerine, iştiraklerine ve yüklenicilerine ifşa etmek hakkını haiz olacaklardır ancak; söz konusu ilgili diğer taraflar, temsilciler, iştirakler ve yükleniciler de işbu Madde 12 içinde öngörülmüş olan gizlilik yükümlülüğü ile büyük ölçüde ve benzer şekilde bağlı olacaklardır.

12.5. İşbu Sözleşmenin sona erdirilmesi ya da ifşa eden tarafça yapılan yazılı talep üzerine, bilgileri alan taraf, ifşa eden tarafça almış olduğu tüm Gizli Bilgileri bunların tüm kopyaları, kayıtları, özetleri ya da bunlarla ilgili diğer tüm çoğaltılmış nüshalarıyla ve bunlar temel alınarak hazırlanmış olan diğer tüm notları ve/veya işleri ile birlikte iade edecektir ya da söz konusu tüm Gizli Bilgilerin ve bunlarla ilgili tüm kopyalarının imha edilmiş olduğunu yazılı bir şekilde teyit ve tasdik edecektir.

12.6. Yandex, aşağıdaki adreste bulunan Gizlilik Politikasına riayet etmeyi taahhüt edecektir: https://yandex.com.tr/legal/confidential.

12.7. Taraflar, Reklam Verenin Yandex’in internet sitelerine kaydolması üzerine ya da Sözleşmese ilişkisi içine girmesi üzerine Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan kayıt verileri (kişisel veriler de dâhil) ile ilgili olan gizlilik hükmünün, bu gibi bilgilerin Reklam Verene Hizmetler için fatura kesilmesi, Hizmetler için olan Ödeme İhbarlarının gönderilmesi, Raporların ve Faturaların düzenlenmesi amacıyla kullandığı zamanlarda uygulanmayacağını kabul ederler. Reklam Veren tarafından temin edilmiş olan bilgiler (kişisel bilgiler dâhil) ve detaylar yukarıda sayılan belgeler içindeki şartnamelere tabi olacaklardır.

12.8. Reklam verenin sözleşme şartlarına uymaması halinde Yandex, Reklam Veren ihlalleri giderene ve Yandex tarafından bu tür ihlaller nedeniyle yüklenilen zararları tamamen tazmin edene ve/veya Reklam verenin, bir Reklam Kampanyası oluşturulması esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek konuyla ilgili bir e-posta ile Hizmetlerini askıya alma veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Anlaşmanın belirli bir sebeple feshedilmesini müteakiben, Yandex, Anlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan cezaların ve el koymaların tutarlarını, Reklam verenden Yandex Hizmetleri için bir ön ödeme olarak alınan miktarlardan düşerek alıkoyma hakkına sahiptir.

12.9. Yandex, reklamların bir bağlantı ile karşılık gelen Web sitesine yerleştirilmesi sonucunda Yandex'in (bağlı kişilerinin ve ortaklarının) daha önce hükümet yetkililerince ceza ödemek zorunda bırakılmış olması durumunda, Yandex (bağlı kişileri ve ortakları) tarafından üstlenilen bu tür zararların eksiksiz olarak tazmin edilmesi anına kadar, bu reklam açısından reklam verenin kim olduğuna bakılmaksızın, bir reklamın yerleştirilmesini reddetme veya reklamın yerleştirilmesini sonlandırma hakkına sahiptir.

Yandex ayrıca, Yandex (bağlı kişileri ve ortakları) tarafından üstlenilen bu tür zararların eksiksiz olarak tazmin edilmesi anına kadar, bu reklam açısından reklam verenin kim olduğuna bakılmaksızın, Yandex'in (bağlı kişilerinin ve ortaklarının) hükümet yetkililerince ceza ödemek zorunda bırakılmasına neden olan reklamları yerleştirmek için kullanılan bir hesap aracılığıyla reklam yerleştiren bir kişiye hizmet sunmayı reddetme hakkına da sahiptir.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak kabul edilmiş olan hüküm ve şartların tamamını teşkil eder ve taraflar arasında Sözleşmenin konusuyla ilgili daha önceden yapılmış olan tüm sözleşmelerin, mektup teatilerinin, e-mail yazışmalarının, mutabakat muhtıralarının ve her türlü benzer belgelerin yerine geçer.

13.2. İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre uygulanacak ve bu doğrultuda yorumlanacaktır. Yürürlükteki yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ya da işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde münhasır yetkili yargı yeri Türkiye Cumhuriyeti, Çağlayan, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olacaktır. İşbu Madde 13.2 içinde öngörüldüğü üzere, işbu Sözleşmeden kaynaklanan ya da işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilafın ya da anlaşmazlığın mahkeme huzuruna taşınmasından evvel, taraflar söz konusu ihtilafı ya da anlaşmazlığı çözümlemek amacıyla ellerinden gelen tüm makul suretteki çabalarını göstereceklerini ve karşılıklı olarak iyi niyet göstererek söz konusu uyuşmazlıkları müzakere edeceklerini taahhüt ederler.

13.3. Tarafların hiçbiri, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve haklarını diğer tarafın önceden yazılı iznini almaksızın devir ve temlik edemez (söz konusu izin ise makul olmayan sebeplerden ötürü alıkonulamaz ya da geciktirilemez). Ancak şu hususlar hariçtir; Yandex işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve haklarından herhangi birini ya da tümünü diğer tarafın iznini almaksızın Yandex ya da Yandex Grubu içindeki herhangi bir şirketin varlıklarının büyük çoğunluğunu ya da tamamını satın alan kişiye devir ve temlik edebilir. Söz konusu satın alan: Hollanda yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, sicil numarası 27265167 olan, Laan Copes van Cattenburch 52, Lahey, Hollanda 2585 GB adresinde faaliyet gösteren ve Kamuya Açık bir Limited Şirket olan Yandex N.V. Şirketinin dolaylı ya da dolaysız kontrolü altında bulunan herhangi bir şirket anlamına gelir. İşbu Madde 13.3’ün amaçları bakımından, “kontrol” terimi; oy hakkı olan hisselerin %50’sinden fazlasına dolaylı ya da dolaysız olarak sahip olunan ya da yönetim hakkı elde edilmiş olunan ya da kontrol edilen tüzel kişinin yönetiminin ve politikalarının yönetilmesine yol açan yönetim hakkı anlamına gelir.

13.4. İşbu Sözleşme uyarınca, Taraflardan biri diğer Tarafa yapılacak olan tüm ihbarlar sayılan şekillerde yapacaktır: (i) e-mail yoluyla ya da Ara Yüz vasıtasıyla (a) Eğer Reklam Veren bir alıcı ise ya da Ara Yüzün ilgili fonksiyonu vasıtasıyla alıcı ise; Yandex tarafından aşağıda Madde 14 içinde belirtilmiş olan adresten Reklam Verenin Reklam Kampanyasının oluşturulması esnasında kaydetmiş olduğu e-mail adresine gönderilmiş olan e-mail ile ve (b) Madde 14 içinde belirtilmiş olan Yandex’in e-mail adresine Reklam Verenin Reklam Kampanyasının oluşturulması esnasında kaydetmiş olduğu e-mail adresinden ya da Ara Yüzün ilgili fonksiyonu vasıtasıyla gönderilen e-mail ile; (ii) faks yoluyla; (iii) iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da teslim alındı taahhüdüyle gönderilen kurye yoluyla gönderilecek olup; teslim alındıkları anda tebliğ edilmiş sayılacaktırlar. Reklam Veren, işbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, meydana gelebilecek adres değişikliklerini Yandex’e yazılı şekilde ve usulüne uygun olarak, gereğince bildirecektir.

13.5. İşbu Sözleşmede yer alan bir ya da birden fazla hükmün herhangi bir sebeple herhangi bir mahkemenin ya da resmi makamın kararları sonucunda geçersiz, hükümsüz ya da icra edilemez olarak hale gelmesi durumunda; bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, yürürlüğünü ya da icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.

13.6. İşbu Sözleşme, Türkçe ve İngilizce dillerinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce nüshaları arasında herhangi bir çelişki olması halinde; Türkçe nüshası esas alınacak ve geçerli sayılacaktır.

14. Yandex Bilgileri:

İsim: Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Yandex Advertising Services Limited Company)

Lokasyon: Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers 2. Kule, Kat 15 , Ofis No:1501-1502, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul 34387 Türkiye

E-mail: destek@direct.yandex.com.tr

Banka bilgileri:

Banka: ING Merkez Şubesi

SWIFT: INGBTRIS

Hesap No. / IBAN (TL): TR220009900979578800100001

_____________________________

Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Yandex Advertising Services Limited Company)

Yandex Reklam Hizmetleri Hüküm ve Şartları: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct

Son Değişiklik Tarihi: Nisan 03, 2019

Yürürlük Tarihi: Nisan 03, 2019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/31012019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/19112018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/14112018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/09112018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/13092018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/25042018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/14032018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/20102017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/25092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/25042017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/06022017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/27072016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/18032016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/27012016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/15122015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/18112015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/31082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/07082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/25112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct/30012014