Yandex.Haber hizmetinin kullanım şartları

Bu belge Yandex.Haber hizmetinin kullanım şartları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Haber hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Haber hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/news_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle, “Yandex”) Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Yandex.Haber servisini kullanma olanağı sunar: http://haber.yandex.com.tr adresindeki site için Yandex.Haber hizmeti (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Şartlar, hizmetin kullanımına ilişkin olarak Yandex Hizmetleri son Kullanıcı Sözleşmesine ek niteliğindedir. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex hizmetleri son Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı Hizmet veya buna ait münferit özellikleri kullanmaya başladığında, işbu Şartları ve yukarıda bahsedilen tüm dokümanlarda belirtilen şartları, tamamen, koşulsuz ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının belirtilen dokümanlardaki şartlardan herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Şartlar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, Şartların yeni düzenlemesi, aksi yönde bir hüküm belirtilmediği sürece, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde ilan edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Şartların yürürlükteki düzenlemesi, her zaman şu adresteki sayfada yer alır: https://yandex.com.tr/legal/news_termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Hizmet, Kullanıcıya haber bilgilerine erişimin yanı sıra, çeşitli kaynaklarından fotoğraf, ses ve video gibi öğelere de erişim sunmaktadır. Hizmetin şu anda mevcut bulunan bütün fonksiyonları ile bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusudur.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin diğer fonksiyonları

2.1. Hizmet kapsamında yayınlanan; metinler, görseller, fotoğraflar, ses ve video (buradan itibaren - Bilgiler) da dahil olmak üzere her türlü şekilde bulunan ve sunulan bilgi materyalleri, Hizmet ortakları tarafından ve kaynağa giden bağlantılarla birlikte sunulmaktadır. Bilgilerin telif hakkı sahipleri ve bilgileri bulunduranların tam listesine şu adresten erişilebilir: http://haber.yandex.com.tr/smi.

2.2. Serviste kullanılan her türlü bilgi, yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanıma yöneliktir. Bununla birlikte, işbu Koşullarda, diğer Yandex servislerinin kullanım koşullarında veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde sözü edilen belgelerde açıkça öngörülen durumlar hariç olmak üzere, bilgilerin önceden hak sahibinin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi, dağıtılması, Internet’te herkesin bilgisine sunulması (yayınlanması), kitle iletişim araçlarında ve/veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

2.3. Yandex, Kullanıcıya İnternette yayınlanan ve genel haber bilgilerinin sağlanması amacıyla, Hizmet iş ortakları tarafından sağlanan Bilgileri, dizinler, notlar ekler ve düzenler. Bu paragrafta belirtilen otomatik açıklama ve düzenleme dışında, Yandex, Hizmet ortakları tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapmamaktadır, ayrıca hizmet kapsamında kendisine ait bilgilerin üretim ve dağıtımını da gerçekleştirmemektedir.

2.4. Yandex, Kullanıcının Hizmete (veya teknik olarak mümkünse Hizmetin belirli fonksiyonlarına) kendi hesap bilgilerini kullanarak giriş yapmasını kendi takdir yetkisine dayanarak kısıtlama; işbu Şartların sürekli ihlali durumunda Kullanıcının hesabını tamamen bloke etme veya kullanıcının yasal gereklilikleri veya üçüncü şahısların yasal çıkarları ve haklarına ilişkin zorunlulukları yerine getirmesi için başka önlemler uygulama hakkını saklı tutar.