Yandex.Maps hizmeti kullanım koşulları

1. Genel Hükümler

1.1. «YANDEX» LLC (bundan böyle "Yandex") İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) http://maps.yandex.com.tr adresinden kullanılabilir olan Yandex.Maps hizmetini (bundan böyle "Hizmet") kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Koşullar, Hizmetin kullanımı konusunda Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesine bir ek niteliğindedir. İşbu Koşullar ile öngörülmeyen tm diğer konularda Yandex ile Kullanıcı arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules) Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) tarafından düzenlenmektedir.

1.3. Hizmet / onun belirli işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca yukarıda belirtilen belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse adresinde yer alan sayfada bulunmaktadır.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

1.6. Hizmet Kullanıcıya ücretsiz olarak güncel harita ve diğer ilgili bilgilere erişim olanağını sunmaktadır. Hizmetin şu an için mevcut olan tüm işlevleri ve ayrıca bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusunu teşkil eder.

1.7. Hizmeti kullanarak Kullanıcı bilgi ve reklam niteliğindeki mesajları alma konusunda rızasını beyan etmektedir. Kullanıcı, Hizmetin ilgili işlevini kullanarak veya alınan reklam nitelikli mesajda belirtilen talimatları takip ederek reklam niteliğindeki mesajları almayı reddedebilir.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin belirli işlevleri

2.1. Hizmet Kullanıcıya münferit olarak ve kendi isteği ile haritalar üzerine işaretler, etiketler, metin etiketleri, mesajlar vb (bundan böyle - "Kullanıcı Nesneleri") dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ekleme konusunda işlevsel olanak sağlamaktadır. Kullanıcı nesnelerinin eklenmesi kaynak verileri değiştirmemektedir ve sadece Kullanıcı tarafından Hizmetin daha rahat kullanımı için izin verilmektedir. Kullanıcı, Kullanıcı nesnelerine bağlantıları oluşturma, kaydetme, İnternet ağında serbest erişime açık hale getirme haklarına sahiptir. Kullanıcı nesnelerine bağlantılar ayrıca Hizmetin diğer kullanıcıları tarafından da paylaşılabilir.

2.2. Kullanıcı, Kullanıcı nesnelerinin oluşturulma yerinin seçimi, yasalara uygunluğu, içeriği, eksiksiz olması, Kullanıcı nesnelerinin tanımlamasının doğru ve hatasız olması konusunda tek başına ve bütünüyle tüm risk ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yandex, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin yerleştirilmesi ve tanımlanması konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır, yasalara uygunluğu, tanımlamasının doğru ve hatasız olması konusunda hiç bir onay vermemekte ve bunu reddetmemektedir. Kullanıcı nesnesinin veya nesneler setinin açıklamasında yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olması, genel ahlaka aykırı ifadeler içermesi ve ayrıca Kullanıcı nesnesinin ve /veya nesnelerinin işaret veya açıklamasının ve/veya Kullanıcı nesnesi paylaşım bağlantısının işbu Koşulların hükümlerini, Yandex'in diğer hizmetlerinin hükümlerini veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin hükümlerini ihlal etmesi ve ayrıca Yandex, servislerin kullanıcılarının ve üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması amacıyla Yandex, haber vermeden ve kendi kararı doğrultusunda herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya nesneler setini silme hakkına sahiptir.

2.3. Hizmet Kullanıcıya, kodun alındığı andaki durumu ile haritanın kodunu kendi sitesine, bloguna veya mobil uygulamasına koymak üzere alma işlevini sağlamaktadır. Bu işlev yalnızca sınırsız kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir olan siteler ya da mobil uygulamalar kapsamında kullanılabilir. İşlev, ödeme gerektiren veya başka bir şekilde üçüncü tarafların erişimini kısıtlayan projeler için kullanılamaz. Kaydolma gereği işbu madde kapsamında kısıtlama olarak kabul edilmemektedir.

2.4. Hizmet Kullanıcıya, Kullanıcı tarafından belirtilen hareket noktasından varış noktasına kadar ulaşım seçeneğini gösteren harita üzerine otomatik rota (bundan böyle "Rota") oluşturma işlevini sağlamaktadır. Rota oluşturulması kaynak verileri değiştirmemektedir ve sadece Kullanıcı tarafından Hizmetin daha rahat kullanımı için izin verilmektedir.

Kullanıcı, Rota oluşturulması ve seçilen Rotaya uygun olarak gidilmesi konusunda tek başına ve bütünüyle tüm risk ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yandex Rotaların doğruluğunu, optimum olmasını, güncel olmasını ve/veya trafik kurallarına uygun olmasını garanti etmemekte ve ayrıca Kullanıcı tarafından Rotanın seçilmesi ve bu Rotaya göre gidilmesi konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcı, bir Rota seçmeden önce ve Rotanın kullanımı sırasında tüm dikkat ve ihtiyatlılık tedbirlerini almalıdır.

2.5. Servis, mevcut trafik sıkışıklığı düzeyi, kısa süreli trafik sıkışıklığı tahmini ve gün içindeki ortalama trafik sıkışıklığı hakkında bilgi (bundan sonra — Yandex.Yol tıkanıklığı Servisi olarak anılacaktır) içerebilir.

Yandex.Yol tıkanıklığı Servisinde ulaşılabilir bilgiler, anonimleştirilmiş verilerin analizine dayanılarak elde edilmiştir ve sadece referans amaçlıdır.

Servisde kullanılan trafik sıkışıklığı düzeyinin renkli gösterimi, yolun durumunu, serbest kullanım olasılığını, gerçek işlevini ve geçilebilirliğini göstermez ve sadece cari dönemdeki yaklaşık sıkışıklık düzeyinin bir göstergesidir (yeşil — serbest, sarı — orta sıkışıklık, kırmızı — yüksek sıkışıklık).

2.6. Servis, Kullanıcıya, belirli bir bölge haritasında toplu taşıma araçlarının (bundan böyle – "Toplu taşıma" modu) hareketi ile ilgili bilgiyi arama ve inceleme işlevsel olanağını sunabilir. "Toplu taşıma" Modunun kullanımı sırasında gösterilen bilgi, Servis ortakları tarafından sağlanır ve/veya halka açık kaynaklardan elde edilmekte olup, yalnızca bilgi amaçlıdır. Yandex, toplu taşıma araçları güzergah ve hareket yönleri, ulaşım programı ve harita üzerinde belirli bir noktada bulunduğuna dair bilgiler dahil, sunulan bilginin doğruluğu, güncelliği ve kesinliği konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

2.7. Hizmette ilgili hak sahiplerine ait fikri mülkiyet hakları ve sahipleri tarafından sağlanan bilgiler kullanılmaktadır. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri tam listesi işbu Koşulların 5. maddesinde sunulmuştur.

3. Yandex.Business işlevinin kullanılması

3.1. Servis Kullanıcıya, adres, unvan, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, sağlanan hizmetler / satılan mallar hakkında bilgiler ve Kullanıcıların yorumları dahil olmak üzere, Serviste (bundan sonra Yandex.Business olarak anılacaktır) görüntülenen adreslerde yer alan kuruluşlarla ilgili bilgileri yayınlama, görüntüleme ve arama işlevselliğini sağlar. Yandex.Business ve bölümlerinin kullanımı, aşağıdaki adreste yayınlanan Yandex.Business Servisinin Kullanım Koşullarına uygun olarak gerçekleştirilir: https://yandex.ru/legal/clients_termsofuse.

Yandex.Business'in işlevselliği, Kullanıcının bulunduğu bölgeye/ülkeye bağlı olarak değişebilir.

3.2.–3.7. Yürürlükten kaldırılmıştır (yeni yayındaki maddeler Koşulların 3.1'inci maddesinde belirtilen adreste yayınlanmıştır).

4. Diğer hükümler

4.1. Yandex, Serviste sunulan bilgilerin (Kullanıcı nesneleri ve Yandex.Business, Yandex.Yol tıkanıklığı Servisini bilgileri ve vb. dahil) herhangi bir hacimde ve/veya herhangi bir süre içinde, Servisin geliştirilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili olarak verilerin değişmesi de dahil olmak üzere sağlam olacağını garanti etmemektedir.

4.2. Servisin bilgileri Yandex tarafından diğer Yandex servislerinde ve uygulamalarında, ve diğer kullanıcıların dikkatini Servisin içeriğine, bir bütün olarak Servise veya diğer Yandex uygulamalarına ve servislerine, üçüncü kişilerin malları, işleri ve hizmetlerine, bilgilerin sahiplerini belirterek (burada bilgi sahibinin adı olarak, Kayıt sırasında veya Servisin ilgili bölümünde yer alan verilerinin ayarlarında belirttiği Kullanıcının adı (takma ad) belirtilir) veya belirtmeden, Kullanıcıdan özel izin almaya ve telif hakkı ödemeye gerek olmaksızın, Yandex'in belirtilen reklam veya pazarlama materyallerinde kullanılmak üzere üçüncü taraflara bilgi kullanma hakkını verme yetkisi ile çekmek için Yandex'in İnternet ağındaki kaynaklarında yayınlanan reklam veya pazarlama materyallerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, Kullanıcı Yandex'in Kullanıcılar tarafından Serviste yayınlanan bilgileri görüntülemekle yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, Yandex'e herhangi bir bilgiyi böyle bir şekilde kullanma hakkını vermeye yetkili değilse, böyle bilgileri yayınlamaktan kaçınmalıdır.

4.3. Eğer Kullanıcı işbu Şartları birden fazla ihlal ederse, Yandex, Hizmetin kullanımı (ya da teknolojik imkanın olması durumunda Hizmetin belirli işlevlerinin kullanımı) konusunda Kullanıcının erişimini sınırlama veya tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutmaktadır ve yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Kullanıcıya karşı diğer önlemleri alma hakkına sahiptir.

4.4. Kullanıcı, Hizmeti kullanarak, Hizmette yer alan Verilerin (yanlış adlandırma, yanlış konum, Verilerin güncel olmaması, nesnenin silinmesi gereği) yanlış olduğu ile ilgili bilgilendirme yapabilir, bunun için Servis'in özel iletişim formu ile adı geçen bilgileri belirtmelidir. Kullanıcı tarafından bu işlev kullanılarak gönderilen mesajın içeriği herkese açık olup, böyle bir Hizmetin kayıtlı kullanıcıları tarafından bildirilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda değerlendirme yapılması amacıyla Yandex.Map Editor(https://n.maps.yandex.ru) hizmetinde açık olarak yayınlanmaktadır. Mesaj göndererek, Kullanıcı doldurmuş olduğu mesaj formunun yayınlanması konusunda rızasını beyan etmektedir. Kullanıcı mesajında, kişisel bilgiler ve üçüncü kişilerin kişisel bilgileri de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu yasaları gereği sınırlı erişime konu bilgiler ile ifşa edilmesi yasak olan bilgileri belirtmeme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

4.5. Hizmet kapsamında kullanılan her türlü bilgi sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır. Bununla birlikte hak sahibinin ön yazılı izni olmadan Verilerin kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, paylaşılması, İnternet şebekesinde kamuya açık hale getirilmesi (yayınlanması), basında ve/veya ticari amaçla herhangi bir kullanımı yasaktır, ancak işbu Hizmet tarafından doğrudan işlevleri kapsamında öngörülen durumlar, işbu Koşullar, Yandex'in diğer hizmetlerinin kullanılma şartları ile işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen hariç.

4.6. Serviste sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Yandex, Servisin, herhangi bir ürünün, hizmetin, Servis kullanılarak elde edilen bilgilerin kalitesinin Kullanıcı gereksinimlerini karşıladığını / karşılayacağını ve Servis işlevlerinin sürekli, hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde sağlanacağını garanti etmemektedir.

Yandex, Servis kullanılarak elde edilebilecek bilgilerin doğruluğunu, güncel olmasını, eksiksizliğini veya güvenilirliğini garanti etmemektedir. Servis'in bilgileri, herhangi bir amaçla veya herhangi bir şekilde (örneğin, yasal olarak önemli kararlar verirken, kanıt olarak herhangi bir fiilleri tespit etmek ve/veya doğrulamak için, belge sağlamak ve doğru hesaplamalar, araştırmalar yapmak, resmi adlar hakkında kesin koordinatlar ve bilgiler elde etmek, nesnelerin veya bölgelerin statüsüne ilişkin bir konum belirlemek için vb.) kullanılması amaçlanmamıştır.

5. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri hakkında bilgi:

Kullanılan bilgi ve telif hakları sahiplerinin listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://yandex.com.tr/legal/right_holders.

Tarih: 23.06.2021

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/26082020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/28052020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/17042020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/12032020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/31072019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/14032018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/19022018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/25122017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/13112017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/25092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/15092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/14082017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/19072017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/03052017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/20012017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/16112016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/13092016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/09082016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/22012014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/20140122