Yandex.Maps hizmeti kullanım koşulları

1. Genel Hükümler

1.1. «YANDEX» LLC (bundan böyle "Yandex") İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) http://maps.yandex.com.tr adresinden kullanılabilir olan Yandex.Maps hizmetini (bundan böyle "Hizmet") kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Koşullar, Hizmetin kullanımı konusunda Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesine bir ek niteliğindedir. İşbu Koşullar ile öngörülmeyen tm diğer konularda Yandex ile Kullanıcı arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules) Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) tarafından düzenlenmektedir.

1.3. Hizmet / onun belirli işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca yukarıda belirtilen belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse adresinde yer alan sayfada bulunmaktadır.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

1.6. Hizmet Kullanıcıya ücretsiz olarak güncel harita ve diğer ilgili bilgilere erişim olanağını sunmaktadır. Hizmetin şu an için mevcut olan tüm işlevleri ve ayrıca bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusunu teşkil eder.

1.7. Hizmeti kullanarak Kullanıcı bilgi ve reklam niteliğindeki mesajları alma konusunda rızasını beyan etmektedir. Kullanıcı, Hizmetin ilgili işlevini kullanarak veya alınan reklam nitelikli mesajda belirtilen talimatları takip ederek reklam niteliğindeki mesajları almayı reddedebilir.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin belirli işlevleri

2.1. Hizmet Kullanıcıya münferit olarak ve kendi isteği ile haritalar üzerine işaretler, etiketler, metin etiketleri, mesajlar vb (bundan böyle - "Kullanıcı Nesneleri") dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ekleme konusunda işlevsel olanak sağlamaktadır. Kullanıcı nesnelerinin eklenmesi kaynak verileri değiştirmemektedir ve sadece Kullanıcı tarafından Hizmetin daha rahat kullanımı için izin verilmektedir. Kullanıcı, Kullanıcı nesnelerine bağlantıları oluşturma, kaydetme, İnternet ağında serbest erişime açık hale getirme haklarına sahiptir. Kullanıcı nesnelerine bağlantılar ayrıca Hizmetin diğer kullanıcıları tarafından da paylaşılabilir.

2.2. Kullanıcı, Kullanıcı nesnelerinin oluşturulma yerinin seçimi, yasalara uygunluğu, içeriği, eksiksiz olması, Kullanıcı nesnelerinin tanımlamasının doğru ve hatasız olması konusunda tek başına ve bütünüyle tüm risk ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yandex, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin yerleştirilmesi ve tanımlanması konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır, yasalara uygunluğu, tanımlamasının doğru ve hatasız olması konusunda hiç bir onay vermemekte ve bunu reddetmemektedir. Kullanıcı nesnesinin veya nesneler setinin açıklamasında yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olması, genel ahlaka aykırı ifadeler içermesi ve ayrıca Kullanıcı nesnesinin ve /veya nesnelerinin işaret veya açıklamasının ve/veya Kullanıcı nesnesi paylaşım bağlantısının işbu Koşulların hükümlerini, Yandex'in diğer hizmetlerinin hükümlerini veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgelerin hükümlerini ihlal etmesi ve ayrıca Yandex, servislerin kullanıcılarının ve üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması amacıyla Yandex, haber vermeden ve kendi kararı doğrultusunda herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya nesneler setini silme hakkına sahiptir.

2.3. Hizmet Kullanıcıya, kodun alındığı andaki durumu ile haritanın kodunu kendi sitesine, bloguna veya mobil uygulamasına koymak üzere alma işlevini sağlamaktadır. Bu işlev yalnızca sınırsız kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir olan siteler ya da mobil uygulamalar kapsamında kullanılabilir. İşlev, ödeme gerektiren veya başka bir şekilde üçüncü tarafların erişimini kısıtlayan projeler için kullanılamaz. Kaydolma gereği işbu madde kapsamında kısıtlama olarak kabul edilmemektedir.

2.4. Hizmet Kullanıcıya, Kullanıcı tarafından belirtilen hareket noktasından varış noktasına kadar ulaşım seçeneğini gösteren harita üzerine otomatik rota (bundan böyle "Rota") oluşturma işlevini sağlamaktadır. Rota oluşturulması kaynak verileri değiştirmemektedir ve sadece Kullanıcı tarafından Hizmetin daha rahat kullanımı için izin verilmektedir.

2.5. Kullanıcı, Rota oluşturulması ve seçilen Rotaya uygun olarak gidilmesi konusunda tek başına ve bütünüyle tüm risk ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yandex Rotaların doğruluğunu, optimum olmasını, güncel olmasını ve/veya trafik kurallarına uygun olmasını garanti etmemekte ve ayrıca Kullanıcı tarafından Rotanın seçilmesi ve bu Rotaya göre gidilmesi konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

2.6. Hizmette ilgili hak sahiplerine ait fikri mülkiyet hakları ve sahipleri tarafından sağlanan bilgiler kullanılmaktadır. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri tam listesi işbu Koşulların 5. maddesinde sunulmuştur.

3. Yandex.Rehber işlevinin kullanılması

3.1. Hizmet kullanıcıya, Hizmet içinde (bundan böyle Yandex.Rehber) yer alan adreslerde bulunan kuruluşlar hakkında bilgi yayınlama, görüntüleme ve arama olanağını tanımaktadır, buna adres, ad, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, verilen hizmetler / satılan mallar ve Kullanıcı yorumları (bundan böyle "Kuruluş bilgileri") hakkında bilgiler dahildir.

3.2. Yandex.Rehber, Hizmetin partnerleri tarafından sağlanan, kuruluşlar hakkında bilgiyi, Hizmet idaresi tarafından yayınlanan bilgileri ve işbu Koşulların 3.5.‒3.7. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde yayınlanan bilgileri içermektedir.

3.3. Yandex.Rehber içinde yayınlanan bilgiler sadece bilgilendirme amacını gütmektedir. Yandex, belirtilen Yandex.Rehber'de gösterilen bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve gerçeğe uygun olması konusunda ve ayrıca fiyatların Kullanıcının hakkında bilgi Yandex.Rehber'de yayınlanan şirkete satın almak üzere başvurduğu sırada geçerli olan gerçek fiyatlara uygunluğu konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Yandex, Kullanıcı ile Yandex.Rehber'de hakkında bilgi yer alan Kuruluş arasında kurulan hukuki ilişkinin bir tarafı değil ve ayrıca onun tarafından satılan mal / hizmetler kalitesi konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

3.4. Yandex.Rehber'de yer alan bilgiler Hizmetin diğer kullanıcıları tarafından görüntülenebilir veya düzenlenebilir (kuruluş hakkındaki yorumlar hariç). Yandex Kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler ve ayrıca kuruluş Verilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanımı konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

3.5. Kuruluş verileri Kullanıcı tarafından Hizmete https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html adresinde belirtilen şartlarda dahil edilebilir. Yandex, Kullanıcıya bildirim yapmadan ve nedenlerini belirtilmeden Kuruluşun Verilerini kabul etmeme ve istediği zaman Kuruluşun Verilerini silme veya değiştirme hakkına sahiptir.

3.6. Hizmet Kullanıcılara kuruluş hakkında yorumların https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html adresinde belirtilen şartlarda yayınlama hakkı tanımaktadır. Yorum, kuruluşun ürünleri / hizmetleri ile ilgili Kullanıcının sübjektif değerlendirmesini ve (veya) kuruluşa başvurma ile ilgili doğru bir şekilde açıklanmış fiili durumu içermelidir. Yandex, yorumda belirtilen bilginin doğruluğu, güncelliği ve gerçeğe uygunluğu konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Kuruluş temsilcisinin şikayeti üzerine Yorum, eğer https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html adresinde yer alan yorum ekleme kurallarını ihlal ediyorsa, silinebilir.

3.7. Hizmette Kuruluşun verilerini yayınlamış olan Kullanıcı, sunulan bilgileri içeriği, yasalara uygunluğu, eksiksiz olması, doğru ve hatasız olması konusunda tek başına ve bütünüyle tüm risk ve sorumlulukları üstlenmektedir. Yandex, Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan ve üçüncü kişilerin hak ve yasal çıkarlarını ihlal eden Kuruluş verilerinin yayınlanması (kötü niyetle yapılanlar dahil) konusunda sorumluluk taşımamaktadır ve ayrıca Kuruluş verilerinin yasalara uygunluğu, doğruluğu ve hatasız olması konusunda teyit vermemekte ve bunu reddetmemektedir.

4. Diğer hükümler

4.1. Yandex, Hizmet kapsamında sunulan Verilerin, buna Kullanıcı verileri ile Kuruluş verileri dahil (bundan böyle "Veriler") belirli bir hacimde ve belirli bir süre boyunca korunacağı ve herhangi bir hacimde saklanacağı konusunda garanti vermemektedir, buna Verilerin Hizmetin gelişmesi veya değişmesi dolayısıyla değişmesi dahil.

4.2. Hizmet verileri, Veriye, genel olarak Hizmete veya Yandex'in diğer uygulama veya servislerine, üçüncü kişi mal, iş ve hizmetlerine diğer kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla Yandex tarafından Yandex'in diğer servis ve uygulamalarında, ayrıca İnternet ağında bulunan Yandex'in kaynaklarında yer alan reklam veya tanıtım materyallerinde, Veri sahibini belirterek (bu durumda eser sahibi adı olarak, ilgili kişi tarafından kayıt sırasında veya Hizmetin ayarlarının ilgili bölümünde belirttiği adı (takma adı) belirtilecektir) veya belirtmeden, Kullanıcının özel iznini alma gereği olmadan ve eser sahibine bir ödeme yapmadan ve Yandex'in bu tür Verilerin kullanım haklarını üçüncü kişilere belirtilen reklam veya pazarlama materyalinde kullanması için sunulması hakkı ile kullanılabilir. Bununla birlikte Kullanıcı, Yandex'in bu Verileri kullanmak zorunda olmadığını ve bunların yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar için kullanımı otomatik olarak yazılım tarafından yapılabileceğini kabul ve teyit etmektedir. Eğer Kullanıcı Yandex'e herhangi bir Verinin kullanım hakkını verme hakkına sahip değilse, bu durumda Kullanıcı bu Verileri Hizmet kapsamında yerleştirme hakkına sahip olamaz.

4.3. Eğer Kullanıcı işbu Şartları birden fazla ihlal ederse, Yandex, Hizmetin kullanımı (ya da teknolojik imkanın olması durumunda Hizmetin belirli işlevlerinin kullanımı) konusunda Kullanıcının erişimini sınırlama veya tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutmaktadır ve yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Kullanıcıya karşı diğer önlemleri alma hakkına sahiptir.

4.4. Kullanıcı, Hizmeti kullanarak, Hizmette yer alan Verilerin (yanlış adlandırma, yanlış konum, Verilerin güncel olmaması, nesnenin silinmesi gereği) yanlış olduğu ile ilgili bilgilendirme yapabilir, bunun için Servis'in özel iletişim formu ile adı geçen bilgileri belirtmelidir. Kullanıcı tarafından bu işlev kullanılarak gönderilen mesajın içeriği herkese açık olup, böyle bir Hizmetin kayıtlı kullanıcıları tarafından bildirilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda değerlendirme yapılması amacıyla Yandex.Map Editor(https://n.maps.yandex.ru/) hizmetinde açık olarak yayınlanmaktadır. Mesaj göndererek, Kullanıcı doldurmuş olduğu mesaj formunun yayınlanması konusunda rızasını beyan etmektedir. Kullanıcı mesajında, kişisel bilgiler ve üçüncü kişilerin kişisel bilgileri de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu yasaları gereği sınırlı erişime konu bilgiler ile ifşa edilmesi yasak olan bilgileri belirtmeme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

4.5. Hizmet kapsamında kullanılan her türlü bilgi sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır. Bununla birlikte hak sahibinin ön yazılı izni olmadan Verilerin kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, paylaşılması, İnternet şebekesinde kamuya açık hale getirilmesi (yayınlanması), basında ve/veya ticari amaçla herhangi bir kullanımı yasaktır, ancak işbu Hizmet tarafından doğrudan işlevleri kapsamında öngörülen durumlar, işbu Koşullar, Yandex'in diğer hizmetlerinin kullanılma şartları ile işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen hariç.

5. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri hakkında bilgi:

Kullanılan bilgi ve telif hakları sahiplerinin listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://yandex.com.tr/legal/right_holders.

Tarih: 14.03.2018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/19022018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/25122017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/13112017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/25092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/15092017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/14082017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/19072017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/03052017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/20012017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/16112016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/13092016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/09082016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/22012014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/20140122