“API Yandex.Haritalar” Servisi Kullanım Koşulları

Bu belge «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. «API Yandex.Haritalar» servisinin kullanıcı sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/maps_api/?lang=ru.

İş bu “API Yandex.Haritalar” servisinin Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme) YANDEX LLC’nin (bundan böyle “Yandex”), İnternet kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı), “API Yandex. Haritalar” servisinin kullanımına ilişkin aşağıda belirtilen şartlarda bir Sözleşme imzalama teklifinden ibarettir:

1. Genel hükümler

1.1. Servisin Kullanıcı tarafından kullanımı işbu Sözleşme ve aşağıdakilerle düzenlenmektedir:

(Bundan sonra birlikte “Düzenleyici belgeler” olarak anılacaktır).

Kullanıcı tüm Düzenleyici belgeleri okuyacağını ve okumamasından doğacak risklerden münferiden sorumlu olacağını taahhüt eder.

1.2. İşbu Sözleşmeden ve de Yandex ile Kullanıcı arasında Servisin kullanımından doğacak ilişkiler Rusya Federasyonu mevzuatına tabidir.

1.3. Kullanıcı Servisi kullanma sırasında mevzuata uyulmasından bağımsız olarak sorumluluk taşır. İşbu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, "Mevzuat" anlamı hem Rusya Federasyonu mevzuatı, hem de Kullanıcının ikamet ettiği veya iş bu Sözleşmeye uygun olarak hukuki bakımdan önemli işlemler yaptığı yerin mevzuatını ifade eder. Kullanıcının Servisin sunduğu herhangi olanağı kullanması, Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin mevzuatını ihlal etmesi halinde, Kullanıcı Servisi kullanmadan vazgeçmeyi taahhüt eder.

1.4. Servisi kullanması, Servis kodunu Kullanıcının sitesine veya uygulamasına eklemesi (Referer başlığının HTTP ya kesinlikle uygulamayı saptamaya elverilşi http://app_id_in_store.ymapapp şeklinde, aktrılması şartıyla) veya Servise ilişkin diğer her türlü işlevselliğin kullanılmasıyla birlikte Kullanıcı, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder ve bu şartlara uymayı taahhüt eder. Servisin iş bu Sözleşmede belirtileninden farklı şartlar kapsamında kullanımı Yandex ile üzerinde yazılı şekilde mutabık kalınmak üzere olabilir. Düzenleyici belgelerin koşullarını kabul etmediği halinde, Kullanıcı Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

2. Servisi kullanım koşulları

2.1. Servis “Yandex. Haritalar” ve “Yandex. Ulusal Harita” servisleri, ayrıca iş bu servislerin Verileri ile etkileşim olanağını ve işbu servislerin işlevselliğini Static API kullanarak dahil olmak üzere, Kullanıcının (ların) sitesinde veya uygulamalarında kullanma olanağını sağlayacak olan Uygulama programlama arayüzünü teşkil eder.

2.2. Terimler ve tanımlar

“Veriler” – Kullanıcılara haritacılık eserleri, uydu fotoğrafları, diğer fotoğraflar ve kullanıcı verileri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılara göstermeye ayrılan bilgileri,

“Hak sahibi” – Verilerin yasal hak sahipleri olan kişileri,

“Coğrafi kodlayıcı” (geocoder) – haritada veya uydu fotoğraflarında nesnelerin adreslerini onların koordinatlarına ve tam tersi harita veya uydu resminde koordinatlarını bu nesnelerin adreslerine dönüştürmeyi gerçekleştiren Servis işlevini ifade eder.

"Yönlendirici" – Serviste yönleri otomatik olarak gösterme imkânı sağlayan Servis fonksiyonu.

“Panoramalar” – arama konusu olan konumun panoramik fotoğraf görüntüsünü sağlayan bir servis özelliğidir.

“Static API” – Verilerin static resim olarak elde edilmesine olanak veren servisin işlevidir.

“Harita konstrüktörü” – Kullanıcı yerlerini içeren harita oluşturmaya izin veren servisin işlevidir.

2.3. Servis’in kullanımı ancak, Kullanıcının aşağıdaki koşullara uyması halinde mümkündür:

2.3.1. Servise erişim sağlayabilmesi için Kullanıcı siteye veya uygulamaya Servis çağırma kodunu yerleştirmesi gerekir. Yandex nedenlerini açıklamadan kendi takdirine göre Servise erişimi reddedebilir.

2.3.2. Kullanıcı servisi sadece sınırsız sayıdaki kullanıcılar tarafından parasız kullanıma açık siteler veya uygulamalar çerçevesinde kullanabilir. Servis ödeme yapmayı gerektiren veya diğer bir şekilde üçüncü kişilerin erişimini kısıtlayan projeler için kullanamaz. İşbu madde kapsamında kaydolma gereği erişimin kısıtlanması anlamına gelmez.

2.3.3. Kullanıcı Servis yardımı ile elde edilen Veriler ve işlevleri sadece Servisin sunacağı işlevsellik çerçevesinde kullanabilir.

2.3.4. Yandex Kullanıcılara önceden haber vermeden, kendi takdirine bağlı olarak Servis vasıtasıyla sunulacak harita, şemalar veya uydu fotoğraflarının boyutları, hacmi, renk stili ve görüntüler sayısına, bunlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü limitler ve kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutar.

2.3.5. Kullanıcı kendiliğinden, Kullanıcı’nın API harita tasarımcısı aracılığıyla yerleştirdiği bilgi ve nesnelerini (ulaşım planı, harita üzerindeki nesneler vb.) herhangi bir şekilde ve tam olarak kullanma hakkını Yandex’e devreder. Kullanıcı’nın Servis aracılığıyla yerleştirdiği bilgi ve nesneleri Yandex’in diğer servislerinde ve kaynaklarında ve Yandex’in izni olduğu durumda üçüncü şahısların kaynaklarında kullanılabilir. Kullanıcı, herhangi bir bilgi veya nesnenin bu şekilde kullanılması hakkını Yandex’e sağlayamadığı durumda, söz konusu bilgi ve nesneleri Servisi kullanarak yerleştirme hakkına sahip değildir. Servis aracılığıyla oluşturulan ve bilgi ve nesnelerin toplanması olan veritabanı üzerindeki hak Yandex’e aittir.

2.3.6. Coğrafik kodlama, yönlendirici ve Panoramalar:

2.3.6.1. Coğrafi kodlama işlevi sadece Servisin kullandığı siteler veya uygulamalar için kullanabilir. Kullanıcı aldığı koordinatları sadece Servis yardımıyla görüntülemek amacıyla kullanma hakkına sahiptir.

2.3.6.2. Yönlendirici sadece Servisi kullanan internet siteleri veya uygulamalar için kullanılabilir.

2.3.6.3. Coğrafi kodlamanın, yönlendiricinin ve panoramaların bir günlük kullanımı bir site/uygulama için 25.000 başvuru ile sınırlıdır. Coğrafi kodlama özelliğine veya yönlendiriciye bir başvuru 1 sorguya, belirli koordinatlara en yakın panoramayı arama özelliğine bir başvuru ise 5 sorguya eşdeğer sayılır.

2.3.7. SINIRLAMALAR. Kullanıcı Servisi kullanırken, aşağıdaki haklara sahip değildir:

2.3.7.1.Servis yardımıyla alınan programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme ve/veya herhangi bir şekilde tadil etme.

2.3.7.2. Verileri ve Servis’te veya Verilerde bulunan herhangi bir bilgi, dâhil olmak üzere, ancak, reklam-bilgi malzemeleri, ticari markaları, logoları, linkleri veya telif hakkı sahiplerinin diğer göstergeleri ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda, Servis üzerinden gönderilen bilgileri ve/veya diğer bildirimleri silmek, sıralarını veya sınıflandırmayı değiştirmek, gizlemek veya modifiye etmek.

2.3.7.3. Servis yardımıyla bilgileri gerçek zamanda yansıtacak taşıt araçlarını gözetme sistemi ve taşıt araçlarının yönetimi ile trafik kontrolüne ilişkin diğer servisleri oluşturma.

2.3.7.4. Servis’in temelinde oyun projeleri oluşturma.

2.3.7.5. Servis üzerinden elde edilen Verileri (coğrafik kodlama sonuçları dahil) kaydetme, işleme ve biçimini değiştirme, coğrafik kodlama sonuçlarını sadece Servisin işlevselliği ve kapasitesini iyileştirme ve sadece Servisin sunduğu olanaklar kapsamında kullanmak amacıyla geçici olarak en fazla 30 günlük sure için kaydetme (önbelleğe alma) bunun haricindedir.

2.3.7.6. Servisi RF mevzuatı veya digger uygulanabilir kanunlar kapsmaında üçüncü kişilerin hakları ve yasal çıkarlarını ihlal edecek şekilde, ayrıca Yandex Kullanıcı Sözleşmesi 4. Maddesinin kurallarına aykırı siteleri/uygulamaları oluşturmak için kullanma.

2.3.7.7. Eğer kullanıcının sitesi veya uygulaması günlük 100 000 fazla kullanıcı sayısına sahip ise, Kullanıcı için Servisin kullanması önce support@api-maps.yandex.ru web-adrese elektronik mektubu göndermesi ile Yandex ile bağlantı yapmaya gerek. Bu mektubunda sitenin veya uygulamanın adı ve günlük kullanıcının sayı göstermeye gerek. İşbu hareketleri Kullanıcının sitelerin veya uygulamaların en büyük randımanı temin etmeye için lâzım.

2.3.8. Değişiklikler ve sürümler. Yandex Kullanıcılara önceden haber vermeden, istediği zaman servisi değiştirme/ düzeltme veya güncelleştirme hakkını saklı tutar. Sıradaki istikrarlı sürüm çıkacağı zaman Yandex Servisin web-sitelerinde çıkarılacağı hakkında haber verir (güncellemeler hakkında detaylı bilgi aşağıdaki adreste yer alıyor: https://yandex.ru/blog/mapsapi?tag=novosti). Yeni sürüm çıkarıldıktan sonra Yandex eskiyen sürümün istikrarlı ve devamlı çalışmasını garanti etmez. Servisin güncelleştirilmiş sürümünü kullanmayı kabul etmeyen Kullanıcı her sorumluluğu üstüne alarak, eskimiş Servis sürümünü kullanmaya devam edebilir, veya Kullanıcı sitesinden/uygulamadan ilgili kodu silerek Servisi kullanmaya son verebilir.

2.3.9. Reklam. Yandex Servisin sunacağı ve görüntüleyeceği Veriler içeriğine kendi takdirine bağlı olarak reklam materyallerini ekleme hakkını saklı tutar.

2.3.10. Verilerin 2.3.7.3. ve 2.3.7.4 fıkralarında belirtilen amaçlar için kullanılması, https://tech.yandex.ru/maps/commercial adresinde belirtilen şartlarda Ücretli API Haritalar kullanılarak mümkündür.

3. Haklar ve Hak sahipleri

3.1. Servis üzerindeki münhasır hak Yandex’e aittir. Veriler (haritacılık verileri, fotoğraflar, reklam materyalleri, her türlü mal markaları, logolar veya firma unvanları dahil) üzerindeki münhasır haklar Yandex veya Hak Sahiplerine aittir. İş bu Sözleşme Kullanıcıya iş bu Sözleşme uyarınca direkt olarak Servis arayüzünde sunulacak olan olanaklar dışında Servis veya Verileri kullanma konusunda herhangi diğer hakları tanımaz.

3.2. Kullanıcı Servisi kullanmak ile, Yandex’e Kullanıcının logosu, mal markası ve/veya firma unvanı ve/veya Kullanıcının sitesini/uygulamasını, özellikle, Kullanıcının ek iznini almadan ve böyle bir kullanım karşılığında herhangi ücret ödemeksizin, “Yandex. Haritalar”, “Yandex. Ulusal harita” servislerine ilişkin bilgi, reklam ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını tanır.

4. Sorumluluktan vazgeçme

4.1. Yandex tarafından Servis (Veriler ve Servis yardımıyla sunulan diğer bilgiler dahil) “olduğu gibi” sunulacaktır. Yandex Servis ve Verilerin Kullanıcıların amaçları ve beklentilerine taleplerine uygun olacağı, Servisin genelde ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kesintisiz ve hatasız çalışacağı, ayrıca Servis yardımıyla elde edilecek Verilerin doğru, güvenilir, tam ve zamanında olacağını garanti etmez. Yandex Servisin herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Servisin ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

4.2. Kullanıcı Veriler içeriğinde elde edilen ve “Yandex.Ulusal harita” servisinin kullanıcı bilgisine dayanan şemanın 26.12.1995 tarihli ve 209-FK sayılı “Jeodezi ve Haritacılık” Federal Kanunu bakımından haritacılık eseri olmadığının farkındadır ve bunu kabul eder.

4.3. Kullanıcı Verilerin doğruluğu, güvenilirliği, tamlığı veya faydalılığını bağımsız olarak değerlendirmesi gerekir ve Servis ile Verilerin kullanmasına (kullanamamasına) ilişkin riskleri bağımsız olarak üstlenir, ayrıca Servisi ve Verileri kullanma sırasında yaptığı işlemlerden, ayrıca yaptığı işlemlerin Mevzuat hükümlerine uygun olacağı ve üçüncü kişilerin hakları ve yasal çıkarlarının ihlal etmeyeceğinde bağımsız olarak sorumluluk taşır. Kullanıcı Servisi kullandığı zaman yaptığı işlemlere ilişkin üçüncü kişilerin tüm talepleri ve/veya davalarını bağımsız olarak ve kendi hesabına çözümlemeyi taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı Serviste herhangi Kuruluş, Şirket, kişiler, mallar, hizmetler hakkında her türlü bilgileri, ayrıca Veriler ve Servis içeriğinde işaretler ve linkleri kullanma, gösterme veya yerleştirme sadece bilgi niteliğini taşıdığını ve Yandex’ in özel bir desteği, tasvibi veya tavsiyesini ifade etmediğinin farkındadır ve bunu kabul eder.

5. Nihai hükümler

5.1. Yandex haber vermeden kendi takdirine bağlı olarak nedenlerini açıklamadan, ayrıca Kullanıcının iş bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi halinde, Kullanıcının Servise erişimine son verebilir veya durdurabilir.

5.2. Servisi kullanmaya/kullanamamaya ilişkin tüm sorular ve talepler https://tech.yandex.ru/maps/doc/geocoder/desc/feedback/troubleshooting-docpage geri iletişim adresi vasıtasıyla gönderilmesi gerekir.

5.3. Yandex istediği zaman Kullanıcıya haber vermeden iş bu Sözleşme, Düzenleyici belgeler ve/veya Servis kullanımına ilişkin herhangi diğer koşulların metnini değiştirilebilir. İşbu sözleşmenin yürürlükteki şekli https://yandex.com.tr/legal/maps_api adresinde yer alacaktır. Sözleşme veya Düzenleyici belgelerin yeni şeklini okumamasından doğacak risk Kullanıcıya aittir, Kullanıcı Sözleşme ve/veya Düzenleyici belgelerin koşulları değiştikten sonra Servisi kullanmaya devam etmekle, onların yeni şeklini kabul etmiş sayılır.

6. Hak Sahipleri

6.1. “Bölgeler” mödülü © OpenStreetMap katılımcılarının verileri kullanılarak yapılmıştır ve aşağıdaki adreste bulunan lisans koşulları altında dağıtılmaktadır: http://www.openstreetmap.org/copyright.

Yayın tarihi: 10.11.2016

Belgenin önceki sürümü /https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160719.

Belgenin önceki sürümü /https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160623.

Belgenin önceki sürümü /https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160316.

Belgenin önceki sürümü /https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20150326.

Belgenin önceki sürümü /https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20141218.