"API Yandex.Haritalar" Hizmetinin kullanım koşulları

İşbu "API Yandex.Haritalar" Hizmetinin kullanım koşulları (ileride Sözleşme) YANDEX LLC (ileride "Yandex") İnternet kullanıcısına ileride "Kullanıcı" "API Yandex.Haritalar" Hizmetini (ileride Hizmet) aşağıdaki şartlarda kullanma teklifini oluşturmaktadır:

1. Genel koşullar

1.1. Kullanıcı tarafından Servisin kullanımı işbu Sözleşme ve ayrıca aşağıdaki belgelerle düzenlenmektedir

(Bundan böyle hep birlikte "Düzenleyici Belgeler" olarak adlandırılacaklar).

Kullanıcı, tüm düzenleyici belgeleri incelemekle yükümlü olup ve incelemediği taktirde oluşacak riskleri kendisi taşımaktadır.

1.2. İşbu Sözleşmeye ek olarak ve Hizmet'in kullanılması dolayısıyla Yandex ile Kullanıcı arasında oluşan ilişkiler konusunda Rusya Federasyonu yasaları da uygulanacaktır.

1.3. Kullanıcı, Hizmet'i kullanırken, Yasalara uyma konusunda sorumluluğu kendisi üstlenmektedir. Eğer açık bir şekilde aksi belirtilmemişse, işbu Sözleşmenin tamamında "Yasa" kelimesi kullanıldığında Rusya Federasyonu yasaları ile kullanıcının bulunduğu yerin yasaları veya işbu Sözleşmeye uygun olarak hukuki sonuç doğuran eylemleri gerçekleştirdiği yerin yasaları kastedilmektedir. Hizmet tarafından sağlanan herhangi bir olanağın Kullanıcı tarafından kullanımı Kullanıcının bulunduğu yer yasalarını ihlal ediyorsa, Kullanıcı Hizmeti kullanmaktan kendini alıkoymalıdır.

1.4. Kullanıcı Hizmeti kullanarak, API-anahtarı alarak, Hizmet kodunu Kullanıcının sitesine veya Kullanıcının uygulamasına yerleştirerek (Kullanıcının site veya uygulamasını benzersiz şekilde tanımlamaya izin verecek Referer HTTP başlığının kullanılması şartıyla, mobil uygulamalar için Referer, http://uygulama_market_tanımlama_kodu.ymapapp şeklinde iletilmelidir), Hizmetin diğer herhangi bir işlevini kullanarak, Düzenleyici belgelerin tüm şartlarını tam ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ediyor ve onlara uymayı taahhüt ediyor. İşbu Sözleşmede belirtilenden farklı şartlarda Hizmetin kullanımı ancak Yandex'in yazılı onayı ile mümkündür. Kullanıcı Düzenleyici belgelerin şartlarını kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olmaz.

2. Hizmet'in kullanım koşulları

2.1. Hizmet, "Yandex.Haritalar" hizmeti ve "Yandex.Narodnaya Karta" hizmeti ve ayrıca bu hizmetlerin Verileri ile etkileşim oluşturmak için yazılım arayüzü ve araçları kümesini içermektedir ve bunun yanı sıra adı geçen hizmetlerin işlevlerini Kullanıcı site-sinde/(lerinde) veya Uygulamalarında kullanma imkanı tanımaktadır.

2.2. Terimler ve tanımlar

"Veri" - Kartografik eserler, uydu görüntüleri, diğer fotoğraflar ve kullanıcı verileri de dahil olmak üzere, Hizmet'ten gelen ve Kullanıcı'nın kullanımına yönelik bilgiler.

"Hak sahipleri" - yasal olarak Verilerin sahibi olan kişiler.

"Geocoder" - Harita üzerinde veya uydu görüntüsü üzerinde nesnelerin adreslerini koordinatlara çeviren ve tersi olarak harita veya uydu görüntüsü üzerinde nesnelerin koordinatlarını nesne adreslerine çeviren Hizmet'in bir işlevidir.

"Yönlendirici" - Hizmet üzerinde otomatik olarak rota oluşturulmasına olanak tanıyan Hizmet'in bir işlevidir.

"Panoramalar" - bölgenin fotoğraflı panoramasının aranmasına ve gösterilmesine izin veren Hizmet'in bir işlevidir.

"API-Anahtar" — Kullanıcıya verilen ve kendi sitesinden veya mobil uygulamasından Hizmete erişme imkanı sağlayan benzersiz tanımlayıcıdır.

"Statik API" - Verilerin statik bir resim olarak alınmasına imkan tanıyan Hizmet'in bir işlevidir.

"Harita oluşturucu" - Kullanıcının tesislerini içeren haritaların oluşturulmasına izin veren Hizmet'in bir aracıdır.

“Kurumların derecelendirmeleri ve kurumlar hakkında yorumlar”- Hizmetin, Kullanıcının İnternet kaynak sayfasında kurumun derecelendirmesini ve Yandex.Rehber’deki kurum kartında gösterilen yorumları içeren bir bilgi bloğunun (widget) yayınlanmasına olanak sağlayan bir özelliği.

"JavaScript API" - Hizmet'i tarayıcıda kullanmaya izin veren Hizmet'in yazılım kütüphanesi.

"MapKit" - iOS ve Android mobil uygulamalarında Hizmet ile çalışma fırsatı sağlayan geliştirme araçları.

"HTTP API" - Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Hizmet'in çeşitli işlevlerine erişim sağlayan sunucu API'si: Geocoder, Statik API.

2.3. Hizmet'in kullanımına sadece aşağıdaki şartlarda izin verilmektedir:

2.3.1. JavaScript API, HTTP API Goecoder, MapKit hizmetlerinin kullanımı için Kullanıcı https://developer.tech.yandex.ru adresinde yer alan "Yandex'in Teknolojisi" adlı Yandex'in sitesine usulüne uygun olarak kaydolmalı ve API-anahtarını almalıdır.

2.3.2. API-anahtarın alınmasından sonra (JavaScript API, HTTP API Goecoder, MapKit için geçerli), Kullanıcı Hizmet çağrı kodunu sitesine veya uygulamasına yerleştirmelidir. Yandex hiçbir sebep vermeden kendi takdiri ile Hizmet'e erişimi engelleme hakkına sahiptir.

2.3.3. Hizmet yalnızca sınırsız kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir olan siteler ya da uygulamalar kapsamında kullanılabilir. Hizmet, ödeme gerektiren veya başka bir şekilde üçüncü tarafların erişimini kısıtlayan projeler için kullanılamaz. Kaydolma gereği işbu madde kapsamında kısıtlama olarak kabul edilmemektedir.

2.3.4. Kullanıcı, Hizmet aracılığı ile sağlanan Veri, işlev ve araçları, sadece Hizmet tarafından sunulan işlevler kapsamında kullanabilir.

2.3.5. Yandex hiçbir sebep vermeden kendi takdiri ile Hizmet'e erişimi engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı, otomatik olarak veya başka bir şekilde Yandex tarafından belirlenmiş olan prosedürleri ihlal ederek API-anahtarını edinmek için herhangi bir yazılımı, cihazları veya diğer araçları kullanma hakkına sahip değildir.

Yandex, aşağıdakiler dahil, ancak onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü limit ve sınırlama koyma hakkına sahiptir: Boyut, hacim, renk düzenlemesi ve haritanın gösterim sayısı, Hizmet tarafından sağlanan şema veya uydu görüntüleri, ayrıca bunları kendi isteği ile ve Kullanıcıları önceden bilgilendirmeksizin değiştirebilir.

2.3.6. Kullanıcı, Kullanıcı tarafından Harita Oluşturucusu API ile kendi başına her hangi bir yolla ve bütünüyle yerleştirdiği bilgi ve nesneler (geçiş şemaları, haritadaki tesisler ve diğerleri) konusunda Yandex'e kullanım haklarını vermektedir. Hizmet yardımı ile Kullanıcı tarafından yerleştirilen bilgi ve nesneler Yandex'in diğer hizmet ve kaynaklarında ve ayrıca Yandex'in rızası ile üçüncü kişilerin kaynaklarına kullanılabilir. Eğer Kullanıcı Yandex'e herhangi bir bilgi veya nesnesinin kullanım hakkını verme hakkına sahip değilse, bu durumda Kullanıcı bunları Hizmet aracılığı ile yerleştirme hakkına sahip olamaz. Hizmet kullanılarak oluşturulan ve bilgi ile nesnelerin bütünü olan veritabanı ile ilgili haklar Yandex'e aittir.

2.3.7. Kullanıcı mobil uygulamasının "Yazılım hakkında" bölümünde veya diğer benzer bölümünde, https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse adresinde yer alan Yandex.Haritalar Hizmet'in kullanım koşulları bağlantısını "Yandex.Haritalar Hizmet'in kullanım koşulları" başlığı ile yayınlamalıdır.

2.3.8. Geocoder, Yönlendirici ve Panoramalar:

2.3.8.1. Geocoder işlevi sadece Hizmet'i kullanan site veya uygulamalar için kullanılabilir. Kullanıcı, elde ettiği koordinatları münhasıran Hizmet vasıtasıyla görüntülemek için işleme hakkına sahiptir.

2.3.8.2. Yönlendirici sadece Hizmet'i kullanan site veya uygulamalar için kullanılabilir.

2.3.8.3. Geocoder, Yönlendirici ve Panoramalara erişim sayısı site/uygulama başına günde 25 000 sorguyu geçmemelidir. Geocoder veya Yönlendiriciye bir erişim, bir sorguya eşit, belirlenen koordinata en yakın Panoramaya yapılan erişim de beş sorguya eşit kabul edilmektedir.

2.3.9. “Kurumların derecelendirmeleri ve kurumlar hakkında yorumlar”

2.3.9.1. "Kurumların derecelendirmeleri ve kurumlar hakkında yorumlar" özelliği, Kullanıcıya Yandex.Haritalar Hizmetinin Kullanım Koşullarına (https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse) uygun olarak Yandex.Haritalar Hizmetinin Kullanıcıları tarafından yayınlanan kurumların derecelendirmelerinin ve Yandex.Haritalar Hizmetinden gelen kurumlar hakkında yorumların gösterilmesine olanak sağlar.

2.3.9.2. “Kurumların derecelendirmeleri ve kurumlar hakkında yorumlar” ozelligi, Yandex.Haritalar Hizmetinin Kullanım Koşulları'nın (https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse) 3. maddesine göre Yandex.Rehber Hizmetinde yayınlanan bilgileri içerir.

2.3.9.3. Yandex, Yandex.Rehber Hizmeti tarafından sağlanan bilgilerin içeriğinden, yasalara uygunluğundan, bütünlüğünden, doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu değildir. Yandex, Kullanıcı tarafından yanlış olan, alakasız olan, üçüncü tarafların haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal eden bilgilerin yerleştirilmesinden (dürüst olmayan amaçlar dahil) sorumlu değildir ve ayrıca Yandex.Rehber tarafından sağlanan bilgilerin yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenilirliğini onaylamaz ve reddetmez.

2.3.10. KISITLAMALAR Hizmeti kullanan Kullanıcı aşağıdakileri yapamaz:

2.3.10.1. Hizmet aracılığı ile aldığı yazılım kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme veya başka bir şekilde modifiye etme.

2.3.10.2. Düzenleme veya sıralamayı değiştirme, Verileri ve ayrıca Hizmet'te veya Verilerin içinde bulunan herhangi bilgileri gizleme veya değiştirme, buna, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere dahil olanlar: reklam ve bilgilendirme materyalleri, ticari markalar, logolar, bağlantılar veya Hak sahipleri ile ilgili diğer referanslar, ayrıca Hizmet tarafından Verilerle birlikte sunulan her türlü diğer bildirim ve/veya bilgiler.

2.3.10.3. Hizmet temelinde gerçek zamanlı olarak bilgi sağlayan taşıt, kişi veya diğer tesislerin gözetim sistemlerinin ve kumanda ve kontrol ile ilgili diğer hizmetlerin oluşturulması.

2.3.10.4. Hizmet temelinde oyun projelerinin oluşturulması.

2.3.10.5. Geocod ve rota oluşturma sonuçlarının 30 günü aşmayan süre için ancak Hizmet tarafından sağlanan olanaklar dahilinde kullanılmak üzere geçici olarak depolanması (ön belleğe alınması) durumları hariç olmak üzere, Hizmet aracılığı ile alınan Verileri depolamak, işlemek veya değiştirmek.

2.3.10.6. Hizmetin, Rusya Federasyonu yasalarını veya diğer yürürlükteki yasaları, üçüncü kişilerin hak ve yasal çıkarlarını ihlal eden site /uygulamaların oluşturulması için kullanılması, ayrıca Hizmet'in Yandex'in Kullanıcı Sözleşmesi 4. maddesini ihlal edecek şekilde kullanılması.

2.3.10.7. Eğer Kullanıcının site veya uygulaması günlük 100.000 kişiden fazla bir kitleye sahip ise, Kullanıcı Hizmet'i kullanmaya başlamadan önce support@api-maps.yandex.ru adresine e-posta göndererek Yandex ile bağlantıya geçmeli ve bu postasında site veya uygulama adını ve günlük kullanıcı kitlesi büyüklüğünü belirtmelidir. Bu eylemler, Kullanıcının benzer site veya uygulamaların maksimum performansı için gereklidir.

2.3.11. Değişiklikler ve sürümler. Yandex, Kullanıcılara önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Hizmet herhangi bir zamanda değiştirme/düzeltme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bir sonraki kararlı versiyonun yayınlanması durumunda Yandex bununla ilgili olarak Hizmet'in web sayfasında duyuru yayınlar. Yeni sürümün yayınlanmasından sonra Yandex eski sürümün kararlılığını ve çalışma süresini garanti etmez. Hizmetin güncellenmiş sürümünü kullanmayı Kabul etmeyen Kullanıcı riskleri üstlenerek Hizmet'in eski sürümünü kullanmaya devam edebilir ya da ilgili kodu sitesinden (sitelerinden) veya uygulamasından silerek Hizmet'i kullanmayı sonlandırabilir.

2.3.12. Reklam. Yandex, Hizmet tarafından sağlanan ve gösterilen Verilerin içine kendi takdirine göre reklam materyallerini dahil etme hakkına sahiptir.

2.3.13. 2.3.10 fıkrasında belirtilen kullanım limitlerinin aşılması durumunda, Yandex, Kullanıcıya verilmiş olan API-anahtarını bloke ederek, Kullanıcının Hizmete erişimini sonlandırabilir.

Verilerin, 2.3.10.3. fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanımı ile sorgu limitleri aşılarak kullanımına, https://tech.yandex.ru/maps/commercial adresinde yer alan şartlarda Ücretli API Kartlar kullanılarak izin verilmektedir.

3. Haklar ve Hak sahipleri

3.1. Hizmet'le ilgili münhasır haklar Yandex'e aittir. Veriler ile ilgili münhasır haklar (buna harita verileri, resimler, reklam materyalleri, herhangi bir ticari marka, logo veya şirket adları dahil) Yandex ya da Hak Sahiplerine aittir. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşmeye uygun olarak Hizmet'in arayüzünde doğrudan verilen olanaklar haricinde Hizmet veya Verilerin kullanımı konusunda herhangi bir hak vermemektedir.

3.2. Hizmet'i kullanarak Kullanıcı Yandex'e, Kullanıcının ve/veya Kullanıcı sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya marka işaretini Yandex.Haritalar, Yandex.Narodnaya Karta ve/veya API Yandex.Haritalar Hizmetleri ilgili bilgilendirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir ve bunun için Kullanıcının ek iznini alma gereksinimi duymaz ve böyle bir kullanım için ona herhangi bir ücret ödemez.

4. Sorumluluktan feragat

4.1. Hizmet (onun aracılığı ile verilen Veri ve diğer bilgiler dahil) Yandex tarafından "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yandex, Hizmet ve Verilerin Kullanıcı amaç ve beklentilerine uygunluğunu, Hizmet'in bütün olarak ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kesintisiz ve hatasız çalışmasını ve ayrıca Hizmet aracılığı ile alınan Verilerin doğruluğunu, kesinliğini, bütünlüğünü ve zamanında sunulmasını garanti etmemektedir. Yandex, Hizmet'in bütün olarak ve ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin kullanımı veya kullanılamaması, ayrıca Hizmet aracılığı ile alınan Verilerin kullanımı veya kullanılamamasının sonucunda Kullanıcıya verilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve tazmin etmez.

4.2. Kullanıcı API-anahtarının kullanımından ve güvenliğinden bütünüyle kendisi sorumlu olur. Kullanıcı üçüncü kişiler için API-anahtarı edinemez, onu başkalarına devredemez veya sunamaz. Yandex API-anahtarının yetkisiz bir şekilde üçüncü kişilerсe kullanımı konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcıya ait API-anahtarı kullanılarak Hizmet üzerinde yapılan her türlü eylem, Kullanıcı tarafından yapılmış kabul edilir.

4.3. Kullanıcı, Verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini, tamlığını veya faydalılığını kendisi değerlendirmeli ve Hizmet ve Verilerin kullanımı (veya kullanılamaması) sonucunda oluşan riskleri üstlenmeli ve ayrıca Hizmet ve Verileri kullanırken yaptığı eylemlerinden dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu kendisi üstlenmektedir, buna ek olarak kendi eylemlerinin yasal gerekliliklere uygun olduğunu ve üçüncü tarafların meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmediğini garanti eder. Kullanıcı, Kullanıcının Hizmet'i kullanırken yaptığı eylemlerle ilgili üçüncü kişilerin itiraz ve/veya davalarını kendisi ve kendi imkanlarıyla çözmeyi taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcı Verilerin ve Hizmet'in içinde herhangi bir kuruluş, işletme, kişi, mal ve hizmetler hakkında bilgilerin belirtilmesi veya yayınlanmasının, buna işaret ve/veya bağlantılar dahil, bilgilendirme amacı taşıdığını ve hiçbir şekilde Yandex'in desteğini, onayını veya tavsiyesini içermediğini kabul etmekte ve anlamaktadır.

5. Son hükümler

5.1. Yandex, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarının ihlali durumunda, Kullanıcının Hizmet'e erişimini, ya da hesabı veya API-anahtarını kullanarak herhangi bir işlevine erişimini bildirim yapmaksızın ve bir sebep belirtmeksizin askıya alabilir, durdurabilir veya kapatabilir.

5.2. Hizmet'in kullanımı / kullanımının mümkün olmaması konusunda her türlü itiraz ve sorular https://tech.yandex.ru/maps/doc/geocoder/desc/feedback/troubleshooting-docpage adresinde bulunan geri bildirim formu üzerinden gönderilecektir.

5.3. Yandex, herhangi bir zamanda, Kullanıcıyı bilgilendirmeden işbu Sözleşme, Düzenleyici Belgeler ve/veya Hizmet'in diğer kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin geçerli sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api adresinde yayınlanmaktadır. Sözleşme veya Düzenleyici belgelerin yeni sürümü hakkında bilgi sahibi olmama konusundaki riski Kullanıcı üstlenmektedir ve Sözleşme ve/veya Düzenleyici belgelerin şartlarının değişmesi sonrasında kullanıma devam edilmesi, onların yeni sürümünün kabulü sayılmaktadır.

6. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri hakkında bilgi

6.1. Ilgili hakka ilişkin bilgi ve bilgi sahibi olan kişiler şurada bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/right_holders.

6.2. MapKit içinde ayrı bileşenler olarak üçüncü taraf yazılımları yer almaktadır. MapKit'in içinde bu tür üçüncü taraf yazılımları hakkında güncel bilgilerin yer aldığı adres: https://yandex.ru/legal/maps_api/components.

7. Ek Bilgiler:

Rusya Federasyonu ve Abhazya, Gürcistan, Güney Osetya Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı uluslararası düzenlemeye tabidir.

Yayın tarihi: 12.03.2020

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/21062019.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/14032018.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/10112016.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160719.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160623.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20160316.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20150326.

Belgenin önceki sürümü https://yandex.com.tr/legal/maps_api/20141218.