Yandex.Disk hizmetinin kullanma şartları

1. Genel Hükümler

1.1. Yandex LLC (bundan sonra - "Yandex") İnternet kullanıcıya (bundan sonra - Kullanıcı) http://disk.yandex.com.tr adresinde bulunan Yandex.Disk hizmetini (bundan sonra - "Hizmet") kullanmayı izin verir.

1.2. Bu koşullar Yandex hizmetleri hakkında Kullanım koşullarına ek oluşturmaktadır. İşbu Koşullarda yer bulmayan ve öngörülmeyen her şey, Yandex ve Kullanıcı arasında Hizmet kullanımı ile bağlantılı ilişki Yandex hizmetinin Kullanıcı anlaşmasıyla (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama sistemi kullanma lisansıyla (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik Politikasıyla (https://yandex.com.tr/legal/confidential) kontrol edilir.

1.3. Hizmeti kullanmak için bilgisayarda Kullanıcı "Yandex.Disk" programı kullanabilir, mobil cihazlarda Hizmeti kullanmak için Kullanıcı mobil cihazlar için "Yandex.Disk" programı kullanabilir (bundan sonra - "Programlar"). Programların kullanımı https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement ve https://yandex.com.tr/legal/disk_mobile_agreement adreslerindeki lisans anlaşmalarıyla kontrol edilir.

1.4. Hizmeti/onun ayrı işlevini kullanmağı başlayarak Kullanıcı işbu Koşulları ve yukarıda belirten belgeleri herhangi bir istisnasız, tamamen kabul etmiş sayılır. Kullanıcı belirten belgelerin şartlarını kabul etmezse, o Hizmeti kullanmayacaktır.

1.5. İşbu Şartlar Yandex tarafından önceden bildirmeyerek değiştirilebilir, Şartların yeni sürümü aksi durumlar belirtmezse, internetin işbu paragrafta belirten adresinde gönderme tarihinden itibaren geçerli sayılır.Şartların geçerli sürümü, aşağıdaki sayfada her zaman açıktır: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse

1.6. Eğer Kullanıcı Yandex tarafından işbu Şartların 1.5 maddesine göre yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmezse, o Hizmeti kullanamaz.

1.7. Kullanıcı Hizmeti kullanarak, reklam ve bilgilendirme nitelikli mesajları alma konusunda rızasını beyan etmiş oluyor. Kullanıcı, Hizmetin ilgili işlevi aracılığıyla veya aldığı mesajdaki talimatları takip ederek, reklam nitelikli mesajları almayı reddetme hakkına sahiptir.

2. Hizmetini Kullanma.Hizmetin bireysel işlevleri

2.1. Yandex Hizmeti Kullanıcının dosyaları (bundan sonra "dosyalar" veya "veri") Yandex'in sunucularında saklamak için, dosyaların Kullanıcının cihazlarıyla senkronizasyon için, dosyaları değiştirmek, silmek için, bunlara üçüncü sahışların erişmeyi kontrol etmek için, diğer Kullanıcıların dosyalarına erişmeyi için ve işbu Şartlara ve aşağıda belirten belgelere çelişmez diğer şeyler için Kullanıcıya verir.Bu haklar devredilemez ve üçüncü kişilere verilemez. Belirtenleri kullanmak için Kullanıcı Programları veya Hizmetin Web arabirimi kullanabilir.

2.2.Hizmet Kullanıcılara Aviary, Inc tarafından sağlanan editörü kullanarak görüntüleri düzenlemek için izin özel işlevleri sunmaktadır. Kullanıcı düzenlenme sırasında görüntünün Aviary, Inc ait olan ekipmana transfer edilebildiğini ve bu konuda bilgiye sahip olduğunu kabul etmektedir.

2.3. Programın kullanımı, Yandex tarafından oluşturulan kullanıcı hesabı uygulanması ile gerçekleştirilir. Kullanıcı, kendi kullanıcı ismi (kullanıcı hesabı ismi), işbu kullanıcı ismi kayıt (kullanma) sırasında belirtilmiş 'İsim', 'Soyisim', 'Cinsiyet' ve 'Yandex'teki isim' hanelerin verileri, profilin sayfasının resmi ve elektronik posta adresi, Kullanıcının verilere ilişkin ortak erişim hakkı vermesi ve Kullanıcının verilere ilişkin ortak erişim hakkı alması, ortak erişim hakkı verilmiş sayfalarda Kullanıcının yorum bırakması ve Kullanıcının istek yollaması ve Kullanıcının üçüncü şahısların istekleri kabul etmesi durumları dahil Servisin olay günlüğünde gösterilebilir ve üçüncü şahıslar tarafından ulaşılabilir konusunda uyarılmış olup durumu kabul eder. Yandex'in servislerinde Kullanıcının hesabı olmadığı ve Kullanıcının sosyal medyada kullanıcı hesabı kullanımı ile Yandex'in servislerinde yetkilendirilmiş olması durumda ortak erişim hakkı verilen verileri içeren sayfada Kullanıcının yorumu ile birlikte sosyal medyadaki kullanıcı hesabından resim, sosyal medyadaki kullanıcı hesabında belirtilen soyisim ve isim ve uygulanabileceği durumlarda kullanıcı hesabına giden link yayınlanır;

3. Ücretsiz ve ücretli Hizmet fırsatları

3.1. Hizmetin standart özellikleri Kullanıcı tarafından ücretsiz kullanılır.

Hizmetin Gelişmiş özellikleri, işbu Hükümlerde belirtilen veya https://yandex.com.tr/legal/disk_promocodedokumanında düzenlenmiş olması durumunda gelişmiş özelliklere (opsiyonlar) ilişkin hükümlere tabi olarak Yandex. Disk aboneliğinin satın alınması ile kullanılabilinir. (Bundan böyle “Abonelik” olarak ifade edilecektir.)

3.2. Kullanıcı, Üyelik için Yandex ile bu belgede ve Rusya Federasyonu’nun Medeni Kanunu Madde 429.4 hükümlerinde belirlendiği gibi bir sözleşme imzalar (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır). Sözleşme kapsamında Yandex, Servisin gelişmiş özelliklerini Üyelik Dönemi boyunca Kullanıcıya sağlamayı üstlenir ve Kullanıcı, Üyelik bedelini ödemeyi kabul eder. Bu Koşullar için Üyelik Süresi, Kullanıcının üye olacağı ve belirli bir tutarın tahsil edildiği bir zaman dilimi (örneğin bir ay ya da yıl) anlamına gelir.Bir aylık Üyelik Dönemi, Üyelik ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle başlar ve Üyeliğin ödendiği tarihten bir ay sonra ilgili tarihte sonlanır. Bir yıllık Üyelik Dönemi, Üyelik ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle başlar ve Üyeliğin ödendiği tarihten bir yıl sonra ilgili ayın ilgili tarihinde sonlanır.

3.3. Üyelik ücreti, ödeme yöntemleri ve Üyelik Dönemi, Üyelik ile sağlanan diğer ayrıcalıklar hakkında bilgi http://disk.yandex.com.tr adresinde mevcuttur. Bu bilgi, bahsi geçen Koşulların bir parçasını oluşturur ve bu Koşullar Madde 1.5 ile belirtilmiştir. Kullanıcı, http://disk.yandex.com.tr/pay adresinde bulunan ayrıcalıklar listesinin değiştirilebileceği, buna ilaveten genişletilebileceği / kısaltılabileceği konusunu anlar ve bunu onaylar.

3.3.1. Kullanıcıya, https://yandex.com.tr/legal/disk_promocode adresinde yer alan “İndirim Politikası” dokumanundaki hükümlere bağlı olarak Aboneliğin ücretlendirilmesine ilişki İndirim sunulabilinir.

3.4. Kullanıcı, ödemeyi peşin yapar. Üyelik, Kullanıcının Yandex servis sağlayıcı disk alanına erişimi sağlandığında tüm özellikleriyle ve bütün halinde Kullanıcıya verilir. Başka hiçbir durum, Yandex’in üstlendiği yükümlülüklerinden vazgeçeceği bir durum olarak yorumlanamaz.

Yandex, üyelik ücreti ödenmeden önce Hizmetin gelişmiş özelliklerini Kullanıcı için erişilebilir hale getirme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Kullanıcıya Yandex servis sağlayıcı disk alanına erişimi sağlandığında Yandex’in tüm yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması gerekir.

3.5. Kullanıcı, Üyelik ile Yandex’i ön ödeme olarak Kullanıcının üye olurken belirlediği her Üyelik Döneminde, Kullanıcı gelecek Üyelik Dönemi için Üyeliğini yenilemeyi reddedene kadar Yandex’in ödeme gününde belirleyeceği üyelik ücretini tahsil etmek üzere yetkilendirir.

3.6. Kullanıcı, ilk Üyelik Döneminin ödendiği andan itibaren süresiz olarak varsayıldığını anlar ve bunu onaylar. Kullanıcı, bir sonraki Üyelik Dönemi için Üyeliğini yenilemeyi http://disk.yandex.com.tr/tuning adresinden iptal edebilir. Ayrıca Yandex, başka durumlarda ya da bu Koşullarda belirtilen sebeplerle Üyeliği iptal edebilir.

3.7. Kullanıcının bir sonraki Üyelik Dönemi için olan üyelik ücretini ödemeyi reddi, Kullanıcının Üyelik yenilemeyi reddetmesi anlamına gelir. Eğer bu durum mevcutsa, kullanıcının Hizmetin gelişmiş özelliklerine erişimi, ödenmiş Üyelik Döneminin son gününü takip eden gün itibariyle iptal edilir. Bağlantılı Kartta Üyeliğin yenilenmesi için yeterli miktar yoksa, Yandex ödenmemiş Üyelik Dönemi başladığında kullanıcının Hizmetin gelişmiş özelliklerine erişimine son verebilir ya da üyelik ücreti Bağlı Karttan alınana kadar kullanıcının Hizmetin gelişmiş özelliklerine erişimini sürdürebilir.

3.8. Kullanıcı bu şartları kabul ederek Yandex’in Kullanıcı adına Yandex yararına üyelik ödemesi için Kullanıcının hesabından (Bağlı Kartın bağlandığı) tahsilat yapmasına ve söz konusu siparişleri alıcı banka yoluyla Kullanıcının bankasına göndermesine izin verir.

Kullanıcı, siparişi ile Koşulların bu hükmü gereğince Üyelik ödemesi için hesabından otomatik ve düzenli olarak ücret tahsil edilmesine izin verir ve Koşulların bu hükmü gereğince kullanıcıya tahsilat için gönderilen siparişlerin Kullanıcının kendi siparişlerini oluşturacağı ve işlem merkezi ve alıcı bankanın eylemlerinin Koşulların bu hükmü gereğince hesaptan ücret tahsil edilmesinin Kullanıcının rızası ile uygulanacağı anlamına gelir.

Aşağıdaki şartlar sağlanıyorsa hesaptan Koşulların bu hükmü gereğince ücret otomatik olarak tahsil edilecektir:

  • Kullanıcı Bağlı Kartın gerekli tüm detaylarını girdiyse;
  • Hizmet şu yolla otomatik olarak ücretin tahsil edilmesi için etkinleştirildiyse: ilk ödeme yapıldığında, otomatik olarak;
  • Kullanıcının bu Koşullara rıza gösterdiğini onaylamak için Üyelik için Ödeme Yap (ya da benzer işlevde başka bir tuş) tıklandıysa.

3.9. Kullanıcı, Kişisel Hesabında üyelik durumunu (ödenen Üyelik Dönemi, Üyelik ücreti, mevcut ayrıcalıklar, aynı zamanda indirimler ve Hizmetin kullanıcıya sunulan genişletilmiş özellikleri) kendisi kontrol etmelidir ve https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse adresinde ve kendi Kişisel Hesabında Koşullar ile ilgili değişiklikleri ve ekleri kontrol etmelidir.

3.10. Hizmet yalnızca İnternet erişimi olduğunda kullanılabilir. Kullanıcı, kendi telekomünikasyon operatörü ya da İnternet sağlayıcısının koşulları ve kuralları altında bu erişimi kendisi edinecek ve erişimin ödemesini kendi yapacaktır.

3.11. Genel bir kural olarak, Kullanıcı profilindeki detaylarla tanımlanır. Yandex, ödeme bilgileri dahil olmak üzere başka bilgileri böyle bir tanımlama tarafların haklarını, üçüncü tarafların haklarını ya da mevcut yasaları ihlal etmiyor ise Kullanıcıyı tanımlamak için kullanabilir.

3.12. Mevcut yasaların izin verdiği yerlerde, Üyelik internet üzerinden ödendiğinde, bu ödeme iade edildiğinde, bir makbuz Kullanıcının ödemeyi yapması için izin verdiği faturalama sırasında belirlenen adrese ya da Yandex.Pasaport (https://passport.yandex.com.tr) profil üyeliği sırasında oluşturulan adrese e-posta ile gönderilir.

4. Hizmet kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

4.1. Kullanıcı Hizmetinin kullanılacağı belirler ve kullanımı için sorumludur. Kullanıcı tarafından yüklenen her dosyanın konumu için Kullanıcı mevcut mevzuata, uluslararası haklarına uygun bir şekilde sorumlu, eğer Kullanıcının dosyası üçüncü sahışların haklarını da ihlal ederse, buna dahil üçüncü sahışlar için sorumluluk.

4.2. Hizmeti kullanırken, Kullanıcı Yandex Şartları tarafından yasaklanmış dosyalar yüklememeli.

4.3. Aşağıdaki şartlarda Yandex Kullanıcı işin Hizmete erişimi engelleyebilir, Hizmetin kullanımı zamanda Kullanıcı hakkında elde edilen verileri silebilir veya üçüncü sahışlara verebilir.

4.3.1. Yandex'i bu tür eylemleri gerçekleştiren normatif düzenleme varsa

4.3.2. Yandex dosya konumu için üçüncü sahışlardan bir talep, istek, iddia veya üçüncü sahışın haklarının ihali onaylayan diğer bir ifade alırsa

4.3.3. Dosya Hizmetin normal çaılmasını engellerse

4.3.4. Yandex'i öyle eylemleri gerçekleştiren adli muamele veya emniyet teşkilatının aktı alırsa

4.4. Yandex aşağıdaki durumlarda Kullanıcı tarafından yayınlanan dosyalarını kaldırabilir:

4.4.1. Dosyanın 30 (otuz) takvim günü süresinde Hizmetin ‘Çop kutusu’ bölümünde bulunmakta olduğunda.

4.5. İşbu Şarları veya burada belirten belgeleri Kullanıcı tarafından defalarca kırılırsa, Yandex Hizmete Kullanıcı erişimi engelleyebilir (veya, teknolojik olarak mümkün ise, Hizmetin özel işlevlerine erişimi), Kullanıcının hesabını engelleyebilir.

4.6. Hizmet için Yandex Kullanıcıyı önceden bildirmeyen herhangi bir kural, sınır ve kısıtlama (teknik, yasal, kurumsal veya başka) kabul etmeyi ve onlarını değiştirmeyi hakkı saklıdır.Kanunlar tarafından yasaklanmamış durumlarda, bu kurallar, sınırlar ve kısıtlamalar Kullanıcıların farklı kategorileri için farklı olabilir.

4.7. Kullanıcı bedelli veya bedelsiz haklarını ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere veremez.

5. Veri yaygınlaştırma. Dosyalara genel ve kamu erişimin sağlanması.

5.1. Servis Kullanıcıya verilere genel erişimin sağlanmasıyla (Servisin bazı kullanıcılarına erişimin sağlanması), veya dosyaya kamu erişimin sağlanması (İnternet Ağının tüm kullanıcılara dosyaya link olarak erişim sağlanması) olanağını sunmaktadır.

5.2. Koşullarının 5.1.maddede belirtilen olanaklardan yararlanıp Kullanıcı dürüst ve düzgün davranmasını ve bu olanağını kötüye kullanmasından kaçınacağını kabul eder. Bundan dışında Kullanıcı Servisin işlevini kullanıp dosyalarının kitle paylaşmasından kaçınacağını taahhüt eder. Yandex dosya kitle paylaşmasını önlemek için işbu Koşullarının 4.5.maddeye göre kuralları, limitleri ve kısıtlamaları kullanabilir.

6. Sorumluluk

6.1. Yandex Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için herhangi bir makul adımlar ve tüm makul tedbirleri, Hizmet verimliliği bakımı gerçekleştirecektir.Buna dahil Kullanıcı Hizmetin bir teknik arızası veya arızalı olasılığı, Yandex'in onlarından önceden Kullanıcıya bildirememesi, olasılığını ortadan kaldırmak için teknik olarak mümkün olmadığını kabul eder.Bu kusurları veya hataları oluşumu Yandex sorumluluğu önlemlerin uygulanması için neden olamaz.

6.2. Yandex Kullanıcı tarafından yüklenen dosyaları kontrol etmez, modersyonu, bakımı, düzenlemeyi gerçekleştiremez ve Kullanıcının dosyalarının işbu Şartlarına uygunluğunu garanti edemez.Kullanıcı Yandex'in her türlü dosyaları kontrol etmemesini kabul eder. Kullanıcı dosyaların değerlendirmesi, bütünlüğü, güvenliği, yasallığı ya da yararlılığını, Hizmet içerdiği verilerin kullanımı ile ilgili riskleri değerlendirmek gerektiğini gerçekleştirmeli, ve bunu kabul eder.

6.3. Hizmeti kullanılarak Kullanıcı elde edilen herhangi bir veri kendi risk altında kullanılır ve belirten veriler için sorumlu, buna dahil olası hasar, bilgisayara, mobil cihaza, üçüncü sahışlara zarar, hak ihlali neden olabilir hasar. Yandex Kullanıcı tarafından Hizmet veya onun bir parçası kullanılması veya kullanılamaması yüzünden, buna dahil hataları ve başarısızlıkları, elde edilen zarar için sorumlu değil.

6.4. Kullanıcının bulunduğu yeri ile bağımsız Hizmetle ilgili her talep veya istek için Rusya Federasyonun kullanılır, bunlar Yandex'in bulunduğu yerindeki mahkeme tarafından açılmalı.

6.5. Yandex Kullanıcıya işbu Şartların bir çevirisini sağlayabilir, ama Şartların Rus ve çeviri sürümünü arasında bir çelişki olması durumunda, Rus sürümü geçerlidir.

6.6. Hizmet kullanımı ile lgili tüm sorular, istekler, talepler ve üçüncü tarafların haklarını olası bir ihlal için bildirimler geri bildirim formu ile gönderilmelidir https://yandex.com.tr/support/abuse/troubleshooting/disk/list.html

Yayın tarihi: 16.08.2018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse/21122017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse/19082016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse/11122015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse/27032015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse/25072013