Yandex Kaynaklarına Medya Reklam Yerleştirme Kuralları

Bu belge https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules_media adresinde yayınlanması halinde geçerlidir.

Yerleştirme tarihi: 14.03.2018.

Geçerlilik tarihi: 14.03.2018.

Bu Yandex Kaynaklarına Medya Reklam Yerleştirme Kurallarına (bundan sonra Yerleştirme Kuralları veya Kurallar olarak anılacaktır) uyumun ve ve kural hükümlerinin kabulü, Yandex'in Medya Reklam Yerleştirme için Yandex.Direct Hizmetleri sunmasının ön koşuludur.

“Medya reklamı” işlevine sahip olan reklamlar deneysel koşullarda yerleştirilir ve test uygulaması nedeniyle kullanımı teknik açıdan mümkün olmayabilir.

1. Genel Hükümler

1.1. Bu belge, Reklam Verenin, Teklif koşullarına, Ad Serving kurallarına (bu belgeyle uyuşmazlık içinde olmadığı sürece) göre, Medya Reklamı işlevini kullanarak oluşturduğu Reklamların (bundan sonra Reklamlar olarak anılacaktır) yerleşimi için kuralları tanımlar. Banner formatları ve boyutları belirli gösterim şartlarını tanımlar.

1.2. Reklam Veren, Ad Serving Kurallarının tüm bilgileri içeren reklam materyallerinin yerleşimini, 5.1 ve 5.2 alt maddelerinin (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules) öngördüğü bilgiler dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının zorunlu kıldığı şekilde sağlayacaktır.

1.3. Bu Yerleştirme Kuralları aksini gerektirmedikçe, burada kullanılan terimler, Ad Serving Kuralları (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules), Teklif (https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct) belirtilen anlamlara sahip olacaktır.

1.4. Bir terimin, Yerleştirme Kurallarının 1.3 no'lu maddesinde belirtilen belgelerde net bir yorumunun bulunmaması halinde, terimin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yasalarında, ikinci olarak Yandex.Direct İnternet sitesinde ve genel olarak (yaygın) İnternet üzerinde bulunan yorumuna göre hareket edilecektir.

1.5. Bu belge açık olarak aksini gerektirmedikçe, Tarafların, burada öngörülen reklam materyalleri yerleşimini kapsayan ilişkileri, bahsi geçen belgenin de aynısını belirtmesi halinde, Ad Serving Kurallarında (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules) açıklanan gösterim şartlarıyla yorumlanabilir.

1.6. Burada Madde 1.1'in öngördüğü gösterim şartları ve Reklam yerleştirme hizmetlerine ilişkin ek bilgi, https://yandex.ru/adv/products/display/direct-auction adresinde yer alan Liste de mevcuttur.

1.7. Aynı zamanda, bir Reklam Grubu, İstemci Web Arayüzüne Az Görüntülenme statüsüyle otomatik olarak eklendiğinde, Listede belirli bir ürünün açıklamasında belirtilen alanlarda hiç Reklam gösterilmeyebilir.

2. Reklam Gösterim Şartları

2.1. Listede bulunan belirli bir ürünün açıklaması aksini belirtmedikçe, Reklamlar, burada belirtilen şartlar altında gösterilecektir.

2.2. CTR'ı tahmin edebilmek için, görüntüleme ve tıklamalar, a) PC'ler ve tabletler ile b) mobil cihazlar için ayrı ayrı belirlenir ve sayılır. Bu Kuralların amacı gereği, mobil cihazlar, Yandex.Direct tarafından otomatik olarak o şekilde tanımlanan cihazlar anlamına gelecektir.

2.3. Reklam Veren reklam gösterim şartlarını Hedef Kitle Segmentlerine göre ayarladığında, İstemci Web Arayüzünde gösterilen “Tahmini erişim” değeri, sadece referans amaçlı olup, kullanıcının belirlediği reklam görüntüleme şartlarına uyan tahmini tekil kullanıcı sayısı ve Yandex Reklamcılık Ağı ortaklarının seçilmiş İnternet sayfalarındaki tahmini tekil kullanıcı sayısı anlamına gelir.

2.4. Reklam gösterim şartları, tek bir Reklam Kampanyasının parçası olan ve/veya tek bir İnternet sitesinin bir sayfasına yönlendiren çeşitli reklamlarda çakışırsa, bu gösterim şartları altındaki fiyatlar, birbirinin CPM'sine yetişemeyecektir. Sadece tahmini CTR, CPM, Kalite Faktörü ve öngörücü görüntülenme verimliliğinin oluşturduğu en yüksek değere sahip olan bir reklam, gösterim için seçilecektir.

2.5. Reklamlar, Reklam Verenin belirlediği hedef kitle şartları altında ve sistemin otomatik olarak en uygun kitle şeklinde belirlediği hedef kitleler dahil olmak üzere, ek kitlelere göre gösterilebilir.

2.6. Reklamlar, otomatik olarak belirlenmiş ek kitleler tarafından görüntülendiğinde, CPM, otomatik olarak Reklam Verenin kendi kendine belirlediği CPM'e göre ayarlanır. Fakat bu şekilde, belirlenen CPM, Reklam Verenin ilgili Reklam Gruba ilişkin anahtar sözcükler veya hedef kitle gösterim şartları için kendi kendine belirlediği maksimum CPM'yi aşamayacaktır.

2.7. Reklam Veren, İnternet sitesi URL'sini reklam kampanyası parametrelerindeki yasaklı platformlar listesine ekleyerek veya platform istatistikleri sayfasından (https://yandex.com.tr/support/direct/efficiency/statistics.xml) belirli bir İnternet sitesi ve/veya ortak uygulama kimliği için görüntülemeleri yasaklayarak, Reklamların Yandex Reklam Ağı ortaklarının İnternet sayfalarında görüntülenmesini kapatabilir.