Yandex Kaynaklarında Medya Reklamı Yerleştirme Kuralları

Bu doküman https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules_media adresinde yayınlandığı takdirde geçerlidir.

Reklam veren tarafından işbu Yandex Kaynaklarında Medya Reklamı Yerleştirme Kurallarının (bundan böyle Yerleştirme Kuralları veya Kurallar olarak anılacaktır) gerekliliklerinin ve hükümlerinin kabul edilmesi ve bunlara uyulması, Yandex tarafından Medya Reklam Yerleşimi için Yandex.Direct Hizmetlerinin sunulması için bir ön koşuldur.

1. Genel Hükümler

1.1. Bu doküman, Reklam verenin Teklif, Reklam Sunma Kuralları (bu belgeyle çelişmedikleri sürece) ve Fiyat Listesi (bundan böyle Reklamlar olarak anılacaktır) koşulları altında Medya Reklamcılığı işlevini kullanarak oluşturduğu Reklamların yerleştirme kurallarını tanımlar. Fiyat Listesi, banner formatları ve boyutları da dahil olmak üzere belirli gösterim koşullarını tanımlar.

1.2. Reklam veren, Reklam Sunum Kuralları'nın (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules) 5.1 ve 5.2 numaralı alt maddelerinde belirtilen bilgiler de dahil olmak üzere, geçerli yasalarının gerektirdiği tüm bilgileri içeren reklam materyallerini yerleştirme için sağlayacaktır.

1.3. Bu Yerleştirme Kurallarında aksi belirtilmedikçe, burada kullanılan terimler Reklam Sunma Kuralları (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules), Teklif (https://yandex.com.tr/legal/offer_direct) ve Fiyat Listesinde (https://yandex.com/adv/prices#rtbdirect) (bundan böyle Fiyat Listesi olarak anılacaktır) tanımlanan anlamlara gelecektir.

1.4. Yerleştirme Kuralları Madde 1.3'te belirtilen dokümanlarda bir terimin açık ve net bir yorumunun bulunmadığı durumlarda, terimin öncelikle geçerli yasalarında, ikinci olarak Yandex.Direct web sitesinde ve daha sonra internette yaygın olan (yaygın) yorumuna göre yönlendirilmelidir.

1.5. Bu dokümanda aksi açıkça belirtilmedikçe, Tarafların burada belirtilen reklam materyallerinin yerleştirilmesini içeren ilişkileri, söz konusu belgede belirtilmesi halinde, Reklam Sunum Kurallarında (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules) açıklanan gösterim koşulları kapsamına girebilir.

1.6. İşbu Madde 1.1'de öngörülen gösterim koşulları ve Reklam yerleştirme hizmetlerinin ücreti Fiyat Listesi'nde mevcuttur.

1.7. Aynı zamanda, bir Reklam Grubuna Müşteri Web Arayüzünde otomatik olarak Az Gösterim durumu atandığında, Fiyat Listesinde belirli bir ürünün açıklamasında belirtilen alanlarda hiçbir Reklam görüntülenmeyebilir.

2. Reklam Görüntüleme Koşulları

2.1. Fiyat Listesinde bulunan belirli bir ürünün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, Reklamlar burada belirtilen koşullar altında gösterilecektir.

2.2. Tıklama Oranını tahmin etmek için gösterimler ve tıklamalar belirlenir ve aşağıdakiler için ayrı ayrı sayılır: a) PC'ler ve tabletler; b) mobil cihazlar. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda, mobil cihazlar, Yandex.Direct tarafından otomatik olarak bu şekilde tanımlanan cihazlar anlamına gelecektir.

2.3. Reklamveren, Kitle Segmentlerine göre reklam gösterim koşullarını belirlediğinde, Müşteri Web Arayüzünde gösterilen "Tahmini erişim" değeri yalnızca referans amaçlıdır ve kullanıcının belirlediği reklam gösterim koşullarına uyan tahmini tekil kullanıcı sayısı ve Yandex Reklam Ağı iş ortaklarının web sitelerinin seçilen sayfalarında bu reklam gösterim koşulu altındaki tahmini tekil kullanıcı sayısı anlamına gelir.

2.4. Bir ve aynı Reklam Kampanyasının parçası olan ve/veya bir ve aynı web sitesinin bir sayfasına atıfta bulunan çeşitli reklamlarda reklam gösterim koşullarının çakışması durumunda, bu reklam gösterim koşulları kapsamındaki oranlar birbirlerinin bin gösterim başına ücreti yükseltmeyecektir. Tahmini tıklama oranı, bin gösterim başına ücret, Kalite Faktörü ve tahmini gösterim verimliliğinden oluşan en yüksek değere sahip reklamlardan yalnızca biri gösterilmek üzere seçilecektir.

2.5. Reklamlar, Reklam verenin belirlediği kitle koşulları altında ve sistem tarafından otomatik olarak en alakalı kitle olarak belirlenen kitleler de dahil olmak üzere ek kitlelere göre gösterilebilir.

2.6. Reklamlar otomatik olarak tanımlanan ek kitleler tarafından görüntülendiğinde, bin gösterim başına ücret, Reklam verenin kendi belirlediği bin gösterim başına ücretine göre otomatik olarak ayarlanır. Ancak, bu şekilde belirlenen bin gösterim başına ücret, Reklam verenin ilgili Reklam Grubu için anahtar kelimeler veya hedef kitle görüntüleme terimleri için kendi başına belirlediği maksimum bin gösterim başına ücreti aşamaz.

2.7. Reklamv eren, Yandex Reklam Ağı ortaklarının web sitelerinin sayfalarındaki Reklam gösterimlerini (Yandex'in kendi siteleri ve hizmetleri ile Yandex iştiraklerinde bulunan Reklam alanları ve Turbo sayfalarda bulunan Reklam alanları (https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/index-docpage) hariç), web sitesi URL'sini reklam kampanyası parametrelerindeki yasaklı platformlar listesine ekleyerek veya platform istatistikleri sayfasında (https://yandex.ru/support/direct/efficiency/statistics.html?lang=en) belirli bir web sitesi ve/veya ortak uygulama kimliği için gösterimleri yasaklayarak kapatabilir. Reklam veren tarafından kapsam dışı bırakılabilecek Reklam alanlarının listesi ve sayısı Yandex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

Tarih: 24.01.2024

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules_media/16032020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules_media/14032018.