Reklam hizmet kuralları — Türkiye

İşbu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartlar şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yerleştirilmek için verilen Reklamların Türkiye dışında Konum Tabanlı Hedefleme ile Türkçe’den başka bir dilde olması durumunda, bu Reklamlar şu internet adresinde bulunan Reklam Hizmet Kuralları’nda yer alan şartlar ve koşullar doğrultusunda yerleştirilecektir: https://yandex.com/legal/direct_display_rules_ch. Yine bu reklamlar Konum Tabanlı Hedeflemeli Reklam için ilgili ülkenin/ülkelerin ilgili mevzuatının, reklamcılık hakkında mevzuat, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet hukuku dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gereksinimlerini gerine getirmelidir.

Reklam Görüntülenmesi şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, ya da “Direct”, ya da “Reklam”.

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilmiş olan Reklam aşağıdaki şekillerde görüntülenebilecektir:

TÜM pozisyonlarda Görüntülemesi yapılacak Reklamın Seçimi, Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan anahtar kelime/anahtar sözcük (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olmak üzere (http://direct.yandex.com.tr/help/?id=1125927#1125932), kalite katsayısına, tıklanabilirliğine ve Tıklama-başına-maliyetine göre belirlenir.

Bu noktada, SERP üzerindeki tüm pozisyonlarda, Reklamın Görüntülenmesi için gerekli olan Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda da tanımlandığı üzere) hesaplamak için yalnızca Arama Motorundaki arama sonuçları üzerindeki Görüntülemeler ve Tıklamalar kullanılacaktır. Çeşitli arama sonuçları sayfaları aynı anda tek bir web sayfasında (mobil cihaz programlarının arayüzleri dahil) görüntülenebilir. Böyle bir durumda arama sonuçları sayfaları numaralandırılır.

Yandex SERP üç adete kadar Özel Yerleştirmeli Reklam içerebilir. Özel Yerleştirme, yüksek tıklanabilirlik oranına sahip avantajlı bir Reklam yerleştirmesinin arama sonuçlarının üzerine konumlandırılması anlamına gelir («wizard»: http://yardim.yandex.com.tr/search/?id=1118858) Yandex hizmetlerinin arama dizisini veya tematiğe göre eklenmektedir). Özel Yerleştirme Reklamlarının Görüntülenmesi Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan her bir anahtar kelime/anahtar sözcük ile aynı olan her bir sorgu için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak), garanti edilecektir.

Diğer Reklamlar ise arama sonuçlarının SAĞ TARAFINDA görüntülenecektir.

Yandex SERP, eş zamanlı olarak SAĞ taraftaki sütunda aşağıdakileri içerebilir:

  • Statik olarak görüntülenen en fazla 4 Reklam, yani; Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan spesifik anahtar kelimenin/anahtar sözcüğün görüntülenmesi için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak)garanti edilmiş olanlar, – Garanti Edilmiş Görüntülemeler.

  • Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in altındaki pozisyonlarda Dinamik olarak görüntülenen (yani; dönen) ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in içinde bulunmayan en fazla 5 adet Reklam – Dinamik Görüntülemeler Bu pozisyonlar içinde dönen toplam Reklam sayısı sınırlandırılmamıştır.

İlanlar, bazı sorgular yüzünden bunların yerini medya bağlamsal banner (http://advertising.yandex.ru/media/context) ve/veya Yandex. Market’in ürün önerleri (http://market.yandex.xx/) ve/veya Yandex’in hizmet ve ürünleri hakkında bilgi içeren bir blok alabildiğinden işbu Kuralların 2.1. maddesinde belirtilen reklam alanlarında görünmeyebilir.

En iyi göstergelere sahip olan Reklamlar, Özel Yerleştirme içinde ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir. Diğer Reklamlar ise Dinamik Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir.

Özel Yerleştirme için seçilmiş Reklamlar, herhangi yarışan bir Reklamın mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, belirli eşikleri karşılayacaklardır. Bu nedenle, diğer pozisyonlar içindeki Reklamların görüntülemesi yapılırken, Özel Yerleştirme içinde hiçbir Reklamın görüntülenmemesi olası bir durumdur. Bu doğrultuda, yüksek tıklanabilirliği olan bir Reklam ise Tıklama-başına-maliyet karşılığında Garanti Edilmiş Görüntülenme’deki en üstte bulunan konumdan daha az bir maliyeti olan Özel Yerleştirme içinde daha sık görüntülenebilir.

Özel Yerleştirme ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler içindeki Reklamlar, Tıklama-başına-maliyete göre azalan sırada görüntülenecektir.

Dinamik Görüntüleme pozisyonunda bir Reklamın görüntülenmesi, spesifik Arama Sorgusu içinde birbirleriyle yarışan Reklamların toplam adedine, bunların tıklanabilirliğine ve Tıklama-başına-maliyete bağlıdır. Dinamik Görüntüleme pozisyonu içindeki Reklamlar, tıklanabilirlik ve Tıklama-başına-maliyet temel alınarak azalan sırada görüntülenecektir.

Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında Reklamların Görüntülenmelerinin seçimi (http://direct.yandex.com.tr/search) ve bunların yerleştirilmesi ise, tıklanabilirliğin Tıklama-başına-maliyeti ile çarpımı temel alınarak, azalan sırada düzenlenecektir. Bu noktada, sayfa üzerindeki Reklamın pozisyonu seçilmiş olan Tıklama-başına-maliyete göre belirlenecektir. Yani; seçilmiş olan Reklamlar Tıklama-başına-maliyet temelinde azalan sıralama ile her bir sayfa üzerine yerleştirilecektir.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası’nda yer alan farklı Reklamlar’daki anahtar sözcüklerin çakışması halinde, bu anahtar kelimeler için olan oranlar, birbirleri için olan Tıklanma-başına-maliyeti yükseltmeyecektir. Yalnızca, tıklanabilirlik oranı en yüksek olan bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

2. Reklamın içinde aynı internet sitesine yönlendiren anahtar sözcüklerin çakışması halinde, yalnızca tıklanabilirlik oranı en yüksek olan bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

3. Hizmetlerin tedarik edilmesi süresince, Reklam Kampanyaları için aşağıda sayılan parametreler belirlenmiştir:

А) Minimum Tıklama-başına-maliyeti etkileyen kalite katsayısı arama için de etkindir. Kalite katsayısı fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: Reklamın Arama Sorgusuna olan toplam ilişkisi/bağlantısı, Reklam İstatistikleri, Reklam tarafından link verilmiş olan internet sitesinin ilişkisi ve diğer parametreler.

B) Minimum Tıklama-başına-maliyeti etkileyen verimlilik faktörü arama için de etkindir. Verimlilik faktörü fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: istatistiksel veriler (Görüntülemeler, CTR, Reklam Kampanyasının görüntülenmiş olduğu gün sayısı), toplam ağırlığı alınmış reklamı yapılmış olan internet sayfası ya da telefon numarası (eğer “sanal kişisel kart” içinde belirtilmişse).

4. Hizmetlerin ifa edilmesi sırasında Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, Reklamların benzerliğini değerlendirme hakkını haiz olacaktır. Aşağıda sayılanların eş zamanlı olarak mevcut olması koşuluyla, (aynı ya da farklı Reklam Verenler tarafından verilmiş Reklamlar olmasına bakılmaksızın) Reklamlar benzer olarak değerlendirilecektir:

  • Reklamların aynı ya da benzer reklam objelerine ilişkin olması: aynı tek bir bölge içinde satışa sunulmuş aynı ya da çok büyük ölçüde benzer olan mallar (işler, hizmetler),;

  • Reklamların aynı ya da çakışan anahtar kelimeler (anahtar sözcükler, katalog başlıkları) altında yerleştirilmesi;

  • Reklamların aynı ya da benzer internet sitelerine verilen linkleri içermesi ve/veya aynı bilgileri belirtip, vermesi ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçilerin) gerçek iletişim bilgilerini vermesi.

Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, aynı bölge içinde satılacak olan ve teklif edilmiş ürün çeşitlerinin (iş ve hizmet türlerinin) önemli bir kısmının benzerlik göstermesi halinde ve/veya aynı ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) aynı tedarikçiler (birbirine bağlı olanlar, yakın ilişkileri olanlar) tarafından teklif edilmiş olması halinde; çeşitler arasındaki hafif farklılıklar, farklı dizaynlar, internet sitesi yapısal organizasyonu ve fiyatlardaki farkların yanı sıra internet sitelerinin farklı kişi (kişilere) bağlı olması (idare edilmesi) gibi hususlar gözetilmeksizin; söz konusu internet siteleri benzer olarak değerlendirileceklerdir.

Reklamların, reklamlara karşılık gelen anahtar kelime(anahtar sözcük) ile görüntülenmesi halinde, bir grubun içinde bulunan Reklamlardan yalnızca bir tanesi benzer olarak değerlendirilecektir ve bu Reklamın en yüksek olan tıklanabilirlik oranı Tıklama-başına-maliyet ile çarpılacak ve kullanıcıya da gösterilecektir. Böyle bir grup içindeki diğer Reklamlar ise kopyalar olarak değerlendirilecek ve görüntülenmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Kopya Reklamlar için Reklam Verenler tarafından seçilmiş olan Tıklama—maliyeti (özellikle de, diğer Reklamların Görüntüleme için yerleştirilmesinin belirlenmesi esnasında) bu gibi Reklamların askıya alındıkları tüm dönem için hesaba katılmayacaktır

Yukarıdaki durumlarda Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, bu gibi Reklamları bunlarla ilgili bilgilerin değerlendirmesini temel alarak, benzer olarak değerlendirme hakkını haiz olacaktır.

4.1. Eğer herhangi bir Yandex.Direct Reklamı aynı internet bilgi kaynağına (internet sitesi /alan adı) verilmiş olan linkleri içeriyorsa ya da işbu Madde 5 hükümleri uyarınca benzer olarak değerlendirilmiş olan internet sitelerine verilmiş linkleri içeriyorsa; en yüksek oranda tıklanabilirlik orana sahip Reklam Tıklanma-başına-maliyeti ile çarpılarak görüntülenecektir.

4.2. Teknik optimizasyonu ve Yandex.Direct kalitesinin artırılması amacıyla Yandex aşağıdaki haklarına sahiptir

4.2.1. Bu tür süspansiyon tarihi itibariyle yürürlükte (bundan sonra "Tam askıya ifadeler" olarak anılacaktır) Reklam Kuralları Sunumu sürümüne göre Reklamları gösteren tüm reklam Spaces üzerinde Yandex tarafından askıya alındığı ile ilgili olarak Reklam kampanyası anahtar sözcük / kelime kaldırabilir. Yandex kaldırma öncesinden 10 (on) takvim günü kaldırılma konusunda Reklam Vereni bildirmekle yükümlüdür.

5. Reklam Kampanyalarının görüntülenmeleri içinde detaylarının değiştirilmesi, aynılarının değiştirilmesi hükümlerine tabi olacaktır.

5.1. Operasyonların işlenmesinin Reklam Veren tarafından Ara Yüz (ya da API) vasıtasıyla Reklam Kampanyasının belirli bazı parametrelerini değiştirmek için ifa edilmesi aşağıdaki şartlar dâhilinde yürütülecektir:

  • Tıklama-başına maliyetin değiştirilmesi — 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 10 dakikadır);

  • Reklam Kampanyasının askıya alınması— 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 30 dakikadır);

  • Diğer operasyonlar — 5 dakikadan 180 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 40 dakikadır).

5.2. Reklam Verenin Tıklama-başına-maliyeti değiştirmesi halinde, Tıklamalar Yandex ilgili Reklam Kampanyasında ilgili değişikliği işleyinceye kadar eski maliyetinden ödenecektir;

5.3. Eğer Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin tedarik edilmesi de bu operasyonun Yandex tarafından yerine getirilmesi üzerine durdurulacaktır. Bunun öncesinde işlenmiş olan Tıklamalar Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet üzerinden ödenecektir;

5.4. Reklam Kampanyasının durumuyla ilgili değişikliklerle ilgili olan operasyonların yürütülmesi bilgisi Ara Yüz üzerinde belirtilecektir.

6. Reklamların mobil araçlar içinde görüntülenmesi halinde, Reklam bir internet sitesine verilmiş bir Linki ya da irtibat sayfasına (“Çağrı Yerleştir/Yap”) verilmiş bir Linki içerebilir. Kullanıcının irtibat sayfasına verilmiş olan Linki Tıklaması halinde, kullanıcıya bu Reklam için bir “sanal kişisel kart” içinde belirtilmiş olan yalnızca bir iletişim telefon numarası sağlanabilir.

7. Tıklama-başına-maliyet.

Tıklama-başına-maliyet https://yandex.com.tr/legal/direct_table no’lu sayfasındaki tabloda gösterilen aralıklar içinde ve aşağıda belirlilen kurallara tabi olarak Reklam Veren tarafından belirlenebilir:

7.1. Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Tıklama-başına –maliyet Reklam Kampanyası hesap bakiyesinin tutarını aşarsa; bu durum Tıklama-başına-maliyetin Reklam Kampanyasının hesap bakiyesi tutarına eşit olduğu şeklinde anlaşılacak ve değerlendirilecektir.

7.2. Müşterinin Web Ara Yüz’ünde tüm maliyet göstergeleri, Müşteri Web’de Yandex tarafından belirtildiği kurallara uygun olarak, döviz veya konvansiyonel birimler olarak (k.b.) görüntülenmektedir.

8. Reklam için hızlı Linklerin (Reklamda görüntülenebilecek ilave Linkler) verilmiş olması halinde, bu Linkler Özel Yerleştirme pozisyonu içinde görüntülenecektir. Reklamın diğer pozisyonlar içinde /diğer sayfalar üzerinde görüntülenmesi halinde, hızlı hiçbir Link görüntülenmeyecektir.

İşbu Kuralların 2 nolu maddesinde belirtilen Reklam alanlarında Reklamlar oluşturulurken/düzenlenirken, irtibat sayfasında Reklam veren tarafından belirlenmiş olan çalışma saati, telefon numarası ve diğer verilerle ilgili bilgileri içererek görüntülenebilir.

9. Reklamverene müşteri web arayüzü aracılığıyla Reklam yerleştirmenin ek ayarlarını / stratejilerini ve reklam kampanyaları yönetiminin ek işlevlerini gerçekleştirmek için fırsat verilebilir. Reklamveren, uygun olan ayarları / stratejileri uyguladığında veya ilgili işlevi kullanmaya başladığında müşteri web arayüzünde belirtilen uygulama / kullanım şartlarını kabul eder.

10. Reklam Grubu – Reklam Veren tarafından Reklam Grubu olarak birleştirilen bir Reklam takımıdır, Reklam Veren bu Reklam Grubu için tek tip anahtar kelimeler/ifadeler listesi ve tek tip ekran ayarları (Tıklama başına maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı: 1’den 50’ye kadardır. Müşteri web arayüzünde belirlenen kurallar uyarınca işbu Kuralların 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında görüntülenmek için Reklam Grubu’ndan sadece bir tane reklam seçilir. Diğer tüm durumlarda işbu Kurallar’ın sağladığı şart ve koşullar hem bağımsız ilanlara hem de Reklamlar Grubu’na ait ilanlara eşit olarak uygulanır.

11. Görüntülemek için ve işbu Kurallar’ın 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında Reklam Grubu’na dahil etmek için Reklam Veren tarafından ilanlar seçildiğinde ek olarak aşağıdaki hüküm uygulanır: Gruba dahil edilen reklamlar arasında tıklanabilirlik oranı en yüksek olan reklam temel olarak görüntülenir. Bu hükmün uygulanması için istatistiksel verilerin yeterli olmadığı durumda, görüntülenecek Reklam Grubu ilanları otomatik döndürme ilkelerine göre seçilir.

 

_____________________________

Maliyet hesaplama Hizmetler amaçlı 1 c.u. (konvansiyonel birim) aşağıdaki değerlere eşittir:

-01 Aralık 2014 yılına kadar 1,7 Türk Lirası, KDV haric.

-01 Aralık 2014 yılından bu yana 1,2 Türk Lirası, KDV haric.

Tarih: 27.11.2014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/30042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12022014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23092013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05082013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06062013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06112012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012