Reklam hizmet kuralları — Türkiye

İşbu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartlar şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yerleştirilmek için verilen Reklamların Türkiye dışında Konum Tabanlı Hedefleme ile Türkçe’den başka bir dilde olması durumunda, bu Reklamlar şu internet adresinde bulunan Reklam Hizmet Kuralları’nda yer alan şartlar ve koşullar doğrultusunda yerleştirilecektir: https://yandex.com/legal/direct_display_rules_ch. Yine bu reklamlar Konum Tabanlı Hedeflemeli Reklam için ilgili ülkenin/ülkelerin ilgili mevzuatının, reklamcılık hakkında mevzuat, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet hukuku dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gereksinimlerini gerine getirmelidir.

Reklamlar (bundan sonra Reklam veya reklam olarak andlandıracak) şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, ya da “Direct”, ya da “Reklam”.

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilmiş olan Reklam aşağıdaki şekillerde görüntülenebilecektir:

TÜM pozisyonlarda Görüntülemesi yapılacak Reklamın Seçimi, Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan anahtar kelime/anahtar sözcük (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olmak üzere (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary), Kalite faktörü, CTR ve Tıklama-başına-Maliyetine göre belirlenir.

Bu noktada, SERP üzerindeki tüm pozisyonlarda, Reklamın Görüntülenmesi için gerekli olan Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda da tanımlandığı üzere) hesaplamak için yalnızca Arama Motorundaki arama sonuçları üzerindeki Görüntülemeler ve Tıklamalar kullanılacaktır. Çeşitli arama sonuçları sayfaları aynı anda tek bir web sayfasında (mobil cihaz programlarının arayüzleri dahil) görüntülenebilir. Böyle bir durumda arama sonuçları sayfaları numaralandırılır.

Tıklanma Oranı (CTR) bir Reklamın Tıklanma sayısının Görüntülenme sayısına oranıdır.CTR şunlar için ayrı ayrı hesaplanır: a) kişisel bilgisayarlar ve tabletler, b) mobil cihazlar. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda mobil cihazlar Yandex.Direct sistemi tarafından otomatik olarak bu şekilde sınıflandırılan cihazlar anlamına gelir.

Yandex SERP üç adete kadar Özel Yerleştirmeli Reklam içerebilir. Özel Yerleştirme, yüksek tıklanabilirlik oranına sahip avantajlı bir Reklam yerleştirmesinin arama sonuçlarının üzerine konumlandırılması anlamına gelir («wizard»: https://yandex.com.tr/support/search/info/search-wizards.xml) Yandex hizmetlerinin arama dizisini veya tematiğe göre eklenmektedir). Özel Yerleştirme Reklamlarının Görüntülenmesi Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan her bir anahtar kelime/anahtar sözcük ile aynı olan her bir sorgu için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak), garanti edilecektir.

Diğer Reklamlar ise arama sonuçlarının SAĞ TARAFINDA görüntülenecektir.

Yandex SERP, eş zamanlı olarak SAĞ taraftaki sütunda aşağıdakileri içerebilir:

  • Statik olarak görüntülenen en fazla 4 Reklam, yani; Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan spesifik anahtar kelimenin/anahtar sözcüğün görüntülenmesi için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak)garanti edilmiş olanlar, – Garanti Edilmiş Görüntülemeler.

  • Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in altındaki pozisyonlarda Dinamik olarak görüntülenen (yani; dönen) ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in içinde bulunmayan en fazla 5 adet Reklam – Dinamik Görüntülemeler Bu pozisyonlar içinde dönen toplam Reklam sayısı sınırlandırılmamıştır.

İlanlar, bazı sorgular yüzünden bunların yerini medya bağlamsal banner (http://advertising.yandex.ru/media/context) ve/veya Yandex. Market’in ürün önerleri (http://market.yandex.xx/) ve/veya Yandex’in hizmet ve ürünleri hakkında bilgi içeren bir blok alabildiğinden işbu Kuralların 2.1. maddesinde belirtilen reklam alanlarında görünmeyebilir.

En iyi göstergelere sahip olan Reklamlar, Özel Yerleştirme içinde ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’e İlanlar, bazı sorgular yüzünden bunların yerini medya bağlamsal banner (http://advertising.yandex.ru/media/context) ait pozisyonlarda görüntülenecektir. Diğer Reklamlar ise Dinamik Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir.

Özel Yerleştirme için seçilmiş Reklamlar, herhangi yarışan bir Reklamın mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, belirli eşikleri karşılayacaklardır. Bu nedenle, diğer pozisyonlar içindeki görüntülemesi yapılırken, Özel Yerleştirme içinde hiçbir Reklamın görüntülenmesi olası bir durumdur. Bu doğrultuda, yüksek CTR olan bir Reklam ise Tıklama-başına-Maliyet karşılığında Garanti Edilmiş Görüntülenme’deki en üstte bulunan konumdan daha az bir maliyeti olan Özel Yerleştirme içinde daha sık görüntülenebilir.

Özel Yerleştirme ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler içindeki Reklamlar, Tıklama-başına-maliyete göre CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde azalan sırada görüntülenecektir.

Dinamik Görüntüleme pozisyonunda bir Reklamın görüntülenmesi, spesifik Arama Sorgusu içinde birbirleriyle yarışan Reklamların toplam adedine, bunların CTR ve Tıklama-başına-Maliyete bağlıdır. Dinamik Görüntüleme pozisyonu içindeki Reklamlar, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde kuralların 16 paragrafın uygun olarak Reklamveren tarafından ayarlanan katsayı temel alınarak azalan sırada görüntülenecektir.

Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında Reklamların Görüntülenmelerinin seçimi (http://direct.yandex.com.tr/search) ve bunların yerleştirilmesi ise, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde, azalan sırada düzenlenecektir. Bu noktada, sayfa üzerindeki Reklamın pozisyonu seçilmiş olan Tıklama-başına-maliyete göre belirlenecektir. Yani; seçilmiş olan Reklamlar CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde temelinde azalan sıralama ile her bir sayfa üzerine yerleştirilecektir.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası’nda yer alan farklı Reklamlar’daki anahtar sözcüklerin çakışması halinde, bu anahtar kelimeler için olan oranlar, birbirleri için olan Tıklanma-başına-Maliyeti yükseltmeyecektir. Yalnızca, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

2. Reklamın içinde aynı internet sitesine yönlendiren anahtar sözcüklerin çakışması halinde, yalnızca CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

3. Hizmetlerin tedarik edilmesi süresince, Reklam Kampanyaları için aşağıda sayılan parametreler belirlenmiştir:

А) Minimum Tıklama-başına-Maliyeti etkileyen kalite faktörü arama için de etkindir. Kalite katsayısı fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Enönemli parametreler ise şunlardır: Reklamın Arama Sorgusuna olan toplam ilişkisi/bağlantısı, Reklam İstatistikleri, Reklam tarafından link verilmiş olan internet sitesinin ilişkisi ve diğer parametreler.

B) Minimum Tıklama-başına-Maliyeti etkileyen verimlilik faktörü arama için de etkindir. Verimlilik faktörü fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: istatistiksel veriler (Görüntülemeler, CTR, Reklam Kampanyasının görüntülenmiş olduğu gün sayısı), toplam ağırlığı alınmış reklamı yapılmış olan internet sayfası ya da telefon numarası (eğer “sanal kişisel kart” içinde belirtilmişse).

4. Hizmetlerin ifa edilmesi sırasında Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, Reklamların benzerliğini değerlendirme hakkını haiz olacaktır. Aşağıda sayılanların eş zamanlı olarak mevcut olması koşuluyla, (aynı ya da farklı Reklam Verenler tarafından verilmiş Reklamlar olmasına bakılmaksızın) Reklamlar benzer olarak değerlendirilecektir:

  • Reklamların aynı ya da benzer reklam objelerine ilişkin olması: aynı tek bir bölge içinde satışa sunulmuş aynı ya da çok büyük ölçüde benzer olan mallar (işler, hizmetler),;

  • Reklamların aynı ya da çakışan anahtar kelimeler (anahtar sözcükler, katalog başlıkları) altında yerleştirilmesi;

  • Reklamların aynı ya da benzer internet sitelerine verilen linkleri içermesi ve/veya aynı bilgileri belirtip, vermesi ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçilerin) gerçek iletişim bilgilerini vermesi.

Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, aynı bölge içinde satılacak olan ve teklif edilmiş ürün çeşitlerinin (iş ve hizmet türlerinin) önemli bir kısmının benzerlik göstermesi halinde ve/veya aynı ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) aynı tedarikçiler (birbirine bağlı olanlar, yakın ilişkileri olanlar) tarafından teklif edilmiş olması halinde; çeşitler arasındaki hafif farklılıklar, farklı dizaynlar, internet sitesi yapısal organizasyonu ve fiyatlardaki farkların yanı sıra internet sitelerinin farklı kişi (kişilere) bağlı olması (idare edilmesi) gibi hususlar gözetilmeksizin; söz konusu internet siteleri benzer olarak değerlendirileceklerdir.

Reklamların, reklamlara karşılık gelen anahtar kelime(anahtar sözcük) ile görüntülenmesi halinde, bir grubun içinde bulunan Reklamlardan yalnızca bir tanesi benzer olarak değerlendirilecektir ve bu Reklamın en yüksek olan CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanmasıkullanıcıya da gösterilecektir. Böyle bir grup içindeki diğer Reklamlar ise kopyalar olarak değerlendirilecek ve görüntülenmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Kopya Reklamlar için Reklam Verenler tarafından seçilmiş olan Tıklama—maliyeti (özellikle de, diğer Reklamların Görüntüleme için yerleştirilmesinin belirlenmesi esnasında) bu gibi Reklamların askıya alındıkları tüm dönem için hesaba katılmayacaktır.

Yukarıdaki durumlarda Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, bu gibi Reklamları bunlarla ilgili bilgilerin değerlendirmesini temel alarak, benzer olarak değerlendirme hakkını haiz olacaktır.

4.1. Eğer herhangi bir Yandex.Direct Reklamı aynı internet bilgi kaynağına (internet sitesi /alan adı) verilmiş olan linkleri içeriyorsa ya da işbu Madde 5 hükümleri uyarınca benzer olarak değerlendirilmiş olan internet sitelerine verilmiş linkleri içeriyorsa; en yüksek oranda tıklanabilirlik orana sahip CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması görüntülenecektir.

5. Reklam Kampanyalarının görüntülenmeleri içinde detaylarının değiştirilmesi, aynılarının değiştirilmesi hükümlerine tabi olacaktır.

5.1. Operasyonların işlenmesinin Reklam Veren tarafından Ara Yüz (ya da API) vasıtasıyla Reklam Kampanyasının belirli bazı parametrelerini değiştirmek için ifa edilmesi aşağıdaki şartlar dâhilinde yürütülecektir:

  • Tıklama-başına Maliyetin değiştirilmesi — 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 10 dakikadır);

  • Reklam Kampanyasının askıya alınması— 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 30 dakikadır);

  • Diğer operasyonlar — 5 dakikadan 180 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 40 dakikadır).

5.2. Reklam Verenin Tıklama-başına-Maliyeti değiştirmesi halinde, Tıklamalar Yandex ilgili Reklam Kampanyasında ilgili değişikliği işleyinceye kadar eski maliyetinden ödenecektir;

5.3. Eğer Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin tedarik edilmesi de bu operasyonun Yandex tarafından yerine getirilmesi üzerine durdurulacaktır. Bunun öncesinde işlenmiş olan Tıklamalar Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet üzerinden ödenecektir;

5.4. Reklam Kampanyasının durumuyla ilgili değişikliklerle ilgili olan operasyonların yürütülmesi bilgisi Ara Yüz üzerinde belirtilecektir.

6. Mobil cihazlar yoluyla Reklam alanları içinde görüntülenen Reklamlar bir web sitesine yönelik Bağlantı ve/veya irtibat sayfasına yönelik Bağlantı içerebilir. Bağlantıya tıklaması halinde, Kullanıcı Reklamveren tarafından bu Reklam için bir "sanal kişisel kart" içinde belirtilmiş olan iletişim telefon numarasından kendi takdirine bağlı olarak görüşme yapabileceği sohbet moduna gider.

7. Tıklama-başına-Maliyet (Bir tıklamada için Reklamcıdan düşürülen miktarı demektir. Tıklama-başına-Maliyetin en azami miktarı Reklamcı tarafından Reklamlarının grubu için belirlenmektedir (bu Kurallara göre direk veya otomatik olarak).

Tıklama-başına-Maliyet https://yandex.com.tr/legal/direct_table no’lu sayfasındaki tabloda gösterilen aralıklar içinde ve aşağıda belirlilen kurallara tabi olarak Reklam Veren tarafından reklam grupları için belirlenebilir:

7.1. Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Tıklama-başına –Maliyet kuralların 16 paragrafın uygun olarak Reklamveren tarafından ayarlanan katsayı Reklam Kampanyası hesap bakiyesinin tutarını aşarsa; bu durum Tıklama-başına-maliyetin Reklam Kampanyasının hesap bakiyesi tutarına eşit olduğu şeklinde anlaşılacak ve değerlendirilecektir.

7.2. Müşterinin Web Ara Yüz’ünde tüm maliyet göstergeleri, Müşteri Web’de Yandex tarafından belirtildiği kurallara uygun olarak, döviz veya konvansiyonel birimler olarak (k.b.) görüntülenmektedir.

8. Reklam için hızlı Linklerin (Reklamda görüntülenebilecek ilave Linkler) verilmiş olması halinde, bu Linkler Özel Yerleştirme pozisyonu içinde görüntülenecektir. Reklamın diğer pozisyonlar içinde /diğer sayfalar üzerinde görüntülenmesi halinde, hızlı hiçbir Link görüntülenmeyecektir.

İşbu Kuralların 2 nolu maddesinde belirtilen Reklam alanlarında Reklamlar oluşturulurken/düzenlenirken, irtibat sayfasında Reklam veren tarafından belirlenmiş olan çalışma saati, telefon numarası ve diğer verilerle ilgili bilgileri içererek görüntülenebilir.

8.1. Bununla birlikte, reklamveren reklam için doldurulmuş tüm hızlı linklerin açıklamalarını dolduruyor ise hızlı linkleri ve açıklamalarını içeren böyle bir reklam, reklam veren tarafından likte bildirilen alanın kullanıcının arama tabeline uyması sartı ile Özel Yerleştirmede gösteridiğinde görüntelenebilmektedir.

9. Reklamverene müşteri web arayüzü aracılığıyla Reklam yerleştirmenin ek ayarlarını / stratejilerini ve reklam kampanyaları yönetiminin ek işlevlerini gerçekleştirmek için fırsat verilebilir. Reklamveren, uygun olan ayarları / stratejileri uyguladığında veya ilgili işlevi kullanmaya başladığında müşteri web arayüzünde belirtilen uygulama / kullanım şartlarını kabul eder.

9.1. Reklâm ilânlar yapılması halde Reklamveren için «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» (Ads for Mobile Apps) ek işlevselliği kullanmaya imkânı var. O mobil uygulamalarda görülen Reklâm ilânları için kullanır. Reklamveren ile yapılan ve «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanan mobil uygulamalarda görülen ilânlar mobil uygulaması işareti, mobil uygulama hakkında bilgisi ve basan kullanıcılarıyı bilgi kaynağa (web sitesi/mobil uygulama) Reklamveren tarafından şu Reklâm ilânı için gösterilen internette adresi ile (URL), getirilen atıfı açıcı butonu dahil edebilir. «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanarak yapılan Reklâm ilânların içeriği günlükte bir defa yenileştirir. Reklâmveren Reklâm ilânların aktüelliği kontrol etmeli ve mobil uygulaması hakkında aktüel olmayan bilgilerin entegrasyonunu durdurmalıdır.

«Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanarak Reklâmveren mobil uygulamanın işaretin ve mobil uygulaması hakkında bilgilerin kanunluğun taleplerini uygun olması için sorumludur. Bu durumu hakkında reklâm ve rekabet mevzuatı dahil olarak o razı olmalıdır. Reklâmveren uygun ek işlevselliği ile yapılan Reklâmın içeriği için de sorumludur.

10. Reklam Grubu – Reklam Veren tarafından Reklam Grubu olarak birleştirilen bir Reklam takımıdır, Reklam Veren bu Reklam Grubu için tek tip anahtar kelimeler/ifadeler listesi ve tek tip ekran ayarları (Tıklama başına maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı: 1’den 50’ye kadardır. Müşteri web arayüzünde belirlenen kurallar uyarınca işbu Kuralların 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında görüntülenmek için Reklam Grubu’ndan sadece bir tane reklam seçilir. Diğer tüm durumlarda işbu Kurallar’ın sağladığı şart ve koşullar hem bağımsız ilanlara hem de Reklamlar Grubu’na ait ilanlara eşit olarak uygulanır.

11. Görüntülemek için ve işbu Kurallar’ın 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında Reklam Grubu’na dahil etmek için Reklam Veren tarafından ilanlar seçildiğinde ek olarak aşağıdaki hüküm uygulanır: Gruba dahil edilen reklamlar arasında tıklanabilirlik oranı en yüksek olan reklam temel olarak görüntülenir. Bu hükmün uygulanması için istatistiksel verilerin yeterli olmadığı durumda, görüntülenecek Reklam Grubu ilanları otomatik döndürme ilkelerine göre seçilir.

12. Reklamveren remlaları bir gruba (Reklamlar Grubu) birleştirip anahtar kelimesi/ sözcüğü listesi ile görüntüleme ayarları şeklini seçer (tıklama başına maliyet, coğrafi hedefleme, vb dahil). Bir gruptaki remlam sayısı 1ile 50 reklam arasındadır. Yukarıda belirtilen reklam alanlarında görüntülenmesi için arayüzündeki kurallara göre sadece reklam grubundan sadece bir reklam seçilmektedir. Bu kurallar tarafından belirlenen süre ve şartları eşit kapsamda hem reklam grubuna hem de reklam grubuna dahil olan bağımsız reklamlara uygulanır. İşbu belgenin amaçları uyarınca "Reklam", kuralların 12.1. maddesinde belirlenen Reklam grubuna dahil bir reklam anlamına gelir.

12.1. Kurallarda belirlenen reklam alanında görüntülenecek reklamları reklam grubundan seçerken yukarıda belirlenen kurallar dışında aşağıdaki hususları uyguulamaktadır:

Reklam grubundaki reklamlar arasında en yüksek tıklama oranına sahip bir reklam ilk önce görüntülenir. Bu hususun uygulanması için tatmin edici istatistik bilgilerinin yok olması durumunda görüntülenecek reklamlar, reklam grubundan otomatik rotasyon prensibine göre seçilmektedir.

13. Reklam kampanyası işleyişine göre işbu belgede söz edilen reklam alanlarındaki reklamlar için minimum tıklama ücretini hesaplamak için aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır:

A) Kalite faktörü.

Kalite faktörü çok sayıda parametreye bağlı olup gerçek zaman bazında hesaplanmalıdır. Ana parametre, reklamın sorgu ve reklam istatistiği ile, reklamın linkin bağlı olduğu web sitesi ile genel alakasını ve diğer parametreleri dahil etmektedir.

B) Etkinlik faktörü.

Etkinlik faktörü çok sayıda parametreye bağlı olup gerçek zaman bazında hesaplanmalıdır. En önemli parametre reklam alanı sayesinde yada telefon aracılığı ile toplanmış iststistik bilgileri kapsamaktadır.

13.1. Arama için uygulanan en düşük tıklama başına ücreti hesaplamak için kalite faktörü ile etkinlik faktörü birlikte dikkate almalıdır. Ancak, kuralların 12.1. maddesi uyarınca tıklama başına en düşük ücret, reklam veren tarafından seçilen reklam alanındaki reklam grubunda bulunan reklamların çoğununun görüntülenmesini sağlayacak (garantileyecek değil) yolu ile belirlenir.

14. «Mobil Reklam» aşağıda görüntülenen Reklam görüntüleme hüküm ve şartlarını uygulamak üzere oluşturulduğunda Reklamveren tarafından "Mobil Reklam" olarak işaretlenen bir reklam anlamına gelir. Bu tür bir Reklam oluşturulduktan sonra Reklam türü değiştirilemez.

14.1. Kurallar bölümünde belirtilen Reklam Alanlarında görüntülenmek üzere Reklam Gruplarından reklam seçerken yukarıdaki kuralların yanı sıra aşağıdaki hükümler de eş zamanlı olarak uygulanır:

14.2.Grup hem Mobil, hem de Mobil olmayan Reklamları içeriyorsa ilk türdeki Reklamlar çoğunlukla kişisel bilgisayarlarda ve tabletlerde, ikinci türdeki Reklamlar ise mobil cihazlarda görüntülenir. Grup yalnızca bir tür Reklam içeriyorsa bu Reklamlar türüne bakılmaksızın herhangi bir cihazda görüntülenebilir;

14.3. Söz konusu Reklam Grubunda yer alan diğer Reklamlara kıyasla Reklam Grubunda en fazla Tıklanma Oranına sahip tek bir Reklam en çok görüntülenen Reklamdır. Bu hükmün uygulanması için istatistiksel bilgilerin yeterli olmadığı durumda, görüntülenecek reklam Grubu ilanları otomatik döndürme ilkelerine göre seçilir.

15. "Mobil Düzeltme için bildirisi» bölümünde, kendisi tarafından belirlenen yüzde oranında artan veya azalan Tıklanma Oranının görüntülenen bir reklam olmasına veya Mobil Reklam olmamasına bağlı olmaksızın Tıklama başına maliyetin mobil cihazlardaki tüm görüntülenme sayısı için geçerli olduğu kabul eder.

16. Tıklama hızı Reklamveren fiyata bağlı; bu fiyatı web-arayüzeyde Reklamveren yerlerde bulunan Kuralların 2 paragrafta olan ilân seçime görsetme yerde bulunan ilân durumu etkilir ve ilânın numarası reklamın yerleşme yerlerde görsetir.

Kullanıcılar için temel verileri internete giriyor ve Kript teknoloji yardımı ile verir. Bu teknoloji Kullanıcının yaşı ve cinsiyeti ayarlamaya için yararlanır. Bilgileri Yandex.Metrica sayacın kodu ile verir. Bu sayacı Reklamverenin web*sitede düzenlir ve Kullanıcının erteleme özellekleri ayarlama için yararlanır. Yine de Yandex Kript teknolojin kullanma durumunda yalnışlar yokluğu ve yukarıda görsetilen Kullanıcıların özellekleri ayarlaması için garanti vermez.

 

_____________________________

Maliyet hesaplama Hizmetler amaçlı 1 c.u. (konvansiyonel birim) aşağıdaki değerlere eşittir:

01 Nisan 2015 kadar VAT arasında 1,2 türk lira

01 Nisan 2015 sonra VAT arasında 1,07 türk lira

Tarih: 26.10.2015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/11092015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01092015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/20042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/30042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12022014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23092013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05082013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06062013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06112012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012