Reklam Hizmet Kuralları — Türkiye

Bu belge, İngilizce dilinde sunulan Ad serving rules — Turkey (Reklam Hizmet Kuralları — Türkiye) belgesinin çevirisidir. Ad serving rules — Turkey belgesinin Türkçe versiyonu ile bu çeviri arasında çelişki olması halinde yasal olarak sadece Ad serving rules — Turkey belgesinin Türkçe versiyonu bağlayıcı olacaktır.

Bu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, İnternet'te aşağıdaki adreste bulunan Yandex.Direct Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlarında belirtilen anlamlara sahip olacaktır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yerleştirilmek üzere verilen Reklamların, Türkiye dışında Konum Tabanlı Hedefleme ile Türkçeden başka bir dilde olması halinde, bu Reklamlar şu adreste bulunan Reklam Hizmet Kurallarında belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak yerleştirilecektir: https://yandex.com/legal/direct_display_rules_ch. Bu Reklamlar; reklamcılık mevzuatı, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet yasası dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Konum Tabanlı Hedefleme ile Reklam için ilgili yargı alanlarının geçerli mevzuatlarının gereksinimlerini karşılamalıdır.

Yerleştirilme Tarihi: Kasım 19, 2018

Yürürlük Tarihi: Kasım 19, 2018

I. Reklamlar (bundan sonra “Reklamlar” veya “reklamlar” olarak anılacaktır), şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, “Direct” veya “Reklam”.

1.Tanımlar

Burada belirtilen kuralların içeriği kapsamında aşağıda yer alan terimler aşağıda açıklanan anlamı içermektedir:

Akıllı Banner (Banner) Akıllı Banner (Banner) - Kalıcı bir içerik (Banner yerleştirilmeden önce Reklam Veren tarafından verilen bilgilerde dahil olmak üzere bağlantı/ kalıp) ve değişken bir içerikten (ilgili Banner’a hizmet etmesibakımından Banner’ın kalıcı içeriğine ek olarak, Reklam Veren tarafından kendi sitesindeki oluşturulan (FID formatında) Ürün Tekliflerine ilişkin bilgi) oluşan veya sadece değişken bir içerikten oluşan Reklamı ifade etmektedir. İlgili değişiklik, talep edilen günden itibaren 7 gün içinde uygulanacaktır.

Arama Banner’ı; görüntülü reklam, akıllı banner, mobil reklam ve dinamik metin reklamı haricindeki Reklam Veren tarafından banner oluşturulurken “Arama Banner’ı” tipinin seçildiği reklamdır. Bu reklam bir kere oluşturulduğunda, bu reklamın tipini ve formatını değiştirmek mümkün değildir. Belirtilen bu formattaki reklam, mobil cihazlar için uyarlanmış Yandex hizmetlerine ait reklam alanlarında yerleştirilmez.

Tıklanma Oranı (CTR) bir Reklamın Tıklanma sayısının, Görüntülenme sayısına oranıdır. Tahmini CTR, a) PC ve tabletler ile b) mobil cihazlar için ayrı ayrı hesaplanır ve kaydedilir. Bu Kurallar gereğince, mobil cihazlar, Yandex.Direct sistemi tarafından otomatik olarak bu şekilde sınıflanan cihazlar anlamına gelir.

Oran, belirlenmiş azami Tıklama başı Maliyeti ( Kurallar uyarınca doğrudan veya Reklam Veren aracılığı ile) ifade etmektedir

Premium, arama sonuçlarının üzerinde yer alan yüksek CTR’lı reklam bloğunu ifade etmektedir ( Yandx hizmetleri arama dizisi veya tematik ekler altında (“Sihirbaz: https://yandex.com/support/search/searchster/about-searchster.html) veya Yandex.Katolog sayfasının ana içeriği.

2. Reklam Alanları

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilen reklamlar şuralarda gösterilebilir:

A) Yandex SERP'de (http://www.yandex.com.tr)

B) Yandex.Direct'te Tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında (https://yandex.com.tr/search/ads) anahtar tümcelerin altında – birbiriyle rekabet içinde olan tüm Reklamlar.

C) Reklam ağlarındaki İnternet siteleri ve mobil uygulama sayfalarında (bu Kurallar gereğince Reklam Ağları, Yandex Reklam Ağı (YAN) ve reklam değişimleri anlamına gelecektir (https://yandex.com.tr/support/direct/general/yan.html) — reklam sayısı, İnternet sitesi veya mobil uygulama ayarlarına bağlıdır*;

D) Yandex Reklam Ağındaki (YAN) katılımcıların arama sonucu sayfalarında

E) Yandex.Maps arama sonucu sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr) ve Yandex.Maps mobil uygulamasında

F) Yandex Medya Ağı (işbu Kuralların amaçlarına uygun olarak Yandex Medya Ağı ile https://yandex.com.tr/support/direct/general/yan.html adresinde yer alan listede belirtilen alanlar kastedilmektedir) sitelerinde (sitelerin sayfalarında ve uygulamalarda) ilan sayısı site veya uygulama ayarlarına bağlıdır.

Arama Banner’ı sadece yukarıda Madde 1’de belirtilen A) ve D) bentlerinde beilrtilen reklam alanlarında gösterilebilri.

Reklamlar, reklam grubunun Müşteri web ara yüzünden otomatik olarak “gösterim sayısı az” statüsünde olması durumunda yukarıda belirtilen reklam alanlarında gösterilmeyebilir.

3. Görüntüleme Hüküm ve Şartları

Mobil cihazlar için optimize edilmiş Yandex Hizmetleri sayfalarında, reklamlar gösterilmeyebilir. Mobil cihazlar için optimize edilmiş Yandex Hizmetleri sayfalarında reklam gösterilecek alanlar burada yer alan Kurallar uyarınca reklamların gösterileceği alanlar bakımında farklılık gösterebilir.

Reklamın, SERP'de TÜM Pozisyonlarda, Yandex.Direct'te, YAN'ye katılan İnternet sitelerinin arama sonucu sayfalarında ve Yandex.Maps'de Görüntülenmek üzere seçilmesi, Reklam Veren’in belirlediği anahtar sözcüğe / anahtar ifadeye (etkisiz kelimelerin hariç tutulmasına tabi olmak üzere (https://yandex.com.tr/support/direct/glossary.html#glossary__stop-words), Kalite faktörüne, CTR'ye ve Oran’a bağlıdır.

Ayrıca, Reklamın SERP’in tüm pozisyonlarında Görüntülenmesinin tahmini Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda tanımlanmıştır) hesaplamak için, sadece Arama Motorunun arama sonuçlarındaki Görüntüleme ve Tıklamalar kullanılacaktır. Tek bir web sayfasında, çok sayıda arama sonucu sayfası aynı anda gösterilebilir (mobil cihaz programları arayüzü dahil). Bu durumda, arama sonucu sayfaları numaralandırılır.

Yandex SERP, en fazla dört Premium bloğu içerebilir.

Yandex SERP ( 2.A’da yer alan reklam alanını ifade etmektedir.) hizmeti sonuç sayfalarında yer alan Premium Blokta görüntülenmesi için seçilmeyen reklamlar Yandex’in takdirine bağlı olarak arama sonuç sayfalarındaki diğer yerlerde gösterilirler.

İşbu kurallar Madde 2.A’da yer alan reklam alanlarında bir Reklam Veren’in belirlediği anahtar cümlenin kelime kelime arama sorgusundatekrar etmesi durumunda reklamlar yayınlanır (kelimelerin kesintisiz olması https://yandex.ru/support/direct/#glossary).

İşbu kurallar Madde 2.A’da yer alan reklam alanlarında reklamlar, bazı sorguların Yandex hizmet ve ürünlerine ilişkin bilgi içeren bloklarla yer değiştirildiği için gösterilmeyebilir.

Belirli sorguların getireceği, Arama Banner’I (https://yandex.com/adv/products/context/contextdisplay) ve/veya Yandex hizmetlerini ve ürünlerini kapsayan bir bilgi bloğu reklamların yerini alabileceğinden, bu durumlarda Reklamlar Yandex SERP’de gösterilmeyebilir.

Daha yüksek sınıflandırılmış reklamlar Premium Bloğu olarak nitelendirilir ve/veya tasarımları genişletilmiş olarak görüntülenir ( ör: ek bilgiler, görüntüler ve Reklam Veren tarafından iletilen diğer reklam unsurları ile)

Yukarıda A) bentinde belirtilen Reklam Alanı, çoğunlukla CTR ve Tıklama Başına Maliyet çarpımının en iyi olduğu Arama Banner’ı göstermektedir. Aynı zamanda, ilgil reklam alanındaki Arama Banner’ı CTR ve Tıklama Başına Maliyete bakmaksızın otomatik olarak döndürmek mümkündür.

Reklam iznlenimleri rekabet eden reklamların mevcut olup olmadığına bağlı olmaksınız giriş bariyeri ile karşılaşabilir.Bu sebeple, rekabet eden reklamların mevcut olmamasına rağmen, reklamların gösterilmemesi normaldir.

Daha yüksek sınıflandırılmış reklamlar (Tahmini CTR, Oran ve kalite faktörü) daha yüksek poziyonlara yerleştirilir ve/ veya genişlenilmiş tasarım ile gösterilir ( örneğin: ek bilgiler, görüntüler,ve Reklam Veren tarafından sunulan diğer reklam unsurları ile). Bu madde Arama Bannerına uygulanmaz.

İşbu kuralların Madde 1, A) bendinde yer alan Reklam alanlarında gösterilen mobil cihazlar için optimize edilmiş reklamlar, CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre, azalan sırada gösterilecektir. Bu madde Arama Bannerına uygulanmaz.

Reklamların, Yandex.Direct tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında (http://direct.yandex.com.tr/search) Görüntülenme için seçimi ve bunların yerleşimi, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre azalan sırada düzenlenecektir. Ayrıca, Reklamın sayfa üzerindeki pozisyonu, seçilen Tıklama Başı Maliyete uygun olarak belirlenecektir; yani, seçilen Reklamlar, her sayfaya, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre, azalan sırada yerleştirilecektir.

Yandex.Maps'te gösterilen Reklamlar, harita üzerinde, Reklam Verenin ilgili Reklamının iletişim sayfasında (sanal kartvizit) belirttiği adrese karşılık gelen ve belirli bir yeri referans gösteren özel bir işaretle birlikte yer alabilir. Bir Kullanıcı işarete tıkladığı zaman, Reklam metnini ve/veya Reklam Verenin sağladığı iletişim detaylarını içeren bir “Genişletilmiş İşaret”** bloğu görünür.

Yukarıdaki kurallarda belirtilen şartlara ek olarak, Yandex. Haritalarda gösterilecek Reklamların seçiminde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır: Müşteri tarafından Müşteri web-arayüzü aracılığı ile seçilen anahtar kelime ve kelime öbeklerine ek olarak (gereksiz kelimeler hariç (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary) “Yandex.Rehber”’ hizmetinde (https://yandex.com.tr/sprav) (Bundan böyle “Rehber Kelime Öbekleri” olarak ifade edilecektir.) ilk arama sonuçları’nın (organic arama) ilgili başlıklarına karşılık gelen kelimeler ve kelime öbekleri de dikkate alınabilir. Açıklayıcı olması bakımından, Reklam Veren tarafından seçilen “kanepe satın al” kelime öbeğine ek olarak, reklamların seçiminde “çerçevesiz mobilya”, “yastıklı mobilya” vb. Kelime öbekleri de dikkate alınabilinir. “Yandex.Rehber” hizmetinin başlıklarını içeren tam listeye https://yandex.com.tr/sprav/companies adresinden ulaşılabilinir. Bu özelliğin kullanılması ile Reklam Veren, tüm Rehber kelime öbeklerinin yürülükte olan mevzuatlarda düzenlenen tüm gereklilikler ile uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.Rehber kelime öbekleri özelliği tüm Reklam Verenlere kendiliğinden uygulanacaktır. Reklam Veren, ilgili Reklam kampanyasının istatistik sayfasında yer alan negative anahtar kelimeler listesine ilgili Rehber kelime öbeklerini eklemeye yetkilidir.

II. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası içerisindeki farklı Reklamlarda yer alan anahtar ifadelerin örtüşmesi halinde, bu anahtar sözcüklerin oranları, birbirinin Tıklama Başı Maliyetini artırmayacaktır. Görüntüleme için sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet/ CPM ve Kalite Faktörüne dayanarak hesaplanan değeri daha yüksek olan Reklam seçilecektir.

2. Reklamda, aynı İnternet sitesine çıkan anahtar ifadelerin örtüşmesi halinde, Görüntüleme için sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet/ CPM ve Kalite Faktörüne dayanarak hesaplanan değeri daha yüksek olan Reklam seçilecektir.

3. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, Yandex, takdiri kendisine ait olmak üzere Reklamları benzer olarak değerlendirme hakkına sahip olacaktır. Aşağıdaki koşulların aynı anda mevcut olması halinde (aynı veya farklı Reklam Veren kişinin Reklamları olup olmamasına bakılmaksızın), Reklamlar benzer kabul edilecektir:

 • Reklamlar, aynı veya benzer reklam nesnelerine sahiptir; bir bölge içerisinde satışa sunulan, aynı veya önemli ölçüde benzer mal (iş, hizmet);
 • Reklamlar aynı veya örtüşen anahtar sözcükler (anahtar ifadeler, katalog başlıkları) altına yerleştirilmiştir;
 • Reklamlar, aynı veya benzer İnternet sitelerine yönlendiren bağlantılar içerir ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçiler) eş olarak belirtilmiş ve/veya gerçek iletişim detaylarının aynısını verir.

Yukarıdakilere tabi olmak üzere, hafif çeşit farklılıklarına, farklı tasarıma, İnternet sitesinin yapısal düzenine, fiyat farkına ve İnternet sitelerinin farklı kişilere bağlı (yönetimsel olarak) olmasına bakılmaksızın, bir bölge içerisinde satılacak malların teklif edilen çeşitlerinin (iş, hizmet çeşidi) önemli kısımlarının benzer olması ve/veya aynı tedarikçilerin (bağlı, yakın ilişki içerisinde) aynı malları (işleri, hizmetleri) sunması halinde, İnternet sitelerinin benzer olduğu kabul edilecektir.

Karşılık gelen bir anahtar sözcüğe (anahtar ifade) uygun Reklamların gösterilmesi hainde, benzer olduğu kabul edilen Reklam grubu içerisinde, sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet/ CPM ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değeri en yüksek olan Reklam kullanıcıya gösterilecektir. Böyle bir gruptaki diğer Reklamlar kopya olarak değerlendirilecek ve gösterilmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Reklam Verenlerin kopya Reklamlar için seçtiği Tıklama Başı Maliyet, bu Reklamların askıya alındığı süre boyunca (özellikle, diğer Reklamların Görüntülenmesi için yer belirleme sürecinde) dikkate alınmayacaktır.

Yukarıdaki hallerde Yandex, mevcut bilgilerin değerlendirilmesine dayanılarak Reklamların benzer olduğunu belirleme hakkına, takdiri kendisine ait olmak üzere, sahip olacaktır.

3.1. Bir Yandex.Direct Reklamının, aynı İnternet bilgi kaynağına (İnternet sitesi)/alana veya bu kuralların 5. Maddesine göre benzer kabul edilen İnternet sitelerine bağlantı içermesi halinde, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan en iyi değere sahip olan Reklam gösterilecektir.

4. Reklam Kampanyalarının gösterilmesinde yapılan değişikliklerin detayları, aynılarında yapılan değişikliklere tabi olacaktır:

4.1. Reklam Verenin, Reklam Kampanyasının belirli parametrelerini değiştirmek için Arayüz (veya API) aracılığıyla yaptığı işlemler, aşağıdaki koşullar dahilinde gerçekleştirilecektir:

 • Tıklama Başı Maliyetin Aktif Reklam Kampanyasında değiştirilmesi — 5 dakikadan 30 dakikaya (bu işlemin ortalama işlem süresi 10 dakikadır); İşbu altbentte yer alan Aktif Reklam Kampanyası, Reklam alanlarında gösterilen Reklam Kampanyalarını ifade etmektedir.
 • Reklam Kampanyasının askıya alınması — 10 dakikadan 60 dakikaya (bu işlemin ortalama işlem süresi 30 dakikadır);
 • Diğer işlemler — 5 dakikadan 180 dakikaya (diğer işlemlerin ortalama işlem süresi 40 dakikadır);

4.2. Reklam Verenin Tıklama Başı Maliyeti /CPM’i değiştirmesi halinde, Yandex ilgili değişikliği, Reklam Kampanyasına uygulayana kadar, her bir Tıklama/ izlenmeler için eski maliyet üzerinden ödeme yapılacaktır;

4.3. Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin sağlanması, Yandex bu işlemi işleme aldıktan sonra durdurulacaktır. İşlem öncesinde, Tıklamalar için, Reklam Verenin belirlediği maliyette ödeme yapılacaktır.

4.4. Reklam Kampanyasının durumunda değişikliklerle ilgili işlemlerin uygulanması üzerine bilgiler, Arayüzde belirtilecektir.

5. Mobil cihazlar aracılığıyla Reklam alanlarında gösterilen Reklamlar, bir İnternet sitesine Bağlantı ve/veya bir iletişim sayfasına Bağlantı içerebilir. Bağlantı tıklandığında, Kullanıcı, Reklam Verenin sanal bir kartvizitteki belirli Reklam için belirlediği telefon numarasını, takdiri kendisine ait olmak üzere arayabileceği, sohbet moduna geçer. Bu madde, Akıllı Banner, Görsel Reklam ve Arama Bannerı için geçerli değildir.

6. Tıklama Başı Maliyet (Reklam Verenden bir tıklama için düşülen miktarı ifade eder. Maksimum Tıklama Başı Maliyet miktarı, Reklam Veren tarafından bir Reklam Grubu için belirlenir (bu Kurallara uygun olarak doğrudan veya otomatik olarak)).

Reklam Grupları için Oran, aşağıda belirtilen kurallara tabi ve https://yandex.com.tr/legal/direct_table sayfasında yer alan tabloda ortaya koyulan aralık içerisinde olmak üzere, Reklam Veren tarafından belirlenebilir.

6.1. Reklam Verenin, Kuralların 16. Maddesine uygun olarak belirlediği oranı dikkate alarak seçtiği Tıklama Başı Maliyetin, Reklam Kampanyası hesap bakiyesi/Genel hesap tutarını (Reklam Verenin tüm Reklam Kampanyaları için nakit bakiye miktarı) aşması halinde, Oran’ın, Reklam Kampanyası hesap bakiyesi/Genel hesap tutarına eşit olduğu kabul edilecektir.

6.2. Müşteri Web Arayüzünde, tüm maliyet göstergeleri, Yandex'in Müşteri Web'de ortaya koyduğu kurallara uygun olarak belirlenen para biriminde gösterilir.

7. Reklam için hızlı bağlantının (Reklamda ek Linkler yayınlanabilir.) verilmesi durumunda, bu bağlantılar Premium Blok kapsamında ve işbu Kurallar Madde 2A kapsamında yer alan diğer alanlarda (Reklamların arama sonuçlarının sağ tarafında gösterilmesi durumunda hariç olmak üzere) ve Madde 2’de yer alan diğer sayfalardaki başkaca konumlarda gösterilebilir. Bahse konu kural, görsel reklamda uygulanmaz.

7.1. Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan Reklam alanlarında, reklamlar, Reklam Verenin, https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules adresinde mevcut olan gerekliliklere uyan resimlerini (bundan sonra «Resim» olarak anılacaktır) içerecek şekilde gösterilebilir. Reklam ağı katılımcısının seçtiği ayarlara bağlı olarak, Görüntülemeler, Resimler gösterilerek veya gösterilmeyerek gerçekleştirilebilir. Yandex, Görüntülemenin, Resim gösterilerek gerçekleştirileceğini garanti etmez. Reklam Ağlarındaki Reklam alanlarında yer alan Görüntüleme, Resim gösterilip gösterilmemesine bağlı olmaksızın, gereğince gerçekleştirilmiş olarak (Reklam Verenin reklamları uyarınca ve Reklam Veren reklam yerleştirme hüküm ve koşullarında belirtildiği üzere) kabul edilecektir.

Reklam Veren tarafından reklama görsel eklenmemişse, reklamların yerleştirildiği alanlarda reklamların otomatik olarak oluşturulmuş ve katılımcının network platform ayarlarında kullandığı renkler gibi soyut arka plan resimleri veya söz konusu renklerin tonlarında üretilen fraktal arka planlar veya Reklamda belirtilen alan adı veya grafik olarak tasarlanmış reklam başlıkları olabilir.

Resim teknik sebeplerle kesilmiş olabilir (Görsel Reklamlar içn uygulanabilir değildir.) Bu gibi görselleri içeren reklamlar bakımından Reklam Veren Teklif’te belirtilen tüm taahhütleri ve sorumlulukları üstlenmektedir.

7.1.1. Reklam Ağlarındaki Reklam Alanlarında, reklamlar, bu kuralların 7.1.1.1 – 7.1.1.2. ve 15. maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak gösterilebilir.

7.1.1.1. Kullanıcı, reklamın başlığını, Bağlantıyı ve Resmi (bu Kurallarda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak) görebilirken, reklamın tüm metni, bu reklama (mobil cihazlarda ve tabletlerde) ilk Tıklamadan veya mouse imlecinin, reklam üzerinde (PC ekranında) oynatılmasından sonra gösterilecektir. ). Tam boy resim tıklama ve tutulmasından sonra mobil cihazlarda ve tabletlerde) veya Mouse imlecinin, reklam üzerinde hareket ettirilmesinden (PC ekranında) sonra gösterilecektir. Bu madde, kalıcı ve değişken unsurlardan oluşan Akıllı Banner için geçerli değildir.

7.1.1.2. Bir reklamın tüm metnini, bu Kuralların 8.1.1.1 no'lu maddesine uygun olarak görmek için reklam üzerine Tıklamak gerekiyorsa, bu Tıklama, Hizmetlerin maliyetini hesaplamak amacıyla dikkate alınmayacak ve İstatistiklere yansıtılmayacaktır. Bu madde, kalıcı ve değişken unsurlardan oluşan Akıllı Banner için geçerli değildir.

8. Reklam Verene, müşteri web arayüzü aracılığıyla, Reklam yerleştirme için ek ayarlar/stratejiler ve reklam kampanyalarının yönetiminde ek işlevler kullanma fırsatı verilebilir. Reklam Veren, uygun ayarları/stratejileri uygulayarak veya ilgili işlevi kullanmaya başlayarak, müşteri web-arayüzünde belirtilen uygulama/kullanım şartlarını kabul eder.

8.1. Reklam Veren’e reklam oluştururken Kurallar madde 2.1.- 2.3., 2.6.’da listelenen mobil cihazların reklam alanlarında yayınlanması için oluşturulan “Mobil Uygulamalar için Reklamlar” isimli ek özelliği uygulama imkanı verilmiştir. Reklam Veren tarafından, belirtilen reklam alanlarında ek “Mobil Uygulamalar için Reklamlar” özelliği uygulayarak oluşturulan reklamlar, tıklayan kullanıcıları Reklam Veren’in Reklamda belirtilen adresinde (URL) yer alan bilgi kaynağına ( web sitesi/ mobil uygulama) yönlendirmek için mobil uygulama ikonu, mobil uygulama hakkında bilgi, resim ve/veya video ve linki içeren bir düğme eklenebilir. “Mobil Uygulamalar için Reklamlar” ek özelliği uygulanarak oluşturulan Reklamların içeriği günde bir kez güncellenmektedir. Reklam Veren’in Reklamın içeriğinin uygunluğunu kontrol etmelidir ve Mobil uygulama ile alakalı bilginin güncelliğini yitirmesi durumunda, bu izlenimi durdurmalıdır.

Reklam Veren, «Mobil Uygulamalar için Reklamlar» ek işlevini uygulayarak, mobil uygulama simgesinin ve mobil uygulama hakkında bilgilerin, reklamcılık ve rekabet mevzuatı dahil olmak üzere, geçerli yasal gereksinimlere uygunluğundan ve uygun ek işlev ile kendisi tarafından oluşturulan Reklamın içeriğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

8.2. Reklam Veren, “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevini seçerek, otomatik olarak ayarlanan Tıklama Başı Maliyetin, Reklam kampanyaları içerisinde, Reklam Verenin yukarıda bahsedilen işlevi seçtiği tüm görüntülemeler ve Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan Reklam alanları için geçerli olacağını kabul eder. Reklam Veren, yukarıda bahsedilen işlevi, Yandex'e e-posta ile talepte bulunarak iptal edebilir.

8.3. Reklam Veren, Arayüzde, Reklam hazırlamak ve yerleştirmek için mevcut olan “Ek İlgili Anahtar İfadeler” seçeneğini kullanabilir.

Reklam Veren, böyle bir işlev kullanırken, https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.html adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak, belirlenen anahtar sözcükleri, Müşteri destek hizmetleri aracılığıyla silme veya bu seçeneği kapatma hakkına sahip olacaktır. Reklam Veren, “Ek İlgili Anahtar İfadeler” işlevini kullanırken, reklamcılık ve rekabet mevzuatı ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, geçerli tüm yasal gerekliliklere uymakla sorumlu olacaktır.

Reklam Veren “Ek İlgili Anahtar İfadeler” seçeneğini kullanırsa, Tıklama Başı Maliyet, Reklam Verenin tek başına belirlediği Oran’a dayanarak otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu durumda, yukarıdaki şekilde belirlenen Tıklama Başı Maliyet, ilgili Reklam Grubunun anahtar sözcük ifadeleri için Reklam Veren tarafından tek başına belirlenen Oran’ı aşmayacaktır.

8.4. Bir reklam kampanyası oluştururken, Reklam Verene, bu Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek Reklamları oluşturmak için kullanılan, yazım ve noktalama hatalarını otomatik olarak düzeltme fırsatı verilecektir. Bu işlev, varsayılan olarak etkindir.

Reklam Veren, bu işlevi kullanarak, belirtilen işlevi kullanarak oluşturduğu Reklamların içeriğinin, reklamcılık üzerine mevzuatın gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uygun olmasından sorumlu olacağını kabul eder.

Reklam metninin yanlış düzeltildiğine inanması halinde, Reklam Veren, bu düzeltmeyi istediği zaman iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, Reklam Veren, düzeltilen Reklamları düzenler veya https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.html adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak, müşteri destek hizmetleriyle iletişime geçer.

8.4.1. Reklam Veren’e Reklam Kampanyası oluştururken C bölümünde belirtilen yerlerde yayınlanması için ilave bir reklam biçimi olan “ görüntülü” (image) reklam kullanımı için imkan sağlanabilir.

Yerleştirme ilkesi- statik yerleştirme

Banner formatı: GIF, JPEG ve PNG;

Banner ebatları (px): 240x400, 728x90, 300x250, 300x600, 336x280, 300x500, 970x250, 640x100, 640x200, 640x960 and 960x640;

Maximum banner boyutu(KB): 120

Reklam Veren, Görüntülü Reklam yerleştirme hizmetinin sunulması için ilgili mevzuat uyarınca sunulması gereken tüm bilgilerle birlikte yerleştirilecek reklamları iletmelidir.

8.4.2. Görüntülü Reklamın oluşturulabilmesi amacıyla ( Yukarıda bahsedilen madde 8.4.1.),Yandex, Reklam Veren’e Görüntülü Reklamları oluşturmasına imkan sağlayan özel bir ara yüzü kullanımına sunabilir (Bundan böyle “Kreatif Sihirbazı” olarak ifade edilecektir). Kreatif Sihirbazı aracılığı ile Görüntülü Reklam oluştururken, Reklam Veren Görüntülü Reklam’a ilişkin teknik koşullarda dahil olmak üzere reklamların yerleştirmesine ilişkin ilkelerin Yandex ve Reklam Veren arasında Müşteri web ara yüzü aracılığı ile kararlaştırılacağını kabul etmektedir.

Kreatif sihirbazı kullanarak, Reklam Veren, Kreatif Sihirbaz ile oluşturduğu reklamların içeriğinin reklam ve fikri mülkiyete ilişkin mevzuatta dahil olmak üzere yasal koşullar ile uyumlu olduğu konusunda sorumlu olduğunu kabul eder. Yandex, Kreatif Sihirbazın kullanılırken hata bulunmayacağını garanti etmez.

8.4.3. Bir Reklam Kampanyası oluşturma esnasında, Reklam Veren, ilgili Reklam Kampanyaları oluşturduğunda Reklam Verenin belirtebileceği Linklerde turbo modunda iletişim sayfaları (bundan böyle Turbo Sayfalar olarak adlandırılacaktır) oluşturabileceği özel bir arayüz (oluşturucu) kullanma fırsatından yararlanabilir. Reklam Veren Turbo Sayfa oluşturucuyu kullanarak Turbo Sayfaların içeriğinin reklam ve fikri mülkiyet kanunu ile kişisel veri koruma kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde yasal gereksinimlere uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu onaylar. Ancak Teklifin öngördüğü tüm kurallar ile kısıtlamaların yanı sıra Reklam Verenin web sitesindeki Kurallar Turbo Sayfalar için de geçerlidir. Yandex Turbo Sayfa oluşturucunun hatasız bir şekilde çalışacağının garantisini vermez. Yandex ayrıca Reklam Verenin Teklif, Kurallar ve/veya herhangi bir bağlayıcı belgenin koşullarına uymaması durumunda belirli bir Turbo Sayfanın kullanımını ya da Reklam Verenin tüm işlevini durdurabilir.

8.4.4. Reklam Veren’e, Reklam Kampanyası oluştururken Madde 1 A) ve D) bentlerinde belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek reklam oluşturması için “Arama Banner’ı” seçeneği sunulabilir.

Yerleştirme ilkesi- statik yerleştirme

Banner formatı: GIF, JPEG, PNG

Banner ebatı (px):240x400

Maksimum Banner boyutu: 120 KB

Arama Bannerları Internet explorer 6 ve 7’de gösterilmez. Diğer internet tarayıcılarında ve Internet Explorer’ın diğer versiyonlarında her zamanki gibi Arama Bannerları gösterilecektir.

Arama Bannerlarının yerleştirilmesini içeren hizmetlerin sunulabilmesi için Reklam Veren, Türk mevzuatı açısından gerekli olan tüm bilgileri içerecek şekilde reklam materyallerini sunmalıdır.

8.5. Reklam Veren’e, Reklam oluşturduğu sırada Bölüm I A-E bentleri arasında belirtilen Reklam alanlarında gösterilmesi için oluşturulan “Dinamik metin reklamları” ek fonksiyonunu uygulama imkanı verilmektedir. Bu “Dinamik metin reklamı” ek fonksiyonu, Reklam Veren’in belirli bir grup reklam için belirttiği internet sitesinin içeriğinin otomatik analizine dayanılınarak Reklam Veren’in otomatik olarak Reklam başlığı ve linkleri oluşturmasına ve Reklam gösterimi için anahtar kelime belirlemesine imkan sağlamaktadır.

9. Reklam Grubu – Reklam Verenin, bir Reklam grubunda bir araya getirdiği bir dizi Reklamı ifade eder ve Reklam Veren, bu reklamlar için tek tip anahtar sözcük/ifade listesi ve tek tip görüntüleme ayarı (Oran, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı 1 ila 50 arasındadır. Müşteri web arayüzünde belirlenen kurallara göre, bir Reklam grubundan sadece bir Reklam, bu kuralların 2. bölümünde belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilir. Diğer tüm durumlarda, bu Kurallarda ortaya koyulan hüküm ve koşullar, hem bağımsız reklamlar hem de reklam Gruplarında yer alan reklamlar için eşit ölçüde geçerlidir.

10. Reklam Veren, bu Kuralların 2. bölümünde belirtilen Reklam Alanlarındaki Reklam Gruplarında gösterilmek ve buralara eklenmek üzere reklam seçerken, ek olarak şu hüküm uygulanır: Grup içerisine eklenen reklamlar arasında, çoğunlukla, en iyi Tıklanma Oranına sahip olan reklam gösterilir. Bu hükmün uygulanmasında istatistiksel verilerin yetersiz olması halinde, reklamlar, gösterilecek reklam Grubundan, bu reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

11. Reklam Veren, Reklamları grup (Reklam Grubu) içerisinde birleştirir ve tek tip anahtar sözcük/ifade listesi ve tek tip görüntüleme ayarı (Tıklama Başı Maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı 1 ila 50 arasındadır. Arayüzde belirlenen kurallara göre, bir Reklam grubundan sadece bir Reklam, yukarıda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilir. Bu Kurallarda ortaya koyulan hüküm ve koşullar, hem Reklam Grupları hem de reklam Gruplarında yer alan bağımsız reklamlar için eşit ölçüde geçerlidir. Mevcut belgenin amaçları uyarınca "Reklam", Kuralların 11.1. maddesinde belirtildiği şekilde seçilen ve Reklam Grubuna eklenen Reklam anlamına gelecektir.

11.1. Reklam Gruplarından, kurallarda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmesi için reklam seçilirken, yukarıda açıklanan kurallara ek olarak şu hüküm uygulanır: Grup içerisine eklenen reklamlar arasından, çoğunlukla, Reklam Grubundan en iyi Tıklanma Oranına sahip olan tek bir Reklam gösterilir. Bu hükmün uygulanmasında istatistiksel verilerin yetersiz olması halinde, Reklamlar, gösterilecek Reklam Grubundan, bu reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

12. Reklam kampanyası işlevi nedeniyle, mevcut belgede belirtilen Reklam alanlarında gösterilmek üzere minimum Tıklama Başı Maliyeti (arama sonucu sayfaları için geçerli Tıklama Başı Maliyet) veya CPM’i belirlemek için aşağıdaki parametreler izlenecektir:

A) Kalite faktörü.

Kalite faktörü, çok sayıda parametreye bağlıdır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanacaktır. Başlıca parametreler, bir reklamın sorguyla genel ilgisini, reklam istatistiklerini, bir reklamın, reklamın Bağlantısının ilettiği İnternet sayfasıyla ilgisini ve diğer parametreleri içerir.

B) Etkinlik faktörü.

Etkinlik faktörü, gerçek zamanlı olarak hesaplanan çok sayıda parametreye bağlıdır. Başlıca parametreler, reklamı yapılan bir alan veya telefon numarasıyla (bir “sanal kartvizitte belirtilmişse”) toplanan istatistiksel verileri (Görüntüleme sayısı, Tıklanma Oranı, Reklam Kampanyasının aktif olduğu gün sayısı) içerir.

12.1. Reklam Veren tarafından sabitlenen Oran, arama için geçerli olan minimal Tıklama Başı Maliyetten düşükse, Reklamlar sadece Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan alanlarda gösterilecektir. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

13. «Mobil Reklam» Reklam Verenin, oluştururken, aşağıda belirtilen Reklam görüntüleme hüküm ve koşullarını uygulamak üzere, "Mobil Reklam" olarak işaretlediği reklam anlamına gelir. Bir Reklamın türü, Reklam oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

13.1. Reklam Grubundan, kalıcı ve değişken unsurlardan oluşan Akıllı Banner hariç olmak üzere Kurallarda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere reklam seçilirken, yukarıdaki kurallara ek olarak, aşağıdaki hükümler de eş zamanlı olarak geçerli olacaktır:

13.2. Grup, hem Mobil Reklam hem de Mobil Reklam olmayan reklam içeriyorsa, ilk Reklam türü çoğunlukla PC ve tabletlerde gösterilirken, ikinci reklam türü mobil cihazlarda gösterilir. Grup tek bir Reklam türü içeriyorsa, bu Reklamlar, türüne bağlı olmaksızın, tüm cihazlarda gösterilebilecektir. Bu madde Arama Bannerlarına uygulanmaz.

13.3. Çoğunlukla, Reklam Grubundaki diğer Reklamlara kıyasla en iyi Tıklanma Oranına sahip olan tek bir Reklam gösterilecektir. Bu hükmü uygulamak için yeterli istatistik veri yoksa, gösterilecek Reklamlar, Reklam Grubundan, bu Reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

14. Reklam Veren, "Teklif ayarları" bölümünde yer alan “Mobil cihazlar için fiyat belirle” ek ayarını uygulayarak, Reklam Veren tarafından belirlenen oranda artan veya azalan Tıklama Başı Maliyetin, reklamın bir Mobil Reklam olarak gösterilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, mobil cihazlardaki tüm görüntülemeler için geçerli olacağını kabul eder.

15. Reklam Verenin Müşteri web arayüzünde belirlediği Tıklama Başı Maliyet için artma ve/veya azalma oranı, bu Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek Reklamların seçimini, Reklamın gösterilmesi gereken pozisyonu ve/veya bir reklamın genişletilmiş tasarım ile görüntülenme olasılığını ve belirtilen Reklam Alanlarında gösterilen Reklam sayısını etkiler.

Reklam Veren, oranı, Kullanıcı özelliklerine göre belirler:Reklam Veren özelliği olarak seçilmiş olan ( uygulanabilir olması durumunda) Smart Banner ( değiştirilebilr veya değiştirilemez unsur ile) veya video bağlantısı da dahil olmak üzere, demografi (cinsiyet, yaş), tekrar hedefleme ve coğrafi hedefleme. Ek olarak, Reklam Veren zamana bağlı olarak oran belirleyebilir (saatlik teklif ayarlaması).Kullanıcıların İnternet üzerindeki davranışlarına dayanan ve analitik teknolojisi Crypta aracılığıyla elde edilen veriler, Kullanıcıların cinsiyetinin, yaşının ve çoğrafi hedefleme özelliklerinin (Yandex'e göre, ilgili coğrafi bölgede en sık rastlanan konum koordinatlarına göre) belirlenmesinde kullanılır. Reklam Verenin İnternet sitesine yüklenen Yandex.Metrica sayaç koduyla elde edilen veriler, Kullanıcıların yeniden hedefleme özelliklerini belirlemek için kullanılır. Bununla birlikte, Yandex, analitik teknolojisi Crypta'yı kullanırken ve yukarıdaki Kullanıcı özelliklerinin belirlenmesinde hata yokluğunu garanti etmez. Oranın zamana bağlı olarak ayarlanmış olması durumunda ( saatlik teklif ayarlaması), zaman Reklam Veren’in bulunduğu saat kuşağına göre belirlenir.

16. Reklamların, Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilmesi, Reklam Verenin “Audience” Hizmeti (https://audience.yandex.ru) aracılığıyla sağladığı veriler dahil olmak üzere, reklamların konuları ve Kullanıcı ilgi alanları arasındaki ilişkiye dayanarak, Yandex tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Reklam Veren, “Audience” Hizmetini kullanarak, İnternette https://yandex.com.tr/legal/audience_tos adresinde bulunan “Audience: Hizmet Koşulları” belgesine uymayı taahhüt eder. Reklam Veren, reklam kampanyası parametrelerinde gösterilme kriteri olarak “Farklı Site Tiplerinde Bağımsız Yerleştirme” (Yandex'e talepte bulunarak) seçeneğini seçerken, Reklam Verenin, kuralların 16. maddesine göre belirlediği oranı dikkate alarak, reklamların, Reklam Ağlarındaki sitelerde gösterilmesi için sabit bir Oran’ı belirleyebilir. Reklam Veren, bir reklamın Reklam ağlarındaki sitelerde gösterilmesi için sabit bir Oran belirlerken, Müşteri web arayüzünde görüntülenen “Kitle Kapsamı” değeri sadece bilgi amaçlıdır; o reklamın yaklaşık Görüntülenme sayısı anlamına gelir ve gösterilen reklam materyallerinin, Reklam ağları katılımcılarının sitelerinde, belirli bir anahtar sözcük karşılığında toplam Görüntülenme sayısı olarak ifade edilir.

Reklam Verenin, Reklamların gösterilmesi için Reklam kampanyasının ayarlarında “Manuel Oran Yönetimi”/ “Network’te optimizasyon ile Manuel Oran Yönetimi” (Eğer bu kriter seçim için mevcut ise) kriterini seçmesi halinde, bu Kuralların 8.2. ve 17. maddelerinde açıklanan “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevi, Reklam Verenin belirlediği Tıklama Başı Maliyete uygulanacaktır. Bu durumda, yukarıda belirtilen işlevin uygulanmasıyla, Tıklama Başı Maliyet otomatik olarak hesaplanır. Bu durumda, madde2 /C’de belirtilen Reklam alanlarındaki her bir izlenim için Oran ayrı ayrı dönüşüm (Reklamverenin web sitesinde hedef işlemin, Reklamdan bağlantıyı tıklayan Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi) olasılığının otomatik olarak değerlendirilmesine dayanarak ayrı ayrı hesaplanır. Oran yüksek bir olasılıkla dönüşüm olasılığı ile otomatik olarak artırılabilir (Reklamveren tarafından belirlenen hacme kıyasla)- ve tersine, bu olasılık ortalamadan daha düşük ise azalır. 16.1. Bu Reklam Alanlarında, reklamlar, bu Kuralların 16.1.1 – 16.1.2, 15 maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak gösterilir:

16.1. Bu Reklam Alanlarında, reklamlar, bu Kuralların 16.1.1 – 16.1.2, 15 maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak gösterilir:

16.1.1. Kullanıcı, Reklamın başlığını, Bağlantıyı ve Resmi (bu Kurallarda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak) görebilirken, reklamın tüm metni, bu reklama (mobil cihazlarda ve tabletlerde) ilk Tıklamadan veya mouse imlecinin, reklam üzerinde (PC ekranında) oynatılmasından sonra gösterilecektir.

16.1.2. Bir Reklamın tüm metnini, bu Kuralların 16.1.1. no'lu maddesine uygun olarak görmek için reklam üzerine Tıklamak gerekiyorsa, bu Tıklama, Hizmetlerin maliyetini hesaplamak amacıyla dikkate alınmayacak ve İstatistiklere yansıtılmayacaktır.

16.2. Bu Kuralların 16. maddesinde belirtilen Reklam alanlarında görüntülenen Reklamlarla ilgili olarak, Reklam Veren, toplam hizmet bedelinin yüzdesi olarak, sabit bir hizmet bedeli sınırı belirleyebilir. Bu sınır, sabit sınırın belirlendiği tarihten sonraki bir haftayı geçen hizmetlerin bedeline uygulanacaktır. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

17. Reklam Veren “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevini uygularken (Arama Bannerları bakımında uygulanabilir değildir.), Tıklama Başı Maliyet, Reklam Verenin doğrudan belirlediği Oran’ıdikkate alınarak, Reklam Grubu içerisindeki anahtar ifade için otomatik olarak hesaplanır. Bu durumda, Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan Reklam alanlarında görüntüleme için otomatik olarak hesaplanan Tıklama Başı Maliyet, bu Kurallarda listelenen diğer Reklam Alanlarında görüntüleme için Reklam Verenden düşülen Tıklama Başı Maliyetin altında olabilir.

18. Yukarıda yer alan Tıklama Başına Maliyete ilişkin düzenlemeler Madde 16 ile çelişmemesi koşulu ile uygulanacaktır.

19. Reklam Veren, aşağıdaki pozisyonlarda gösterilen Reklamların aboneliğinden vazgeçebilir:

 • Reklam alanlarında: İlgili İnternet sitesinin adresini, reklam kampanyası parametrelerindeki yasaklı reklam siteleri listesine ekleyerek veya belirli bir Reklam ağları katılımcısının İnternet sitesine veya uygulamasına ya da site istatistikleri sayfasında (https://yandex.com.tr/support/direct/efficiency/statistics.html) Reklam ağının bir ortağının adına görüntüleme yasağı koyarak; Reklam ağlarında ve YAN'ye katılan İnternet sitelerinin arama sonucu sayfalarında.
 • Reklam kampanyası parametrelerinde bir Reklam görüntüleme seçeneği olarak “Arama sonuçlarının altında göster” (Yandex'e talepte bulunarak) işlevini seçerek, Premium Yerleştirme pozisyonlarında.

20. Teknik sebeplerle, Reklamlar, Yandex.Maps arama sonucu sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr/) ve Yandex.Maps mobil uygulamasında, kısaltılmış olarak gösterilebilir; bu durumda Yandex, Reklam Vereni, Web Arayüzü aracılığıyla bilgilendirecektir. Bu Reklamlarla ilgili olarak, Reklam Veren, Teklifle sunulan tüm garantileri ve yükümlülükleri kabul eder.

21. Reklamın amaçları uyarınca, Reklam Veren herhangi bir açıklama (Reklamlar gösterilirken görüntülenebilen ek bilgiler) doldurmuşsa, bu açıklamalar, Premium Blok’ta öncelikli olarak ilk pozisyona yerleştirilebilir. Bu durumda, Reklam Verenin Reklam oluştururken/düzenlerken belirttiği bilgileri içeren Reklamlar, Premium Blokta ilk pozisyona yerleştirilebilir. Yandex, Reklamın içerdiği açıklamayla birlikte yerleştirileceğini garanti etmez. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

22. Yandex SERP'de reklam görüntülerken, Reklam Verene, Bağlantı Gösterme işlevini kullanması teklif edilebilir. Reklam Veren, bu işlevi kullanırken, Bağlantının görsel görüntüsünü değiştirebilir.

Reklam Veren, Bağlantı Göstermeyle ilgili olarak, Teklifle sunulan tüm garantileri ve yükümlülükleri kabul edecektir.

Yandex, Bağlantı Göstermenin görüntüleneceğini garanti etmez.

23. Site simgesi (favicon)

Reklam Veren, bir reklamdaki Bağlantının (Akıllı Banner haricinde) ilettiği sitenin, kök dizininde, Yandex sistemi indekslemesi için kullanılan bir site simgesi (favicon.ico dosyası) içermesi halinde (https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/favicon.xml), Reklam alanlarında gösterilen reklamın, bir site simgesi içerebileceğini kabul eder. Reklam Veren, site simgesinin, reklamcılık ve rekabet mevzuatının gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uymasını sağlayacaktır.

24. Yandex.Direct sistemi ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve Reklam Verenler için yeni teklifler geliştirmek amacıyla, Yandex periyodik olarak denemeler yapabilir. Bu denemeler süresince, sistem ve/veya arama istekleri tarafından rastgele seçilen belirli Kullanıcıların şahsi bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında gösterilen Reklamlar, değiştirilmiş coğrafi hedefleme koşullarına (örneğin, Kullanıcının arama isteğinde belirtilen bölge baz alınarak) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Reklamların seçimi ve bu Kurallarda geçen Reklam alanları için belirtilenlere kıyasla düzenlenmesi dahil, Reklamları Görüntüleme koşullarına tabi olarak, Reklam alanlarında gösterilebilir. Yandex, bir deneme yaparken, her bir Reklamın, Reklamların Reklam alanlarına yerleştirilme sırasına, bu Kurallarda belirtilen seçim koşullarına, coğrafi hedefleme koşullarına ve bu Kurallarda belirtilen diğer hükümlere uygun olarak görüntüleneceğini garanti etmez ve Reklamların Görüntülenmesine, Yandex Hizmetlerinin ek bilgilendirme materyalleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün/mağaza işaretleri, ürünlere/materyallere ilişkin yorumlar dahil) ve reklam verenin, Reklamı müşteri web arayüzü aracılığı ile hazırlarken belirttiği veya kararlaştırılan herhangi bir şekilde Yandex’e sunulan veriler/bilgiler eklenebilir. Bununla birlikte, denemeler, Reklam Verenin bu Kurallara uygun olarak belirlediği sabit Tıklama Başı Maliyeti etkilemeyecek ve hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Hizmetlerin Ödemesi, bu Kurallara ve Yandex.Direct Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlarına uygun olarak belirlenen Tıklama Başı Maliyet baz alınarak yapılacaktır. Bu denemelerin yapılışı hakkında bilgiler, Reklam Verenin https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak müşteri destek hizmetlerine göndereceği talep üzerine verilecek olup, formda talebin sebepleri ve ilgili reklam kampanyası sayısı belirtilecektir.

25. Reklam Veren, yukarıda belirtilen platformlarda gösterilmek üzere Reklam Kampanyasını oluştururken, Reklam Verene Akıllı Banner özelliğini kullanma izni verilebilir.

Yerleştirme ilkesi: dinamik yerleştirme.

Banner'ın değişken öğesi, Reklam Veren tarafından Müşteri web arayüzünde tanımlanmış olan, en fazla 30 Ürün Teklifi içerebilir. Bu tür Ürün Teklifleri otomatik olarak değişecektir.

Reklam Veren, bu özelliği kullanarak, Müşteri Web Arayüzünde aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirebilir:

 • Oluşturulan reklamı görüntülemek veya ekli bağlantıyı ziyaret etmek ve kullanılıyorsa, o bağlantı için oturum açma ve şifre gerekliliklerini oluşturmak. Reklam Verenin, oturum açma gerekliliklerine uymaması nedeniyle, Reklama ve bağlantısına ulaşamamasından Yandex sorumlu olmayacaktır.
 • Banner'ın sürekli öğesini, uyumlu bir görüntüleme formatında sağlamak;
 • Reklama konu olan ürün kategorilerini seçmek;
 • Reklamın görünümünü özelleştirmek. (metin rengi gibi)

Reklam Veren, ek "Akıllı Banner" işlevine dönerek, belirtilen işlevi kullanarak oluşturduğu Reklam içeriğinin, reklamcılık yasası gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uyumuyla yükümlü olacağını kabul eder. Yandex, bahsi geçen işlevin hatasız çalışmasıyla ilgili herhangi bir garanti sağlamaz.

Akıllı Banner, Yandex'in Kullanıcının ilgi alanlarına göre otomatik olarak belirlediği Reklamın, Yandex.com.tr adresini ve/veya Reklam Ağı İnternet sitelerini daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcılara gösterilmesi amacıyla kullanılır.

26. Reklam Veren’in, bu bölümde yer alan ek özellikleri kabul etmemesi durumunda, kendisinin aşağıdaki geribildirim formu aracılığı ile yardım masası ile irtibata geçmesi gerekmektedir: https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml.

27. İşbu kuralların Madde 1, C) ve F) bentlerinde belirtilen yerlerde bulunan Reklam alanlarında ilanların gösterimi sırasında, Reklam verene “Video destekleme” işlevini kullanma teklif edilebilir. Bu işlev çerçevesinde Reklam verene Reklam ilanını Yandex tarafından sağlanan veya Reklam veren tarafından yüklenen bir video ile desteklemesi teklif edilir. Reklam veren tarafından yüklenen videoların, İnternette https://yandex.com/adv/requirements/videowebreq adresinde yayınlanmış olan “Yandex video ağı için reklam materyalleri hazırlama genel kuralları” belgesinde belirlenmiş olan gereksinimlere uygun olması gerekmektedir.

“Video destekleme” işlevinin kullanıldığı reklam ilanı hızlı bağlantı, resim ve diğer eklentiler olmadan gösterilebilir.

Yandex tarafından sağlanan video ile desteklenen ve Kullanıcıya gösterilmiş olan Reklam ilanı, bu Kullanıcıya farklı bir Reklam Verenin aynı videolu Reklam ilanının bu Kullanıcıya son gösteriminden sonra (Yandex verilerine göre) en erken 1 ay içerisinde gösterilebilir.

Reklam Veren, “Video destekleme” işlevinin kullanıldığı reklam ilanlarının kontrolünü yapmak zorundadır. Bu tür ilanlar konusunda Reklam veren Teklif ile öngörülen tüm yükümlülük ve garantileri üstlenir.

Reklam Veren, Yandex tarafından “Video destekleme” işlevi kullanılarak Hizmet verilmesi sırasında kullanılan fikri mülkiyet ürünlerinin (ileride FMÜ) kullanımı konusunda ne Yandex’in ne de başka bir üçüncü kişinin Reklam Veren’e münhasır hakları sağlamadığını ve kullanımı için lisans vermediğini kabul etmektedir. Reklam Veren bu tür FMÜ’leri Reklam ilanı dışında kullanma hakkına sahip değil, eğer aksi Reklam Veren ile bu tür FMÜ’lerin ilkgili sahipleri arasında belirlenmemişse.

28. Reklam Veren, Reklamın iletişim sayfasına yönlendiren ( sanal kartvizit) bağlantı içermesi durumunda, iletişim sayfasındaki (sanal kartvizit) bilginin Yandex tarafından “Yandex.Rehber” de (https://yandex.com.tr/sprav) (“Rehber Bilgisi”) yer alan şirketlerin bilgisi ile otomatik olarak eşleştirme yapabileceğini kabul etmektedir. Kuralların I-E) maddesinde belirtildiği üzere Reklamların Reklam Alanlarına yerleştirilmesi sırasında Yandex tarafından otomatik olarak eşleştirilen Rehber Bilgileri de bu maddede yer alan düzenlemelere uygun olarak eşllik edebilir.Bunlar ilgili şirketin fotoğrafı, panoramalar, şirkete ilişkin değerlendirmeler, değerlendirme sayısı/ derecesi, kategoriler/ bölümler, en yakın metro istasyonu (uygulanabilir olduğu durumda), şirketin ek karakteristik özelliği ( ortalama hesap, wi-fi vb.) dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu özellik, Yandex’in Reklam Veren’e ilgili etkinleştirmeyi Müşteri web ara yüzü aracılığı ile bildirmesi koşulu ile yukarıdaki tür Reklamlar bakımından varsayılan bir özellik olarak etkinleştirilebilir. Bu özellik Reklam Veren’in Müşteri web ara yüzünde yer alan ilgili işaret kutusunu seçmesi ile de etkinleştirilebilinir. Herhalükarda Reklam Veren Rehber Bilgilerinin doğruluğunu ve hukuki açıdan kullanabilir olduğunu sağlamakla yükümlüdür. Reklam Veren, ayrıca Reklamlarda Rehber Bilgisinin kullanılmasına ilişkin bu teklif ile belirtilen tüm yükümlülükleri ve taahütleri yüklenmektedir. Reklam Veren, Müşteri web ara yüzünde yer alan özel işaret kutucuğunu kullanarak bahse konu özelliğin kullanımını iptal edebilir.

_________________________________

* Bu Reklam adedi kısıtlaması, Reklam ağı katılımcılarının, içeriği, mobil uygulama sayfası/içeriği aşağı kaydırıldığında otomatik olarak yüklenen İnternet siteleri ve Reklam Ağı ortaklarının mobil uygulamaları için geçerli değildir.

** «Genişletilmiş işaret» - Reklam Verenin sağladığı Reklam metnini ve iletişim detaylarını içeren, Yandex.Maps'te (http://harita.yandex.xx/) bir haritada gösterilen ve haritada, Reklam Verenin iletişim sayfasında (iletişim sayfası Bağlantısının Reklama eklenmesi şartıyla) belirttiği adrese karşılık gelen noktaya yerleştirilen bloktur. «Genişletilmiş işaret» bloğu içeren işaret, haritada vurgulanır ve sadece Yandex.Maps arama sonuçları sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr) yer alan Reklam alanlarında gösterilir.

Tarih: 19.11.2018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16112018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/09112018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/11092018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03052018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16042018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/26032018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14032018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22022018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31012018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05122017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23102017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/20102017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25092017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12092017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/07092017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28082017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/07072017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/13042017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23032017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23032017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14022017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/08022017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28112016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/13072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14062016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/18042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/10032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/15122015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/09112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/26102015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01092015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/20042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/30042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12022014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23092013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05082013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06062013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06112012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012