Reklam hizmet kuralları — Türkiye

İşbu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartlar şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Reklam Görüntülenmesi şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, ya da “Direct”, ya da “Reklam”.

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilmiş olan Reklam aşağıdaki şekillerde görüntülenebilecektir:

TÜM pozisyonlarda Görüntülemesi yapılacak Reklamın Seçimi, Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan anahtar kelime/anahtar sözcük (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olmak üzere (http://direct.yandex.com.tr/help/?id=1125927#1125932), kalite katsayısına, tıklanabilirliğine ve Tıklama-başına-maliyetine göre belirlenir. Bu noktada, SERP üzerindeki tüm pozisyonlarda, Reklamın Görüntülenmesi için gerekli olan Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda da tanımlandığı üzere) hesaplamak için yalnızca Arama Motorundaki arama sonuçları üzerindeki Görüntülemeler ve Tıklamalar kullanılacaktır.

Yandex SERP üç adete kadar Özel Yerleştirmeli Reklam içerebilir. Özel Yerleştirme, yüksek tıklanabilirlik oranına sahip avantajlı bir Reklam yerleştirmesinin arama sonuçlarının üzerine konumlandırılması anlamına gelir. Özel Yerleştirme Reklamlarının Görüntülenmesi Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan her bir anahtar kelime/anahtar sözcük ile aynı olan her bir sorgu için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak), garanti edilecektir.

Diğer Reklamlar ise arama sonuçlarının SAĞ TARAFINDA görüntülenecektir.

Yandex SERP, eş zamanlı olarak SAĞ taraftaki sütunda aşağıdakileri içerebilir:

  • Statik olarak görüntülenen en fazla 4 Reklam, yani; Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan spesifik anahtar kelimenin/anahtar sözcüğün görüntülenmesi için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak)garanti edilmiş olanlar, – Garanti Edilmiş Görüntülemeler.

  • Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in altındaki pozisyonlarda Dinamik olarak görüntülenen (yani; dönen) ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in içinde bulunmayan en fazla 5 adet Reklam – Dinamik Görüntülemeler Bu pozisyonlar içinde dönen toplam Reklam sayısı sınırlandırılmamıştır.

En iyi göstergelere sahip olan Reklamlar, Özel Yerleştirme içinde ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir. Diğer Reklamlar ise Dinamik Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir.

Özel Yerleştirme için seçilmiş Reklamlar, herhangi yarışan bir Reklamın mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, belirli eşikleri karşılayacaklardır. Bu nedenle, diğer pozisyonlar içindeki Reklamların görüntülemesi yapılırken, Özel Yerleştirme içinde hiçbir Reklamın görüntülenmemesi olası bir durumdur. Bu doğrultuda, yüksek tıklanabilirliği olan bir Reklam ise Tıklama-başına-maliyet karşılığında Garanti Edilmiş Görüntülenme’deki en üstte bulunan konumdan daha az bir maliyeti olan Özel Yerleştirme içinde daha sık görüntülenebilir.

Özel Yerleştirme ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler içindeki Reklamlar, Tıklama-başına-maliyete göre azalan sırada görüntülenecektir.

Dinamik Görüntüleme pozisyonunda bir Reklamın görüntülenmesi, spesifik Arama Sorgusu içinde birbirleriyle yarışan Reklamların toplam adedine, bunların tıklanabilirliğine ve Tıklama-başına-maliyete bağlıdır. Dinamik Görüntüleme pozisyonu içindeki Reklamlar, tıklanabilirlik ve Tıklama-başına-maliyet temel alınarak azalan sırada görüntülenecektir.

Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında Reklamların Görüntülenmelerinin seçimi (http://direct.yandex.com.tr/search) ve bunların yerleştirilmesi ise, tıklanabilirliğin Tıklama-başına-maliyeti ile çarpımı temel alınarak, azalan sırada düzenlenecektir. Bu noktada, sayfa üzerindeki Reklamın pozisyonu seçilmiş olan Tıklama-başına-maliyete göre belirlenecektir. Yani; seçilmiş olan Reklamlar Tıklama-başına-maliyet temelinde azalan sıralama ile her bir sayfa üzerine yerleştirilecektir.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası’nda yer alan farklı Reklamlar’daki anahtar sözcüklerin çakışması halinde, bu anahtar kelimeler için olan oranlar, birbirleri için olan Tıklanma-başına-maliyeti yükseltmeyecektir. Yalnızca, tıklanabilirlik oranı en yüksek olan bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

2. Reklamın içinde aynı internet sitesine yönlendiren anahtar sözcüklerin çakışması halinde, yalnızca tıklanabilirlik oranı en yüksek olan bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

3. Hizmetlerin tedarik edilmesi süresince, Reklam Kampanyaları için aşağıda sayılan parametreler belirlenmiştir:

А) Minimum Tıklama-başına-maliyeti etkileyen kalite katsayısı arama için de etkindir. Kalite katsayısı fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: Reklamın Arama Sorgusuna olan toplam ilişkisi/bağlantısı, Reklam İstatistikleri, Reklam tarafından link verilmiş olan internet sitesinin ilişkisi ve diğer parametreler.

B) Minimum Tıklama-başına-maliyeti etkileyen verimlilik faktörü arama için de etkindir. Verimlilik faktörü fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: istatistiksel veriler (Görüntülemeler, CTR, Reklam Kampanyasının görüntülenmiş olduğu gün sayısı), toplam ağırlığı alınmış reklamı yapılmış olan internet sayfası ya da telefon numarası (eğer “sanal kişisel kart” içinde belirtilmişse).

4. Hizmetlerin ifa edilmesi sırasında Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, Reklamların benzerliğini değerlendirme hakkını haiz olacaktır. Aşağıda sayılanların eş zamanlı olarak mevcut olması koşuluyla, (aynı ya da farklı Reklam Verenler tarafından verilmiş Reklamlar olmasına bakılmaksızın) Reklamlar benzer olarak değerlendirilecektir:

  • Reklamların aynı ya da benzer reklam objelerine ilişkin olması: aynı tek bir bölge içinde satışa sunulmuş aynı ya da çok büyük ölçüde benzer olan mallar (işler, hizmetler),;

  • Reklamların aynı ya da çakışan anahtar kelimeler (anahtar sözcükler, katalog başlıkları) altında yerleştirilmesi;

  • Reklamların aynı ya da benzer internet sitelerine verilen linkleri içermesi ve/veya aynı bilgileri belirtip, vermesi ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçilerin) gerçek iletişim bilgilerini vermesi.

Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, aynı bölge içinde satılacak olan ve teklif edilmiş ürün çeşitlerinin (iş ve hizmet türlerinin) önemli bir kısmının benzerlik göstermesi halinde ve/veya aynı ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) aynı tedarikçiler (birbirine bağlı olanlar, yakın ilişkileri olanlar) tarafından teklif edilmiş olması halinde; çeşitler arasındaki hafif farklılıklar, farklı dizaynlar, internet sitesi yapısal organizasyonu ve fiyatlardaki farkların yanı sıra internet sitelerinin farklı kişi (kişilere) bağlı olması (idare edilmesi) gibi hususlar gözetilmeksizin; söz konusu internet siteleri benzer olarak değerlendirileceklerdir.

Reklamların, reklamlara karşılık gelen anahtar kelime(anahtar sözcük) ile görüntülenmesi halinde, bir grubun içinde bulunan Reklamlardan yalnızca bir tanesi benzer olarak değerlendirilecektir ve bu Reklamın en yüksek olan tıklanabilirlik oranı Tıklama-başına-maliyet ile çarpılacak ve kullanıcıya da gösterilecektir. Böyle bir grup içindeki diğer Reklamlar ise kopyalar olarak değerlendirilecek ve görüntülenmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Kopya Reklamlar için Reklam Verenler tarafından seçilmiş olan Tıklama—maliyeti (özellikle de, diğer Reklamların Görüntüleme için yerleştirilmesinin belirlenmesi esnasında) bu gibi Reklamların askıya alındıkları tüm dönem için hesaba katılmayacaktır

Yukarıdaki durumlarda Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, bu gibi Reklamları bunlarla ilgili bilgilerin değerlendirmesini temel alarak, benzer olarak değerlendirme hakkını haiz olacaktır.

4.1. Eğer herhangi bir Yandex.Direct Reklamı aynı internet bilgi kaynağına (internet sitesi /alan adı) verilmiş olan linkleri içeriyorsa ya da işbu Madde 5 hükümleri uyarınca benzer olarak değerlendirilmiş olan internet sitelerine verilmiş linkleri içeriyorsa; en yüksek oranda tıklanabilirlik orana sahip Reklam Tıklanma-başına-maliyeti ile çarpılarak görüntülenecektir.

5. Reklam Kampanyalarının görüntülenmeleri içinde detaylarının değiştirilmesi, aynılarının değiştirilmesi hükümlerine tabi olacaktır.

5.1. Operasyonların işlenmesinin Reklam Veren tarafından Ara Yüz (ya da API) vasıtasıyla Reklam Kampanyasının belirli bazı parametrelerini değiştirmek için ifa edilmesi aşağıdaki şartlar dâhilinde yürütülecektir:

  • Tıklama-başına maliyetin değiştirilmesi — 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 10 dakikadır);

  • Reklam Kampanyasının askıya alınması— 5 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 30 dakikadır);

  • Diğer operasyonlar — 5 dakikadan 180 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 40 dakikadır).

5.2. Reklam Verenin Tıklama-başına-maliyeti değiştirmesi halinde, Tıklamalar Yandex ilgili Reklam Kampanyasında ilgili değişikliği işleyinceye kadar eski maliyetinden ödenecektir;

5.3. Eğer Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin tedarik edilmesi de bu operasyonun Yandex tarafından yerine getirilmesi üzerine durdurulacaktır. Bunun öncesinde işlenmiş olan Tıklamalar Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet üzerinden ödenecektir;

5.4. Reklam Kampanyasının durumuyla ilgili değişikliklerle ilgili olan operasyonların yürütülmesi bilgisi Ara Yüz üzerinde belirtilecektir.

6. Reklamların mobil araçlar içinde görüntülenmesi halinde, Reklam bir internet sitesine verilmiş bir Linki ya da irtibat sayfasına (“Çağrı Yerleştir/Yap”) verilmiş bir Linki içerebilir. Kullanıcının irtibat sayfasına verilmiş olan Linki Tıklaması halinde, kullanıcıya bu Reklam için bir “sanal kişisel kart” içinde belirtilmiş olan yalnızca bir iletişim telefon numarası sağlanabilir.

7. Tıklama-başına-maliyet.

Tıklama-başına-maliyet Reklam Veren tarafından sayılan aralıklar içinde ve aşağıda belirtilen kurallara tabi olarak belirlenebilir: 0.01 konvansiyonel birimden 50 konvansiyonel birime kadar (bir (1) konvansiyonel birim eşittir onyedi (17) Türk lirası):

7.1. Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Tıklama-başına –maliyet Reklam Kampanyası hesap bakiyesinin tutarını aşarsa; bu durum Tıklama-başına-maliyetin Reklam Kampanyasının hesap bakiyesi tutarına eşit olduğu şeklinde anlaşılacak ve değerlendirilecektir.

7.2. Reklam Veren tarafından Reklam Kampanyası için seçilebilecek olan maksimum Tıklama-başına-maliyet ise Yandex tarafından aşağıdaki hallerde tanımlanacaktır: a) Reklam Kampanyasının nakit bakiyesinin artışında; b) ertelenmiş ödemenin faturalandırılmasında; c) Reklam Veren tarafından Tıklama-başına-maliyetin değiştirilmesinde; d) Reklam Veren tarafından Ara Yüz içinde ifa edilen operasyonlar sebebiyle Reklam Kampanyasının nakit bakiyesinde e-meydana gelen değişikliklerde; e) aktif anahtar kelimelerin değiştirilmesinde.

Reklam Veren tarafından Reklam Kampanyası için seçilebilecek olan maksimum Tıklama-başına-maliyet aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Reklam Kampanyasının nakit bakiyesi ×2 / Tıklama toplam tahmini, toplam Tıklama tahmini ise = Reklam Kampanyasının tüm anahtar kelimeleri için olan ∑ Tıklama tahmini.

Her bir anahtar kelime için Tıklama tahmini ise spesifik anahtar kelime için olan istatistikler / 1440 x CTR şeklinde hesaplanacaktır. Anahtar kelime istatistikleri = her aybaşına bir anahtar kelime içeren Arama Sorgularının sayısıdır (http://wordstat.yandex.com.tr) .

CTR = % 0,6’dır eğer Tıklama başına Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet 0.21 konvansiyonel birimin altında ise; CTR = % 2.56’dır eğer Tıklama başına Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet 0.21 konvansiyonel birimi aşarsa (ya da eşitse) ve 1.07 konvansiyonel birimin altında ise; CTR = % 4.12’dir eğer Tıklama başına Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet 1.07 konvansiyonel birimi aşarsa (ya da eşitse) ve 5.09 konvansiyonel birimin altında ise; CTR = % 12.73’tür, eğer Tıklama başına Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet 5.09 konvansiyonel birimi aşarsa (ya da eşitse).

7.2.1. Eğer Reklam Kampanyası için belirtilmiş ve hesaplanmış olan maksimum Tıklama-başına-maliyet 0.05 konvansiyonel birimin altında ise; Reklam Kampanyası için olan maksimum Tıklama-başına-maliyet 0.05 konvansiyonel birim seviyesinde ayarlanacaktır.

7.2.2. Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan Tıklama-başına –maliyet Reklam Kampanyası için olan maksimum Tıklama-başına-maliyeti aşarsa; Tıklama-başına-maksimum maliyet uygulanacaktır.

Reklam Kampanyası için belirlenmiş olan maksimum Tıklama-başına-maliyet ise işbu Madde 7.2 ilk paragrafı içinde belirtilen operasyonların tamamlanmasından sonra Ara Yüz içinde görüntülenecektir.

8. Reklam için ilave Linklerin verilmiş olması halinde, bu Linkler Özel Yerleştirme pozisyonu içinde görüntülenecektir. Reklamın diğer pozisyonlar içinde /diğer sayfalar üzerinde görüntülenmesi halinde, ilave linklerin verilmiş olması halinde bile, ilave hiçbir link görüntülenmeyecektir

Tarih: 16.10.2012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012