Reklam Hizmet Kuralları — Türkiye

Bu belge, İngilizce dilinde sunulan Ad serving rules — Turkey (Reklam Hizmet Kuralları — Türkiye) belgesinin çevirisidir. Ad serving rules — Turkey belgesinin Türkçe versiyonu ile bu çeviri arasında çelişki olması halinde yasal olarak sadece Ad serving rules — Turkey belgesinin Türkçe versiyonu bağlayıcı olacaktır. Ad serving rules — Turkey belgesinin Türkçe versiyonu şu bağlantıda bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/?lang=tr.

Bu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, İnternet'te aşağıdaki adreste bulunan Yandex.Direct Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlarında belirtilen anlamlara sahip olacaktır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yerleştirilmek üzere verilen Reklamların, Türkiye dışında Konum Tabanlı Hedefleme ile Türkçeden başka bir dilde olması halinde, bu Reklamlar şu adreste bulunan Reklam Hizmet Kurallarında belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak yerleştirilecektir: https://yandex.com/legal/direct_display_rules_ch. Bu Reklamlar; reklamcılık mevzuatı, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet yasası dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Konum Tabanlı Hedefleme ile Reklam için ilgili yargı alanlarının geçerli mevzuatlarının gereksinimlerini karşılamalıdır.

I. Reklamlar (bundan sonra “Reklamlar” veya “reklamlar” olarak anılacaktır), şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, “Direct” veya “Reklam”.

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilen reklamlar şuralarda gösterilebilir:

A) Yandex SERP'de (http://www.yandex.com.tr) — maks. 12 Reklam,

B) Yandex.Direct'te Tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında (https://yandex.com.tr/search/ads) anahtar tümcelerin altında – birbiriyle rekabet içinde olan tüm Reklamlar.

C) Reklam ağlarındaki katılımcıların İnternet siteleri ve mobil uygulama sayfalarında (bu Kurallar gereğince Reklam Ağları, Yandex Reklam Ağı (YAN) ve reklam değişimleri anlamına gelecektir (https://yandex.com.tr/support/direct/general/yan.xml) — reklam sayısı, İnternet sitesi veya mobil uygulama ayarlarına bağlıdır*;

D) Yandex Reklam Ağındaki (YAN) katılımcıların arama sonucu sayfalarında — maks. 12 reklam;

E) Yandex.Maps arama sonucu sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr) ve Yandex.Maps mobil uygulamasında — maks. 2 reklam.

Reklamlar, reklam grubunun Müşteri web ara yüzünden otomatik olarak “gösterim sayısı az” statüsünde olması durumunda yukarıda belirtilen reklam alanlarında gösterilmeyebilir.

Reklamın, SERP'de TÜM Pozisyonlarda, Yandex.Direct'te, YAN'ye katılan İnternet sitelerinin arama sonucu sayfalarında ve Yandex.Maps'de Görüntülenmek üzere seçilmesi, Reklam Verenin belirlediği anahtar sözcüğe / anahtar ifadeye (etkisiz kelimelerin hariç tutulmasına tabi olmak üzere (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary), Kalite faktörüne, CTR'ye ve Tıklama Başı Maliyete bağlıdır.

Ayrıca, Reklamın SERP’in tüm pozisyonlarında Görüntülenmesinin tahmini Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda tanımlanmıştır) hesaplamak için, sadece Arama Motorunun arama sonuçlarındaki Görüntüleme ve Tıklamalar kullanılacaktır. Tek bir web sayfasında, çok sayıda arama sonucu sayfası aynı anda gösterilebilir (mobil cihaz programları arayüzü dahil). Bu durumda, arama sonucu sayfaları numaralandırılır.

Tıklanma Oranı (CTR) bir Reklamın Tıklanma sayısının, Görüntülenme sayısına oranıdır. Tahmini CTR, a) PC ve tabletler ile b) mobil cihazlar için ayrı ayrı hesaplanır ve kaydedilir. Bu Kurallar gereğince, mobil cihazlar, Yandex.Direct sistemi tarafından otomatik olarak bu şekilde sınıflanan cihazlar anlamına gelir.

Yandex SERP, en fazla üç Özel Yerleştirmeli Reklam içerebilir. Özel Yerleştirme, arama sonuçları üzerinde yer alan (arama dizisi veya Yandex hizmetlerinin tematik ekleri altında («wizard»: https://yandex.com.tr/support/search/info/search-wizards.xml)) ve tıklanabilirlik oranı yüksek olan avantajlı Reklam yerleştirmedir. Özel Yerleştirmeli Reklamların Görüntülenmesi, Reklam Veren tarafından belirlenen bir anahtar sözcük/anahtar ifade (etkisiz kelimelerin hariç tutulmasına tabi olmak üzere) ile aynı her sorgu için garanti edilecektir.

Diğer Reklamlar şuralarda gösterilecektir:

 • Arama sonuçlarının altında

 • Veya arama sonuçlarının sağında.

Yandex SERP, aynı anda aşağıdaki arama sonuçlarını içerebilir:

 • ilk arama sonuçları sayfası, aynı anda, maks. 4 reklamı statik olarak, yani Reklam Verenin belirlediği anahtar ifadeyle aynı olan her arama sorgusunda hatasız olarak (etkisiz kelimeler olmadan (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary)) gösterebilir – bunlar Garantili Görüntülemelerdir;
 • iikinci arama sonucu sayfası ve ondan sonraki tüm sayfalar, Özel Yerleştirme bloğuna dahil olmayan en fazla 4 reklamı, aynı anda dinamik olarak (yani, birbirleriyle değişimli olarak) gösterebilir – bunlar Dinamik Görüntülemelerdir. Bu pozisyonlarda dönen toplam reklam sayısı sınırsız olacaktır.

Yandex SERP, SAĞ sütunda, aynı anda aşağıdakileri içerebilir:

 • statik olarak gösterilen maks. 4 Reklam; yani, Reklam Verenin belirlediği anahtar sözcük/anahtar ifade (etkisiz kelimelerin hariç tutulmasına tabi olmak üzere) için görüntülenme garanti edilmiştir – Garantili Görüntülemeler.

 • Garantili Görüntülemelere dahil olmayan ve Garantili Görüntülemelerin altındaki pozisyonlarda dinamik olarak (yani, dönüşümlü) gösterilen maks. 5 Reklam – Dinamik Görüntülemeler. Bu pozisyonlarda dönen toplam Reklam sayısı sınırsız değildir.

Belirli sorguların getireceği, medya içerikli bir banner (https://advertising.yandex.com/product/media/contextual.xml) ve/veya Yandex hizmetlerini ve ürünlerini kapsayan bir bilgi bloğu reklamların yerini alabileceğinden, bu durumlarda Reklamlar Yandex SERP’de gösterilmeyebilir.

En iyi göstergeye sahip olan Reklamlar, Özel Yerleştirmeli ve Garantili Görüntüleme pozisyonlarında gösterilecektir. Diğer Reklamlar, Dinamik Görüntüleme pozisyonlarında gösterilecektir.

Özel Yerleştirme için seçilen Reklamlar, rakip Reklamların mevcut olup olmamasına bakılmaksızın, belirli bir eşiği karşılayacaktır. Bu yüzden, diğer pozisyonlardaki Reklamlar gösterilirken, Özel Yerleştirmede hiç Reklam gösterilmemesi mümkündür. Dolayısıyla, tahmini CTR'si yüksek olan Reklamlar, Garantili Görüntülemelerdeki en üst pozisyonun fiyatından daha düşük olan bir Tıklama Başı Maliyet karşılığında, Özel Yerleştirmede daha sık görüntülenebilir.

Özel Yerleştirme ve Garantili Görüntüleme reklamları, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre, azalan sırada gösterilecektir.

Reklamın, Dinamik Görüntülemelerde gösterilmesi, her Belirli Sorgu altında rekabet eden toplam Reklam sayısına, bunların tahmini CTR'sine ve Tıklama Başı Maliyetine bağlıdır. Dinamik Görüntüleme pozisyonlarındaki Reklamlar, Reklam Verenin Kuralların 16. Maddesine göre belirlediği oran dikkate alınarak ve tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre, azalan sırada gösterilecektir.

Reklamların, Yandex.Direct tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında (http://direct.yandex.com.tr/search) Görüntülenme için seçimi ve bunların yerleşimi, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre azalan sırada düzenlenecektir. Ayrıca, Reklamın sayfa üzerindeki pozisyonu, seçilen Tıklama Başı Maliyete uygun olarak belirlenecektir; yani, seçilen Reklamlar, her sayfaya, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değere göre, azalan sırada yerleştirilecektir.

Yandex.Maps'te gösterilen Reklamlar, harita üzerinde, Reklam Verenin ilgili Reklamının iletişim sayfasında (sanal kartvizit) belirttiği adrese karşılık gelen ve belirli bir yeri referans gösteren özel bir işaretle birlikte yer alabilir. Bir Kullanıcı işarete tıkladığı zaman, Reklam metnini ve/veya Reklam Verenin sağladığı iletişim detaylarını içeren bir “Genişletilmiş İşaret”** bloğu görünür.

II. Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası içerisindeki farklı Reklamlarda yer alan anahtar ifadelerin örtüşmesi halinde, bu anahtar sözcüklerin oranları, birbirinin Tıklama Başı Maliyetini artırmayacaktır. Görüntüleme için sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite Faktörüne dayanarak hesaplanan değeri daha yüksek olan Reklam seçilecektir.

2. Reklamda, aynı İnternet sitesine çıkan anahtar ifadelerin örtüşmesi halinde, Görüntüleme için sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite Faktörüne dayanarak hesaplanan değeri daha yüksek olan Reklam seçilecektir.

3. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, Yandex, takdiri kendisine ait olmak üzere Reklamları benzer olarak değerlendirme hakkına sahip olacaktır. Aşağıdaki koşulların aynı anda mevcut olması halinde (aynı veya farklı Reklam Veren kişinin Reklamları olup olmamasına bakılmaksızın), Reklamlar benzer kabul edilecektir:

 • Reklamlar, aynı veya benzer reklam nesnelerine sahiptir; bir bölge içerisinde satışa sunulan, aynı veya önemli ölçüde benzer mal (iş, hizmet);
 • Reklamlar aynı veya örtüşen anahtar sözcükler (anahtar ifadeler, katalog başlıkları) altına yerleştirilmiştir;
 • Reklamlar, aynı veya benzer İnternet sitelerine yönlendiren bağlantılar içerir ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçiler) eş olarak belirtilmiş ve/veya gerçek iletişim detaylarının aynısını verir.

Yukarıdakilere tabi olmak üzere, hafif çeşit farklılıklarına, farklı tasarıma, İnternet sitesinin yapısal düzenine, fiyat farkına ve İnternet sitelerinin farklı kişilere bağlı (yönetimsel olarak) olmasına bakılmaksızın, bir bölge içerisinde satılacak malların teklif edilen çeşitlerinin (iş, hizmet çeşidi) önemli kısımlarının benzer olması ve/veya aynı tedarikçilerin (bağlı, yakın ilişki içerisinde) aynı malları (işleri, hizmetleri) sunması halinde, İnternet sitelerinin benzer olduğu kabul edilecektir.

Karşılık gelen bir anahtar sözcüğe (anahtar ifade) uygun Reklamların gösterilmesi hainde, benzer olduğu kabul edilen Reklam grubu içerisinde, sadece, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan değeri en yüksek olan Reklam kullanıcıya gösterilecektir. Böyle bir gruptaki diğer Reklamlar kopya olarak değerlendirilecek ve gösterilmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Reklam Verenlerin kopya Reklamlar için seçtiği Tıklama Başı Maliyet, bu Reklamların askıya alındığı süre boyunca (özellikle, diğer Reklamların Görüntülenmesi için yer belirleme sürecinde) dikkate alınmayacaktır.

Yukarıdaki hallerde Yandex, mevcut bilgilerin değerlendirilmesine dayanılarak Reklamların benzer olduğunu belirleme hakkına, takdiri kendisine ait olmak üzere, sahip olacaktır.

3.1. Bir Yandex.Direct Reklamının, aynı İnternet bilgi kaynağına (İnternet sitesi)/alana veya bu kuralların 5. Maddesine göre benzer kabul edilen İnternet sitelerine bağlantı içermesi halinde, tahmini CTR, Tıklama Başı Maliyet ve Kalite faktörüne dayanarak hesaplanan en iyi değere sahip olan Reklam gösterilecektir.

4. Reklam Kampanyalarının gösterilmesinde yapılan değişikliklerin detayları, aynılarında yapılan değişikliklere tabi olacaktır:

4.1. Reklam Verenin, Reklam Kampanyasının belirli parametrelerini değiştirmek için Arayüz (veya API) aracılığıyla yaptığı işlemler, aşağıdaki koşullar dahilinde gerçekleştirilecektir:

 • Tıklama Başı Maliyetin Aktif Reklam Kampanyasında değiştirilmesi — 5 dakikadan 30 dakikaya (bu işlemin ortalama işlem süresi 10 dakikadır); İşbu altbentte yer alan Aktif Reklam Kampanyası, Reklam alanlarında gösterilen Reklam Kampanyalarını ifade etmektedir.
 • Reklam Kampanyasının askıya alınması — 10 dakikadan 60 dakikaya (bu işlemin ortalama işlem süresi 30 dakikadır);
 • Diğer işlemler — 5 dakikadan 180 dakikaya (diğer işlemlerin ortalama işlem süresi 40 dakikadır);

4.2. Reklam Verenin Tıklama Başı Maliyeti değiştirmesi halinde, Yandex ilgili değişikliği, Reklam Kampanyasına uygulayana kadar, Tıklamalar için eski maliyet üzerinden ödeme yapılacaktır;

4.3. Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin sağlanması, Yandex bu işlemi işleme aldıktan sonra durdurulacaktır. İşlem öncesinde, Tıklamalar için, Reklam Verenin belirlediği maliyette ödeme yapılacaktır.

4.4. Reklam Kampanyasının durumunda değişikliklerle ilgili işlemlerin uygulanması üzerine bilgiler, Arayüzde belirtilecektir.

5. Mobil cihazlar aracılığıyla Reklam alanlarında gösterilen Reklamlar, bir İnternet sitesine Bağlantı ve/veya bir iletişim sayfasına Bağlantı içerebilir. Bağlantı tıklandığında, Kullanıcı, Reklam Verenin sanal bir kartvizitteki belirli Reklam için belirlediği telefon numarasını, takdiri kendisine ait olmak üzere arayabileceği, sohbet moduna geçer. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

6. Tıklama Başı Maliyet (Reklam Verenden bir tıklama için düşülen miktarı ifade eder. Maksimum Tıklama Başı Maliyet miktarı, Reklam Veren tarafından bir Reklam Grubu için belirlenir (bu Kurallara uygun olarak doğrudan veya otomatik olarak)).

Reklam Grupları için Tıklama Başı Maliyet, aşağıda belirtilen kurallara tabi ve https://yandex.com.tr/legal/direct_table sayfasında yer alan tabloda ortaya koyulan aralık içerisinde olmak üzere, Reklam Veren tarafından belirlenebilir.

6.1. Reklam Verenin, Kuralların 16. Maddesine uygun olarak belirlediği oranı dikkate alarak seçtiği Tıklama Başı Maliyetin, Reklam Kampanyası hesap bakiyesi/Genel hesap tutarını (Reklam Verenin tüm Reklam Kampanyaları için nakit bakiye miktarı) aşması halinde, Tıklama Başı Maliyetin, Reklam Kampanyası hesap bakiyesi/Genel hesap tutarına eşit olduğu kabul edilecektir.

6.2. Müşteri Web Arayüzünde, tüm maliyet göstergeleri, Yandex'in Müşteri Web'de ortaya koyduğu kurallara uygun olarak belirlenen para biriminde veya konvansiyonel birimde (c.u.) gösterilir.

7. Reklam için hızlı Bağlantılar (Reklamda gösterilebilen ek Bağlantılar) sağlanmışsa, bunlar Özel Yerleştirme pozisyonunda gösterilecektir. Reklamın diğer pozisyonlarda / diğer sayfalarda gösterilmesi halinde, hızlı Bağlantı gösterilmeyecektir.

Tüm Reklam alanlarında, reklamlar, Reklam Verenin Reklam oluştururken/düzenlerken iletişim sayfasında belirlediği çalışma saatleri bilgisini, telefon numarasını ve diğer bilgileri içerecek şekilde gösterilebilir.

7.1. Reklam ağlarındaki (Bölüm I C) Reklam alanlarında, reklamlar, Reklam Verenin, https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules adresinde mevcut olan gerekliliklere uyan resimlerini (bundan sonra «Resim» olarak anılacaktır) içerecek şekilde gösterilebilir. Reklam ağı katılımcısının seçtiği ayarlara bağlı olarak, Görüntülemeler, Resimler gösterilerek veya gösterilmeyerek gerçekleştirilebilir. Yandex, Görüntülemenin, Resim gösterilerek gerçekleştirileceğini garanti etmez. Reklam Ağlarındaki Reklam alanlarında yer alan Görüntüleme, Resim gösterilip gösterilmemesine bağlı olmaksızın, gereğince gerçekleştirilmiş olarak (Reklam Verenin reklamları uyarınca ve Reklam Veren reklam yerleştirme hüküm ve koşullarında belirtildiği üzere) kabul edilecektir.

Resim teknik sebeplerle kesilmiş olabilir, bu durumda Yandex, Web Arayüzü aracılığıyla Reklam Vereni bilgilendirecektir. Böyle Resimler içeren Reklamlarla ilgili olarak, Reklam Veren, Teklifle sunulan tüm garantileri ve yükümlülükleri kabul eder.

7.1.1. Reklam Ağlarındaki Reklam Alanlarında, reklamlar, bu kuralların 7.1.1.1 – 7.1.1.2. ve 15. maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak gösterilebilir.

7.1.1.1. Kullanıcı, reklamın başlığını, Bağlantıyı ve Resmi (bu Kurallarda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak) görebilirken, reklamın tüm metni, bu reklama (mobil cihazlarda ve tabletlerde) ilk Tıklamadan veya mouse imlecinin, reklam üzerinde (PC ekranında) oynatılmasından sonra gösterilecektir. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

7.1.1.2. Bir reklamın tüm metnini, bu Kuralların 8.1.1.1 no'lu maddesine uygun olarak görmek için reklam üzerine Tıklamak gerekiyorsa, bu Tıklama, Hizmetlerin maliyetini hesaplamak amacıyla dikkate alınmayacak ve İstatistiklere yansıtılmayacaktır. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

8. Reklam Verene, müşteri web arayüzü aracılığıyla, Reklam yerleştirme için ek ayarlar/stratejiler ve reklam kampanyalarının yönetiminde ek işlevler kullanma fırsatı verilebilir. Reklam Veren, uygun ayarları/stratejileri uygulayarak veya ilgili işlevi kullanmaya başlayarak, müşteri web-arayüzünde belirtilen uygulama/kullanım şartlarını kabul eder.

8.1. Reklam Veren, Reklamı oluştururken, mobil cihazlarda gösterilecek Reklamlar oluşturmak için kullanılan «Mobil Uygulamalar için Reklamlar» ek işlevini uygulayabilir. Reklam Veren tarafından oluşturulan ve mobil cihazlarda görüntüleme için «Mobil Uygulamalar için Reklamlar» ek işlevini uygulayan Reklamlar, bir mobil uygulama simgesi, mobil uygulama hakkında bilgi, bir resim ve üzerine tıklayan kullanıcıları, Reklam Verenin bu Reklam için belirttiği adresle (URL), İnternet üzerinde bir bilgi kaynağına (İnternet sitesi/mobil uygulama) yönlendiren bağlantı için bir düğme içerebilir. «Mobil Uygulamalar için Reklamlar» ek işlevini uygulayarak oluşturulan Reklamların içeriği, günde bir kez güncellenir. Reklam Veren, Reklam içeriğinin uygunluğunu kontrol edecek ve mobil uygulama hakkında bilgi uygunsuz hale gelirse, görüntülenmesini durduracaktır.

Reklam Veren, «Mobil Uygulamalar için Reklamlar» ek işlevini uygulayarak, mobil uygulama simgesinin ve mobil uygulama hakkında bilgilerin, reklamcılık ve rekabet mevzuatı dahil olmak üzere, geçerli yasal gereksinimlere uygunluğundan ve uygun ek işlev ile kendisi tarafından oluşturulan Reklamın içeriğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

8.2. Reklam Veren, “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevini seçerek, otomatik olarak ayarlanan Tıklama Başı Maliyetin, Reklam kampanyaları içerisinde, Reklam Verenin yukarıda bahsedilen işlevi seçtiği tüm görüntülemeler ve Reklam ağlarındaki Reklam alanları için geçerli olacağını kabul eder. Reklam Veren, yukarıda bahsedilen işlevi, Yandex'e e-posta ile talepte bulunarak iptal edebilir.

8.3. Reklam Veren, Arayüzde, Reklam hazırlamak ve yerleştirmek için mevcut olan “Ek İlgili Anahtar İfadeler” seçeneğini kullanabilir.

Reklam Veren, böyle bir işlev kullanırken, http://contact2.yandex.com.tr/direct adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak, belirlenen anahtar sözcükleri, müşteri destek hizmetleri aracılığıyla silme veya bu seçeneği kapatma hakkına sahip olacaktır. Reklam Veren, “Ek İlgili Anahtar İfadeler” işlevini kullanırken, reklamcılık ve rekabet mevzuatı ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, geçerli tüm yasal gerekliliklere uymakla sorumlu olacaktır.

Reklam Veren “Ek İlgili Anahtar İfadeler” seçeneğini kullanırsa, Tıklama Başı Maliyet, Reklam Verenin tek başına belirlediği Tıklama Başı Maliyete dayanarak otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu durumda, yukarıdaki şekilde belirlenen Tıklama Başı Maliyet, ilgili Reklam Grubunun anahtar sözcük ifadeleri için Reklam Veren tarafından tek başına belirlenen maksimum Tıklama Başı Maliyeti aşmayacaktır.

8.4. Bir reklam kampanyası oluştururken, Reklam Verene, bu Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek Reklamları oluşturmak için kullanılan, yazım ve noktalama hatalarını otomatik olarak düzeltme fırsatı verilecektir. Bu işlev, varsayılan olarak etkindir.

Reklam Veren, bu işlevi kullanarak, belirtilen işlevi kullanarak oluşturduğu Reklamların içeriğinin, reklamcılık üzerine mevzuatın gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uygun olmasından sorumlu olacağını kabul eder.

Reklam metninin yanlış düzeltildiğine inanması halinde, Reklam Veren, bu düzeltmeyi istediği zaman iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, Reklam Veren, düzeltilen Reklamları düzenler veya https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak, müşteri destek hizmetleriyle iletişime geçer.

8.5. Reklam Veren’e, Reklam oluşturduğu sırada Bölüm I A-E bentleri arasında belirtilen Reklam alanlarında gösterilmesi için oluşturulan “Dinamik metin reklamları” ek fonksiyonunu uygulama imkanı verilmektedir. Bu “Dinamik metin reklamı” ek fonksiyonu, Reklam Veren’in belirli bir grup reklam için belirttiği internet sitesinin içeriğinin otomatik analizine dayanılınarak Reklam Veren’in otomatik olarak Reklam başlığı ve linkleri oluşturmasına ve Reklam gösterimi için anahtar kelime belirlemesine imkan sağlamaktadır.

9. Reklam Grubu – Reklam Verenin, bir Reklam grubunda bir araya getirdiği bir dizi Reklamı ifade eder ve Reklam Veren, bu reklamlar için tek tip anahtar sözcük/ifade listesi ve tek tip görüntüleme ayarı (Tıklama Başı Maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı 1 ila 50 arasındadır. Müşteri web arayüzünde belirlenen kurallara göre, bir Reklam grubundan sadece bir Reklam, bu kuralların 2. bölümünde belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilir. Diğer tüm durumlarda, bu Kurallarda ortaya koyulan hüküm ve koşullar, hem bağımsız reklamlar hem de reklam Gruplarında yer alan reklamlar için eşit ölçüde geçerlidir.

10. Reklam Veren, bu Kuralların 2. bölümünde belirtilen Reklam Alanlarındaki Reklam Gruplarında gösterilmek ve buralara eklenmek üzere reklam seçerken, ek olarak şu hüküm uygulanır: Grup içerisine eklenen reklamlar arasında, çoğunlukla, en iyi Tıklanma Oranına sahip olan reklam gösterilir. Bu hükmün uygulanmasında istatistiksel verilerin yetersiz olması halinde, reklamlar, gösterilecek reklam Grubundan, bu reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

11. Reklam Veren, Reklamları grup (Reklam Grubu) içerisinde birleştirir ve tek tip anahtar sözcük/ifade listesi ve tek tip görüntüleme ayarı (Tıklama Başı Maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı 1 ila 50 arasındadır. Arayüzde belirlenen kurallara göre, bir Reklam grubundan sadece bir Reklam, yukarıda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilir. Bu Kurallarda ortaya koyulan hüküm ve koşullar, hem Reklam Grupları hem de reklam Gruplarında yer alan bağımsız reklamlar için eşit ölçüde geçerlidir. Mevcut belgenin amaçları uyarınca "Reklam", Kuralların 11.1. maddesinde belirtildiği şekilde seçilen ve Reklam Grubuna eklenen Reklam anlamına gelecektir.

11.1. Reklam Gruplarından, kurallarda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmesi için reklam seçilirken, yukarıda açıklanan kurallara ek olarak şu hüküm uygulanır: Grup içerisine eklenen reklamlar arasından, çoğunlukla, Reklam Grubundan en iyi Tıklanma Oranına sahip olan tek bir Reklam gösterilir. Bu hükmün uygulanmasında istatistiksel verilerin yetersiz olması halinde, Reklamlar, gösterilecek Reklam Grubundan, bu reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

12. Reklam kampanyası işlevi nedeniyle, mevcut belgede belirtilen Reklam alanlarında gösterilmek üzere minimum Tıklama Başı Maliyeti (arama sonucu sayfaları için geçerli Tıklama Başı Maliyet) belirlemek için aşağıdaki parametreler izlenecektir:

A) Kalite faktörü.

Kalite faktörü, çok sayıda parametreye bağlıdır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanacaktır. Başlıca parametreler, bir reklamın sorguyla genel ilgisini, reklam istatistiklerini, bir reklamın, reklamın Bağlantısının ilettiği İnternet sayfasıyla ilgisini ve diğer parametreleri içerir.

B) Etkinlik faktörü.

Etkinlik faktörü, gerçek zamanlı olarak hesaplanan çok sayıda parametreye bağlıdır. Başlıca parametreler, reklamı yapılan bir alan veya telefon numarasıyla (bir “sanal kartvizitte belirtilmişse”) toplanan istatistiksel verileri (Görüntüleme sayısı, Tıklanma Oranı, Reklam Kampanyasının aktif olduğu gün sayısı) içerir.

12.1. Reklam Veren tarafından sabitlenen Tıklama Başı Maliyet, arama için geçerli olan minimal Tıklama Başı Maliyetten düşükse, Reklamlar sadece, Reklam ağlarında ve Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında (http://direct.yandex.com.tr/search) yer alan Reklam alanlarında gösterilecektir. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

13. «Mobil Reklam» Reklam Verenin, oluştururken, aşağıda belirtilen Reklam görüntüleme hüküm ve koşullarını uygulamak üzere, "Mobil Reklam" olarak işaretlediği reklam anlamına gelir. Bir Reklamın türü, Reklam oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

13.1. Reklam Grubundan, Kurallarda belirtilen Reklam Alanlarında gösterilmek üzere reklam seçilirken, yukarıdaki kurallara ek olarak, aşağıdaki hükümler de eş zamanlı olarak geçerli olacaktır:

13.2. Grup, hem Mobil Reklam hem de Mobil Reklam olmayan reklam içeriyorsa, ilk Reklam türü çoğunlukla PC ve tabletlerde gösterilirken, ikinci reklam türü mobil cihazlarda gösterilir. Grup tek bir Reklam türü içeriyorsa, bu Reklamlar, türüne bağlı olmaksızın, tüm cihazlarda gösterilebilecektir;

13.3. Çoğunlukla, Reklam Grubundaki diğer Reklamlara kıyasla en iyi Tıklanma Oranına sahip olan tek bir Reklam gösterilecektir. Bu hükmü uygulamak için yeterli istatistik veri yoksa, gösterilecek Reklamlar, Reklam Grubundan, bu Reklamların otomatik döndürme ilkelerine uygun olarak seçilir.

14. Reklam Veren, "Teklif ayarları" bölümünde yer alan “Mobil cihazlar için fiyat belirle” ek ayarını uygulayarak, Reklam Veren tarafından belirlenen oranda artan veya azalan Tıklama Başı Maliyetin, reklamın bir Mobil Reklam olarak gösterilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, mobil cihazlardaki tüm görüntülemeler için geçerli olacağını kabul eder.

15. Reklam Verenin Müşteri web arayüzünde belirlediği Tıklama Başı Maliyet için artma ve/veya azalma oranı, bu Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek Reklamların seçimini, Reklamın gösterilmesi gereken pozisyonu ve belirtilen Reklam Alanlarında gösterilen Reklam sayısını etkiler.

Reklam Veren, oranı, Kullanıcı özelliklerine göre belirler; demografi (cinsiyet, yaş).

Kullanıcıların İnternet üzerindeki davranışlarına dayanan ve analitik teknolojisi Crypta aracılığıyla elde edilen veriler, Kullanıcıların cinsiyetinin ve yaşının belirlenmesinde kullanılır. Reklam Verenin İnternet sitesine yüklenen Yandex.Metrica sayaç koduyla elde edilen veriler, Kullanıcıların yeniden hedefleme özelliklerini belirlemek için kullanılır. Bununla birlikte, Yandex, analitik teknolojisi Crypta'yı kullanırken ve yukarıdaki Kullanıcı özelliklerinin belirlenmesinde hata yokluğunu garanti etmez.

16. Reklamların, Reklam ağlarındaki sitelerde yer alan Reklam Alanlarında gösterilmek üzere seçilmesi, Reklam Verenin “Audience” Hizmeti (https://audience.yandex.ru) aracılığıyla sağladığı veriler dahil olmak üzere, reklamların konuları ve Kullanıcı ilgi alanları arasındaki ilişkiye dayanarak, Yandex tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Reklam Veren, “Audience” Hizmetini kullanarak, İnternette https://yandex.com.tr/legal/audience_tos adresinde bulunan “Audience: Hizmet Koşulları” belgesine uymayı taahhüt eder. Reklam Veren, reklam kampanyası parametrelerinde gösterilme kriteri olarak “Farklı Site Tiplerinde Bağımsız Yerleştirme” (Yandex'e talepte bulunarak) seçeneğini seçerken, Reklam Verenin, kuralların 16. maddesine göre belirlediği oranı dikkate alarak, reklamların, Reklam Ağlarındaki sitelerde gösterilmesi için sabit bir Tıklama Başı Maliyet belirleyebilir. Reklam Veren, bir reklamın Reklam ağlarındaki sitelerde gösterilmesi için sabit bir Tıklama Başı Maliyet belirlerken, Müşteri web arayüzünde görüntülenen “Kitle Kapsamı” değeri sadece bilgi amaçlıdır; o reklamın yaklaşık Görüntülenme sayısı anlamına gelir ve gösterilen reklam materyallerinin, Reklam ağları katılımcılarının sitelerinde, belirli bir anahtar sözcük karşılığında toplam Görüntülenme sayısı olarak ifade edilir.

Reklam Verenin, Reklamların gösterilmesi için Reklam kampanyasının ayarlarında “Mevcut en üst pozisyon”, “Reklam bloğu içinde en ucuz pozisyon”, “Arama sonuçlarının altında görüntülemeler” kriterlerinden birini seçmesi halinde, bu Kuralların 8.2. ve 17. maddelerinde açıklanan “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevi, Reklam Verenin belirlediği Tıklama Başı Maliyete uygulanacaktır. Bu durumda, yukarıda belirtilen işlevin uygulanmasıyla, Tıklama Başı Maliyet otomatik olarak hesaplanır.

16.1. Bu Reklam Alanlarında, reklamlar, bu Kuralların 16.1.1 – 16.1.2, 15 maddelerinde belirtilen özelliklere uygun olarak gösterilir:

16.1.1. Kullanıcı, Reklamın başlığını, Bağlantıyı ve Resmi (bu Kurallarda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak) görebilirken, reklamın tüm metni, bu reklama (mobil cihazlarda ve tabletlerde) ilk Tıklamadan veya mouse imlecinin, reklam üzerinde (PC ekranında) oynatılmasından sonra gösterilecektir.

16.1.2. Bir Reklamın tüm metnini, bu Kuralların 16.1.1. no'lu maddesine uygun olarak görmek için reklam üzerine Tıklamak gerekiyorsa, bu Tıklama, Hizmetlerin maliyetini hesaplamak amacıyla dikkate alınmayacak ve İstatistiklere yansıtılmayacaktır.

16.2. Bu Kuralların 16. maddesinde belirtilen Reklam alanlarında görüntülenen Reklamlarla ilgili olarak, Reklam Veren, toplam hizmet bedelinin yüzdesi olarak, sabit bir hizmet bedeli sınırı belirleyebilir. Bu sınır, sabit sınırın belirlendiği tarihten sonraki bir haftayı geçen hizmetlerin bedeline uygulanacaktır. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

17. Reklam Veren “Ortalama ağ Tıklama Başı Maliyetini ortalama arama Tıklama Başı Maliyetinin altında tut” işlevini uygularken, Tıklama Başı Maliyet, Reklam Verenin doğrudan belirlediği maksimum Tıklama Başı Maliyet dikkate alınarak, Reklam Grubu içerisindeki anahtar ifade için otomatik olarak hesaplanır. Bu durumda, Reklam ağlarındaki Reklam alanlarında görüntüleme için otomatik olarak hesaplanan Tıklama Başı Maliyet, bu Kurallarda listelenen diğer Reklam Alanlarında görüntüleme için Reklam Verenden düşülen Tıklama Başı Maliyetin altında olabilir.

18. Reklam Veren, aşağıdaki pozisyonlarda gösterilen Reklamların aboneliğinden vazgeçebilir:

 • Reklam alanlarında: İlgili İnternet sitesinin adresini, reklam kampanyası parametrelerindeki yasaklı reklam siteleri listesine ekleyerek veya belirli bir Reklam ağları katılımcısının İnternet sitesine veya uygulamasına ya da site istatistikleri sayfasında (https://yandex.com.tr/support/direct/efficiency/statistics.xml) Reklam ağının bir ortağının adına görüntüleme yasağı koyarak; Reklam ağlarında ve YAN'ye katılan İnternet sitelerinin arama sonucu sayfalarında.
 • Reklam kampanyası parametrelerinde bir Reklam görüntüleme seçeneği olarak “Arama sonuçlarının altında göster” (Yandex'e talepte bulunarak) işlevini seçerek, Premium Yerleştirme pozisyonlarında.

19. Teknik sebeplerle, Reklamlar, Yandex.Maps arama sonucu sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr/) ve Yandex.Maps mobil uygulamasında, kısaltılmış olarak gösterilebilir; bu durumda Yandex, Reklam Vereni, Web Arayüzü aracılığıyla bilgilendirecektir. Bu Reklamlarla ilgili olarak, Reklam Veren, Teklifle sunulan tüm garantileri ve yükümlülükleri kabul eder.

20. Reklamın amaçları uyarınca, Reklam Veren herhangi bir açıklama (Reklamlar gösterilirken görüntülenebilen ek bilgiler) doldurmuşsa, bu açıklamalar, Premium Yerleştirmede öncelikli olarak ilk pozisyona yerleştirilebilir. Bu durumda, Reklam Verenin Reklam oluştururken/düzenlerken belirttiği bilgileri içeren Reklamlar, Premium Yerleştirmede ilk pozisyona yerleştirilebilir. Yandex, Reklamın içerdiği açıklamayla birlikte yerleştirileceğini garanti etmez. Bu madde, Akıllı Banner için geçerli değildir.

21. Yandex SERP'de reklam görüntülerken, Reklam Verene, Bağlantı Gösterme işlevini kullanması teklif edilebilir. Reklam Veren, bu işlevi kullanırken, Bağlantının görsel görüntüsünü değiştirebilir.

Reklam Veren, Bağlantı Göstermeyle ilgili olarak, Teklifle sunulan tüm garantileri ve yükümlülükleri kabul edecektir.

Yandex, Bağlantı Göstermenin görüntüleneceğini garanti etmez.

22. Site simgesi (favicon)

Reklam Veren, bir reklamdaki Bağlantının (Akıllı Banner haricinde) ilettiği sitenin, kök dizininde, Yandex sistemi indekslemesi için kullanılan bir site simgesi (favicon.ico dosyası) içermesi halinde (https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/favicon.xml), Reklam alanlarında gösterilen reklamın, bir site simgesi içerebileceğini kabul eder. Reklam Veren, site simgesinin, reklamcılık ve rekabet mevzuatının gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uymasını sağlayacaktır.

23. Yandex.Direct sistemi ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve Reklam Verenler için yeni teklifler geliştirmek amacıyla, Yandex periyodik olarak denemeler yapabilir. Bu denemeler süresince, sistem ve/veya arama istekleri tarafından rastgele seçilen belirli Kullanıcıların şahsi bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında gösterilen Reklamlar, değiştirilmiş coğrafi hedefleme koşullarına (örneğin, Kullanıcının arama isteğinde belirtilen bölge baz alınarak) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Reklamların seçimi ve bu Kurallarda geçen Reklam alanları için belirtilenlere kıyasla düzenlenmesi dahil, Reklamları Görüntüleme koşullarına tabi olarak, Reklam alanlarında gösterilebilir. Yandex, bir deneme yaparken, her bir Reklamın, Reklamların Reklam alanlarına yerleştirilme sırasına, bu Kurallarda belirtilen seçim koşullarına, coğrafi hedefleme koşullarına ve bu Kurallarda belirtilen diğer hükümlere uygun olarak görüntüleneceğini garanti etmez ve Reklamların Görüntülenmesine, Yandex Hizmetlerinin ek bilgilendirme materyalleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün/mağaza işaretleri, ürünlere/materyallere ilişkin yorumlar dahil) ve reklam verenin, Reklamı müşteri web arayüzünde hazırlarken belirttiği veriler/bilgiler eklenebilir. Bununla birlikte, denemeler, Reklam Verenin bu Kurallara uygun olarak belirlediği sabit Tıklama Başı Maliyeti etkilemeyecek ve hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Hizmetlerin Ödemesi, bu Kurallara ve Yandex.Direct Online Reklam Hizmeti Hüküm ve Şartlarına uygun olarak belirlenen Tıklama Başı Maliyet baz alınarak yapılacaktır. Bu denemelerin yapılışı hakkında bilgiler, Reklam Verenin https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml adresinde bulunan geri bildirim formunu kullanarak müşteri destek hizmetlerine göndereceği talep üzerine verilecek olup, formda talebin sebepleri ve ilgili reklam kampanyası sayısı belirtilecektir.

24. Reklam Veren, yukarıda belirtilen platformlarda gösterilmek üzere Reklam Kampanyasını oluştururken, Reklam Verene Akıllı Banner özelliğini kullanma izni verilebilir.

Yerleştirme ilkesi: dinamik yerleştirme.

Banner'ın değişken öğesi, Reklam Veren tarafından Müşteri web arayüzünde tanımlanmış olan, en fazla 30 Ürün Teklifi içerebilir. Bu tür Ürün Teklifleri otomatik olarak değişecektir.

Reklam Veren, bu özelliği kullanarak, Müşteri Web Arayüzünde aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirebilir:

 • Oluşturulan reklamı görüntülemek veya ekli bağlantıyı ziyaret etmek ve kullanılıyorsa, o bağlantı için oturum açma ve şifre gerekliliklerini oluşturmak. Reklam Verenin, oturum açma gerekliliklerine uymaması nedeniyle, Reklama ve bağlantısına ulaşamamasından Yandex sorumlu olmayacaktır.
 • Banner'ın sürekli öğesini, uyumlu bir görüntüleme formatında sağlamak;
 • Reklama konu olan ürün kategorilerini seçmek;
 • Reklamın görünümünü özelleştirmek. (metin rengi gibi)

Reklam Veren, ek "Akıllı Banner" işlevine dönerek, belirtilen işlevi kullanarak oluşturduğu Reklam içeriğinin, reklamcılık yasası gereklilikleri dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere uyumuyla yükümlü olacağını kabul eder. Yandex, bahsi geçen işlevin hatasız çalışmasıyla ilgili herhangi bir garanti sağlamaz.

Akıllı Banner, Yandex'in Kullanıcının ilgi alanlarına göre otomatik olarak belirlediği Reklamın, Yandex.com.tr adresini ve/veya Reklam Ağı İnternet sitelerini daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcılara gösterilmesi amacıyla kullanılır.

_________________________________

Hizmet bedeli hesaplama amaçlarıyla, 1 c.u. (konvansiyonel birim) şunlara eşittir:

- 1 Nisan 2015'e kadar, KDV hariç 1,2 Türk Lirası.

- 1 Nisan 2015 itibariyle, KDV hariç 1,07 Türk Lirası.

* Bu Reklam adedi kısıtlaması, Reklam ağı katılımcılarının, içeriği, mobil uygulama sayfası/içeriği aşağı kaydırıldığında otomatik olarak yüklenen İnternet siteleri ve Reklam Ağı ortaklarının mobil uygulamaları için geçerli değildir.

** «Genişletilmiş işaret» - Reklam Verenin sağladığı Reklam metnini ve iletişim detaylarını içeren, Yandex.Maps'te (http://harita.yandex.xx/) bir haritada gösterilen ve haritada, Reklam Verenin iletişim sayfasında (iletişim sayfası Bağlantısının Reklama eklenmesi şartıyla) belirttiği adrese karşılık gelen noktaya yerleştirilen bloktur. «Genişletilmiş işaret» bloğu içeren işaret, haritada vurgulanır ve sadece Yandex.Maps arama sonuçları sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr) yer alan Reklam alanlarında gösterilir.

Tarih: 14.02.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/08022017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19012017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28112016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/13072016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14062016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/18042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/10032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/15122015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/09112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/26102015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01092015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/20042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/30042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12022014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23092013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05082013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06062013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06112012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012