“Tasarımcı” özel işlevinin kullanım koşulları

1. Genel Hükümler

1.1. “YANDEX” LTD (bundan böyle “Yandex”) İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) “Tasarımcı” özel işlevinin (bundan böyle “İşlev”) olanaklarını kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. Yandex ile Kullanıcı arasındaki İşlevin kullanımına dair ilişkiler Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ve ayrıca eğer uygulanabilir ise “Turbo-sayfalar” Hizmeti Kullanım Koşulları (https://yandex.com.tr/legal/turbo_termsofuse) ve “API Yandex.Turbo-sayfalar” Hizmeti Kullanım Koşulları (https://yandex.ru/legal/turbo_api) tarafından düzenlenmektedir.

1.3. İşlevin olanaklarını kullanan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca işbu Hizmetin kullanımını düzenleyen belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda İşlevin olanaklarını kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu maddede belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümüne her zaman https://yandex.com.tr/legal/constructor_termsofuse adresinden erişilebilir.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda İşlevi kullanmayı sonlandırmalıdır.

1.6. Yandex, Kullanıcıya makul zaman önce bilgi vermeden ve Kullanıcının rızasını almadan İşlevin yapısında ve çalışma algoritmasında her türlü değişiklik yapabilir, çalışmasına veya İşlevin belirli yeteneklerinin çalışmasına son verebilir, işlevleri değiştirebilir veya sonlandırabilir.

2. İşlevin kullanımı

2.1. Bu İşlev Kullanıcıya, Turbo sayfalar teknolojisini (bundan böyle “Turbo siteler”) kullanarak İnternet'te sayfalar oluşturmak için https://direct.yandex.ru, sayfasında yer alan özel bir arayüzü (Tasarımcı) kullanma olanağını sağlar.

2.3. İşlev Yandex tarafından “olduğu gibi” şartlarında sağlanmaktadır. Kullanıcı İşlevin kullanımı konusunda riskleri kendisi değerlendirmeli ve eylemleri için tüm sorumluluğu kendisi çekmelidir. Yandex, İşlevin Kullanıcı amaç ve beklentilerine uygunluğunu, İşlevin kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmemektedir. Yandex, Turbo sitelerin gösteriminin doğruluğunu garanti etmez ve olası bozulmaları dolayısıyla sorumlu değildir.

2.4. Yandex, İşlevin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda Kullanıcıya veya üçüncü kişilere verilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı zararı tazmin etmez.

2.5. Kullanıcı, Turbo-sitelerin içeriği konusunda üçüncü kişilere karşı, buna ek olarak Turbo-sitelerin içeriğinin yasal gerekliliklere uygun olması ve üçüncü tarafların meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmemesi konularında sorumluluğu kendisi üstlenmektedir. Kullanıcı, Turbo-sitelerin içeriğinin üçüncü kişilere ait diğer fikri mülkiyet haklarını, ticari marka haklarını, tanımlama araçları ve/veya diğer telif haklarını ihlal etmemesi gerektiğini anlamakta ve kabul etmektedir. Kullanıcı, Turbo-sitelerin içeriğini yerleştirme (düzenleme) ile ilgili üçüncü kişilerin itirazlarını kendisi ve kendi imkanlarıyla çözmeyi taahhüt etmektedir. Bir anlaşmazlık durumunda, Kullanıcı tarafından yerleştirilen Turbo-sitelerin içeriğinin hiç kimsenin haklarını ihlal etmediğini kanıtlama yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

2.6. Turbo-siteleri oluşturmak için İşlevi kullanan Kullanıcı, bedelsiz, şartsız ve geri dönüşsüz olarak Yandex'e bu Turbo-sitelerin içeriğinin tüm dünya genelinde, bu Turbo-sitelerin kullanım süresi boyunca, Yandex tarafından kendisinin karar vereceği bir şekilde kullanılması için Yandex'e münhasır olmayan haklar tanımaktadır, bu kapsamda Yandex sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Turbo-sitelerin içeriğini (bütün olarak veya kısmi olarak) yeniden üretebilir, çoğaltabilir, seçebilir, sistematik hale getirebilir, dönüştürebilir, değiştirebilir, redakte edebilir, tercüme edebilir, yayınlayabilir, dağıtabilir, her türlü yasal yolla ifşa edebilir. Ayrıca, Kullanıcı Turbo-siteleri kullanarak, Turbo-sitelerin içeriğinin kullanımı ile ilgili yukarıda belirtilen hakları Yandex'e sağlamak için uygun haklara ve yetkiye sahip olduğunu onaylar. Kullanıcı, Turbo-sitelerin içeriğinin Yandex tarafından yukarıda belirtildiği şekilde Yandex'in diğer servisleri ve yazılımları kapsamında kullanılabileceği gibi, Turbo-sitelere veya Yandex'in diğer kaynak veya hizmetlerine diğer kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla, Yandex'in İnternet ağındaki kaynaklarında yayınlanan reklam veya pazarlama materyalleri içinde de kullanılabileceği kabul etmektedir. Böyle bir kullanımda Yandex, Turbo Sitelerin ilgili içeriğini Kullanıcı bilgisini belirterek veya Kullanıcı bilgisi olmadan kullanma hakkına sahiptir. Yandex bu maddede belirtilen hakları üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Eğer Kullanıcı, Turbo Siteleri içeriğindeki herhangi bir materyalin yukarıda belirtilen şekilde kullanımı için Yandex'e gerekli hakları veremiyorsa, bu durumda Turbo Sitelerin ilgili içeriğini kullanmamalıdır.

2.8. Kullanıcı, Turbo sitelerin içeriğinin yanı sıra bunlarla ilgili teknik, istatistiksel ve analitik verilerin, https://yandex.com.tr/legal/confidential adresinde yer alan Gizlilik Politikasında belirtilen şartlarda ve amaçlara uygun olarak işlenmeleri için üçüncü taraflara aktarılmasına izin verir.

2.9. İşlevin çalışması ile ilgili her türlü uyarı ve/veya itirazlar https://yandex.ru/support/abuse/troubleshooting/turbo/list.htmladresinde bulunan geri bildirim formu üzerinden gönderilecektir.