Gizlilik Politikası

İşbu belge Gizlilik Politikasının Türkçe tercümesidir. Gizlilik Politikası'nın Rusça versiyonu ile bu çeviri arasındaki tutarsızlıkların olması durumunda, sadece Gizlilik Politikası'nın Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Gizlilik Politikasının Rusça sürümünü görebileceğiniz adres: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Yayın tarihi: 26.03.2021

Geçerli sürümün bulunduğu adres: https://yandex.com.tr/legal/confidential

1. İşbu Gizlilik Politikası neleri düzenlemektedir

İşbu Gizlilik Politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), Sizin hakkındaki bilgileri yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il ve Yandex'e ait diğer sitelerden öğrenebileceğiniz (bundan böyle birlikte – "Siteler") herhangi bir Yandex site, yazılım, ürün ve/veya Hizmetlerini (bundan böyle birlikte – «Hizmetler») kullanmanız veya Sizin tarafınızdan Hizmetlerin kullanılması dolayısıyla imzalamış olduğunuz sözleşme ve anlaşmaların Yandex ve/veya onun yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi sırasında YANDEX LTD ve / veya bağlı kuruluşları, buna YANDEX LTD ile aynı gruba giren tüm kişiler dahil olmak üzere (bundan böyle "Yandex" olarak anılacaktır) tarafından hakkınızda elde edebilecek ve yürürlükteki yasalar ile tarif edilmiş olan kişisel veriler (bundan böyle "Kişisel bilgiler") de dahil olmak üzere tüm bilgiler için geçerlidir. Aynı şekilde Kişisel bilgiler, sitelerini, yazılımlarını, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmakta olduğunuz onun partnerleri (bundan böyle "Partnerler" olarak anılacaktır) (örneğin Yandex reklam verenleri veya taksi hizmetleri) tarafından da Yandex'e sunulabilir. Bu gibi durumlarda, kişisel bilgilerin aktarımı sadece kanunla belirlenen durumlarda ve Yandex ile Ortakları arasında imzalanan özel anlaşmalara uygun olarak mümkündür.Lütfen unutmayın, Site ve / veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanılması, işbu Politika'da değişikliklere ve/veya eklemelere neden olacak ek şartlarla düzenlenebilir.

Herhangi bir Sitenin ve/veya Hizmetlerin kullanımının, bu Politikada değişiklikler ve/veya eklemeler yapabilecek ek koşullara tabi olabileceğini ve/veya bu tür Siteler /Hizmetler için belgelerin ilgili bölümlerinde yer alan kişisel bilgiler için özel şartlara sahip olabileceğini lütfen unutmayın.

2. Kim tarafından işlemektedir

Tarafınızdan Sitelerin ve Hizmetlerin kullanılmasını sağlamak için, Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak kurulmuş olan ve 119021, Rusya, Moskova, lev Tolstoy cad. no: 16 adresinde yerleşik olan "YANDEX" Limited Şirketi (YANDEX LTD) veya ilgili Hizmeti veren onun bağlı kuruluşu tarafından toplanır ve kullanılır. Hangi Hizmetin hangi kişi tarafından sunulduğu ile ilgili bilgileri, ilgili Hizmetin kullanma koşullarından öğrenebilirsiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre topraklarındaki kullanıcılar için, Yandex, Finlandiya yasaları uyarınca kurulmuş tüzel kişilik olan Moreenikatu 6, 04600 Menselya, Finlandiya (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi) adresinde yerleşik Yandex Oy tarafından temsil edilmektedir.

İsrail topraklarındaki kullanıcılar için İsrail yasaları uyarınca kurulmuş bir tüzel kişilik olan 148 Menachem begin St., Tel Aviv, Israel 6492104 adresinde yerleşik Yandex.Go Israel Ltd, temsil edilmektedir.

3. Bu Politikanın amacı nedir

Sizin Kişisel Bilgilerinizin ve gizliliğinizin korunması Yandex için çok önemlidir. Dolayısıyla, tarafınızdan Sitelerin ve Hizmetlerin kullanımı durumunda Yandex Sizin Kişisel Bilgilerinizi yürürlükteki yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak korur ve işler.

Sizin Kişisel Bilgilerinizin korunması ile ilgili yükümlülüklerimize uyarak, işbu Politika kapsamında Sizi aşağıdaki konularda mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz:

(a) Siz Siteleri ve / veya Hizmetleri kullanırken Yandex tarafından Sizin Kişisel Bilgileriniz neden ve nasıl Yandex tarafından kullanılır ("işlenir");

(b) Sizin Kişisel Bilgilerinizin neden ve nasıl işlendiği ile ilgili karar veren bir tüzel kişilik olarak Yandex'in rol ve yükümlülükleri nelerdir;

(c) Yandex tarafından Sizin hakkınızda toplanan Kişisel Bilgilerinizin hacmini azaltmak için Sizin tarafınızdan hangi araçların kullanılabileceği? ve

(d) Kişisel Bilgilerin işlenmesi çerçevesinde Sizin haklarınız nelerdir.

4. Yandex Sizin hakkınızda hangi Kişisel bilgileri toplamaktadır

Sitelerin çalışması ve / veya Hizmetlerin sağlanması sırasında toplanan Kişisel Bilgiler, Sizin Siteleri ve / veya Hizmetleri kullanırken Yandex hesabınızı kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hesabınıza giriş yaptığınız durumlarda, Siz Siteleri ve Hizmetleri kullanırken Yandex tarafından sizinle ilgili olarak toplanan Kişisel Bilgiler, tarafınızdan hesabınızın kullanımı çerçevesinde Yandex tarafından toplanan diğer Kişisel Bilgiler ile (örneğin Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, Yandex'e sunulmuşsa yaşınız ve cinsiyetiniz) karşılaştırılabilir ve onlarla ilişkilendirilebilir. Yandex, Kullanıcı Sözleşmesi veya tek tek hizmetlerin Kullanım Şartları dışında, tarafınızdan sağlanan Kişisel Bilgileri kontrol etmez ve güvenilirliği konusunda değerlendirme yapamaz. Buna karşın Yandex tarafınızda güvenilir ve yeterli Kişisel Bilgilerin sağlandığını ve ayrıca zamanında güncellediğini varsayar.

Tarafınızdan Sitelerin ve Hizmetler'in kullanımı sorasında Yandex aşağıdaki Kişisel Bilgi kategorilerini toplayabilir:

(i) Kayıt (hesap oluşturulması) sırasında sağladığınız, adınız, telefon numaranız, adresiniz ve yaşınız gibi Kişisel bilgiler;

(ii) Elektronik veriler (HTTP başlıkları, IP adresi, çerezler, Web işaretçileri / piksel etiketleri, tarayıcı kimlik bilgileri, donanım ve yazılım bilgileri, wi-fi ağ verileri);

(iii) Sitelere ve / veya Hizmetlere erişim tarihi ve saati;

(iv) İnternet hizmetlerini veya servislerini kullanırken çevrimiçi göstermiş olduğunuz faaliyetler hakkında bilgiler (örneğin; arama geçmişi, online alışverişe dair veriler, ziyaret edilen kuruluşlara dair veriler, beğeniler ve tercihler, yazıştığınız kişilerin e posta adresleri, telefon rehberi verileri, diğer kullanıcılarla etkileşime dair bilgiler ve Yandex'te kayıtlı olan tüm dosyalar ve içerikler);

(v) Konum (coğrafi) hakkında bilgi;

(vi) Yandex'in belirli Sitelerinin veya Hizmetlerinin kullanımını düzenleyen şartlar kapsamında işlenmesi için gerekli olan Sizin hakkınızdaki diğer bilgiler;

(vii) Siz ve ilgili Partner arasında imza edilmiş olan sözleşme şartlarına uygun olarak Partnerlerimizden aldığımız Sizinle ilgili bilgiler.

Yandex ayrıca Kişisel Bilgileri toplamak ve bu kişisel bilgileri cihazınız ve web tarayıcınızla ilişkilendirmek için çerezleri ve web işaretlerini (piksel etiketleri dahil) kullanır (işbu Politikanın 11. bölümüne bakınız).

Yandex, bireysel Hizmetlerin kullanıcı sözleşmelerinin öngördüğü durumlar dışında belirli bir amaca yönelik hassas bilgileri (ırk, politik görüşler, sağlık bilgileri ve biyometrik veriler gibi) toplamamaktadır. Buna karşın bunları kendiniz Yandex'e sağlayabilirsiniz ve böylece Yandex, bunları size Hizmetlerin sağlanması çerçevesinde işleyecektir (örneğin, sağlığınızla ilgili aramalar yapıyorsanız). Bununla birlikte Yandex'in böyle bir işleme için Sizin onayınızı talep edemeyeceğini, çünkü Sizin Yandex'e sağlayabileceğiniz Kişisel Bilgilerin potansiyel olarak hassas doğasından haberdar olmadığını dikkate almalısınız.

Yandex, haklarınızı ve özgürlüklerinizi önemli ölçüde etkileyebilecek şekilde kullanıcı "portresi" oluşturmak için veri toplamamaktadır.

5. Kişisel Bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı ve amacı nedir

Yandex, yeterli yasal gerekçelere sahip olmadan Kişisel Bilgilerinizi işleme hakkına sahip değildir. Bu nedenle Yandex Sizin Kişisel Bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda işler:

(i) İşleme, Yandex'in sözleşmeden doğan Size karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için, ayrıca Sitelerin ve Hizmetlerin işleyişinin sağlanması (örneğin, arama sorgularınızla ilgili arama sonuçlarının sağlanması) amacıyla gereklidir; veya

(ii) İşleme yasa ile belirlenen yükümlülüklere uymak için gereklidir; veya

(iii) Eğer bu, yürürlükteki yasalar ile öngörülüyorsa, bu tür bir işleme Sizin çıkarlarınız, Sizin temel haklarınız ve özgürlükleriniz üzerinde önemli bir etkiye sahip değilse, Yandex'in meşru çıkarlarını sağlamak için işleme gerekir. Kişisel bilgilerinizi bu temelde işlerken, Yandex'in her zaman meşru çıkarlarını koruma ve Sizin gizliliğinizin korunması arasında bir denge kurmaya çalışacağını lütfen unutmayın.

Yandex, Kişisel Bilgilerinizi "meşru çıkarlarını" korumak için, örneğin aşağıdaki durumlarda işler:

(a) Sizin Sitelerimiz ve / veya Hizmetlerimiz ile nasıl bir etkileşimde bulunduğunuzu daha iyi anlamak için;

(b) Siteleri ve Hizmetleri, tüm kullanıcılarının çıkarları için geliştirmek, değiştirmek, kişiselleştirmek veya başka şekilde iyileştirmek;

(c) Bizim düşüncemize göre Sizin ilginize çekebilecek Yandex'in veya diğer şirketlerin diğer ürün veya hizmetleri sunmak için (yani, Size, ilgi alanlarınızı dikkate alan bir reklam göstermek);

(iv) Belirli amaçlar için, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi konusunda ayrı bir onayınızı talep edebiliriz. Onayın ayrı bir yasal neden olarak kabul edildiği yargı bölgeleri için, Yandex sitelerini ve/veya hizmetlerini kullanmaya başlamanız, bu tür işlemlere onayınızı ifade eder. Burada sizi bilgilendiririz ve web sitelerini veya Hizmetleri kullanırken bize herhangi bir kişisel bilgi verme yükümlülüğünüz olmadığını ve yalnızca özgür iradenize dayandığını onaylarsınız. Bununla birlikte, kişisel bilgiler sağlamadan size Hizmetlerden yararlanma fırsatı veremeyeceğimizi ve Sitelerin kullanımınızın sınırlı olacağını anlıyorsunuz.

Yandex, Kişisel Bilgilerinizi her zaman belirli amaç doğrultusunda ve yalnızca bu amaca ulaşmak için gerekli olan Kişisel Bilgileri işlemektedir. Özellikle, Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleriz:

(i) Size Sitelere ve / veya Hizmetlere erişim sağlamak (tercihleriniz, arama geçmişiniz ve Yandex'in erişiminde olan sizinle ilgili diğer Kişisel bilgileri de dikkate alarak arama sorgularınıza yanıt olarak arama sonuçlarının sağlanması dahil);

(ii) Eğer Siz ilgili Hizmetler'e kayıtlıysanız, Yandex e-posta ve dosya depolama dahil olmak üzere hesabınıza erişim sağlama;

(iii) Sitelerin ve Hizmetlerin çalışmasıyla ilgili bildirimlerin, taleplerin ve bilgilerin Size gönderilmesi amacıyla Sizinle iletişim kurulması, Sizinle yaptığımız sözleşmelerin yerine getirilmesi ve Sizin talep ve başvurularınızın işlenmesi;

(iv) Tercihleriniz, arama geçmişiniz ve Yandex'in erişiminde olan sizinle ilgili diğer Kişisel bilgileri de dikkate alarak reklam ve tekliflerin sunulması;

(v) En alakalı arama sonuçlarının görüntülenmesi, daha kişiselleştirilmiş Site ve Hizmetlerin sunulması ve ayrıca Yandex'in diğer ürün, uygulama ve Hizmetlerin iyileştirilmesi dahil Site ve Hizmetlerin kullanım kolaylığının arttırılması;

(vi) Yandex'in yeni ürünlerinin, araç ve tekliflerinin oluşturulması;

(vii) Sizin ve ve Yandex'in haklarının korunması;

(viii) İstatistiksel verilerin, büyük veri ve diğer araştırmaların ve Kişisel Bilgi analizinin toplanması, işlenmesi ve sunulması.

Google API'den (Uygulama Programlama Arayüzü) alınan bilgilerin Yandex hizmetlerinde kullanımı, ( daha sonra elde edilen veriler ) Google API Açıklaması hükümlerine uygun bir biçimde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak yürütülür Yani:

Elde edilen veriler size bir e-posta istemcisinin işlevlerini sağlamak amacıyla kullanılır. Elde edilen verileri üçüncü bir kişiyle paylaşmak, reklam amacıyla kullanmak ve yazışmalarınızın içeriğine yetkisiz erişmek gibi diğer amaçlarla kullanılması yasaktır.

Elde edilen verilerin işlenme şartları ile ilgili daha fazla ayrıntılı bilgiyi bu adreste bulabilirsiniz: (https://yandex.ru/legal/confidential_google_api).

6. Yandex Kişisel Bilgilerinizi nasıl koruyor

Çoğu durumda, Kişisel bilgiler çalışanlarımızın erişimi olmadan otomatik olarak işlenir. Ancak, bu tür bir erişim gerekli olduğunda, Sizin Kişisel Bilgilerinize sadece mesleki görevleri bu bilgileri kullanmalarını gerektirecek Yandex çalışanları erişebilir. Verilerin gizliliğini korumak ve sağlamak için, tüm çalışanlar Kişisel Bilgilerin işlenmesine ilişkin iç kurallara ve prosedürlere uymalıdır. Onlar ayrıca Sizin Kişisel Bilgilerinizi korumak için uygulanmakta olan tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini de takip etmelidirler.

Yandex ayrıca Kişisel Bilgilerin izinsiz, tesadüfi veya yasa dışı imha edilmesi, kaybı, değiştirilmesi, kötü niyetle kullanılması, ifşa edilmesi ve erişime açılmasının yanı sıra diğer yasadışı işleme biçimlerinden korunması için yeterli teknik ve organizasyonel önlemleri de uygulamaktadır. Bu güvenlik önlemleri, modern teknoloji seviyesi, bunların gerçekleştirilmesi maliyeti, işlenmesiyle ilişkili riskler ve Kişisel Bilgilerin niteliği dikkate alınarak uygulanmıştır.

7. Kişisel Bilgilerinize başka kimler erişebilir ve bu bilgiler kime aktarılabilir

7.1 Yandex Grubu kapsamında

Yandex, Kişisel Bilgilerinizi çalışanlarına aktarabilir (bu Politikanın 6. Bölümünde belirtilen sınırlar dahilinde). Yandex de olabilir, kişisel bilgileri kendi bağlı şirketleri de dahil olmak üzere Yandex Group (Grubu«Yandex»). Bazı ülkelerde kişisel bilgilerin korunmasının sizin yargı bölgenizle aynı olmayabileceğini ve Yandex Hizmetlerini kullanarak bu tür bir aktarmayı kabul ettiğinizi lütfen unutmayın.

Her halükarda, eğer aksi Yandex Grubu şirketleri tarafından sağlanan Sitelerin ve / veya Hizmetlerin kullanım koşullarında belirtilmedikçe, Kişisel Bilgiler sadece işbu Politikanın 5. Bölümünde belirtilen amaçlar için işlenecektir, buna aşağıdakiler dahildir:

Tarafınızdan ''Yandex Ltd.şti'' (sicil no:5157746192742) Şirketinin sunduğu hizmetlerin kullanımı esnasında kişisel bilgileriniz ''Yandex Ltd.şti'' ye ''AUTO.RU'' sitesindeki Kullanıcı sözleşmesinde belirtilen koşullarda ve belirtilen amaçlarla işlenmesi için aktarılabilir (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), «Yandex.Job» (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), «Yandex.Realty» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC «Yandex.Taksi» (OGRN (Devlet ana tescil numarası: 5157746192731) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC «Yandex.Taksi» şirketine, işlenmek üzere ve «Yandex.Taxi» (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC Yandex.Market (OGRN (Devlet ana tescil numarası:1167746491395) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC Yandex.Market şirketine, işlenmek üzere ve «Yandex.Market» (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse/) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC Oblachnie Tehnologii Yandex (OGRN (Devlet ana tescil numarası: 1167746432040) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC Oblachnie Tehnologii Yandex şirketine, işlenmek üzere gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC Yandex.Drive (OGRN (Devlet ana tescil numarası: 5177746277385) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC Yandex.Drive şirketine, işlenmek üzere ve «Yandex.Drive» (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC EDADIL PROMO (OGRN (Devlet ana tescil numarası: 5157746114477) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC EDADIL PROMO şirketine, işlenmek üzere ve «Edadeal» (http://corp.edadeal.ru/legal) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Tarafınızdan LLC Kinopoisk (OGRN (Devlet ana tescil numarası: 1077759854919) Şirketinin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz LLC Kinopoisk şirketine, işlenmek üzere ve «KinoPoisk» (https://yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse) hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir.

Eğer Yandex Europe AG'nin Hizmetlerini kullanıyorsanız, Kişisel Bilgileriniz, Yandex Avrupa AG'ye, Yandex Hizmetlerinin Kullanım Koşullarında belirtilen şartlar ve işlemler için (https://yandex.com.tr/legal/termsofservice) aktarılabilir;

Tarafanızdan Yandex.Go Israel Ltd (Kayıt numarası 515926285) Şirketin Servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kişisel Bilgileriniz Yandex.Go Israel Ltd şirketine, işlenmek üzere (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse) şirketin hizmetlerinin Kullanımına ilişkin Şartlarda belirtilen amaçlar için gönderilebilir;

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen ek mesleki eğitim kurumlarının sunduğu hizmetlerin kullanımı veya bu kurumlar tarafından düzenlenen projelere katılım sırasında -örneğin ''Veri Analizi Okulu''- (INO СPE “SDA”), kişisel verileriniz bu kurumların veri işleme kurallarında belirtilen amaç ve koşullarda işlenmesi için INO СPE “SDA” aktarılabilir;

''Yandex.Medya Servisleri'' Ltd.şti(sicil no 1187746644920) şirketinin sunduğu hizmetlerin kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz ''Yandex.Medya Servisleri'' Ltd.şti şirketine Servis kullanım şartlarında «Yandex.Music» (https://yandex.ru/legal/music_termsofuse), «Yandex.Afisha» (https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse); belirtilen amaç ve koşullarda işlenmesi için aktarılabilir.

''Yandex.Akaryakıt'' Ltd.şti (Sicil no:1187746812725) şirketinin sunduğu hizmetlerin kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz ''Yandex.Akaryakıt'' Ltd.şti şirketine (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse) Servis kullanım şartlarında belirtilen amaç ve koşullarla işlenmesi için aktarılabilir;

''Klinik Yandex.Sağlık'' Ltd.Şti'' (Sici no:5177746308394) şirketinin sunduğu hizmetlerin kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz ''Klinik Yandex.Sağlık'' Ltd şti. şirketine Servis kullanım şartlarında belirtilen amaç ve koşullarla işlenmesi için aktarılabilir.(https://yandex.ru/legal/health_termsofuse).

Ayrıca, kişisel verileriniz bu siteleri ve hizmetleri kullanımınız sırasında size destek olmak amacıyla sizinle aynı ülkede bulunan ve Yandex Grubunda yer alan kişilere aktarılabilir, örneğin siz Kazakistan'da bulunuyorsanız kişisel verileriniz ''Yandex.Kazakistan'' Ltd.şti şirketine aktarılır.

7.2 Yandex Grubu haricinde

Yandex, ayrıca işbu Politikanın 5. Bölümünde belirtilen hedeflere ulaşmak için Kişisel Bilgileri Yandex Grup dışındaki üçüncü taraflara da aktarabilir. Bazı ülkelerde kişisel bilgilerin korunmasının sizin yargı bölgenizle aynı olmayabileceğini ve Yandex Hizmetlerini kullanarak bu tür bir aktarmayı kabul ettiğinizi lütfen unutmayın.

Bu tür üçüncü taraflar şunları içerebilir:

(i) Kendilerine ait veya onlar tarafından kontrol edilen site, yazılım, ürün veya hizmetlerde reklamların gösterimi ile ilgili hizmetleri Yandex'e veren Site ve uygulamaların sahipleri gibi partnerler ile reklam ağları ve diğer partnerler; ulaşım hizmetleri sağlayan şirketler (taksiler); ve

(ii) Sizin için Yandex'in Sitelerinde ve/veya Hizmetlerinde reklam görüntüleyen reklam verenler veya diğer Partnerler ile (BT) tedarikçileri veya danışmanları gibi Partnerler.

Yandex, ayrıca Kişisel Bilgileri Yandex Grup dışındaki üçüncü taraflara da aktarabilir:

(i) İlgili sözleşme ile hak veya yükümlülük devri yapılmış üçüncü taraflara;

(ii) Yandex'in talep üzerine yürürlükteki yasalara uygun olarak bilgi vermekle yükümlü olduğu herhangi bir ulusal ve / veya uluslararası düzenleyici kurum, kanun uygulayıcı makamlar, merkezi veya yerel icra makamları, diğer yetkili veya resmi makamlar veya mahkemeler;

(iii) Üçüncü şahıslar, Eğer Kişisel Bilgilerinizin aktarımını kabul ettiyseniz veya Kişisel Bilgilerin aktarımı, ilgili Hizmetin tarafınıza sunulması veya Sizinle imza edilmiş belirli bir sözleşmenin veya anlaşmanın ifası için gerekli ise;

(iv) Tarafınızdan Yandex Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi'nin (https://yandex.com.tr/legal/rules), işbu Politika'nın veya belirli Hizmetlerin kullanımını düzenleyen şartların ihlali durumunda veya böyle bir ihlal tehdidinin olması halinde, Yandex'in veya üçüncü tarafların yasal korumasının temin edilmesi amacıyla herhangi bir üçüncü taraflara.

8. Kişisel Bilgileriniz nerede saklanır ve işlenir

Kişisel Bilgileriniz Rusya Federasyonu'nda ve / veya AEA'da saklanacaktır.

Rus kullanıcılar için: Yandex Rusya Federasyonu vatandaşlarının kişisel verilerini Rusya Federasyonu topraklarında bulunan veritabanlarını kullanarak kaydetmekte, sistematize etmekte, biriktirmekte, teyit etmektedir (güncelleme, değişiklik).

AEA veya İsviçre’den kullanıcılar için: Rusya, Avrupa Komisyonu tarafından kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlanması konusunda tanınmamış, Avrupa Ekonomik Alanı dışında kalan bir yargı yetkisi bölgesidir. Bu nedenle, Yandex böyle bir transferin mevcut AB veri koruma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak için uygun önlemleri almıştır.

Özellikle, Yandex, Rusya'ya iletilen Kişisel Bilgilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart sözleşme şartlarına dayanmaktadır. Bu Standart sözleşme şartlarının bir kopyası talep üzerine temin edilebilir.

Kişisel bilgilerinizi başka bir yargı bölgesine aktarmak için onayınızın gerekli olduğu bir bölgedeyseniz, web sitelerini veya hizmetleri kullanarak Yandex'e bu tür bir transfer veya depolama ve/veya Rusya da dahil olmak üzere diğer Bu yargı bölgelerinde bilgilerin işlenmesi için açık ve kesin bir onay vermişsiniz demektir.

9. Kişisel Bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz

Yandex, kişisel bilgilerinizi, istenen amaç veya yasal şartlara ve yönetmeliklere uygunluğa ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklayacaktır.

Eğer aksi yasa ya da sözleşmede belirtilmemişse, Hizmet'in bir parçası olarak Yandex sistemlerinde sakladığınız e-postalar ve belgeler, hesabınız olduğu sürece saklanır, ancak bunlar sizin tarafınızdan herhangi bir zamanda silinebilir.

Kişisel Bilgilerinizin Yandex veritabanından kaldırılmasını istiyorsanız, ilgili Kişisel Bilgileri hesabınızı kullanarak veya Siteler ve / veya Hizmetler arayüzüyle (varsa) kendiniz silebilirsiniz.

10. Haklarınız

10.1 Hangi haklara sahipsiniz

Yürürlükteki yasalar tarafından öngörülüyorsa, Yandex tarafından işbu Politikaya uygun olarak işlenen Kişisel Bilgilerinize erişim hakkına sahipsiniz.

Eğer Yandex'in sizin hakkınızda tuttuğu herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğuna inanıyorsanız, hesabınıza girebilir ve Kişisel Bilgilerinizi kendiniz düzeltebilirsiniz.

Eğer yürürlükteki yasalar ile öngörülüyorsa, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Yandex'in sizinle ilgili kaydettiği bilgiler hakkında bilgi edinin;
  • Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep etmek;
  • Kişisel Bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sınırlandırmalar talep etmek;
  • İşbu Politikanın 8. Bölümünde belirtilen ve Kişisel Bilgilerinizin Rusya'ya aktarılmasına izin veren Standart sözleşme şartlarının bir kopyasını talep etmek;
  • Eğer yürürlükteki yasalar ile öngörülüyorsa, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek.

Yandex bu taleplere geçerli veri koruma kuralları ve yasal gerekliliklere uygun olarak cevap verecektir.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıda belirtilmeyen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Hizmetleri kullanırken kişisel verilerinizin aktarımı yalnızca sizin onay vermeniz durumunda (sizinle yapılacak bir sözleşme dahilinde) yaılacaktır. Kanunen bir zorunluluk yoktur.

10.2 Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için, lütfen hesabınıza giriş yapın veya hesap arayüzünde özel bir işlevin bulunmaması durumunda lütfen Yandex ile iletişime geçin (bu Politikanın 13. bölümüne bakın).

Yandex'in Kişisel Bilgilerinizi işleme şeklinden memnun değilseniz, lütfen bize bildirin ve biz itirazınızı dikkate alacağız. Eğer Yandex'in cevabından memnun değilseniz, yetkili makamla şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

11. Sitelerde veya Sizin Hizmetler'i kullanmanız durumunda çerezleri ve diğer benzer teknolojileri nasıl kullanıyoruz

11.1 Çerez dosyaları nedir ve Yandex onları neden kullanır?

Çerez dosyaları, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler siteleri ilk ziyaretinizde oluşturulan dosyalarda bu siteyle olan etkileşimlerinizi saklar ve siteler daha sonraki ziyaretlerinizde bu oluşturulan çerezleri kontrol ederek sizin kim olduğunuzu hatırlar. Çerezlerin tanımı, kullanım politikası ve yönetimiyle ilgiili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng).

Sitelerde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır:

  • Kesinlikle gerekli olan çerezler / teknik çerezler: Bu çerezler Sitelerin çalışması ve Hizmetlerin size sunulması için gereklidir ve bunun haricinde Yandex'in tarayıcınızın türü de dahil olmak üzere donanımınızı ve yazılımınızı tanımlamasına olanak tanırlar;
  • İstatistiksel / analitik çerezler: Bu çerezler, kullanıcıları tanımak, sayısını tespit etmek ve ziyaret ettiğiniz web sayfaları, aldığınız içerik hakkında bilgiler dahil olmak üzere Siteler ve Hizmetler üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi bilgilerin toplanmasına olanak sağlar;
  • Teknik çerezler: Bu çerezler, kullanıcıların Siteler ve / veya Hizmetler ile nasıl bir etkileşimde bulunduklarıyla ilgili bilgi toplar; bu da, Sitelerin ve Hizmetlerin performansını iyileştirmek için yeni özelliklerin test edilmesine ve hataların tespitine olanak tanır;
  • İşlevsel çerez dosyaları: Bu çerezler, Siteleri kullanabilmenizi kolaylaştırmak için, örneğin tercihlerinizi korurken (örneğin dil ve konum), belirli işlevleri sağlamanıza olanak tanır;
  • (üçüncü taraf) izleme dosyaları / çerez çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılar, web trafiği kaynakları, ziyaret edilen sayfalar ve sizin için görüntülenen reklamlar ile reklamı yapılan sayfaya geçiş yaptığınız bilgiler hakkında bilgi toplar. Bunlar, hakkınızda toplanan Kişisel Bilgilerin analizine dayanarak ilginizi çekebilecek reklamların gösterilmesine olanak tanır. Bunlar ayrıca istatistiksel ve araştırma amaçlı da kullanılırlar.

11.2 Çerezler cihazınızda ne kadar süre saklanır

Yandex, çerez dosyalarında yer alan bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanır, daha sonra toplanan veriler, uygun çerez türüne bağlı olabilen ancak hedeflerine ulaşmak için gereken zaman sınırını aşmayan bir süre boyunca cihazınızda depolanır ve sonrasında otomatik olarak sisteminizden kaldırılır.

11.3 Çerezlerde yer alan bilgilere başka kim erişebilir

Cihazınıza yerleştirilen çerezlerin yardımıyla toplanan kişisel bilgiler, Yandex'e ve/veya işbu Politika'nın 7. Bölümünde belirtilen üçüncü taraflara aktarılabilir ve kullanılabilir. Kişisel Bilgilerin Siteler dışında reklam amaçlı kullanılması, eğer böyle bir durum söz konusu olursa, üçüncü taraf web sitelerinde bulunan ayrı kullanıcı sözleşmelerinin konusu olabilir. Yandex ve / veya üçüncü taraflar size kişiselleştirilmiş reklamları almayı reddetme olanağı da sunabilir, bu da, bu tür ürünler, hizmetler ve teklifler için geçerli olan yasa ve yönetmeliklerin düzenlemesine tabi olabilir.

Siteleri ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerezleri kullanma izniniz istenebilir. Çerezlerin kullanımını onayladıktan sonra, kararınızı değiştirmek istiyorsanız, bunu tarayıcınızda saklanan çerezleri silerek yapabilirsiniz (genellikle tarayıcınızın menüsündeki gizlilik seçeneklerini kullanarak). Lütfen tarayıcınızın kullanım talimatlarına veya tarayıcınızın geliştiricisinin web sitesine başvurun. Bundan sonra, onayınızı isteyen açılır pencere tekrar gösterilecek ve farklı bir seçim yapabileceksiniz. Çerezlerin kullanımını reddederseniz, bu bazı Site işlevlerinin kullanılamamasına ve Sizin Siteleri kullanabilme olanağınızın etkilenmesine neden olabilir. Siz ayrıca, tarayıcınızın ayarlarını, Yandex Siteleri dahil olmak üzere belirli sitelerdeki çerezleri veya tüm çerezleri kabul etmek veya reddetmek için de değiştirebilirsiniz. Eğer Siz Yandex Sitelerinden birinde çerez kullanımını onayladıysanız, tüm Sitelerde çerez kullanımının tarafınızdan onaylandığını varsayarız.

Yandex, ayrıca aşağıdaki amaçlarla cihazınızda önceden yerleştirilmiş çerezlere erişmek için web işaretçileri (piksel etiketleri) de kullanabilir:

(i) Cihazınızda saklanan çerezlere erişerek ve bunları kullanarak Sitelerde ve Hizmetler'i kullanma sürecinde sizin eylemlerinizin tespiti;

(ii) Sitelerin, Hizmetlerin veya ürünlerin, yardımcı programların ve Yandex'in önerilerinin çalışmalarıyla ilgili istatistiksel bilgilerin toplanması.

12. Bu Politikanın Güncellenmesi

Bu Politikada değişiklikler gerçekleştirilebilir. Yandex, ilgili değişikliklerin yürürlükteki yasalardaki değişikliklerle ilgili olduğu durumlarda ve ilgili değişikliklerin Site ve Hizmetlerin işleyişindeki değişikliklerle ilgili olması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yandex, bildirimde bulunmadan bu Politika tarafından belirlenen haklarınız üzerinde ek yükümlülükler veya kısıtlamalar getirmemek için önemli değişiklikler yapmamayı taahhüt eder. Bu değişiklikler hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu tür değişiklikler yürürlüğe girmeden önce ilgili bildirimler Sitede (örneğin, bir açılır pencere veya banner aracılığıyla) görüntülenebilir veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla size gönderilebilir (örneğin, iletişim bilgilerinizi verdiyseniz e-posta ile).

13. Sorular ve Öneriler

Yandex, işbu Politikanın uygulanması veya değiştirilmesiyle ilgili soru ve önerilerinizi memnuniyetle karşılar. Lütfen https://yandex.com.tr/support/common/troubleshooting/main.html adresinde yer alan geri bildirim formumuzu kullanınız. Ayrıca bu adresi, Kişisel Bilgilerinizin yanlışlığı veya işlenmesinin yasaya aykırılığı hakkında haklarınızın veya şikayetlerin yerine getirilmesine yönelik talepler göndermek için de kullanabilirsiniz.

 

_____________________________

Belgenin önceki sürümü:

https://yandex.com.tr/legal/confidential/19102020

https://yandex.com.tr/legal/confidential/25052018

https://yandex.com.tr/legal/confidential/11042018

https://yandex.com.tr/legal/confidential/20032018

https://yandex.com.tr/legal/confidential/08122017

https://yandex.com.tr/legal/confidential/18112016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/17082016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/01032016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/30012015

https://yandex.com.tr/legal/confidential/14082013

https://yandex.com.tr/legal/confidential/15112011

https://yandex.com.tr/legal/confidential/31032011