Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin gizlilik Politikası (bundan böyle, Politika), YANDEX LLC’nin ve/veya YANDEX LLC (bundan böyle, Yandex) ile aynı gruptan tüm şahıslar da dahil olmak üzere Yandex’e bağlı şahısların, bir Kullanıcının Yandex web siteleri, servisleri, hizmetleri, programları veya ürünlerinden (bundan böyle, Servisler, Yandex Servisleri) herhangi birini kullandığı sırada ve Yandex’in herhangi bir sözleşme ve anlaşmaları yaptığı bu Kullanıcı hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiler için geçerlidir. Kullanıcı’nın, adı geçen şahıslardan biriyle kurulan ilişkiler çerçevesinde belirtilenPolitika onayı, , tüm diğer adı geçen şahısları da kapsar.

Yandex Servisleri’nden yararlanması, Kullanıcının işbu Politika’yı ve burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki koşulları koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir; bu koşulların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı Servisler’den yararlanmaktan kaçınmalıdır.

1. Yandex tarafından işlenen kişisel Kullanıcı bilgileri

1.1. İşbu Politika çerçevesinde “kişisel Kullanıcı bilgileri” kavramı aşağıdakileri ifade etmektedir:

1.1.1. Kişisel Kullanıcı verileri dâhil olmak üzere, Kullanıcının kayıt (hesap oluşturma) esnasında veya Servisleri kullandığı sırada kendisi hakkında bağımsız olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler. Servislerin sağlanması için verilmesi zorunlu olan bilgiler özel bir şekilde işaretlenmiştir. Diğer bilgileri Kullanıcı kendi takdirine bağlı olarak sağlar.

1.1.2 Yandex Servisleri’nin kullanımı sırasında, Kullanıcının sisteminde yüklü bulunan yazılım aracılığıyla söz konusu servis tarafından otomatik iletilen verilerdir; bunlar arasında IP adresi, tanımlama bilgileri (çerezler), Kullanıcının web tarayıcısı (veya Servisler’e erişimin sağlandığı diğer bir program) hakkında bilgiler, Kullanıcı tarafından kulanılan donanım ve yazılımın teknik özellikleri, Servisler’e erişim zamanı, bilgi istenen sayfanın adresi ve diğer benzer bilgiler yer alır.

1.1.3 Kullanıcı hakkında diğer bilgiler, ayrı Yandex Servisleri’nin kullanma şartları ile sağlanmaktadır..

1.2. İşbu Politika sadece Yandex Servisleri’nin kullanım esnasında işlenen bilgi için uygulanabilir. Yandex, Kullanıcının, Yandex sitelerinde erişim verilen bağlantılardan ulaştığı üçüncü şahıs sitelerini denetlemediği gibi, bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk da kabul etmez.

1.3. Yandex, Kullanıcı tarafından sunulan kişisel bilgilerin güvenilirliğini denetlemez ve kullanıcıların kapasitelerini denetim imkanına sahip değildir. Bununla birlikte Yandex, kullanıcının güvenilir ve yeterli düzeyde kişisel bilgi sağladığını ve bu bilgileri sürekli güncel halde tuttuğunu kabul eder. Güvenilir olmayan veya yetersiz bilgilerin verilmesi neticesinde doğabilecek sonuçlar Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesi’nde (https://yandex.com.tr/legal/rules) tanımlanmıştır.

2. Kişisel Kullanıcı bilgilerinin işlenme amacı

2.1. Yandex, Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerin ve anlaşmaların uygulanması ve Kanunen belirtilen süre içerisinde şahsi bilgilerin zorunlu bulundurulması durumların dışında, sadece Servisler’in sağlanması ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve elinde bulundurur.

2.2. Yandex, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

2.2.1. Yandex ile yapılan Servisler, anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde ilgili tarafın kimliğinin saptanması;

2.2.2. Kullanıcıya kişiselleştirilmiş Servisler sunulması; anlaşma ve sözleşmelerin yürütülmesi;

2.2.3. Servislerin kullanılması ve anlaşma ve sözleşmelerin yürütülmesi ile ilişkili olarak, bildirimlerin, soruların ve bilgilerin gönderilmesini kapsamak üzere, Kullanıcı ile irtibat kurulması ve ayrıca Kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işleme alınması;

2.2.4. Servis kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığının arttırılması, yeni Servisler’in geliştirilmesi;

2.2.5. Reklam malzemelerinin hedeflenmesi;

2.2.6. Anonim verilere dayalı olarak istatistiksel çalışmaların ve diğer araştırmaların yapılması.

3. Kişisel Kullanıcı bilgilerinin işlenme ve üçüncü taraflara aktarılma koşulları

3.1. Yandex, kişisel Kullanıcı bilgilerini belirli servislerin dâhili düzenlemelerine uygun olarak saklar.

3.2. Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen ve kişi sınırlaması olmadan paylaşılan kişisel bilgiler hariç olmak üzere Kullanıcı tarafından verilen kişisel bilgiler gizli tutulur. Kullanıcı, ayrı ayrı Servisler’in kullanımı sırasında, kişisel bilgilerinin belli bir kısmının genel erişime açık olacağını kabul eder.

3.3. Yandex, aşağıdaki durumlarda kişisel Kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:

3.3.1. Kullanıcı, bu tür işlemler için onay verdiğini ifade etmiştir;

3.3.2. Belirli Servislerin Kullanıcı tarafından kullanılması ya da Kullanıcı ile belirli anlaşma veya sözleşmenin yürütülmesi için bilgilerin aktarılması gerekmektedir;

3.3.3. Kullanıcı NBCO “Yandex.Money” LLC (Temel Devlet Kayıt Numarası: 1127711000031) servis ve hizmetlerini kullandığı zaman Kullanıcı'nın kimlik bilgileri, "Yandex.Money" servisi Kullanım Sözleşmesinde (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) ve NBCO “Yandex.Money” LLC Gizlilik Politikasında (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) belirtilen koşullarda ve amaçlarla işlenmesi için NBCO “Yandex.Money” LLC verilebilir;

3.3.4. Kullanıcının OOO "Yandex.Vertikaller" (OGRN – esas devlet sicil numarası, 5157746192742) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Yandex.Avto" (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), «Yandex.İş» (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), « Yandex.Emlak» (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), « Yandex.Seyahat» (https://www.yandex.ru/legal/travel_termsofuse) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca OOO "Yandex.Vertikaller"ye işlenmek üzere aktarılabilir.

3.3.5. Kullanıcının OOO "Yandex.Taksi" (OGRN – esas devlet sicil numarası, 5157746192731) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Yandex.Taksi" (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca OOO "Yandex.Taksi"ye işlenmek üzere aktarılabilir.

3.3.6. Kullanıcının OOO "Yandex.Market " (OGRN – esas devlet sicil numarası, 1167746491395) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Yandex.Market" (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca OOO "Yandex.Market"ye işlenmek üzere aktarılabilir.

3.3.7. Kullanıcı tarafından OOO “Oblachnie Tehnologii Yandex” (Sicil no: 1167746432040) servis ve hizmetlerinin kullanılması durumunda Kullanıcının kişisel bilgileri OOO “Oblachnie Tehnologii Yandex” şirketine iletilebilir.

3.3.8. Kullanıcının OOO "Yandex.Drive" (OGRN – esas devlet sicil numarası, 5177746277385) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Yandex.Drive" (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca OOO "Yandex.Drive"ye işlenmek üzere aktarılabilir.

3.3.9. Kullanıcının “Yandex.Autobuses” LLC (OGRN – esas devlet sicil numarası, 1177746347591) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Yandex. Autobuses" (https://yandex.ru/legal/https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca “Yandex.Autobuses” LLC ye işlenmek üzere aktarılabilir;

3.3.10. Kullanıcının “EDADIL PROMO” LLC (OGRN – esas devlet sicil numarası, 5157746114477) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, "Edadeal" (http://corp.edadeal.ru/legal) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca “ EDADIL PROMO” LLC ye işlenmek üzere aktarılabilir;

3.3.11. Kullanıcının “ Kinopoisk ” LLC (OGRN – esas devlet sicil numarası, 1077759854919) şirketinin servisler ve hizmetlerinden yararlandığı zaman Kullanıcının kişisel verileri, " KinoPoisk" (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage) servisleri Kullanım şartlarında belirtilmiş şartlar ve amaçlar uyarınca “ Kinopoisk ” LLC ye işlenmek üzere aktarılabilir;

3.3.12. Rus mevzuatına veya diğer uygulanabilir mevzuata göre, mevzuatla belirlenen prosedür çerçevesinde bilgilerin aktarılması öngörülmektedir;

3.3.13. Söz konusu bilgi aktarımı, işin satılması veya işin diğer bir şekilde teslim edilmesi (tamamen veya kısmen) yoluyla gerзekleştirilir, bununla birlikte işbu Politika’da düzenlenen hükümleri uygulama yükümlülüğü de ilgili kişisel bilgileri elde eden kişiye geçer;

3.3.14. Kullanıcının Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesi’ni (https://yandex.com.tr/legal/rules), işbu Politikayı, veya belirli Servis’lerin kullanım şartlarını içeren belgeleri ihlali durumunda, Yandex’in veya üçüncü tarafların haklarının ve yasal çıkarlarının olası bir durumda korunmasını sağlamak amacıyla, veya bu tür ihlali bir tehdit.

3.3.15. Kullanıcı’nın şahsi bilgilerin kişiliksizleştirme yoluyla işlenmesi sonucunda elde edilen kişiliksizleştirilmiş istatistik bilgiler Yandex için hizmetlerin sunulması, işlenmesi veya araştırma yapılması için üçüncü şahıslara aktarılabilir.

3.4. Yandex, kişisel Kullanıcı verilerinin işlenmesinde, Rusya Federasyonu’nun “kişisel veriler hakkındaki” federal yasasına uyar.

4. Kişisel bilgilerin değiştirilmesi veya kaldırılması. Bilgilerin zorunlu korunması.

4.1. Kullanıcı, “Pasaport” (https://passport.yandex.com.tr/passport?mode=changereg) bölümünde ya da ilgili Servisin kişisel bölümünde bulunan kişisel verileri düzenleme işlevini kullanmak suretiyle, sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını istediği zaman değiştirebilir (yenileyebilir, ilave yapabilir).

4.2. Kullanıcı ayrıca, “Pasaport” (https://passport.yandex.com.tr/passport?mode=delete) bölümündeki “Hesabı sil” işlevini kullanarak, tanımlı hesap çerçevesinde kendisi sağladığı kişisel bilgileri silebilir. Bununla birlikte, hesabın silinmesi Yandex Servislerinin bazılarını kullanamama sonucunu doğurabilir.

4.3. İşbu Politika’nın 4.1 ve 4.2 maddelerinde öngörülen haklar, kanunların talepleri uyarınca sınırlanabilir. Özellikle, bu sınırlamalar, kanunen belirtilen süreye Kullanıcı tarafından silinen veya değiştirilen bilgileri Yandex tarafından korunması ve bu bilgilerin kanunen belirtilen prosedürler çerçevesinde devlet organlarına aktarılmasını zorunluluğunu öngörebilir.

5. Çerez (tanımlama dosyası) ve sayaçlar dosyaları yardımıyla kişisel bilgilerin işlenmesi

5.1.Yandex tarafından Kullanıcı donanımlarına ve Kullanıcı donanımlarından Yandex’e iletilen çerez dosyaları, Kullanıcıya kişisel Servis’lerin kullanımı, Kullanıcıya gösterilen reklamın hedeflenmesi, istatistik ve araştırma ve aynı zamanda Yandex Servis’lerin geliştirilme amaçlı kullanılabilir.

5.2.Kullanıcı internet sitelerin ziyareti için tarafından kullandığı donanım ve yazılım, çerez dosya işlemlerinin (herhangi bir site veya belirli siteler için) yasağı ve aynı zamanda önceden alınan çerez dosyaların kaldırılması fonksiyonuna sahip olabileceğini kabul eder.

5.3. Yandex, belirli bir Servis’in sağlanması ancak çerez dosyaların Kullanıcı tarafından alma ve kabul izni koşuluyla mümkün olabileceğini belirtebilir.

5.4. Çerez dosyasının yapısı, içeriği ve teknik özellikleri Yandex tarafından belirlenebilir ve Kullanıcıya önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

5.5. Yandex tarafından Servis’lere yerleştirilen sayaçlar, Kullanıcının çerez dosyaların incelenmesi, Servis’lerin kullanımı hakkında istatistik bilgilerin toplanması ve işlenmesi, aynı zamanda Servis’lerin bütünü ve ayrı fonksiyonlarının işlevselliğini sağlamak için kullanılabilir. Sayaçların teknik parametreleri Yandex tarafından belirlenmekte ve Kullanıcıya önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

6. KişiselKullanıcı bilgilerinin korunması için alınan önlemler

6.1. Yandex, kişisel Kullanıcı bilgilerinin gayri meşru veya arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korunması için gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

7. Gizlilik Politikasının değiştirilmesi. Uygulanan mevzuat

7.1. Yandex, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yapılırken belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihi belirtilir. Yeni Politika sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Politika’nın yeni sürümü yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Geçerli belge sürümüne https://yandex.com.tr/legal/confidential adresindeki sayfadan devamlı erişilebilir.

7.2. İşbu Politika ve Gizlilik Politikası’nın uygulanmasıyla ilgili olarak Kullanıcı ve Yandex arasında doğan ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabidir.

8. Geri bildirim. Soru ve öneriler

8.1.İşbu Politika hakkındaki tüm soru ve öneriler Yandex kullanıcı destek hizmetleri (https://yandex.com.tr/support) ’ne iletilmeli ya da 119021, Moskova, Lev Tolstoy, 16, YANDEX LLC adresine gönderme hakkına sahiptir.

Yayın tarihi: 11.04.2018

 

_____________________________

Belgenin önceki sürümü:

https://yandex.com.tr/legal/confidential/20032018

https://yandex.com.tr/legal/confidential/08122017

https://yandex.com.tr/legal/confidential/18112016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/17082016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/01032016

https://yandex.com.tr/legal/confidential/30012015

https://yandex.com.tr/legal/confidential/14082013

https://yandex.com.tr/legal/confidential/15112011

https://yandex.com.tr/legal/confidential/31032011

Ek bilgi: Çerezler (tanımlama bilgileri) nedir ve Yandex çerezlerle nasıl çalışır? (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)