“Yandex” tarayıcı programlarının kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi

Bu belge "Yandex" tarayıcı programının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. "Yandex" tarayıcı programının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe metinleri arasında ihtilaf olması halinde, sadece Rusça metin yasal olarak bağlayıcıdır. "Yandex" tarayıcı programının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça metnine bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun. Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans Sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), bilgisayarlar için “Yandex” Tarayıcısı, sürümleri için Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Yandex Browser Lite sürüm için Android programlarının (bundan böyle yukarıda adı geçen herhangi program “Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilmiştir.

1.2. Kullanıcı, programı kişisel cihazına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın ancak işbu Lisans koşulları uyarınca kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Şüphelere yer bırakmamak üzere, Program’ın ticari veya ticari olmayan tüzel kişiler olan Kullanıcılar tarafından işbu Lisans’ın hüküm ve koşullarına uygun şekilde kullanılması bu Program’ın ticari amaçla kullanılması sayılamaz. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.6. Hak Sahibi, Kullanıcıya işbu Lisansın Rusçadan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcıya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkını sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcının kişisel cihazına/cihazlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda kişisel cihazlara yükleme hakkına sahiptir;

3.1.2. Programın değişmez biçimde kesin olarak ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı iznini almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve ayrıca Programı diğer bir şekilde kullanma (kullanma iznini verme) hakkına sahip değildir. Kullanıcı Programın modifikasyonunu münhasir olarak kendi kullanımı için gerçekleştirebilir, ayrıca sırf bu modifikasyon edilmiş versiyonlarında hataları ortadan kaldırmak için Programın ters işlemesini gerçekleştirebilir. Kullanıcı bu tür modifikasyon edilmiş versiyonları yalnız kendi yararı için kullanabilir ve onları çoğaltma, dağıtma ve başka bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, , başka programlarla ortaklaşa kullanım, başka program ürünleri paketi, başka programlar teklifi, ayarlar ve diğer ürünler de dahil olmak üzere, bu tür kullanımın amaçlarından bağımsız olarak, işbu Lisansla doğru öngörülmeyen herhangi bir şekilde ve herhangi bir usülle Programı ve/veya Programları çoğaltma, dağıtma ve birine duyurma hakkına sahip değildir.

4.3. Program “Yandex” Tarayıcısı ismi altında kullanılmalıdır. Kullanıcı, Programın adını, Programda bulunan dosyalar veya diğer Programlar birlikte dağıtılan materyallerii telif haklarının koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Başka şartlar ve duyurmalar

5.1. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programda istatistikleri otomatik olarak gönderme işlevinin seçilmesi durumunda, Hak Sahibine Kullanıcıya sunduğu mamuller ve servislerin kalitesini iyileştirmek amacıyla otomatik olarak ziyaret edilen siteler, izlenmekte olan sayfa ve indirilmekte olan dosyalar hakkında anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) bilgi söz konusu işlev kapatılıncaya kadar gönderileceği konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder.

5.2. Program’da Kelime Çevirisi işlevi kullanıldığında veya Sayfa Çevirisi işlevi aracılığıyla metinler ya da web sayfası içerikleri otomatik çevrildiğinde yapılan çevirilerin logları adsız (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez) şekilde Hak Sahibi’ne gönderilir.

5.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programda “Yer bulma” işlevinin kullanılması durumunda Kullanıcı cihazının IP adresi ve erişilebilir Wi-Fi ağların hakkında bilgiler Hak Sahibinin otomatikleştirilmiş Yer bulma servisine gönderileceği konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder.

5.4. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programda “Akıllı satır” işlevinin seçilmesi durumunda Kullanıcıya arama ipuçlarını önermek amacıyla, tarayıcının adres satırına yazılan simgeler, Kullanıcının seçtiği ipucu metni ve sistemin kimliği hakkında bilgiler Hak Sahibine otomatik olarak, anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) söz konusu işlev kapatılıncaya kadar gönderileceği konusunda bilgilendirilmiş ve bunu kabul eder.

5.5. İşbu yazıyla Kullanıcı; Yazılım programında Eşleştirme fonksyonunun Kullanıcının veri ve ayarlarını Programın farklı kopyalarında kaydetmeye ve eşleştirmeye yaradığını kabul ediyor ve onaylıyor. Hak sahibi; Kullanıcının seçeneğine bağlı olarak aşağıdaki kategorideki bilgiyi otomatik şekilde alıyor ve saklıyor: Program ayarları, uygulama bilgileri, Programa yapılan ilave genişletmeler, giriş şifreleri, yer işaretleri, ziyaret edilen web sitelerin kayıtları. Kullanıcının seçtiği kategorilerin bilgileri, Kullanıcının anılan fonksyonu devre dışı bırakmasına kadar aktarılacak ve verilerin Kullanıcı tarafından kaldırılmasına kadar saklanacaktır.

5.6. Kullanıcı istediği zaman ilgili işlevi kapatarak 5.1-5.5 maddelerinde belirtilen veri aktarımını reddedebilir.

5.7. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcının cihazının işletim sistemi türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler. Android ve İOS Program versiyonları, Hak Sahibi'ne otomatik olarak belirlenemeyen (Kullanıcı'ya herhangi bir referans yapılmaksızın) ek bilgiler gönderir. Bunlar; Konum belirleme verisi, sim-kart bilgisi, kullanıcı cihazına indirilen uygulamaların listesi, aynı zamanda diğer teknik bilgilerde dahil olmak üzere, kullanım, indirilen ve kaldırılan uygulamalara ilişkin istatistiklerdir.

5.8. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.9. İşbu Düzenleme ile Kullanıcı, Programı yükleme sırasında kendisine Program için popüler sosyal siteler, e- posta servisleri ve diğer araçlar ile etkileşim kuracak olan ek Program bileşenlerinin (düğmelerinin) otomatik olarak seçileceği ve yükleneceğini, bununla birlikte böyle seçim tam otomatik olarak ve veriler Kullanıcı cihazı dışına aktarılmaksızın yapılacağı konusunda bilgilendirmiş ve bunu kabul eder.

5.10. Programın “Sadece metin” işlevi Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0). Lisansı koşullarında “Readability” programını dağıtan ve münhasır hak sahibi «Arc90» Şirketi olan “Readability” programını kullanmaya dayanır.

5.11. Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2016. Adobe Systems Incorporated. Bütün haklar saklıdır. Adove ve Flash veya diğer ticaret markaları veya kayıtlı ticaret markaları ABD de veya diğer ülkelerde.

5.12. Açma, görüntüleme ve .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx uzantılardan dosyaları ile diğer faaliyetler SoftMaker Entwicklungs GmbH sahipleri ve / veya lisans sahiplerine ait özel teknolojiler kullanılarak yapılır (bundan sonra "SoftMaker Software"olarak anılacaktır). Kullanıcı ekli belgelerin kopyalarını (PDF dosyaları ve yardım dosyaları dahil olmak üzere) SoftMaker Software, alt lisansla, kira veya bu belgelerde herhangi bir kısmını kopya yapmamayı kabul eder. Copyright © 1993–2013 SoftMaker Entwicklungs GmbH ve / veya onun lisans satıcıları.

5.13. Program, metni işbu Lisans Ekinde verilen, ve http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/LICENSE adresi üzerinden ulaşılabilir BSD License koşullarında kullanılabilir Chromium açık kaynak kodlu yazılım temelinde hazırlanmıştır.

5.14. Böylelikle Kullanıcı; “Danışman” adlı uzantının kullanımı sırasında aşağıda sıralanan türlerdeki Kullanıcı verilerinin Hak Sahibi’ne otomatik olarak gönderileceğine dair bilgilendirilmiş sayılır ve buna rızasını doğrular: Program’ın genel çalışma kapasitesi ve ayarları hakkında bilgiler, Kullanıcı’nın web’de ziyaret ettiği siteler hakkında URL adresi şeklindeki bilgiler, Kullanıcı’nın arama motorları aracılığıyla yaptığı arama sorguları hakkında bilgiler, Kullanıcı’nın web’de üzerinden geçiş yaptığı reklam bağlantıları hakkında bilgiler, Kullanıcı’nın web’de ziyaret ettiği sitelerin Programlar tarafından ürün, iş veya hizmet teklifleri olarak algılanabilecek içerikleri hakkında bilgiler.

5.15. “Danışman” uzantısını kullanmakla Kullanıcı Yandex.Market Servisi Kullanım Şartları’nı (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) kabul etmiş sayılır.

5.16. “Zen” uzantısını kullanmakla Kullanıcı Yandex.Zen Servisi Kullanım Şartları’nı (https://yandex.com/legal/zen_termsofuse) kabul etmiş sayılır.

6. Lisans uyarınca sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri, Programın hatasız ve kesintisiz çalışacağına, Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı dosyaları ve/veya verilerinin sağlam olacağına dair hiçbir garanti vermez, ayrıca işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmazlar.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın herhangi bir şekilde kullanılması veya kullanılmaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımazlar.

6.3. Kullanıcı Programa üçüncü taraflarca geliştirilen ve sunulan, üçüncü tarafların bilgi veya servislerine erişim sağlayan ya da üçüncü tarafların kaynaklarına bir aktarımı etkinleştiren düğmeleri ekleyebilir (“Kullanıcı bileşenleri”). Kullanıcı, Kullanıcı bileşenlerini Programa ekleme riskleri sadece kendisine ait olduğunun anlayışındadır ve bunu kabul eder. Hak Sahibi, böyle Kullanıcı bileşenleri ile erişilen bilgiler, servis veya kaynakların işlevselliğini veya içeriğini, ayrıca yasalara uygunluğunu denetlemez ve Kullanıcı bileşenlerinin yüklenmesi veya kullanılmasının sonuçlarından sorumlu olmaz. Hak Sahibi, Kullanıcı bileşenleri vasıtasıyla erişilen bilgi, servis ve kaynakların kullanılması veya kullanılamaması sonucunda Kullanıcıya verilen zararı tazmin etmez.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri

7.1. Programlar zaman zaman otomatik olarak Programların iyileşmesine yönelik ve patç, ek modül veya Pogramın tamamen yeni sürümler formunda güncellemeler yükleyebilir. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programların talep, yükleme ve saptanması da dahil olmak üzere Kullanıcı cihazına Program güncellemelerin otomatik olarak, hiçbir ek bildiri gönderilmeden yapılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

7.2. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm sonraki güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler aşağıda belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcıya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans Sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Ek. Chromium kullanımı koşulları

BSD License

Copyright © 2014, The Chromium Authors. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

• Neither the name of the Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tarih: 19.06.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement/18032016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement/15082014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement/23012014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement/14052013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/browser_agreement/04092013