Ürgenç

Harezm eyaleti

35
açık
Ayrıntılı hava durumu
Rüzgar
Şimşek