Ürgenç

Harezm eyaleti

26
açık
Ayrıntılı hava durumu
Rüzgar
Şimşek