Ürgenç

Harezm eyaleti

28
açık
Ayrıntılı hava durumu
Rüzgar
Şimşek