Yazılım Dağıtımı İlkeleri

Uzun süredir yaygın olan bir uygulamaya göre yazılım üreticileri, ürünlerini kullanıcılara, tarayıcı uzantıları veya önceden yüklenmiş ayarlar gibi çeşitli eklentilerle birlikte sunuyor. Bu şekilde ana yazılım üreticileri, eklentileri üreten şirketlerden aldıkları parayı yeni ürünler geliştirmek için kullanırken, eklentilerin geliştiricileri ise karşılık olarak kendi ürünlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunma fırsatı elde ediyor.
İndirdiğiniz bir program veya eklentinin bilgisayarınıza nasıl kurulacağı ve kurulduktan sonra nasıl çalışacağı, belirli ölçüde o ürünün üreticisine bağlıdır. Dolayısıyla, yeni bir ürünün bilgisayarınız üzerinde çalıştırılması bazen oldukça beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Üreticilerin üretimde ve ürün dağıtımında belirli standartlara uygun olarak davranması ise ürünlerinin kullanıcılar açısından daha güvenli ve kullanışlı olmasını sağlar. Yandex olarak bu bağlamda uyguladığımız prensipler aşağıda sıralanmaktadır.

Yazılımın kurulması

Kurulum işlemi başlamadan önce kullanıcı, kurulacak ürün hakkında tam ve net bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bu tür bilgi tam ve net olarak ana ekrandan, ek tıklamalar yapmaya gerek kalmaksızın, hemen görünmelidir. Kullanıcı, kurulacak ürün ve ayarların tamamını inceleyebilmeli ve istemediği bazı bileşenlerden veya kurulumun tamamından vazgeçme olanağına sahip olmalıdır. Kurulum sırasında bir lisans sözleşmesinin kabul edilmesi zorunluysa, kullanıcıya o sözleşmeyi okumak için fırsat tanınmalıdır.
Bazı üreticiler geliştirdikleri programları kendi dijital imzalarıyla işaretler. Programın kurulması sırasında içerdiği dijital imzalar genellikle işletim sistemi tarafından ekrana getirilir. Ürünlerini her zaman imzalayan Yandex için ürünlerinde dijital imzasını bulundurması, sadece nezaket kuralına uyma gereğinden değil, aynı zamanda şirket olarak ürünlerinin performansından sorumluluk duyduğundan kaynaklanmaktadır.

Ürünün performansı

Ek bir yazılım eklenmesiyle web tarayıcısı gibi varolan programların işlevselliği, verimliliği bozulmamak kaydıyla, artırılabilir.
Bazı program ve servislerin işleyişi, kullanıcının sağladığı verilerin işlenmesi temeline dayanır. Örneğin, Yandex’in bilgisayarlı çeviri servisi, çevirinin yapılabilmesi için kullanıcıdan aldığı çevrilecek metni, çevirinin asıl yapılacağı özel Yandex sunucularına göndermek zorundadır. Bu tür durumlarda yazılım üreticisi şirketin, gerek toplanacak gerek işlenecek bilgilerin mahiyetinin çok net bir şekilde tanımlandığı gizlilik politikası prensiplerine uygun olarak davranması zorunludur. Yandex’in bu konuda uyguladığı Gizlilik Politikası’nın ayrıntıları için bkz.: legal.yandex.com.tr/confidential/.

Yazılımın kullanıcı bilgisayarından kaldırılması

Kullanıcı, standart program kaldırma yöntemlerini kullanarak istediği her programı istediği an bilgisayarı veya mobil cihazından kaldırabilmelidir. Örneğin, Internet Explorer için eklentiler, Windows Denetim Masası’ndaki Programlar ve Özellikler bölümü, Firefox ve Chrome eklentileri ise ilgili tarayıcıların ayarları aracılığıyla kaldırılabilmelidir. İlgili yazılımın kaldırılması, ilgili bilgisayarın veya mobil cihazın performansını etkilememelidir.

Çözüm ortakları

Yandex sadece yazılımları bizzat geliştiren ya da söz konusu yazılımın yasal bayiileri (distribütörleri) olan şirketlerle ortaklık ilişkilerine girer. Ayrıca Yandex ürünlerinin birlikte dağıtıldığı programların, eklentiler için sadece bir dağıtım aracı değil, kullanıcılar açısından gerçek değere sahip olması gerekmektedir.
Yandex, ortaklarının bu prensiplere göre uygun davranmalarını bekler. Ancak maalesef bu kurallar zaman zaman ihlal edilebilir. İhlal basit bir hatadan kaynaklanıyorsa, biz o hatanın bir an önce düzeltilmesini sağlamaya çalışırız. Öbür taraftan, söz konusu ihlal kasıtlıysa, sadık olmayan ortağımızla çalışmamız sona erdirilir.
Bu metinde sözü geçen maddelerin ihlal edildiği durumları Yandex’e bildirmek ve/veya önerilerinizi iletmek için distribution@yandex-team.com.tr adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.