Anonim içerik haklarının sınırlandırılması

İnternet kullanıcıları, servisleri uzun süredir kişisel verilerini belirtmeden veya takma ad (nickname) ile kullanmaktadır. Bu durum genelgeçer olduğu için, Yandex servislerinde de aynı şartlar sözkonusudur. Yandex olarak, kullanıcıların kimliklerini belirtmeme hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz.
Kullanıcıların, Yandex’e kaydolurken verdikleri bilgilerin doğruluğu kendi sorumluluklarındadır. Gizlilik Politikası koşullarına uygun olarak Yandex hiçbir zaman kişisel bilgileri açıklamaz (mevzuatın gerekli kıldığı durumlar bunun haricindedir); kendi kullanıcılarının dürüstlüğüne güvenir ve bu bilgileri kontrol etmez.
Ancak anonimlik, kullanıcıları yasal hükümler ve Yandex Servisleri Kullanıcı Sözleşmesi koşullarına uyma yükümlülüğünden muaf tutmaz. Kullanıcının davranışları konusunda şikayet gelmesi ve bu şikayetlerin denetimi sırasında ihlal fiilinin doğrulanması halinde gereken tedbirler alınır; Örneğin, kullanıcı tarafından yüklenen içerik silinir.
Ancak Yandex her zaman kullanıcı davranışlarında ihlal olup olmadığını tespit edemeyebilir; çünkü bazı durumlarda bu haklar yasaya göre sadece ihtilaf taraflarının kendisine veya yetkili kamu kurumlarına veya mahkemeye verilmiş olur. Bu gibi durumlarda, Yandex’in kendini yetkili kurumların yerine koyma ve kullanıcının davranışlarını nitelendirmeye çalışma hakkı yoktur. Dolayısıyla böyle durumlarda “anonim içerik haklarının sınırlandırılması” ilkesi devreye girer; Yandex olarak şikayet sahibine ve kullanıcıya artık anonim olmaktan vazgeçmelerini ve ihtilaflı konuya, kendi aralarında veya kamu kurumları ya da mahkeme yardımıyla çözüm getirmelerini önermekteyiz.
Uygulamada süreç şu şekilde işler:
Yandex olarak yukarıda belirtilene benzer bir şikayet aldığımızda şikayet sahibine Yandex’ten talep ettiği şeylerin tümünü tanımlayan gerekçeli dilekçe göndermesini öneriyoruz. Dilekçede, dilekçe sahibini tespit etmek için yeterli veri ve Yandex’in internet kaynaklarında yayımlanan materyallerin net adresi belirtilmiş olmalıdır. Bu dilekçe alındıktan sonra, dilekçede sıralanan materyallere erişim tarafımızca engellenir. Söz konusu materyalleri yayımlayan kullanıcı kayıt sırasında kendi iletişim bilgilerini belirtmiş ise kendisine, gelen şikayet ile ilgili olarak materyallere erişimin kapatıldığı hakkında bilgilendirme gönderilir.
Kullanıcı, materyallerine erişimin engellendiğini öğrenince, ihtilaf konusu olan materyalleri silebilir ya da, Yandex’te yayımladığı tüm materyallerin tamamen yasal olduğu kanaatinde bulunarak bu materyallere ilişkin şikayetlere çözüm getirmeye hazır olduğunu bildirebilir. Bu dilekçenin verilmemesi halinde ihtilaflı materyaller otomatik olarak silinir. Gerek kullanıcının, gerekse de şikayet sahibinin dilekçeleri, kimliklerinin tespit edilmesini sağlamalı ve kendileriyle iletişim kurma olanağını sağlayacak gerekli verilerin tümünü içermelidir. Kullanıcının dilekçesi Yandex’e ulaştıktan sonra ihtilaf taraflarına konuyu kendi aralarında tartışmaları için gereken bilgi teslim edilir ve ihtilaflı materyaller erişime açılır. Sonrasında, Yandex’e bu materyallerin Yandex kaynaklarında yayımlanabilirliği konusundaki ihtilafın, şikayet sahibinin lehine çözümlendiğini doğrulayıcı belgelerin gelmesi halinde materyaller silinir.
Bu prosedür ilgili kişilerin tümüne kendi hakları ve özgürlüklerini korumak için yürürlükteki yasalarda öngörülen tüm tedbirleri alma olanağını sağlamaktadır.