Yandex Tarihi

İlk adımlar

Yandex.ru web sayfasının doğmasına henüz birkaç yıl var. Gelecekteki Yandex'in yaratıcıları «Arcadia» adlı küçük bir şirkette arama teknolojisi konusunda çalışıyorlar. Burada birkaç bilgi arama programı geliştirdiler: İncil'de arama, ürün ve hizmet sınıflarında arama ve Uluslararası Patent Sınıflandırma sisteminde arama. (Sonuncusu bir miktar ticari başarı bile elde etmişti!)