Yandex Logosunun Kullanım Şartları

Yandex Ltd. Şti.’nin (bundan böyle “Yandex” olarak anılacaktır) logosunun (bundan böyle sadece “Logo” olarak da anılacaktır) ticari olmayan amaçlarla kullanımı için belirlenen işbu şartlara göre,
  1. Bir web sitesi veya mobil uygulama sahibi olan herkes, işbu şartlara uygun şekilde kendi web sitesi veya mobil uygulamasının sayfalarına Logoyu yerleştirebilir. Logonun, işbu şartların öngörmediği biçimlerde kullanımı, pr@yandex-team.com.tr adresine müracaat edilerek Yandex’ten alınması gereken yazılı izne tabidir.
  2. Web siteleri veya mobil uygulamalarda bulundurulan Logonun, yandex.com.tr adresindeki Yandex.Türkiye ana sayfasına yönlendiren web bağlantısını içermesi şarttır.
  3. Logonun tamamı veya herhangi bir kısmının; başka logolar, ticari markalar, şirket isimleri veya sloganları ve benzerlerinde kullanılmasına, ayrıca genel görünümü, orantı ve/veya renklerinin bozulmasına,
  4. Logonun; Yandex’in başka bir şirket veya şahısla işbirliğinde bulunduğu veya o şirket veya şahsın sunduğu mal, hizmet veya etkinliklerle ilgisi olduğu varsayımına yol açabilecek şekilde kullanılmasına,
  5. Logonun, Yandex ve/veya sağladığı hizmetlere dair güvenilmez bilgi içeren, Yandex’in telif hakları, şeref, haysiyet veya iş itibarını bozan veya Yandex’in genel iş prensipleri ya da yasalara aykırı olarak çalışan web siteleri veya uygulamalarda bulundurulmasına izin verilmez.
  6. Yandex’in işbu Şartlarda değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Bu tür değişiklikler, Logoyu işbu Şartlar altında kullanan herkes için aynen geçerli olacaktır. Şartların yürürlükteki hali, https://yandex.com.tr/general_info/logotype_rules adresinde bulunmaktadır.
  7. Logonun işbu şartlara aykırı olarak kullanılması durumlarında Yandex’in, meşru çıkarlarının korunması için kolluk kuvvetleri ve adli makamlara başvuru hakkı saklıdır.